دکتر زين العابدين صادقي

دانشیار - اقتصاد انرژی

اطلاعات ارتباطات

 آدرس

میدان پژوهش- دانشگاه شهید باهنر کرمان- دانشکده مدیریت و اقتصاد – بخش علوم اقتصادی -کدپستی :7616913439 صندوق پستی: 76169133زین العابدین صادقی

 ایمیل

z_sadeghi@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهيد باهنرکرمان

کارشناسی علوم اقتصادي گرایش بازرگانی , از 1375 تا 1378

 دانشگاه اصفهان

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی گرایش نظری (پایان نامه: اثرات الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بر صنايع مس ايران رهيافت DRC(مطالعه موردي مجتمع مس سرچشمه کرمان)) , از 1380 تا 1382

 دانشگاه اصفهان

دکترا علوم اقتصادي - اقتصاد منابع طبیعی و انرژی - اقتصاد شهري و منطقه‌اي (پایان نامه: رهيافت خودجيره‌بندي مديريت بار الکتريکي در صنايع سيمان ايران) , از 1382 تا 1387

تجربیات

 Editor-in-Chief

Journal of Strategic Studies on Energy Economics(SSEE), Shahid Bahonar University of Kerman, از 2019 تا کنون

افتخارات و جوایز

 عضو بنیاد ملی نخبگان ایران

علاقمندی ها

 اقتصاد انرژي

 اقتصاد برق

 برنامه ریزی انرژی

 اقتصاد شهری

زبان ها

انگلیسی

سطح پیشرفته

سازمان ها

 بخش اقتصاد- دانشکده مدیریت و اقتصاد- دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشیار, از 1396/07/01 تا کنون

طرح های تحقیقاتی

 بررسي فني و اقتصادي استفاده بهينه از انرژي خورشيدي براي استفاده نيروگاهي در مناطق مختلف استان کرمان

مشاور, تا 1395

 طرح جامع نان ايران

همکار, از 1380 تا 1381

 اثرات الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بر صنايع مس ايران

مجری, از 1381 تا 1382

 الگوي ترکيب بهينه واگذاري حمل و نقل دانشگاه اصفهان به بخش خصوصي

مجری, از 1382 تا 1383

 طرح آمايش سرزمين استان كرمان

همکار, از 1386 تا 1388

 بررسی اقتصادی بازارهای داخلی و خارجی فرش دست‌باف کرمان

همکار, از 1387 تا 1387

 طرح ارزيابي دروني گروه آموزشي: اقتصاد بازرگانی دانشگاه شهید باهنر کرمان

همکار, از 1389 تا 1389

 طرح تحليل و شبيه سازي سياست توسعه خودروهاي گازسوز در ايران

مجری, از 1391 تا 1392

انتشارات

کتاب ها

1. زین‌العابدین صادقی, مباحث پیشرفته در اقتصاد انرژی

نور علم, تهران, 1395

مقاله های مجله

1. Hossein Jabbari, Zeinolabedin Sadeghi & Seyed Ali Askari, Cash Flow, Earning Opacity and its Impact on Stock Price Crash Risk in Tehran Stock Exchange

International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 3, 4, 138–145, 2103

2. Zeinolabedin ,Sadeghi, · Yahya Hatami, · Seyed Abdolmajid Jalaei &· Amir Abdollahi, Generation capacity expansion economic-environmental planning under uncertainty of demand and supply

Environment Systems and Decisions, 2020
https://doi.org/10.1007/s10669-020-09758-z

3. Saeed Edalatia , Mehran Amerib , Masoud Iranmanesha & Zeinolabedin Sadeghi, Solar photovoltaic power plants in five top oil-producing countries in Middle East: A case study in Iran

Renewable and Sustainable Energy Reviews, 69, 1271–1280, 2017

4. Zeinolabedin Sadeghi, Hamid Reza Horry, Sadegh Khazaee, An economic evaluation of Iranian natural gas export to Europe through proposed pipelines

