مهندس زينب رئوفي

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی مرمت و احیای بناهای تاریخی (پایان نامه: طرح مرمت و احیای کاروانسرای گنجعلی خان کرمان) , از 1378 تا 1382

 دانشگاه علم و صنعت ایران

کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی (پایان نامه: طرح مرمت و احیای مرکز محله ی مسجد ملک کرمان) , از 1384 تا 1387

دوره ها

 اندیشه ی سیاسی و مبانی انقلاب اسلامی

طرح ضیافت اندیشه

 اخلاق علمی و حرفه ای

طرح ضیافت اندیشه

 روش ها و فنون تدریس

کارگاه دانش افزایی استادان

 ضوابط و مقررات دانشگاهی

کارگاه دانش افزایی استادان

 سازه های سنتی و میراث فرهنگی

اولین ورکشاپ سازه های سنتی و میراث فرهنگی

 تحلیل طرح های ظرفیت سنجی بافت های فرسوده شهری

سازمان عمران و بهسازی شهری ایران

 مشارکت مردم در نوسازی بافت های فرسوده

سازمان عمران و بهسازی شهری

 نظامات کارگزاری

سازمان عمران و بهسازی شهری

 مدیریت شهری و نقش آن در بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری

سازمان عمران و بهسازی شهری

فایل ها

 شناخت بناهای تاریخی ایران پیش از اسلام ( ارسال فایل )

زبان ها

فارسی

زبان مادری

انگلیسی

سطح میانی

انتشارات

مقاله های مجله

1. زینب رئوفی، منصور خواجه پور, آستان شاه ماهان 2

ماهنامه ی راه و ساختمان, 18, 83

2. منصور خواجه پور، زینب رئوفی, جابجایی سردر مدرسه ی عباسقلی مشهد

ماهنامه ی راه و ساختمان, 19, 83

مقاله های کنفرانس

1. منصور خواجه پور، زینب رئوفی, مداخلات باززنده سازی و انتقال مفاهیم در محوطه های تاریخی دستکند

همایش معماری دستکند, کرمان, 91

2. رئوفی، زینب, هسته ی تاریخی شهر و تبیین جایگاه آن در شکل یابی ساختارهای شهر خلاق

شهر خلاق، ایده ها و چالش ها در ایران, قشم آذر 1392, 0

3. ضیاءالدینی، مهدیه؛ رئوفی، زینب؛ علیزاده، محمد, کارکردهای گرافیک محیطی و تاثیر آن بر معماری و شهرسازی

همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی درهزاره سوم, تهران 1393, 0

4. رئوفی، زینب؛ ضیاءالدینی، مهدیه, بازشناسی هویت شهر ایرانی - اسلامی و جایگاه آن در مرمت مکانهای تاریخی

کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا, بوشهر 1393, 0

دروس

دروس ترم جاری

 عناصر و جزییات بناهای تاریخی (کارشناسی)

 مطالعه و شناخت بناهای ایران پیش ازاسلام (کارشناسی)

دروس ترم های گذشته

 تنظیم شرایط محیطی (کارشناسی)

 هندسه مناظر و مرایا (کارشناسی)