دکتر سميه امير تيموري

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

amirtaimoori@yahoo.com

 آدرس

کرمان- انتهای بلوار جمهوری اسلامی- دانشگاه شهید باهنر کرمان

 ایمیل

amirtaimoori@mail.uk.ac.ir

 تلفن ثابت

03431322643

تحصیلات آکادمیک

 شیراز- دانشگاه شیراز

کارشناسی مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی , از 1379 تا 1383

 تهران-دانشگاه تربیت مدرس

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی (پایان نامه: اندازه‌گيري و تجزيه و تحليل عوامل مؤثر بر بهره‌وري موجودي سرمايه در بخش كشاورزي ايران) , از 1383 تا 1385

 تهران- دانشگاه تربیت مدرس

دکترا اقتصاد کشاورزی- اقتصاد منابع طبیعی (پایان نامه: بررسي تأثير آلودگي هوا ناشي از فعاليت مجتمع مس سرچشمه بر بخش كشاورزي منطقه و برآورد ميزان بهينه اجتماعي آن) , از 1387 تا 1392

دوره ها

 panel data

 مدیریت زمان

افتخارات و جوایز

 رتبه اول

دوره کارشناسی,

 رتبه اول

دوره کارشناسی ارشد,

 رتبه اول

دوره دکتری,

 رتبه اول کنکور دکتری

ورودی 1387 دانشگاه تربیت مدرس,

علاقمندی ها

 پژوهش

زبان ها

انگلیسی

مسلط

عربی

سطح میانی

سازمان ها

 مؤسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

کارشناس و پژوهشگر, از 1385 تا 1387

طرح های تحقیقاتی

 برآورد تابع تقاضاي انرژي در بخش كشاورزي ايران

همکار, از 1386 تا 1387

 برآورد ميزان تمايل به پرداخت افراد براي بازديد از پارک ملي خبر در استان کرمان با استفاده از روش ارزش‏گذاري مشروط دوگانه يک و نيم بعدي و مدل نيمه پارامتري توزيع آزاد

از 1393 تا 1394

انتشارات

کتاب ها

1. کتایون شمشادی، حامد نجفی، سمیه امیرتیموری, مطالعات کالایی (جلد یک) محصولات زراعی

مؤسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی, تهران, 1393

مقاله های مجله

1. Somaieh Amirtaimoori1 and Amir Hosein Chizari2, An investigation of comparative advantage of pistachio production and export in Iran

Journal of Agricultural Science and Technology, 10, 395-403, 2008
ISI

2. Somaieh Amirtaimoori1 and Amir Hosein Chizari2, Determination of the Optimal Pattern for Integrated Farms

.American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci, 2, supple1, 101-107, 2008
ISI

3. Somaieh Amirtaimoori1 and Amir Hosein Chizari2, The U.S.A and Iran’s Status in Pistachio Export: A Comparative Advantage and Specialization Approach

American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 2, 6, 775-783, 2007
ISI

4. سمیه امیرتیموری, نقش نیروی کار تحصیلکرده در رشد بهره وری کل عامل های تولید در بخش کشاورزی ایران

پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی, 36, 36, 55-63, 1395

5. سميه اميرتيموري1، سپیده امیرتیموری 2, برآورد میزان تمایل به پرداخت افراد برای مصرف پسته سالم در شهر کرمان

مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی, 29, 4, 417-411, 1394
علمي-پژوهشی

6. سميه اميرتيموري1، دكتر صادق خلیلیان 2، دکتر حمید امیرنژاد3، دکتر علی محبی4, برآورد منحنی هزینه برای کنترل گاز دی‏اکسید گوگرد (SO2) از مجتمع مس سرچشمه

مجله محیط شناسی, 40, 2, 438-431, 1393
علمي-پژوهشی

7. سميه اميرتيموري1، دكتر صادق خلیلیان 2، دکتر حمید امیرنژاد3، دکتر علی محبی4, برآورد میزان بهینه اجتماعی گاز دی اکسید گوگرد (SO2) منتشر شده از مجتمع مس سرچشمه و مالیات بهینه بر آن

