دکترسپیده خراسانی

استادیار

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شیراز

کارشناسی علوم وصنایع غذایی , از 1365 تا 1369

 دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد علوم وصنایع غذایی (پایان نامه: بررسی امکان استفاده از ضایعات کشاورزی در تهیه پروتئین) , از 1374 تا 1376

 دانشگاه تربیت مدرس

دکترا علوم وصنایع غذایی (پایان نامه: بررسی تأثیر برخی عصاره های گیاهی و پرتودهی گاما در بهبود کیفیت پسته بسته بندی شده) , از 1390 تا 1394

افتخارات و جوایز

 دانشجوی ممتاز در کارشناسی ارشد

 رتبه 5 کشوری در امتحان کارشناسی ارشد

 دانشجوی ممتاز در دوره کارشناسی

علاقمندی ها

 انجام پروژه های کاربردی در زمینه های گیاهان دارویی

زبان ها

انگلیسی

سطح میانی

انتشارات

مقاله های مجله

1. Sepideh Khorasany, Mohammad Hosain Azizi, Mohsen Barzegar,Zohreh Hamidi Esfahani, 8 A Study on Chemical Composition and Antifungal Activity of Essential Oil ……..

Nutrition and Food Sciences Research, 3, 2016

2. S.Khorasany-M.H.Azizi-M.Eshaghi, Rheological Properties of Chocolate Pistachio

Journal of nuts, 3, 2014

3. S.Khorasany-A.Kalbasi -M.Eshaghi, Development and Characterization of a novel spread of pistachio and date fruit

IFT, 1, 2012

4. سپیده خراسانی-محمد حسین عزیزی-محسن برزگر-زهره حمیدی اصفهانی, بررسی اثر اشعه گاما برکیفیت میکروبی وویژگی حسی چهار رقم پسته در طول مدت نه ماه انبار داری

علوم وصنایع غذایی, 17, 1394

5. سپیده خراسانی-محمد حسین عزیزی, بررسی وتعیین خصوصیات رئولوژیکی شکلات صبحانه تهیه شده از پسته وخرما

علوم وصنایع غذایی, 14, 1392

6. سپیده خراسانی-محمدعلی شاه بیگ-احمدکلباسی, اثر فرایندهای قارچ کشی،گرمادرمانی، بسته بندی پلی اتیلنی، دما وزمان نگهداری بر ویژگی های کیفی پرتقال

علمی پزوهشی فنی ومهندسی کشاورزی, 13, 37, 10, 1391

7. سپیده خراسانی-محمدعلی شاه بیگ-احمدکلباسی ومحمد رضا نگارستانی, اثر فرایندهای قارچ کشی،گرمادرمانی، بسته بندی پلی اتیلنی، دما وزمان نگهداری بر ویژگی های کیفی نارنگی

علمی پزوهشی فنی ومهندسی کشاورزی, 14, 37, 10, 1390

8. سپیده خراسانی-منوچهر حامدی, قابلیت گوارش تغلیظ شده های پروتئین هسته مرکبات ومقایسه با فرآورده های پروتئین سویا

پژوهش وسازندگی, 43, 1378

9. سپیده خراسانی-منوچهر حامدی, ترکیب شیمیایی پروتئین تغلیظ شده هسته گریپ فروت،لیموترش،پرتقال ونارنج ومقایسه آنها با فراورده های پروتئینی سویا

علمی–پژوهشی تحقیقات مهندسی کشاورزی, 2, 1377

مقاله های کنفرانس

1. , Astudy on chemical and antifungal activity of essential oil from Thymus in Kerman Provience

Biotechnology World Congress, دبی, 3, 2014

2. سپیده خراسانی- احمد کلباسی- محمد اسحاقی, Development and Characterization of a novel spread of pistachio and date fruit

IFT, USA, 1, 2012

3. سپیده خراسانی- محمد حسین عزیزی, تاثیر برخی عصاره های گیاهی برکیفیت میکروبی پسته بسته بندی شده

کنگره صنایع غذایی, دانشگاه تربیت مدرس, 24, 1395

4. , بررسی وتعیین خصوصیات شکلات صبحانه

کنگره صنایع غذایی, دانشگاه ازاد قوچان, 23, 1394

5. سپیده خراسانی, پسته وسلامت

همایش پسته, دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, 1, 1394

6. سپیده خراسانی- علی یاسینی- سمیه غلامحسین زاده- محمدرضا نگارستانی, بررسی خصوصیات آنتی اکسیدانی وترکیبات فنلی چند رقم خرما

کنگره صنایع غذایی, دانشگاه تربیت مدرس, 24, 1394

7. سپیده خراسانی, تعیین باقیمانده دیازینون در برنج به روش استخراج فاز جامد میکرو

همایش ملی سلامت محیط زیست وتوسعه پایدار, بندر عباس, 1, 1392

8. سپیده خراسانی- محمدرضا نگارستانی, مقایسه بعضی صفات ارگانیک وغیر ارگانیک تحت تاثیر کودهای ازته.....

کنگره ملی کشاورزی, دانشگاه محقق اردبیلی, 2, 1392

9. سپیده خراسانی, تاثیر قارچ کش وگرمادرمانی .........

کنگره صنایع غذایی, دانشگاه صنعتی شریف, 20, 1392

10. سپیده خراسانی, Rheological and sensory of Persian nutella

کنگره صنایع غذایی, دانشگاه شیراز, 21, 1392

11. سپیده خراسانی-فاطمه گنجه ایی, بررسی خواص کاربردی الیاف سلولزی سیس خرما در صنایع کاغذ سازی

کنگره کشاورزی پایدار, بندر عباس, 1, 1392

12. , بررسی خواص کاربردی الیاف سلولزی سیس خرما در صنایع کاغذ سازی

سومین همایش ملی سلامت محیط زیست و توسعه پایدار, بندرعباس, 1, 1392

13. سپیده خراسانی, تاثیر استفاده از آلویتا وقارچ کش تکتو 60 برروی عمر انباری نارنگی استان کرمان

کنگره باغبانی, رفسنجان, 2, 1379

14. سپیده خراسانی, بسته بندی خرما مضافتی بم تحت شرایط اتمسفر اصلاح شده

کنگره باغبانی, تهران, 1, 1378

15. سپیده خراسانی, اثر روش های مختلف خنک کردن پسته بافاصله پس از برداشت

همایش افلاتوکسین, رفسنجان, 1, 1378

16. سپیده خراسانی- منوچهر حامدی, بررسی امکان تولید کنسانتره پروتئین از هسته مرکبات

کنگره شیمی, دانشگاه صنعتی شریف, 4, 1377

مهارت ها

 گیاهان دارویی

 تکنولوژی مواد غذایی

 بسته بندی مواد غذایی