دکتر یحیی کمالی

استادیار

خلاصه

استادیار علوم سیاسی گرایش سیاستگذاری عمومی --- سایت شخصی www.yahyakamali.ir

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

yahyakamali@uk.ac.ir

 ایمیل

yahyakamali@yahoo.com

 تلفن ثابت

034-31213287

 آدرس

کرمان- میدان پژوهش- دانشگاه شهید باهنر- دانشکده حقوق و الهیات

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه تهران

دکترا سیاستگذاری عمومی (پایان نامه: ارائه مدلی برای نهادینه سازی سیاستگذاری توسعه پایدار در ایران) , از 1387 تا 1391

 دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد سیاستگذاری عمومی (پایان نامه: بررسی سیاست های توسعه گردشگری ایران در برنامه سوم و چهارم توسعه) , از 1385 تا 1387

 دانشگاه یزد

کارشناسی علوم سیاسی , از 1381 تا 1384

دوره ها

 روش ها و فنون تدریس

 قوانین و مقررات آموزش عالی

 دانش افزایی اساتید

 مقایسه نظام های رتبه بندی دانشگاه ها در ایران و جهان

 سواد اطلاعاتی

 آشنایی با دفاتر انتقال فناوری TTO

 آینده پژوهی

 End Note

 نظارت همگانی

 تعارض و مدیریت تعارض

 مدرس- کارگاه آسیب شناسی پایان نامه های رشته علوم سیاسی

 مدرس- نگارش و ویراستاری متون علمی علوم سیاسی

افتخارات و جوایز

 دانش آموخته برتر مقطع کارشناسی ارشد و دکتری طبق ضوابط بنیاد ملی نخبگان

 انتخاب کتاب مقدمه سیاستگذاری عمومی به عنوان پژوهش برتر دانشکده حقوق و الهیات

 دریافت لوح تقدیر از اولین جشنواره پایان نامه های سیاستگذاری عمومی به عنوان پایان نامه برتر

علاقمندی ها

 روش های سیاستگذاری، روش تحقیق، توسعه پایدار، سلامت اداری

زبان ها

انگلیسی

سطح پیشرفته

فارسی

زبان مادری

عربی

سطح مقدماتی

سازمان ها

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

عضو هیئت علمی, از شهریور 1392 تا کنون

 انجمن علوم سیاسی ایران

عضو پیوسته, از 1390 تا کنون

 انجمن مدیریت دولتی ایران

عضو پیوسته, از 1392 تا کنون

طرح های تحقیقاتی

 مقایسه آمادگی و واکنش پلیس در مدیریت بحران های طبیعی کشورهای ایران، ترکیه، هند و ژاپن

از 1393 تا 1394

 بررسی ویژگی های استاد خوب از دیدگاه دانشجویان علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

از 1392 تا 1393

انتشارات

کتاب ها

1. , مقدمه سیاستگذاری عمومی

جهاد دانشگاهی, تهران, 1393

2. , توسعه پایدار جهت بازسازی سیاستگذاری یکپارچه

انگیزه, تهران, 1393

3. , نهادینه سازی توسعه پایدار

جهاد دانشگاهی, تهران, 1391

4. , توسعه گردشگری ایران

مشکوه, تهران, 1390

مقاله های مجله

1. Zeinab Yeganeh Keya, Shahrzad Faryadi, Ahmadreza Yavari, Yahya Kamali, Afshin Alizadeh Shabani, Habitat Suitability & Connectivity of Alborz Wild Sheep in the East of Tehran, Iran”

open journal of ecology, 6, 6, 325-342, 2016

2. یحیی کمالی, روش شناسی فراترکیب و کاربرد آن در سیاستگذاری عمومی

فصلنامه علمی پژوهشی سیاست, 47, 3, 721-736, 1396

3. یحیی کمالی, نقش جامعۀ مدني در فرآیند سياستگذاري عمومی ارائۀ چارچوبی مفهومی

دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهش سیاست نظری, 11, 20, 117-141, 1395

4. یحیی کمالی, نقش شفافیت اقتصادی در تقویت فرهنگی مالیاتی

فصلنامه علمی ترویجی راهبرد توسعه, 13, 46, 1395

5. حمیدرضا ملک محمدی و یحیی کمالی, بررسی مفاهیم مرجعیت، پارادایم و ائتلاف حامی در تحلیل سیاستگذاری عمومی

فصلنامه علمی پژوهشی سیاست, 46, 1, 265-285, 1395

6. محمد عبدالله پور و یحیی کمالی, بررسی موانع کاربردی سازی علم سیاست از دیدگاه مدیران اجرائی استان کرمان

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه علوم سیاسی, 11, 1, 119-166, 1394

7. یحیی کمالی, تدوين چارچوبي براي تحليل وضعيت توسعه پايدار با استفاده از شاخص يكپارچه سنجش توسعه

فصلنامه علمی پژوهشی سیاستگذاری عمومی, 1, 1, 57-76, 1394

8. یحیی کمالی, روش شناسی تحلیل ذینفعان و کاربرد آن در سیاستگذاری عمومی

فصلنامه علمی پژوهشی فرایند مدیریت و توسعه, 94, 28, 3-30, 1394

9. یحیی کمالی و محمد عبداله پور, ویژگی های استاد خوب از دیدگاه دانشجویان علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

