دکتر وحيده ابوالحسني زاده

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

31322373-034

 موبایل

abolhasani@uk.ac.ir

 آدرس

کرمان. دانشگاه شهید باهنر. گروه زبان های خارجی. اتاق 208

تحصیلات آکادمیک

 Shahid Bahonar University of Kerman

کارشناسی زبان انگلیسی ,

 university of Tehran

کارشناسی ارشد linguistics , از 1383 تا 1385

 university of Tehran

دکترا Linguistics , از 1385 تا 1390

دوره ها

 دوره فرصت مطالعاتی، کشور هلند. بررسی اکوستیکی مشخصه های تکیه و اهنگ

فایل ها

 طرح درس روانشاسی زبان ( ارسال فایل )

  1. طرح درس
    در این ترم دانشجوبان موظف به ارائه پروژه هستند.

افتخارات و جوایز

 دبیر تخصصی مجله علمی-پژوهشی مطالعات زبان ها و گویش های غرب ایران

علاقمندی ها

 Doing research

زبان ها

انگلیسی

مسلط

فرانسه

سطح مقدماتی

عربی

سطح میانی

فارسی

زبان مادری

انتشارات

کتاب ها

1. وحیده ابوالحسنی زاده، هادی کریم آبادی, آواشناسی

جهاد دانشگاهی, کرمان, 1393
ترجمه

مقاله های مجله

1. وحیده ابوالحسنی زاده،.انیس معصومی, Analyzing the COG and intensity of Kermani vowels in the process of vowel reduction

SKASE Journal of Theoretical Linguistics [online, 2015

2. وحیده ابوالحسنی زاده، . هادی کریم آبادی . الناز ایازی . آزاده شریفی مقدم, The effect of age and sex on the acoustic charactristics of speech

Language Design, 2014

3. .وحیده ابوالحسنی زاده انیس معصومی, Voiced and Voiceless Alveolar Stops

Journal of Advances in Linguistics, 2014

4. .آزاده شریفی مقدم .،لیلا یزدانپناه .وحیده ابوالحسنی زاده, The analysis of Persian address terms based on the theory of politeness

SKASE Journal of Theoretical Linguistics, 2013

5. , The Persian pitch accent and its retention after the focus

lingua, 122, 1380. 1394, 2012
Vahideh Abolhasanizadeh , Mahmood Bijankhan Carlos Gussenhoven

6. .وحیده ابوالحسنی زاده . شجاع تفکری .آزاده شریفی مقدم, Phonetic realization of focus

Language Design, 2012

7. وحیده ابوالحسنی زاده, مشخصه های آکوستیکی تکیه در زبان تاتی

جستارهای زبانی, 1394

8. وحیده ابوالحسنی زاده, بررسی آکوستیکی همبسته¬های آوایی تکیه در زبان فارسی

مجله علمی پژوهشی پژوهش های زبان شناسی, 1392

9. وحیده ابوالحسنی زاده . آزاده شریفی مقدم, پژوهشی پیرامون الفاظ نام آوا در گونۀ گفتاری کرمان

پژوهشگران فرهنگ, 1391

10. محمود بی جن خان، وحیده ابوالحسنی زاده, دیرکرد قله هجا درساخت نوایی واژه بست های زبان فارسی

مجله علمی پژوهشی زبان پژوهی دانشگاه الزهرا, 91

11. سیما فردوسی، وحیده ابوالحسنی زاده, A Quantitative Study of Rhythm of Literal and Metr:.ical Translations of

مطالعات ترجمه, 0

12. 1.وحیده ابوالحسنی زاده 2. انیس معصومی, بررسی فضاهای واکه ای در لهجه کرمانی و لهجه فارسی معیار

نشریه ادب و زبان, 0

13. 1. محمود بی جن خان 2.وحیده ابوالحسنی زاده, شواهد واجی برای گروه واژه¬بست در سلسله مراتب نوایی زبان فارسی امروز

زبان و زبان شناسی, 0

14. .وحیده ابوالحسنی¬زاده 2.مریم عبدالعلی زاده, بررسی صوت¬شناختی واکه¬های

زبان پژوهی, 0

15. .وحیده ابوالحسنی¬زاده 2.آزیتا قاضی زاده, The correlation of form and meaning in at-Takvir chaper of Quran and its English translation from the viewpoint of acoustic features

