دکتر وحيد اميرزاده گوغري

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه صنعتی اصفهان

کارشناسی آمار , از 1369 تا 1374

 دانشگاه صنعتی اصفهان

کارشناسی ارشد آمار (پایان نامه: بیش پراکندگی در توزیع پواسن) , از 1374 تا 1377

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکترا ریاضی کاربردی , از 1381 تا 1387

انتشارات

کتاب ها

1. ایوب شیخی وحید امیرزاده, آمار و احتمال کاربردی

انتشارات فانوس کرمان, کرمان, 1391

مقاله های مجله

1. راضیه حسینی وحید امیرزاده محمد علی یعقوبی, A new estimator based on likelihood function for drift time of change in poisson rate parameter

International Journal of Research in Industrial Engineering, 2014

2. Vahid Amirzadeh Mohsen Rezapour, On properties of progressively Type-II censored conditionally N-ordered statistics arising from a non-identical and dependent random vector

Journal of Statistical Computation and Simulation, 0

3. رضا شکری زاده عباس سقایی وحید امیرزاده, نمودار کنترلی نسبت درستنمایی تعمیم یافته با اندازه و فواصل زمانی متغییر جهت پایش میانگین فرایند

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت, 3, 4, 26-33, 0

4. Mahdiyeh Khademi Vahid Amirzadeh, Process control using assumed fuzzy test and fuzzy acceptance region

Journal of Mahani Mathematical Research Center, 3, 2, 29-37, 0

5. Ghazale Moghadam Gholam Ali Raissi Ardali Vahid Amirzadeh, Developing new methods to monitor phase II fuzzy linear profiles

Iranin Journal of Fuzzy Systems, 9, 12, 59-77, 0

6. Farzaneh Hashemi Vahid Amirzadeh Ahad Jamalizadeh, An extension of the Birnbaum-Saunders distribution based on skew-normal-t distribution

Journal of Statistical Research of Iran (JSRI), 0

7. Mahdiyeh Khademi Vahid Amirzadeh, Fuzzy rules for X and R control charts

Iranin Journal of Fuzzy Systems, 55-66, 0

8. Maryam Naghavy Mohsen Madadi Vahid Amirzadeh, Shannon entropy in order statistics and their concomitans from bivariate normal distribution

Journal of Mahani Mathematical Research Center, 2, 1, 111-118, 0

9. Raziyeh Hosseini Vahid Amirzadeh Mohammad Ali Yaghobi Hojjat Mirzaif, Approximating the step change point of the process fraction nonconforming using genetic algorithm to optimize the likelihood function

Journal of industrial and Systems Engineering, 7, 7, 118-128, 0

10. Abdul Rasoul Ziaei Ayyub Sheikhi Vahid Amirzadeh, Regression analysis using order statistics and their concomitants

SORT, 21, 38, 43-52, 0

مقاله های کنفرانس

1. وحید امیرزاده محسن رضاپور, Stochastic comparison of the residual and past lifetimes of Two (n-k+1) out of n systems With non-identical and dependent components

چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران, سمنان, 0

2. محسن رضاپور وحید امیرزاده, Empirical convergence of the periodogram of CARMA process

چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران, سمنان, 0

3. فاطمه سلیمانپور وحید امیرزاده, نمودار کنترل کیفیت چند متغییره فازی

پنجمین همایش آنالیز عددی و کاربردهای آن, رفسنجان, 0

4. عاطفه ملایی نژاد وحید امیرزاده, محاسبه ی عددی فاصله اطمینان با استفاده از روشهای بوتسترپ

پنجمین همایش آنالیز عددی و کاربردهای آن, رفسنجان, 0

5. وحید امیرزاده, Empirical convergence of the periodogram of Exponential CARMA process

سومین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها, یزد, 0

6. محسن رضاپور وحید امیرزاده, Extremal behavior of regularly varying space-time stochastic processes

سومین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها, یزد, 0

7. مهدی نامنی وحید امیرزاده, Introducing a new fuzzy multinomial control chart

چهل و دومين کنفرانس رياضی ايران, رفسنجان, 0

8. نجمه زندی وحید امیرزاده, طراح نمودارهای کنترل فازی-R X با برش α توسط میانه فازی سطح α

یازدهمین کنفرانس امار ایران, تهران, 0

9. غزل مقدم غلامعلی رییسی وحید امیرزاده, Developing a New Method for Phase II Fuzzy Profile Monitoring

یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع, تهران, 0