دکتر عباس توان

خلاصه

عباس توان دکترای فلسفه از دانشگاه UM کشور مالزی و استادیار پایه 17 دانشگاه شهید باهنر کرمان

تحصیلات آکادمیک

 کشور مالزی

دکترا فلسفه (پایان نامه: consideration of Liberal Tolerance from Iranian intellectuals' point of view) , از 1386 تا 1390