Energy Strategy Reviews, 18, 1-17, 2017

5. Mohammad Hossin Nekooei; Reza Zeinalzadeh;& Zeinolabedin Sadeghi, The Effects of Democracy on Environment Quality Index in Selected OIC Countries

Iranian Journal of Economic Studies, 4, 2, 2015

6. Reza Dehgan, Ahmad Khodamipour & Zinolabedin Sadeghi, Studying Effect of Privatization on Application of Management Accounting Tools and Performance of National Iranian Copper Industries Company

International Journal of Economy, Management and Social Sciences, 4, 1, 58-66, 2015

7. Parvin khajehpour, Ahmad Khodamipour & Zeinolabedin Sadeghi, The Impact of an Aggressive Working Capital Management Policy on Profitability of firms listed in Tehran stock exchange

BRIS Journal of Advances in Science & Technology, mar, 2014

8. Zeinolabedin Sadeghi, Mojtaba Afshar Jahanshahi and Amin Kalantari Darranji,, Measuring Excess Cash Balance and Studying its Relationship with Stock

International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 4, 1, 340-351, 2014

9. , Investigation of the Relationship between Ownership– Control Discrepancy and Dividend Policy in Tehran Stock Exchange

International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 2013

10. Mehdi Baharmoghadam, Zeinolabedin Sadeghi & Hasan Sobhani, Predicting Cash Return and Cost Return of Stock Using Artificial Neutral Network and Autoregressive Model in Companies Listed in Tehran Stock Exchange

International Research Journal of Finance and Economics, 113, 178- 192, 2013

11. Ali, Mollahosseini, Bahram Jabarzadeh Karbasi & Zeinoalabedin Sadeghi, Investigating the Influential Factors on Purchase Intention the ‘Gray Market’ Goods in South-East of Iran

International Business and Management, 4, 1, 48-56, 2012

12. Ahmad Khodamipour, Zeinolabedin Sadeghi & Mohsen Asgari, Investigating Effect of Acquisition on Intellectual Capital and Financial Performance of Target Companies in Iran

Australian Journal of Business and Management Research, 2, 4, 26-32, 2012

13. نجیبه غلامی؛ زین العابدین صادقی؛ سیِِِِد عبدالمجید جلائی اسفند آبادی, کارایی انرژی و هزینه نهایی کاهش دی‌اکسید کربن در نواحی شهری ایران

مطالعات اقتصاد کاربردی ایران, 8, 30, 1398

14. یحیی حاتمی؛ زین‌العابدین صادقی؛ سید عبدالمجید جلایی؛ امیر عبداللهی, برنامه‌ریزی گسترش ظرفیت تولید برق با اهداف اقتصادی و زیست‌محیطی تحت شرایط عدم‌حتمیت: مطالعه موردی استان کرمان

اقتصاد و الگو سازی, 6, 1, 1398

15. صادقی, زین العابدین, ثمره طاهری نسب, زهرالسادات, اکبری فرد, حسین, برآورد رانت کربن در صنعت سیمان ایران: کاهش سود در شرایط اجرای توافق پاریس(بر مبنای تجربه سیستم تجارت انتشار آلودگی اتحادیه اروپا)

فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران, 7, 27, 1397

16. صادقی, زین العابدین, بهادر ماوان, سحر, نجاتی, مهدی, شبیه‏ سازی یکپارچگی بازار برق (سیستم‏ های قدرت) در کشورهای هم‏ مرز ایران

پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران, 6, 24, 1397

17. زین العابدین صادقی; سید عبدالمجید جلایی; مهلا نیک روش, بررسی عملکرد مصرف انرژی در استان‎های ایران: تحلیل تجزیه شاخص

پژوهش های اقتصاد و توسعه منطقه ای, 25, 16, 1397

18. حسين مهرابي بشر آبادي ، زين العابدين صادقي ، حميده شجاع الديني, ارزيابي اقتصادي و زيست محيطي سيستم هاي فتوولتائيك در كاربري تجاري و شبيه سازي پوياي قيمت برق

پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران, 7, 27, 1397

19. یحیی حاتمی؛ زین العابدین صادقی؛ سید عبدالمجید جلایی؛ امیر عبداللهی, اثرات محدودیت منابع آبی بر برنامه‌ریزی گسترش ظرفیت تولید برق: کاربرد الگوی چند هدفه تحت شرایط نااطمینانی

اقتصاد و الگوسازی, 9, 3, 1397

20. فرقانی، محمدعلی, صادقی, زین العابدین, و سپیده پوررمضان, بررسی آسیب‌پذیری شبکۀ معابر در زمان تخلیه اضطراری در زلزله‌های احتمالی (مطالعۀ موردی: منطقۀ ثامن مشهد)

جغرافیا و توسعه ناحیه ای, 14, 2, 1396

21. سالاری, ایمان, صادقی, زین العابدین, شکیبایی, علیرضا, برآورد هزینه نهایی کاهش CO2 کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در ایران: رویکرد قیمت سایه‌ای

فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران, 6, 32, 1396

22. زين العابدين, صادقي، فريبا السادات, هاشمي و -حسين اكبري, بررسی روند کارایی انرژی در بخش حمل و نقل

پژوهشنامه حمل و نقل, 13, 4, 1395

23. زین العابدین صادقی؛ فاطمه شمس‌الدین‌ پور؛ حمید رضا میرزایی, پتانسیل اشتغال‌زائی انرژی‌های نو: طرح‌های فتوولتائیک و انرژی باد با استفاده از رهیافت داده-ستانده

پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران, 5, 19, 1395

24. پارسا, پریا, جلائی اسفندآبادی, سید عبدالمجید, صادقی, زین العابدین, محاسبه کارایی فنی زیست محیطی در استان‌های ایران

فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی, 2, 2, 1395

25. صادقی, زین العابدین, حری, حمیدرضا, صفی نتاج, مهلا, مقایسه اقتصادی شیرین کردن آب خلیج فارس با استفاده از انرژی‌های نو و فسیلی

فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی, 2, 2, 1395

26. زین العابدین صادقی؛ سمیه مهدی زاده؛ حمیدرضا حرّی, ارزیابی اقتصادی و زیست محیطی تولید انرژی از فاضلاب شهر کرمان

فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی, 8, 30, 113-131, 1395

27. شکوفه حاج ملک, محمّدعلی فرقانی، زین العابدین صادقی, پراکندگی فضایی - مکانی ایستگاه‌های توزیع آب آشامیدنی در شرایط اضطراری (مطالعۀ موردی: منطقۀ ۲ شهر کرمان)

نشریه مطالعات نواحی شهری, 3, 6, 21-37, 1395

28. پریا پارسا؛ زین العابدین صادقی و سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی, تجزیه ی رشد بهره وری زیست محیطی عوامل تولید با استفاده از تابع فاصله ای در استان های ایران

فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران, 4, 16, 1-24, 1394

29. محمدعلی فرقانی, زین العابدین صادقی, سپیده پور رمضان, ارزیابی تأثیر ریزش آوار بر کارایی شبکه معابر در زلزله‌های احتمالی (مطالعه موردی: منطقه ثامن مشهد)

نشریه مطالعات نواحی شهری, 2, 3, 1394

30. امین قاسمی نژاد و زین العابدین صادقی, اجرای قیمت گذاری نهایی مکانی در شبکه انتقال برق استان کرمان

فصلنامه مطالعات مطالعات اقتصاد انرژي, 43, 1393

31. زين‌العابدين صادقي، فاطمه عباسي و فاطمه ایرانی‌کرمانی, بررسی اثرات واقعی کردن قيمت حامل های انرژی بر جانشينی درون عاملی و درون سوختی در ايران

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی و بودجه, 19, 127, 1393

32. زین العابدین صادقی ، محبوبه قاسمی, ارزیابی رانت اقتصادی نیروگاه‌های برق آبی استان خوزستان: رهیافت برنامه ریزی توسعه ظرفیت

