دکتر وحيد ستاري نائيني

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه صنعتی اصفهان

کارشناسی مهندسی کامپیوتر (پایان نامه: زمانبند پردازش در سیستم‌عامل مینیکس) , تا 1378

 دانشگاه اصفهان

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (پایان نامه: فشرده‌سازی تصاویر فراکتالی بر اساس جستجوی محلی وفقی) , تا 1380

 دانشگاه اصفهان

دکترا مهندسی کامپیوتر (پایان نامه: زمانبندی و کنترل پذیرش در شبکه‌ی ترکیبی IEEE 802.11 و مش IEEE 802.16) , تا 1391

زبان ها

فارسی

زبان مادری

انگلیسی

مسلط