مجله تحقیقات اقتصادی, 49, 4, 161-172, 1393
علمي-پژوهشی

8. سميه اميرتيموري1، دكتر صادق خلیلیان 2، دکتر حمید امیرنژاد3، دکتر علی محبی4, ارزش بهبود کیفیت هوا در نتیجه کاهش گاز دی‏اکسید گوگرد (SO2) منتشر شده از مجتمع مس سرچشمه: رهیافت ارزش‏گذاری مشروط

مجله تحقیقات اقتصادی, 48, 4, 21-1, 1392
علمي-پژوهشی

9. دکتر غلامعلی شرزه ای1، سمیه امیرتیموری2, تعیین ارزش اقتصادی آب های زیرزمینی: مطالعه موردی شهرستان راور (استان کرمان)

مجله تحقیقات اقتصادی, 98, 128-113, 1391
علمي-پژوهشی

10. سميه اميرتيموري1، کتایون شمشادی2، دكتر صادق خلیلیان3, جایگاه ایران در صادرات رازیانه: رهیافت مزیت نسبی صادراتی

فصلنامه تحقیقات اقتصاد کشاورزی, 12, 96-81, 1390
علمی-پژوهشی

11. سميه اميرتيموري1، دكتر صادق خلیلیان2, رشد بهره‌وري كل عوامل توليد در بخشهاي مهم اقتصاد ايران طي برنامه‌هاي اول، دوم و سوم توسعه

فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه, 71, 162-141, 1389
علمي-پژوهشی

12. سميه اميرتيموري1، دكتر صادق خلیلیان2, بررسي رشد اقتصادي و ميزان انتشار گاز CO2 در كشورهاي عضو اوپك: رهيافت منحني زيست‎محيطي كوزنتس

فصلنامه علوم محيطي, 7, 1, 172-161, 1388
علمي-پژوهشی

13. سميه اميرتيموري1، دكتر صادق خلیلیان2, محاسبه و تجزيه و تحليل بهره‌وري عوامل توليد در بخش كشاورزي ايران

مجله اقتصاد کشاورزی, 2, 4, 93-113, 1388

14. سميه اميرتيموري1، دكتر امیرحسین چیذری2, بررسي خودكفايي پويا در توليد ذرت دانه‌اي در ايران: رهیافت محاسبه بهره‌وری کل عوامل تولید

فصلنامه پژوهش و سازندگي, 79, 177-169, 1387
علمي-پژوهشی

15. سميه اميرتيموري1، دكتر صادق خلیلیان2, بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری موجودی سرمایه در بخش کشاورزی ایران

فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه, 61, 77-57, 1387
علمي-پژوهشی

16. سميه اميرتيموري1، دكتر صادق خلیلیان2, رشد بهره‌وری كل عوامل توليد در بخش کشاورزی ایران و چشم‌انداز آن در برنامه چهارم توسعه

فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه, 59, 52-37, 1386
علمي-پژوهشی

مقاله های کنفرانس

1. سمیه امیرتیموری1، سپیده امیرتیموری2, بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر قیمت صادراتی پسته ایران

اولین همایش ملی پسته ایران, کرمان, 0
شفاهی

2. سمیه امیرتیموری1، سپیده امیرتیموری2, بررسی بهره‏ برداری پایدار از منابع آب زیرزمینی رفسنجان: رهیافت پیش بینی مدل‏های سری زمانی

اولين همايش ملی مديريت پايدار منابع خاک و محيط زيست, کرمان, 0
پوستر

3. سمیه امیرتیموری1، سپیده امیرتیموری2, برآورد ارزش تفریحی جنگلهای بلوط استان لرستان: رهیافت ارزشگذاری مشروط انتخاب دوگانه یک و نیم بعدی (OOHB)