اقتصاد منابع طبیعی, 2, 2, 61-75, 1393

33. آزاده ایزدی، مهدی ابراهیم نژاد و زين العابدين صادقي, پهنه‌بندی فضایی خطر زلزله با استفاده از نرم افزارGIS و تکنیک تصمیم‌گیری چند معیاره در شهرستان زرند

فصلنامه جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای), 4, 2, 1393

34. زین العابدین صادقی، حمیدرضا حری و آزاده محمدمیرزائی, تحلیل تجزیه‌ی ساختاری آلودگی درایران: رهیافت داده – ستانده

فصلنامه مطالعات اقتصادي كاربردي در ايران, 3, 10, 175-145, 1393

35. زین‌العابدین صادقی و حمیدرضا امیر ماهانی،, امکان سنجی ایجاد بازار ظرفیت انرژی الکترسیته برای مشترکین پر مصرف در بورس انرژی ایران

دوفصلنامه اقتصاد پولي، مالي(دانش وتوسعه سابق), 21, 7, 209-182, 1393

36. زین‌العابدین صادقی، شهرام گلستانی و احسان پوربافرانی, بررسی اثرات القایی قیمت انرژی بر روی تغییرات فناوری کارگاه‌های صنعتی ایران و ارزیابی آثار محیط زیستی

فصلنامه مطالعات اقتصادي كاربردي در ايران, 2, 5, 143-166, 1392

37. مصطفي دين محمدي، زين العابدين صادقي، رجبعلي صادقيان بافقي و هما قاسمي, تحلیل سیاست گذاری و برآورد سهم بهینه‌ی خودروهای گاز سوز در ایران با ارائه‌ی یک مدل سیستم پویا

مطالعات اقتصاد انرژي, 36, 1392

38. زین‌العابدین صادقی، زهرا دلال‌باشی اصفهانی، حمیدرضا حری, الويت‌بندي عوامل موثر بر مکان‌یابی نیروگاه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر (انرژی خورشیدی و انرژی باد) استان کرمان با استفاده ازسيستم اطلاعات جغرافيايي( GIS ) و تكنيك‌هاي تصميم‌گيري چند معياره

مجله پژوهش‌های برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری انرژی, 1, 2, 93-110, 1392

39. مهدي بهار مقدم، زين‌العابدين صادقي و ساره صفرزاده،, بررسي رابطه ي مكانيزم هاي حاكميت شركتي بر افشاي مسئوليت اجتماعي شركت ها

فصلنامه علمي پژوهشي حسابداري مالي, 20, 108-91, 1392

40. سعيد صدرزاده مقدم ، زين العابدين صادقي و قدس الهي احمد, تخمین تابع تقاضای انرژی و کشش قیمتی و جانشینی نهاده‌ها در بخش صنعت: رگرسیون معادلات به ظاهر نامرتبط SUR

فصلنامه اقتصاد انرژي ايران, 2, 6, 127-107, 1392

41. مصطفي دين محمدي، زين العابدين صادقي، رجبعلي صادقيان بافقي و هما قاسمي, ارزيابي اقتصادي و زيست محيطي سيستم هاي فتوولتاييك: مطالعه موردي منطقه جنوب شرق ايران

فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي, 33, 115-149, 1391

42. مصطفي دين محمدي، زين العابدين صادقي، رجبعلي صادقيان بافقي و هما قاسمي, شبيه سازي پوياي توسعه خودروهاي گازسوز در ايران

فصلنامه مطالعات اقتصادي كاربردي در ايران, 1, 1, 191-227, 1391

43. سيد عبدالمجيد جلايي، زين‌العابدين صادقي و الهه زارع, بررسي اثرجهاني شدن اقتصاد بر محيط زيست در ايران، رهيافت اثر فناوري، مقياس و تركيب

بررسی های بازرگانی, 10, 57, 8-1, 1391

44. زین العابدین صادقی، حمیدرضا حری و احسان ادیب زاده, بررسی توان رقابتی صنایع نساجی استان یزد