فصلنامه علمی پژوهشی آموزش و ارزشیابی, 8, 30, 117-140, 1394

10. یحیی کمالی, ارائه مدلی برای بررسی عوامل توانمند سازی منابع انسانی

فصلنامه علمی ترویجی توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی, 5, 36, 1394

11. یحیی کمالی, مرجعیت سیاست ها و توسعه صنعت گردشگری ایران با تاکید بر برنامه سوم و چهارم توسعه

فصلنامه علمی پژوهشی فرآیند مدیریت و توسعه, 87, 3-26, 1393

12. یحیی کمالی, بررسی نقش تمرکز زدایی در تحقق سلامت اداری

فصلنامه علمی ترویجی سیاست های راهبردی و کلان, 2, 5, 111-132., 1393

13. یحیی کمالی, بررسی نقش ارزیابی عملکرد کارکنان در تحقق شایسته سالاری در سازمان

فصلنامه علمی ترویجی منابع انسانی ناجا, 9, 37, 49-76, 1393

14. یحیی کمالی, بررسی نقش کشورهای توسعه یافته در ایجاد فساد در کشورهای در حال توسعه

فصلنامه علمی تخصصی دانش ارزیابی, 5, 18, 5-34, 1392

15. یحیی کمالی, روش شناسی نظریه مبنایی و کاربرد آن در علوم سیاسی

فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی, 16, 4, 103-131, 1392

16. یحیی کمالی, تحلیل نهادینه سازی سیاستگذاری توسعه پایدار در ایران

فصلنامه علمی پژوهشی فرآیند مدیریت و توسعه, 84, 169-181, 1392

17. , روش های تحلیل و مدل های اجرای سیاستگذاری توسعه پایدار

فصلنامه علمی ترویجی راهبرد یاس, 29, 117-148, 1391

18. , افکار عمومی و سیاستگذاری عمومی

فصلنامه علمی پژوهشی سیاست, 40, 2, 171- 188, 1389

مقاله های کنفرانس

1. , Policy Analysis Methods for Sustainable Development

USM-AUT International Conference, Malaysia, 2012

2. یحیی کمالی, بررسی وضعیت شاخص بهره وری در ایران و مقایسه آن با کشورهای منتخب

دهمین همایش ملی کیفیت و بهره وری, تهران, 1394

3. , بررسی نقش نظارت همگانی در تحقق توسعه پایدار

كنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار, تهران, 3-21, 1393

4. , توسعه پایدار به مثابه مرجعیت سیاستگذاری و مدیریت توسعه

بيستمين همايش ملی انجمن متخصصان محيط زيست ايران, تهران, 1393

5. , بررسی دلایل و فرآیند ادغام توسعه پایدار در نظام سیاستگذاری و برنامه ریزی

همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه, تهران, 1393

6. , حکمرانی خوب سازوکاری برای تحقق توسعه پایدار

همایش ملی آینده پژوهی مدیریت و توسعه, شیراز, 1393

7. , آموزش سیاستگذاران و مدیران سازوکاری برای نهادینه سازی توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست

همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست, کرمان, 1393

8. , تحلیل نقش و جایگاه آمبودزمان در نظام ملی درستکاری؛ رویکردی نوین در سیاستگذاری مبارزه با فساد

سیزدهمین همایش بین المللی آمبودزمان آسیایی, تهران, 1392

9. , نقش رسانه‌ها در پیشگیری و مبارزه با فساد

همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد, تهران, 1388

مهارت ها

 تحلیل و کاربرد مدل های سیاستگذاری

 روش تحقیق

 ترجمه متون تخصصی

 Microsoft office Software

 Atlas ti software

 spss software

 virastyar software

دروس

دروس ترم جاری

 روش تحقیق علوم سیاسی- کارشناسی ارشد (کارشناسی ارشد)

 روش تحقیق علوم سیاسی- کارشناسی (کارشناسی)

 اداره امور دولتی (کارشناسی)

 مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم (کارشناسی)

 حقوق اداری (کارشناسی)

 اقتصاد سیاسی-کارشناسی ارشد (کارشناسی ارشد)

دروس ترم های گذشته

 حقوق اساسی کلیات و ایران (کارشناسی)

 نوسازی و دگرگونی سیاسی (کارشناسی)

دانشجویان

دکترا

دانشجویان قبلی

 یگانه کیا

سیاستگذاری پیوستگی زیستگاه, 1395, دانشگاه تهران
مشاور

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 ملاحسینی

مقایسه نقش دولت در تامین اجتماعی کشورهای ایران، ترکیه و سوئد, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 شهابی راد

بررسی پیامدهای استانی شدن حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 روشنی

مقایسه عوامل موثر بر سیاستگذاری خارجی ایران و عربستان در خاورمیانه, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 جمشیدی

مطالعه مقایسه ای نقش سیاست خارجی در جذب سرمایه گذاری خارجی ایران و ترکیه, دانشگاه شهید باهنر کرملن

برنامه های کلاسی

 روش تحقیق کارشناسی ارشد

- دوشنبه 07:30 تا 09:30

 اقتصاد سیاسی کارشناسی ارشد

- یک شنبه 09:30 تا 11:30

 روش تحقیق

- شنبه 07:30 تا 09:30

 حقوق اداری

- شنبه 13:30 تا 15:30

 مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم

- یک شنبه 11:30 تا 13:30

 اداره امور دولتی

- یک شنبه 13:30 تا 15:30

 حقوق اساسی

- دوشنبه 17:30 تا 19:30