اولین همایش ملی جنگل های بلوط, یاسوج, 0
شفاهی

4. سميه اميرتيموري1، آرزو باقرزاده2, پيش بيني مصرف برق و گازوئيل در بخش کشاورزي ايران طي برنامه‌هاي پنجم و ششم توسعه (1399-1392)

دهمین همایش بین‏ المللی انرژی, تهران, 0
پوستر

5. سمیه امیرتیموری1، سپیده امیرتیموری2, بررسی بهره‏ برداری پایدار از منابع آبی در تولید ذرت دانه ‏ای

ششمین کنگره پیشگامان پیشرفت, تهران, 0
چاپ در چکیده مقالات

6. سمیه امیرتیموری1، سپیده امیرتیموری2, بررسی عوامل مؤثر بر صادرات رازیانه ایران

اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی, تهران, 0
پوستر

7. سمیه امیرتیموری1،شیما روانبخش2، شیرین طاهری3, صادرات و جایگاه صادراتی گیاهان دارویی ایران در جهان

اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی, تهران, 0
پوستر

8. سميه اميرتيموري1، آرزو باقرزاده2, تأثير هدفمندسازي يارانه‏ ها بر مصرف انرژي و ارزش افزوده بخش کشاورزي ايران

دهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد كشاورزي ايران, کرمان, 0
پوستر

9. سمیه امیرتیموری1، هاجر اثنی عشری2، سپیده امیرتیموری3, پيش‏بيني تقاضای چاي در ايران با استفاده از الگوريتم ژنتيک

دهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد كشاورزي ايران, کرمان, 0
پوستر

10. سمیه امیرتیموری1، کتایون شمشادی2، سپیده امیرتیموری3، صادق خلیلیان4, بررسی امکان افزایش تغذیه آبهای زیرزمینی شهر رفسنجان به کمک نزولات جوی طی سالهای 1400-1390: رهیافت پیش بینی نزولات جوی

هشمين کنفرانس دو سالانه اقتصاد كشاورزي ايران, تهران, 0
پوستر

11. مجید ملامحمدی راوری1، سمیه امیرتیموری2، کتایون شمشادی3، سپیده امیرتیموری4, پیش بینی میزان انتشار گاز دی اکسید کربن در جهان طی سالهای 2025-2010

هشمين کنفرانس دو سالانه اقتصاد كشاورزي ايران, تهران, 0
پوستر

12. سمیه امیرتیموری1، سپیده امیرتیموری2, بررسی حاشیه بازاریابی و مزیت نسبی صادرات انگور ایران

دومین کنفرانس ملی انگور و کشمش, ملایر, 0
شفاهی

13. سمیه امیرتیموری1، سپیده امیرتیموری2, بررسی عوامل تأثیر گذار بر صادرات پسته ایران

همایش ملی دستاوردهای علمی و پژوهشی پسته, تربت حیدریه, 0
پوستر

14. سميه اميرتيموري1، آرزو باقرزاده2, بررسی عوامل تأثيرگذار بر تقاضای انرژی در بخش کشاورزی ایران

نهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد كشاورزي ايران, شیراز, 0
پوستر

15. سمیه امیرتیموری1، سپیده امیرتیموری2, بررسی عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای صادرات پسته ایران: رهیافت سیستم معادلات همزمان

اولین همایش ملی پسته ایران, کرمان, 0
پوستر

16. سميه اميرتيموري1، کتایون شمشادی2, بررسی استفاده پایدار از منابع آب در تولید محصول گندم: رهیافت بهره وری متوسط

چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران, تهران, 0
پوستر

17. سمیه امیرتیموری1، مجيد ملا محمدي راوري2, کشاورزي ايران و سازمان تجارت جهاني

ششمين کنفرانس دو سالانه اقتصاد كشاورزي ايران, مشهد, 0
پوستر

18. سميه اميرتيموري1، دكتر امیرحسین چیذری2, تعيين الگوي بهينه واحد تلفيقي زراعت-گاوداري

ششمين کنفرانس دو سالانه اقتصاد كشاورزي ايران, مشهد, 0
پوستر

19. سميه اميرتيموري1، دكتر امیرحسین چیذری2, بررسي جايگاه صادراتي پسته ايران، چالشها و رهيافتها