بررسی های بازرگانی, 49, 53- 66, 1390

45. شریفی،علیمراد؛ صادقی،زین العابدین؛ خوش اخلاق،رحمان؛ همدانی گلشن،محمد اسماعیل؛, بررسي اثرات بازار اشتراک ظرفيت از طريق روش خود جيره بندي بر هزينه برق صنايع سيمان ايران

تحقیقات اقتصادی, 29, 182-153, 1389

46. شريفي علي مراد, خوش اخلاق رحمان, همداني گلشن محمداسماعيل, صادقي زين العابدين, درآمدي بر روش‌هاي اقتصادي مديريت بار الکتريکي: رهيافت خود‌ جيره‌بندي

پژوهشنامه اقتصادي, 9, 3, 287-256, 1388

47. علیرضا شکیبایی؛ زین العابدین صادقی؛ حسن اعمی بنده قرائی, تاثير واقعي کردن قيمت انرژي بركشش‌پذيري تقاضاي انر‍‍‍‍‍‌ژي و برآورد کشش جانشيني نهاده ي انرژي دربخش صنعت دربلندمدت (مطالعه ي موردي:كارگاههاي صنعتي 50 نفر كاركن و بيشتردر دوره زماني 1385-1374)

جستارهاي اقتصادي, 6, 11, 155-133, 1388

48. جلايي سيدعبدالمجيد,صادقي زين العابدين و اعمي بنده قرايي حسن, بررسي کشش واردات کالاي واسطه‌اي، نيروي کار و سرمايه ايران در ايران رهيافت تابع توليد ترانزلوگ

تحقيقات اقتصادي, 43, 82, 63-58, 1387

49. مجید سامتی ، زین العابدین صادقی و جواد گازری, بررسي اثرات خصوصي سازي بر کارآيي واحدهاي ذخيره‌سازي گندم شرکت بازرگاني دولتي ايران مطالعه موردي منطقه 5 (استان‌هاي خراسان شمالي، رضوي و جنوبي) رهيافت تابع توليد مرزي تصادفي

علمي و پژوهشي پژوهشنامه بازرگاني, 44, 1386

50. کلباسی،حسن؛ اکبری،نعمت الله و صادقی زین العابدین؛, بررسی موقعیت صنعت مس در صورت الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی

دو ماهنامه علمي ترويجي بررسيهاي بازرگاني, خرداد و تیر 1384, 12, 14-9, 1384

51. مجید سامتی، سید عبدالمجید جلایی و زين‌العابدين صادقي،, اثرات جهاني شدن برالگوي واردات ايران

فصلنامه علمي و پژوهشي پژوهشهاي اقتصادي, چهارم, يازدهم و دوازدهم, 16-1, 1383

مقاله های کنفرانس

1. Najva Bavaghar ,Mohammad Ali Forghani & Zeinolabedin Sadeghi, the enviromental and social - political evaluation of renewable energy source for generating electricity in hormozgan province

electrical electronic and computer engineering, Norway, 2016

2. S. Edalati, M. Ameri, M. Iranmanesh, Z. Sadeghi, Technical and Economic Assessment of Solar Photovoltaic Power Plants in Oil-Producing Countries: a Prospective Approach with Case Study in Iran

EU PVSEC Programme Planner, Hamburg- Germani, 2015

3. Mohsen Asgari, Ahmad Khodamipour & Zeinolabedin Sadeghi, The Intellectual Capital and Financial Performance of Acquisitioned Companies in Iran

4th International conference on Intellectual Capital Management, Zanjan, Iran, 2012

4. Zeynolabedin Sadeghi, Hossein Akbari fard & Sina.Khosravi, The feasibility study of creating the commercial Silk Road (a case study of nowruz festival countries area)

4th International Congress of the Islamic World Geographers (ICIWG2010), University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran, 2010

