دکتر یحیی کمالی

استادیار

خلاصه

استادیار علوم سیاسی گرایش سیاستگذاری عمومی --- سایت شخصی www.yahyakamali.ir

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

yahyakamali@uk.ac.ir

 ایمیل

yahyakamali@yahoo.com

 تلفن ثابت

034-31213287

 آدرس

کرمان- میدان پژوهش- دانشگاه شهید باهنر- دانشکده حقوق و الهیات

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه تهران

دکترا سیاستگذاری عمومی (پایان نامه: ارائه مدلی برای نهادینه سازی سیاستگذاری توسعه پایدار در ایران) , از 1387 تا 1391

 دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد سیاستگذاری عمومی (پایان نامه: بررسی سیاست های توسعه گردشگری ایران در برنامه سوم و چهارم توسعه) , از 1385 تا 1387

 دانشگاه یزد

کارشناسی علوم سیاسی , از 1381 تا 1384

دوره ها

 روش ها و فنون تدریس

 قوانین و مقررات آموزش عالی

 دانش افزایی اساتید

 مقایسه نظام های رتبه بندی دانشگاه ها در ایران و جهان

 سواد اطلاعاتی

 آشنایی با دفاتر انتقال فناوری TTO

 آینده پژوهی

 End Note

 نظارت همگانی

 تعارض و مدیریت تعارض

افتخارات و جوایز

 دانش آموخته برتر مقطع کارشناسی ارشد و دکتری طبق ضوابط بنیاد ملی نخبگان

 انتخاب کتاب مقدمه سیاستگذاری عمومی به عنوان پژوهش برتر دانشکده حقوق و الهیات

 دریافت لوح تقدیر از اولین جشنواره پایان نامه های سیاستگذاری عمومی به عنوان پایان نامه برتر

علاقمندی ها

 روش های سیاستگذاری، روش تحقیق، توسعه پایدار، سلامت اداری

زبان ها

انگلیسی

سطح پیشرفته

فارسی

زبان مادری

عربی

سطح مقدماتی

سازمان ها

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

عضو هیئت علمی, از شهریور 1392 تا کنون

 انجمن علوم سیاسی ایران

عضو پیوسته, از 1390 تا کنون

 انجمن مدیریت دولتی ایران

عضو پیوسته, از 1392 تا کنون

طرح های تحقیقاتی

 مقایسه آمادگی و واکنش پلیس در مدیریت بحران های طبیعی کشورهای ایران، ترکیه، هند و ژاپن

از 1393 تا 1394

 بررسی ویژگی های استاد خوب از دیدگاه دانشجویان علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

از 1392 تا 1393

انتشارات

کتاب ها

1. , مقدمه سیاستگذاری عمومی

جهاد دانشگاهی, تهران, 1393

2. , توسعه پایدار جهت بازسازی سیاستگذاری یکپارچه

انگیزه, تهران, 1393

3. , نهادینه سازی توسعه پایدار

جهاد دانشگاهی, تهران, 1391

4. , توسعه گردشگری ایران

مشکوه, تهران, 1390

مقاله های مجله

1. یحیی کمالی, نقش شفافیت اقتصادی در تقویت فرهنگی مالیاتی

فصلنامه علمی ترویجی راهبرد توسعه, 13, 46, 1395

2. حمیدرضا ملک محمدی و یحیی کمالی, بررسی مفاهیم مرجعیت، پارادایم و ائتلاف حامی در تحلیل سیاستگذاری عمومی

علمی پژوهشی سیاست, 46, 1, 265-285, 1395

3. محمد عبدالله پور و یحیی کمالی, بررسی موانع کاربردی سازی علم سیاست از دیدگاه مدیران اجرائی استان کرمان

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه علوم سیاسی, 11, 1, 119-166, 1394

4. یحیی کمالی, روش شناسی تحلیل ذینفعان و کاربرد آن در سیاستگذاری عمومی

علمی پژوهشی فرایند مدیریت و توسعه, 94, 28, 3-30, 1394

5. یحیی کمالی و محمد عبداله پور, ویژگی های استاد خوب از دیدگاه دانشجویان علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

علمی و پژوهشی آموزش و ارزشیابی, 8, 30, 117-140, 1394

6. یحیی کمالی, ارائه مدلی برای بررسی عوامل توانمند سازی منابع انسانی

علمی ترویجی توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی, 5, 36, 1394

7. , مرجعیت سیاست ها و توسعه صنعت گردشگری ایران با تاکید بر برنامه سوم و چهارم توسعه