مطالعات ترجمه, 0

16. نفیسه تقوی وحیده ابوالحسنی زاده, Comparison of English Language Rhythm and Kalhori Kurdish Language Rhythm

Advances in Language and Literary Studies, 0

17. .آزاده شریفی مقدم، .وحیده ابوالحسنی زاده، لیلا یزدانپناه, پژوهشی پیرامون فرایند تغییر در القاب خطاب زبان فارسی

مجله ایرانی مسائل زبانی, 0

مقاله های کنفرانس

1. zeinab Tofigh, Vahideh Abolhasanizadeh, Phonetic Neutralization: The Case of Persian Final Devoicing

Language and Linguistics, Greece, Athens, 7, 86, 2014
Language and Linguistics 7 July 2014

2. .وحیده ابوااحسنی زاده، 2.مژگان زعیم, Effect of Persian language quantitative characteristics of rhythm on children’s English songs

2nd Global Conference on Linguistics and Foreign Language Teaching, Dubai, 2014

3. 1.وحیده ابوالحسنی-زاده، 2.انیس معصومی, Vowel reduction of tense and lax vowels in Kermani accent

2nd Global Conference on Linguistics and Foreign Language Teaching, Dubai, 2014

4. .زینب توفیق 2. وحیده ابوالحسنی زاده, Phonetic Neutralization: The Case of Persian Final Devoicing

7th International Conference on Languages & Linguistics, 7-10 July 2014, GREECE, 2014

5. NAfiseh Taghva, Vahideh Abolhasanizadeh, Azadeh Sharifi moghadam, Effects of Persian Language Prosody on Its Instrumental Music

ICL 19, Swiss, Geneva, 19, 1, 2013
The international congress of Linguistics, 21-27 July 2013

6. 1.نفیسه تقوی .2 وحیده ابوالحسنی زاده 3. آزاده شریفی مقدم, Effects of Persian Language Prosody on Its Instrumental Music

International congress of linguistics, Switzerland, 2013

7. آزاده شریفی مقدم 2. گلناز چاوشی 3 وحیده ابوالحسنی زاده, Eloquent Silence, a Pragmatic Concept in Persian Language

LINELT 2013, Turkey, 2013

8. 1.وحیده ابوالحسنی زاده 2 .مریم عبدالعلی زاده، 3. آزاده شریفی مقدم, Vowel Reduction in Kermanian Accent

LINELT 2013, Turkey, 2013

9. , F0 as the dominant cue to accent location in Persian

The 6th International Conference on Speech Prosody, China, 2012

10. Vahideh Abolhasanizadeh, Carlos Gussenhoven, Mahmood Bijankhan, A pitch accent position contrast in Persian

ICPhS 17, Hong Kong, XVIII, 17, 2011
The international congress of Phonetic sciences

11. نفیسه تقوی. وحیده ابوالحسنی زاده. علیرضا گلشن, بررسی صوت¬شناختی تأثیر عروض عربی بر مشخصه¬های کمّی وزن شعر کلاسیک فارسی

دومین همایش ملی آواشناسی فیزیکی, 1393

12. آزاده شریفی مقدم وحیده ابوالحسنی زاده, انگاره های تصویرگونه درگونه گفتاری کرمان

هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی, ایران، زنجان, 1392

13. زینب توفیق وحیده ابوالحسنی زاده, Investigation of Onset Neutralization in Persian Language

4th. International Congress on New Dimensions of Philology, اسپانیا، دانشگاه بارسلونا, 0

14. نفیسه تقوی.وحیده ابوالحسنی زاده محمد زمانی, تعیین طبقه ریتم زبان کردی کلهری بر اساس مشخصه¬های کمی

نهمین همایش زبانشناسی ایران, تهران, 0

مهارت ها

 نرم افزار PRAAT

 SPSS

دروس

دروس ترم جاری

 phonetics (کارشناسی ارشد)

 psycholinguistics (کارشناسی ارشد)

 syntax (کارشناسی ارشد)

 مکاتب زبانشناسی (کارشناسی ارشد)

 نحو (کارشناسی ارشد)