5. اسماعيل افزون، محمد علي فرقاني و زين العابدين صادقي, برنامه ریزی بهینه چندهدفه برای عرضه ی اضطراری کالاهای اولویت دار پس از وقوع فاجعه

همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری, گرگان, 1394

6. صادق محمدي، احمد خدامي پور و زين العابدين صادقي, بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی وحاکمیت شرکتی درشرکت های خانوادگی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و سامانه های مالی, دبی, 1394

7. اسدا... خواهنده كارنما ، زين العابدين صادقي و سميه غفران محمدي نژاد, بررسی اثرات زیست محیطی طوفان های گرد و غبار منطقه سیستان

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران, مشهد, 1393

8. نفيسه شيخ حسيني نژاد ، احمد خدامي پور و زين العابدين صادقي, بررسی رابطه بین افشای اطلاعات حسابداری منابع انسانی و عملکرد مالی، اقتصادی و بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم, علی آباد کتول, 1393

9. سپيده پوررمضان ، محمدعلی فرقانی و زين العابدين صادقي, بررسی و انتخاب مسیر مناسب جهت امدادرسانی در مواقع اضطراری : مطالعه موردی منطقه ثامن مشهد

ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی, مشهد, 1393

10. آزاده ايزدي يزدان آبادي ، مهدي ابراهيم نژاد و زين العابدين صادقي, اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان استانداری کرمان با استفاده از (AHP)

همایش بین المللی مدیریت, تهران, 1393

11. زين العابدين صادقي، محمدعلي شيرازي پور و مجتبي نصيري, بررسی سودآوری استراتژی مومنتوم جورج-هانگ در بورس اوراق بهادار تهران

اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت, شیراز, 1392

12. ابوالفضل آذز دار و زين العابدين صادقي, پیش‌بینی رابطه مصرف برق و متغیرهای کلان اقتصادی و ارائه شاخص‌های به کمک منطق فازی

نهمين همايش بين المللی انرژی, تهران, 1391

13. محمدعلی فرقانی، زين العابدين صادقي، فرشته میرزازاده، فرهاد هادی‌نژاد, بررسی میزان مطلوبیت روش‌های دفع زباله با استفاده از فزآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: استان مازندران)

دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند، بازیافت و بیومس, تهران, 1391

14. علي ملاحسيني، ابراهيم جعفري و زين العابدين صادقي, بررسي تاثيرخصوصي سازي بركارآفريني سازماني

کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان, دانشگاه مازندران, 1391

15. ابراهیم عباسی، زین العابدین صادقی و سینا خسروی, بررسي عوامل موثر برشدت مصرف انرژي رهيافت تجزيه شدت انرژي مطالعه موردي گروه صنايع سيمان كرمان

هفتمين همايش ملي انرژي کميته ملي انرژي جمهوري اسلامي ايران, مرکز همايشهاي بين المللي صدا و سيما, 1388

16. مصطفی دین محمدی، سهراب دل انگیزان و زین‌العابدین صادقی, بررسي آثار خوشه بندي فضايي صنايع دانش محور در رشد و توسعه فناوري

دومين همايش اشتغال و نظام آموزش عالي کشور, دانشگاه تربیت مدرس تهران, 1384

17. زين العابدين صادقي و مصطفی کریم زاده, اثرات افزايش قيمت انرژي، برشدت صادرات کالا هاي صنعتي در ايران

يازدهمين همايش توسه صادرات عير نفتي کشور, تبریز, 1384

مهارت ها

 Microsoft office Software

 Eviews Software

 ArcGIS Software

دروس

دروس ترم جاری

 موضوعات انتخابی پیشرفته در اقتصاد منابع (دکترا)

 اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست (کارشناسی ارشد)

 برنامه ریزی شهری و امنیت (کارشناسی ارشد)

 مالیه بین الملل (کارشناسی)

دروس ترم های گذشته

 قیمت گذاری انرژی (کارشناسی ارشد)

 سيستمهاي انرژي 1 (کارشناسی ارشد)

