تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه UNSW استرالیا

دکترا مهندسی نفت (پایان نامه: The Influence of Micro-porosity on Drainage Relative Permeability Using Digital Core Analysis) ,

افتخارات و جوایز

 رتبه اول کارشناسی ارشد دانشجویان ورودی 1385

 رتبه برتر دانشکده فنی در جشنواره پژوهش و تکنولوژی

 دریافت بورس دکترای خارج از کشور از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

طرح های تحقیقاتی

 آناليز مغزه ديجيتال- بررسي پتانسيل ها و توسعه يک نرم افزار جهت محاسبه نفوذپذيري بر اساس عکس هاي بدست آمده از روش تصويربرداري با اشعه ايکس

در حال انجام, از 1394/11/30 تا 1395/08/30

دروس

دروس ترم جاری

 مهندسی بهره برداری پیشرفته (کارشناسی ارشد)

 مهندسی مخازن ترکدار (کارشناسی ارشد)

دروس ترم های گذشته

 تکمیل چاه و بهره افزایی (کارشناسی ارشد)

 آنالیز چاه آزمایی پیشرفته (کارشناسی ارشد)

 جریان چند فازی در چاه و لوله (کارشناسی ارشد)