دروس ترم های گذشته

 واج شناسی (کارشناسی ارشد)

دروس مورد علاقه

 آواشناسی (کارشناسی)

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 اسما ایزدی

 فرشته محمد علی نژاد

بررسي تاثير دانش و مهارت زباني و جنسيت بر سرعت گفتار و خوانش در زبان آموزان زبان

 ایدا زمانی

بررسي استعاره ي مفهومي "خشم" در قصه هاي شاهنامه¬ي كودكان
دانشجویان قبلی

 نفیسه تقوی

مشخصه های کمی ریتم فارسی و تاثیر آن بر موسیی سنتی ایرانی, 92, شهید باهنر کرمان

 النلز ایازی

فرایند فراگیری زبان اول در بچه های فارسی زیر 4 سال, 94, شهید باهنر کرمان

 نسیم خالویی

مشخصه های اکوستیکی تکیه در کرودکان مبتلا به سندرم داون, 96, شهید باهنر کرمان

 ریحانه اسماعیل پور

مقایسه ویژگیهای اکوستیکی کودکان شکاف کام با افراد سالم, 93, شهید باهنر کرمان

 مریم عبدالعلی زاده

بررسی کاهش واکه ای در لهجه کرمانی, 92

 فرهاد کریم ابادی

بررسی فرایندهای واجی در گویش کرمانی در چهارچوب نظریه بهینگی, 94, شهید باهنر کرمان

 مرتضی دریجانی

مقایسه زمان آغاز واکداری انسدادی های در زبان فارسی و عربی در سه جایگاه آغازی ، میانی و پایانی, 94, شهید باهنر کرمان

 لیلا یزدانپناه

رویکردی همزمانی و درزمانی به مطالعه روند تغییر القاب خطاب در بازه زمانی دو صدساله اخیر زبان فارسی, 92, شهید باهنر کرمان

 مزیم حسنی موسی ابادی

تاثیر سبک کلام بر کاربرد ساختارهای حدنما توسط گروه های جنسی در زبان فارسی, 93, شهید باهنر کرمان

 عاظفه جدیدالاسلامی

تحليلي نقش گرا بر مطالعۀ تاثير متغيرهاي سن و جنسيت بر شيوه ي بيان و توصيف درد در زبان, 93, شهید باهنر کرمان

 مربم حاجی لو

بررسی ادوات تکریم در متون دینی زرتشتی و مقایسه آن با متون اسلامی, 93, شهید باهنر کرمان

 سمانه دادمهر

تحلیل مقابله ای القاب خطاب در زبان فارسی و انگلیسی, 92, شهید باهنر کرمان

 مریم آزادیخواه

بررسی استعاره های مفهومی شادی و غم در اشعار پروین اعتصامی در چارچوب زبانشناسی شناختی, 94, شهید باهنر کرمان

 مسعودبحرینی

پژوهش پیرامون میزان تاثیر متغیرهای اجتماعی بر کاربرد ساختارهای تعارف در زبان فارسی, 94, شهید باهنر کرمان

 انیس معصومی

کاهش واکه ای, 93, علامه طباطبایی

 محمد امین پورتاج الدینی

وزن زبان فارسی, 94, علامه طباطبایی

 فرشاد شفیعی

مشخصه های اکوستیکی واکه های فارسی در بیماران سندروم داون, 96, دانشگاه زاهدان

 الهام نقدی نسب

تأثير جنسيت بر كاربرد ابزارهاي انسجام در اشعار دفاع مقدس, 96, شهید باهنر کرمان

 علی حمزه نژاد

تاثير سن و جنسيت بر زمان آغاز واك و مركز ثقل طيفي, 96, شهید باهنر کرمان

برنامه های کلاسی

 schools in linguistics

- سه شنبه 07:30 تا 09:30
کارشناسی ارشد

 زبان

- شنبه 09:30 تا 11:30

 ساخت زبان فارسی

- سه شنبه 09:30 تا 11:30

 زبان عمومی

- شنبه 09:30 تا 11:30

 زبان عمومی

- دوشنبه 09:30 تا 10:30

 اواشناسی (ارشد)

- دوشنبه 07:30 تا 09:30

 syntax

- چهارشنبه 11:30 تا 13:30