 تجارت بين المللي (کارشناسی)

 روش تحقيق (کارشناسی)

 اقتصادبخش عمومي (کارشناسی)

 بازرگاني بين الملل (کارشناسی ارشد)

 اقتصاد شهري (کارشناسی)

 روش تحقيق پيشرفته (کارشناسی ارشد)

 ماليه عمومي وخط مشي مالي دولتها (کارشناسی)

 اقتصاد منابع (دکترا)

 اقتصاد نفت و نیرو (دکترا)

دانشجویان

دکترا

دانشجویان قبلی

 یحیی حاتمی

برنامه ریزی توسعه تولید توان با در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی تحت شرایط عدم قطعیت و توزیع بار بین نیروگاه­های, 1398, دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی ارشد

دانشجویان قبلی

 صفيه عظيم زاده

ارزيابي اقتصادي توليد همزمان برق و حرارت با رويکرد قيمت گذاري, 1390, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 محمد عسكري تاج آبادي

ميزان تاثير آموزش هاي كانون غنچه هاي هلال برروي تغيير رفتار آمادگي دربرابر بحران درخانواده هاي شهر كرمان, 1390, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مرتضی بخرد

بهينه سازي عرضه انرژي در ايران مطالعه موردي: عرضه الكتريسيته (با تاكيد بر انتخاب فناوري توليد), 1390, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 محمد مهدي ملکشاهي

تعیین و مقایسه کارایی انرژی در صنایع تولید ذغال کک و پالایشگاه های نفتی، صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی و صنایع تولید فلزات اساسی : رهیافت ارزش سایه ای, 1391, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 احسان پوربافراني

بررسي اثرات القايي قيمت انرژي بر روي تغييرات فناوري کارگاه‌هاي صنعتي ايران و ارزيابي آثار زيست محيطي, 1391, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 امین قاسمي نژاد

قيمت گذاري نهايي مكاني برق در شبكه انتقال قدرت استان كرمان, 1392, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 زهرا دلالباشي اصفهاني

بررسي و الويت‌بندي عوامل موثر بر مکان‌یابی نیروگاه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر (انرژی خورشیدی و انرژی باد) استان کرمان با استفاده ازسيستم اطلاعات جغرافيايي( GIS ) و تكنيك‌هاي تصميم‌گيري چند معياره, 1392, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 آزاده محمدمیرزائی

تحليل تجزيه ساختاري آلودگي ناشي از مصرف انرژي در ايران, 1392, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 محبوبه قاسمي

ارزيابي رانت اقتصادي نيروگاه‌هاي برق آبي استان خوزستان :رهيافت برنامه‌ريزي توسعه ظرفيت, 1392, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 يسري يوسفي

ارزيابي اقتصادي برقي كردن راه آهن محور زاهدان- تهران, 1392, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 فاطمه عباسی

بررسي تاثرات واقعي كردن قيمت حامل هاي انرژي بر جانشيني درون عاملي و درون سوختي در ايران, 1392, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 سمیه مهدی زاده

ارزيابي اقتصادي و زيست محيطي توليد انرژي از فاضلاب شهر كرمان, 1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 طیبه نجيبي

اندازه گيري شاخص فقر انرژي چند بعدي و بررسي ارتباط آن با شاخص توسعه انساني در استان هاي ايران, 1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 ابوالفضل آذردار

بررسي رابطه بين مصرف انرژي برق، اشتغال و درآمد واقعي در ايران:بر اساس آزمون‌هاي عليت گرنجر چند متغيره, 1389, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 فریبا السادات هاشمی

روند كارايي انرژي در بخش هاي صنعت و حمل ونقل؛ تحليل تجزيه شاخص, 1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 محدثه خادم

برآورد ميزان و هزينه هاي خارجي آلايندگي ناشي از فرآوري مس در مجتمع صنعتي مس سرچشمه, 1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مریم طاهری