اولين همايش ملي فرآوري و بسته‌بندي پسته, مشهد, 0
شفاهی

20. سميه اميرتيموري1، مريم صحرائيان2, جايگاه حفاظت محيط‌زيست و توسعه پايدار در قانون اساسي، سند چشم‌انداز و برنامه‌ چهارم توسعه

اولين همایش ملي محیط زیست و توسعه پایدار روستا, تهران, 0
پوستر

21. مريم صحرائيان1، سميه اميرتيموري2, ارزيابي كارآيي استفاده از نهاده‌هاي پرورش ماهيان سردآبي( حوضچه‌هاي وابسته به اداره تعاون استان فارس)

همايش مديريت پايداري فناوري، توليد، تأمين و مصرف نهاده‌هاي كشاورزي, تهران, 0
پوستر

22. مجيد ملا‌محمدي راوري1، سميه اميرتيموري2, اندازه‌گيري و تحليل روند بهره‌وري و كارايي انرژي در بخشهاي مختلف اقتصادي

همايش مديريت پايداري فناوري، توليد، تأمين و مصرف نهاده‌هاي كشاورزي, تهارن, 0
چاپ در چکیده مقالات

23. سميه اميرتيموري1، آرزو باقرزاده2, بررسي جایگاه آب در کشاورزی ایران و قیمت گذاری آن

سومين كنفرانس مديريت منابع آب ايران, تهران, 0
پوستر

24. آرزو باقرزاده1، سمیه امیرتیموری2, برآورد تابع تقاضاي انرژي در بخش كشاورزي ايران

هفتمين همايش ملي انرژي, تهران, 0
شفاهی

25. سید ابوالقاسم مرتضوی1، سارا رضایی2، سمیه امیرتیموری3, بررسی خودکفایی گندم در ایران

هفتمين کنفرانس دو سالانه اقتصاد كشاورزي ايران, تهران, 0
پوستر

26. سميه اميرتيموري1، دكتر صادق خلیلیان2، کاملیا آشتیانی3, تجارت آب مجازی، اثرات و عوامل مؤثر بر آن

همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق 1404, رشت, 0
شفاهی

27. سمیه امیرتیموری1، کتایون شمشادی2, پيش بيني گاز دي اكسيد كربن منتشر شده در ايران

همايش علمي هواشناسي و آلودگي هوا, تهران, 0
شفاهی

دروس

دروس ترم جاری

 اقتصاد جنگل، مرتع و شیلات (کارشناسی)

دروس ترم های گذشته

 اقتصاد کشاورزی (کارشناسی)

 اقتصاد ریاضی (کارشناسی)

 اقتصاد خرد (کارشناسی)

 روش تحقیق (کارشناسی)

 بازاریابی محصولات کشاورزی (کارشناسی)

 بازاریابی و صادرات (کارشناسی)

دروس مورد علاقه

 اقتصاد منابع طبیعی (کارشناسی)

 اقتصاد محیط زیست (کارشناسی)

برنامه های کلاسی

 اقتصاد محیط زیست تکمیلی

- شنبه 09:30 تا 11:30 - شنبه 12:30 تا 13:30
محل تشکیل کلاس G123

 اقتصاد محیط زیست

- شنبه 11:30 تا 12:30
محل تشکیل کلاسD102

 اقتصاد نیروی کار کشاورزی

- یک شنبه 13:30 تا 15:30
محل تشکیل کلاس G123

 اقتصاد محیط زیست

- یک شنبه 09:30 تا 11:30
محل تشکیل کلاس Q1

 اقتصاد کشاورزی

- دوشنبه 11:30 تا 13:30
محل تشکیل کلاس Q5

 اقتصاد کشاورزی

- سه شنبه 11:30 تا 13:30
محل تشکیل کلاس Q2

 اقتصاد محیط زیست تکمیلی

- شنبه 12:30 تا 13:30
محل تشکیل کلاس D102