طاهره عباسپور

عضو هیئت علمی

خلاصه

تخصص: مخابرات، الکترونیک

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

abaspour@uk.ac.ir

 ایمیل

abaspour2000@yahoo.com

 آدرس

کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، میدان پژوهش، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی برق

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه صنعتی اصفهان

کارشناسی مهندسی الکترونیک , از 1357 تا 1364

 دانشگاه صنعتی اصفهان

کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات (پایان نامه: تنظیم وفقی فاز نمونه برداری در گیرنده های دیجیتال) , از 1364 تا 1366

تجربیات

 عضو هیئت علمی

دانشگاه شهید باهنر کرمان, دانشکده فنی، بخش مهندسی برق, از 1374 تا 1394

تدریس دروس: مدارهاي مخابراتي ، مخابرات 1، تجزيه و تحليل و فيلترهاي وفقي، آزمايشگاه هاي الکترونيک 1،2 و 3 و آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد

 عضو هیئت علمی

دانشگاه صنعت نفت, بخش برق مجتمع فنی مهندسی محمود آباد, از 1368 تا 1374

تدريس دروس: مخابرات1، تکنيک پالس و مدارهاي مخابراتي و آزمايشگاه هاي الکترونيک 1،2 و 3 و آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي

زبان ها

انگلیسی

سطح میانی

انتشارات

مقاله های کنفرانس

1. T. Abaspour, H .Norouzzadeh, An Adaptive RLS Detector in Asynchronous Code-Division

- 10th Iranian Conference on Electrical Engineering, Mashhad, 2004

2. T. Abaspour, H. Norouzzadeh, A Novel Detector in Asynchronous Code-Division Multiple Access

11th Iranian Conference on Electrical Engineering, Shiraz, 2003

3. H .Norouzzadeh, T. Abaspour, Computer telephony traffic simulation with Rolette method

The 7th Iranian conference electrical engineering, Tehran, 1999

4. مینا عطاری، سعیدرضا صید نژاد، طاهره عباسپور, " حذف تداخل و تعدیل کانال در سیستم¬ MIMO-OFDM به کمک شکل دهنده پرتو فضا- زمان توام مبتنی بر سمبل¬های راهنما

کنفرانس مهندسی برق مجلسی, اصفهان, 1393

5. حمید شجاعی، طاهره عباسپور، سعیدرضا صید نژاد, " تخمین آفست فرکانس حامل، عدم تعادل فاز/دامنه و کانال با انتخاب دنباله ابتدائی در گیرنده تبدیل مستقیم

"،اولین کنفرانس همایش ملی پیشرفتهای تکنولوژی در مهندسی برق, تهران, 1393

6. حمید شجاعی، طاهره عباسپور، سعیدرضا صید نژاد, جبران عدم تعادل IQ فرستنده و گیرنده تحت آفست فرکانس حامل در سیستمOFDM با گیرنده تبدیل مستقیم و با استفاده از الگوریتم وفقی

مهندسی برق مجلسی, اصفهان, 1393

7. حمید شجاعی، طاهره عباسپور، سعیدرضا صید نژاد, " تخمین همزمان آفست فرکانس حامل و عدم تعادل فاز و دامنه همراه با تخمین کانال در گیرنده تبدیل مستقیم، به کمک پایلوت در سیستم OFDM

هفدهمین کنفرانس ملی دانشجوئی برق, کیش, 1393

8. رسول جهان بزرگی، طاهره عباسپور، سعیدرضا صید نژاد, حذف آفست جریان مستقیم در سیستم¬های OFDM با گیرنده¬های تبدیل مستقیم در حوزه فرکانس

هشتمین سمپوزیوم پیشرفت¬های علوم و تکنولوژی, مشهد, 1392

9. هادی آزادی مطلق، سعید رضا صید نژاد، طاهره عباسپور، محمد صادق اخضری, حذف تداخل و تعدیل کانال در سیستم¬های MIMO-OFDM به کمک روش شکل دهی پرتو هم زمان در فرستنده و گیرنده

بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران, تهران, 1391

10. سپیده مهر الحسنی، سعید سریزدی، طاهره عباسپور, ارائه یک ضریب انتشار جدید به منظور ارتقاء کارائی روش حذف نویز پرونا مالیک