تعيين تركيب بهينه ي نيروگاه هاي توليد برق به منظور كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي به روش ارزيابي چرخه عمر:مطالعه موردي مصرف انرژي برق استان هاي تهران و البرز, 1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مریم رنجبر

ارزيابي اقتصادي به كارگيري انرژي جزر و مد خليج‌فارس در توليد برق, 1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 پريا پارسا

تجزيه ي رشد بهره وري زيست محيطي عوامل توليد با استفاده از تابع فاصله اي در استان هاي ايران, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 صادق خزاعی

امکان‌سنجی اقتصادی انتقال گاز طبیعی ایران به اروپا از طریق خطوط لوله پیشنهادی در شرایط ریسکی, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 شهریار جهان بخش گده کهریز

ارزیابی اقتصادی و زیست محیطی استفاده از خودروهای برقی در حمل و نقل عمومی و خصوصی در تهران, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 ایمان سالاری

برآورد هزینه نهایی کاهش CO2کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در ایران: رویکرد قیمت سایه ای, 1395, دانشگاه شهید باهنر

 فاطمه شمس الدین پور

پتانسیل سنجی اشتغال انرژی‌های نو در ایران: مطالعه موردی فتوولتاییک و انرژی باد، با رهیافت داده- ستانده, 1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مهلا نیک روش راوری

بررسی عملکرد مصرف انرژی در استان‎های ایران؛ تحلیل تجزیه شاخص, 1395, دانشگاه شهید باهنر

 حمیده محمدشیرازی

محاسبه ریسک قیمت انرژی هزینه خانوارهای شهری ایران، ناشی از هدفمند کردن یارانه ها و تاثیر آن بر بودجه خانوارهای شهری ایران, 1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مهلا صفی نتاج

امكان‌سنجي اقتصادي شيرين كردن آب خليج فارس از منظر انرژي‌هاي نو و فسيلي, 1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 ثمره طاهري نسب زهراالسادات

محاسبه‌ي رانت كربن در صنعت سيمان ايران: كاهش آلودگي در شرايط اجراي توافق پاريس(بر مبناي تجربه سيستم تجارت انتشار آلودگي اتحاديه اروپا), 1396, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 نيك روش راوري مهلا

بررسي عملکرد مصرف انرژي در استان هاي ايران، تحليل تجزيه شاخص, 1396, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 شمس الديني پور فاطمه

پتانسيل سنجي اشتغال انرژي هاي نو در ايران : مطالعه موردي فتو ولتاتيك و انرژي بار : رهيافت داده و ستانده, 1396, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 دورانديش سميرا

بررسي تاثير شهرنشيني بر مصرف انرژي انتشار دي اكسيد كربن در استان هاي ايران با استفاده از مدل اثرات تصادفي بارگرسيون بر روي جمعيت و منابع انرژي, 1396, شهید باهنر کرمان

 رنجبر کبوترخانی، سولماز

برآورد تقاضاي انرژي بخش حمل و نقل خصوصي در استان كرمان؛ رهيافت مدل ذخيره فني خودروها, 1396, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مریم قاسمی

بررسي كشش جانشيني بين نهادهاي آلوده كننده و غير آلوده كننده در كارگاه هاي صنعتي, 1396, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 امينيان آيسان

بررسي آثار اقتصادي ورود ايران به بازار LNG جهان, 1396, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 نکویی، ندا

تحليل تجزيه مكاني آلودگي ناشي از مصرف انرژي نيروگاه هاي برق ايران, 1396, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 اکرم آرزومند

بررسي تاثير ثبات مالي بر كيفيت محيط زيست در كشورهاي منتخب عضو و ناظر سازمان همكاري شانگهاي, 1397, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مهلا موحدی

محاسبه قيمت‌گذاري گاز طبيعي برمبناي هزينه‎‌هاي اجتماعي ناشي ازكربن, 1397, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 غلامي حكمي نجيبه

بررسي كارايي انرژي و هزينه نهايي كاهش كربن دي اكسيد در نواحي شهري استان هاي ايران, 1397, دانشگاه شهید باهنر کرمان