اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

03431322258

 ایمیل

so_hosseini@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی علوم کامپیوتر ,

 دانشگاه علم و صنعت تهران

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم افزار ,

 دانشگاه علم و صنعت تهران

دکترا مهندسی کامپیوتر- نرم افزار (امنیت) ,

علاقمندی ها

 Software security, Modelling and evaluation of security

 Analytical modeling and Computer simulation

 Complex networks, Social networks analysis

 Software diversity

 Dynamical processes on complex networks

زبان ها

انگلیسی

مسلط

انتشارات

مقاله های مجله

1. , S. Hosseini, M. Abdollahi Azgomi and A. Torkaman Rahmani, “Malware Propagation modeling considering software diversity and immunization,” Journal of Computational Science, Vol. 13C, Elsevier, 2016, pp. 49-67

0

2. , S. Hosseini, M. Abdollahi Azgomi and A. Torkaman Rahmani, “Agent-Based Simulation of the Dynamics of Malware Propagation in Scale-Free Networks,” Simulation: Transactions of the Society for Modeling and Simulation International, Vol. 92 ,2016, pp. 709-722

0

3. , S. Hosseini, M. Abdollahi Azgomi, “A Model for Malware Propagation in Scale-Free Networks Based on Rumor Spreading Process,” Computer Networks, vol. 108, pp. 97-107, 2016.

0

4. , S. Hosseini, M. Abdollahi Azgomi and A. Torkaman Rahmani, “Dynamics of a rumor spreading model with diversity of configurations in scale-free networks,” International Journal of Communication Systems, Vol. 28, No. 18, Wiley, 2015, pp. 2255-2274

0

مقاله های کنفرانس

1. , S. Hosseini, M. Abdollahi Azgomi, and A. Torkaman Rahmani, “On the Global Dynamics of an SEIRS Epidemic Model of Malware Propagation,” Proceedings of the 7th International Symposium on Telecommunications (IST'14), Iran, Sept. 09–11, 2014, pp. 646-651

0

2. , S. Hosseini, M. Abdollahi Azgomi and A. Torkaman Rahmani, “A Malware Propagation Model Considering Software Diversity and Topology Dynamics,” Proceedings of the 11th International ISC Conference on Information Security and Cryptology, 2014, pp. 73-78

0

3. , S.hosseini, M.abdollahi, “UML Model Refactoring with Emphasis on Behavior Preservation” , IEEE International Symposium on Theoretical Aspects of Software Engineering(TASE), 2008

0

4. , س حسینی، ع نیرومند، " استراتژی‌های قیمت‌گذاری بازار در توسعه ارتباطات و فناوری"، پنجمین همایش ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات، تهران، 1389 (مقاله برتر)

0

5. , س حسيني، م ح کشاورز، " مديريت منابع و فرآيندهاي کسب و کار"، کنفرانس دانشجويي فناوري اطلاعات، مشهد،1389

0

6. , س حسيني، ع نيرومند، " استراتژي‌هاي قيمت‌گذاري در بازاريابي"، کنفرانس منطقه‌اي دستاوردهاي نوين در مهندسي برق و کامپيوتر، مازندران،1389

0

7. , س حسيني، ع نيرومند ، " مديريت فرآيندهاي کسب وکار"، همايش ملي فناوري هاي نوين در علوم مهندسي، 1389

0

8. , س حسيني، م ح کشاورز، " بررسي تاثير سيستم‌هاي ERP بر ابعاد کارآئي ارتباط در روابط B2B"، کنفرانس منطقه‌اي دستاوردهاي نوين در مهندسي برق و کامپيوتر، مازندران،1389

0

9. , س حسيني، ع نيرومند،" قيمت‌گذاري منابع و فرايندهاي کسب و کار"، کنفرانس منطقه‌اي دستاوردهاي نوين در مهندسي برق و کامپيوتر، مازندران،1389

0

10. , س حسینی، س شریفی راد، " مدیریت منابع و ارتباط با مشتری در فرآیندهای کسب و کار"، همایش تجاری‌سازی پژوهش، یزد،1389

0

11. , س حسيني، م عبداللهي ازگمي، " توصيف صوري بازسازي مدل‌هاي UML با اثبات حفظ رفتار"، شانزدهمين کنفرانس مهندسي برق و کامپيوتر، تهران، 1387

0

12. , س حسيني، س مهرابي سعيدآبادي، " توليد و توسعه نرم افزار با استفاده از مهندسي معکوس"، کنفرانس ملي کاربردهاي مهندسي نرم افزار، همدان،1387

0

13. , س حسيني، " بازسازي مدل‌هايUML با اثبات حفظ سازگاري"، کنفرانس ملي مهندسي کامپيوتر، برق و فناوري اطلاعات، همدان،1387

0

مهارت ها

 Programming Languages

 Agent-Based Modeling and Simulation (ABMS): NetLogo

 Programing of Dynamic Network Models: NetLogo, Gephi, MATLAB

 Database Tools: Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle

 Development Methodologies: RUP, EUP, XP

 Software Design and Analysis Tools: Visual Paradigm, Rational Rose

دروس

برنامه های کلاسی

 پایگاه داده

- شنبه 09:30 تا 11:30 - دوشنبه 09:30 تا 11:30

 امنیت سیستم های کامپیوتری

- شنبه 11:30 تا 13:30 - دوشنبه 11:30 تا 13:30

 مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

- یک شنبه 09:30 تا 13:30 - سه شنبه 11:30 تا 13:30