دومین همایش بین المللی موضوعات نوین در علوم کامپیوتر و اطلاعات،, زنجان, 1390

11. هادی آزادی مطلق، سعید رضا صید نژاد، طاهره عباسپور, حذف تداخل و تعدیل کانال در سیستم¬ OFDM با استفاده از MIMO کردن منبع مطلوب و شکل دهنده پرتو فضا- زمان

سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران, گناباد, 1390

دروس

دروس ترم جاری

 تجزیه و تحلیل (کارشناسی)

تدریس در دانشگاه باهنر کرمان

 مدارهای مخابراتی (کارشناسی)

 مخابرات 1 (کارشناسی)

تدریس در دانشگاه باهنر و دانشگاه نفت

 آز مدارهای مخابراتی (کارشناسی)

تدریس در دانشگاه باهنر و دانشگاه نفت

 آز الکترونیک 2 (کارشناسی)

تدریس در دانشگاه باهنر و دانشگاه نفت

 آز الکترونیک 3 (کارشناسی)

تدریس در دانشگاه باهنر و دانشگاه نفت

 پایان نامه کارشناسی (کارشناسی)

 پایان نامه کارشناسی ارشد (کارشناسی ارشد)

دروس ترم های گذشته

 فیلترهای وفقی (کارشناسی)

تدریس در دانشگاه باهنر کرمان

 تکنیک پالس (کارشناسی)

تدریس در دانشگاه نفت

 آز الکترونیک 1 (کارشناسی)

تدریس در دانشگاه باهنر و دانشگاه نفت

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 نگین صبوری

بخش برق دانشگاه شهید باهنر کرمان

 سامان منشیان

بخش برق دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانشجویان قبلی

 حمید شجاعی

تخمین و جبران عدم تعادل I/Q و CFO در سیستم¬های OFDM با گیرنده¬ی تبدیل مستقیم, 1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 رسول جهان بزرگی

حذف آفست جریان مستقیم در سیستم¬های OFDM با گیرنده¬های تبدیل مستقیم در حوزه فرکانس, 1392, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 هادی آزادی مطلق

حذف تداخل و تعدیل کانال در سیستم های MIMO-OFDM به کمک شکل¬دهی پرتو همزمان در آنتن¬های گیرنده و فرستنده, 1390, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مینا عطاری

شكل دهي پرتو فضا - زمان توام فرستنده و گيرنده در سيستم هاي MIMO-OFDM مبتني بر سمبل هاي راهنما, 1393, بخش برق دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان

 سپیده مردانی

ارائه يك رويكرد تركيبي ابر ابتكاري براي حل مسئله انتخاب ويژگي با استفاده از كنترل فازي, 1393, بخش برق دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان

برنامه های کلاسی

 تجزیه و تحلیل گروه 1

- یک شنبه 07:30 تا 09:30 - سه شنبه 07:30 تا 09:30
تاریخ امتحان میان ترم: پنجشنبه 95/2/2 ساعت 11/30-13/30

 مخابرات1 گروه 1

- شنبه 11:30 تا 13:30 - دوشنبه 11:30 تا 13:30
تاریخ امتحان میان ترم: پنجشنبه 95/2/2 ساعت 11/30-13/30

 مدارهای مخابراتی

- یک شنبه 09:30 تا 11:30 - سه شنبه 09:30 تا 11:30
تاریخ امتحان میان ترم: پنجشنبه 95/2/2 ساعت 11/30-13/30

 آز مدارهای مخابراتی گروه 1

- یک شنبه 15:30 تا 17:30

 آز مدارهای مخابراتی گروه 2

- یک شنبه 17:30 تا 19:30

 آز الکترونیک 2 گروه 1

- دوشنبه 07:30 تا 09:30

 آز الکترونیک 3 گروه1

- یک شنبه 11:30 تا 13:30

 آز الکترونیک 3 گروه 2

- دوشنبه 09:30 تا 11:30

 آز الکترونیک 2 گروه 2

- سه شنبه 11:30 تا 13:30

 آز الکترونیک 2 گروه 3

- چهارشنبه 09:30 تا 11:30