علمی پژوهشی فرآیند مدیریت و توسعه, 87, 3-26, 1393

8. , بررسی نقش تمرکز زدایی در تحقق سلامت اداری

علمی ترویجی سیاست های راهبردی و کلان, 2, 5, 111-132., 1393

9. , بررسی نقش ارزیابی عملکرد کارکنان در تحقق شایسته سالاری در سازمان

علمی ترویجی منابع انسانی ناجا, 9, 37, 49-76, 1393

10. یحیی کمالی, روش شناسی نظریه مبنایی و کاربرد آن در علوم سیاسی

علمی و پژوهشی علوم سیاسی, 16, 4, 103-131, 1392

11. , تحلیل نهادینه سازی سیاستگذاری توسعه پایدار در ایران

علمی پژوهشی فرآیند مدیریت و توسعه, 84, 169-181, 1392

12. , روش های تحلیل و مدل های اجرای سیاستگذاری توسعه پایدار

علمی ترویجی راهبرد یاس, 29, 117-148, 1391

13. , افکار عمومی و سیاستگذاری عمومی

علمی پژوهشی سیاست, 40, 2, 171- 188, 1389

مقاله های کنفرانس

1. , Policy Analysis Methods for Sustainable Development

USM-AUT International Conference, Malaysia, 2012

2. یحیی کمالی, بررسی وضعیت شاخص بهره وری در ایران و مقایسه آن با کشورهای منتخب

دهمین همایش ملی کیفیت و بهره وری, تهران, 1394

3. , بررسی نقش نظارت همگانی در تحقق توسعه پایدار

كنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار, تهران, 3-21, 1393

4. , توسعه پایدار به مثابه مرجعیت سیاستگذاری و مدیریت توسعه

بيستمين همايش ملی انجمن متخصصان محيط زيست ايران, تهران, 1393

5. , بررسی دلایل و فرآیند ادغام توسعه پایدار در نظام سیاستگذاری و برنامه ریزی

همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه, تهران, 1393

6. , حکمرانی خوب سازوکاری برای تحقق توسعه پایدار

همایش ملی آینده پژوهی مدیریت و توسعه, شیراز, 1393

7. , آموزش سیاستگذاران و مدیران سازوکاری برای نهادینه سازی توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست

همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست, کرمان, 1393

8. , تحلیل نقش و جایگاه آمبودزمان در نظام ملی درستکاری؛ رویکردی نوین در سیاستگذاری مبارزه با فساد

سیزدهمین همایش بین المللی آمبودزمان آسیایی, تهران, 1392

9. , نقش رسانه‌ها در پیشگیری و مبارزه با فساد

همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد, تهران, 1388

مهارت ها

 تحلیل و کاربرد مدل های سیاستگذاری

 روش تحقیق

 ترجمه متون تخصصی

 Microsoft office Software

 Atlas ti software

 spss software

 virastyar software

دروس

دروس ترم جاری

 روش تحقیق ب (کارشناسی)

 اداره امور دولتی (کارشناسی)

 مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم (کارشناسی)

 حقوق اداری (کارشناسی)

 اقتصاد سیاسی (کارشناسی ارشد)

دانشجویان

دکترا

دانشجویان قبلی

 یگانه کیا

سیاستگذاری پیوستگی زیستگاه, 1395, دانشگاه تهران
مشاور

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 ملاحسینی

مقایسه نقش دولت در تامین اجتماعی کشورهای ایران، ترکیه و سوئد, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 شهابی راد

بررسی پیامدهای استانی شدن حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 روشنی

مقایسه عوامل موثر بر سیاستگذاری خارجی ایران و عربستان در خاورمیانه, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 جمشیدی

مطالعه مقایسه ای نقش سیاست خارجی در جذب سرمایه گذاری خارجی ایران و ترکیه, دانشگاه شهید باهنر کرملن

برنامه های کلاسی

 روش تحقیق کارشناسی ارشد

- دوشنبه 07:30 تا 09:30

 اقتصاد سیاسی کارشناسی ارشد

- یک شنبه 09:30 تا 11:30

 روش تحقیق

- شنبه 07:30 تا 09:30

 حقوق اداری

- شنبه 13:30 تا 15:30

 مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم

- یک شنبه 11:30 تا 13:30

 اداره امور دولتی

- یک شنبه 13:30 تا 15:30

 حقوق اساسی

- دوشنبه 17:30 تا 19:30