دکتر صديقه نيك طبع اطاعتي

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

s_niktab@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه تهران

دکترا الهیات و معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلام (پایان نامه: نقد و بررسی نظریه تاریخ مندی قرآن در اندیشه نومعتزله با تاکید بر آرا نصر حامد ابوزید و محمد آرکون) , از 92 تا 96

فارغ التحصیل در بهمن ماه 1396

 حوزه علمیه کرمانیها در کرمان و قم

کارشناسی ارشد اصول و فقه و کلام (پایان نامه: حجیت قطع) ,

منظور از کارشناسی ارشد ، اتمام سطح سه در نظام حوزه می باشد

دوره ها

 طرح درس اندیشه اسلامی 1

طرح درس

افتخارات و جوایز

 دانشجوی نمونه دوره دکتری

علاقمندی ها

 تدریس علوم دینی - پژوهش

زبان ها

عربی

سطح پیشرفته

انتشارات

کتاب ها

1. حسین زاده، تارم، نیک طبع - حسینی, تحلیل اموزه های فقهی حقوقی و اسلامی حوزه زنان در

مصطفی, کرمان, 1396

2. صدیقه نیکطبع زیبا طهماسبی, بررسی تطبیقی مکتب غریزه گرایی و قدرت طلبی

دارالقرار, قم, 1391

مقاله های مجله

1. صدیقه نیک طبع, نقد و بررسی نظریه تاریخ مندی ( مقایسه تطبیقی ارا نصر حامد و آیت الله فاضل

همایش آیت الله فاضل, 1398

2. صدیقه نیک طبع - محمد جواد عامری, نقد و بررسی ارائ علوم قرانی نصر حامد ( نسخ و...

همایش ایت الله فاضل, 1398

3. صدیقه نیک طبع - محمد جواد عامری, نقد و بررسی نظریه تاریخ مندی با محوریت بررسی اختلاف قرائات و..

همایش ایت الله فاضل, 1398

4. صدیقه نیک طبع, نقد و بررسی نظریه گفتاری بودن قرآن با محوریت ارا نصر حامد ابوزید و ایت الله معرفت

چکیده مقالات همایش ایت الله معرفت, 1396

5. صدیقه نیک طبع, بررسی بعد سیاسی زندگی مبارزاتی امام جواد علیه السلام

چکیده مقالات همایش امام جواد علیه السلام, 1395

6. صدیقه نیک طبع, ویژگی های نظام حقوقی اسلام در مقایسه با دیگر نظام های حقوق بشری

فصلنامه تخصصی دانش اسلامی, پیش شماره دوم, 181-202, 1392

7. صدیقه نیک طبع, ضرورت رجعت در مکتب فکری عقیدتی شیعه

پژوهشگران فرهنگ, سال نهم, شماره 28،, 145-161, 1390

8. صدیقه نیک طبع, ادله و شواهد پویایی اجتهاد شیعه

چکیده مقالات نهضت نرم افزاری ، تولید علم و ازاداندیشی, 1384

9. احمد سعدی - صدیقه نیک طبع, بررسی دیدگاه ابوزید در باره تاریخمندی قرآن با تاکید بر گفتاری بودن وحی

فصلنامه اندیشه نوین دینی, 13, 51, 73-88, 0

10. صریقه نیک طبع, بررسی

همایش سیره ایت الله شهید مطهری, 0

11. محمد عرب صالحی - صدیقه نیک طبع, نقد و بر سی گفتاری بودن قرآن با رویکرد اصولی

فصلنامه ذهن, 0

12. , تجلی عزت الهی در حماسه عاشورا

پژوهشنامه ثقلین, 0

دروس

دروس ترم جاری

 اندیشه اسلامی 2 (کارشناسی)

 تفسیر موضوعی قرآن (کارشناسی ارشد)

 اندیشه اسلامی 1 (کارشناسی)

برنامه های کلاسی

 اندیشه اسلامی 1

- سه شنبه 07:30 تا 09:30

 اندیشه اسلامی 2

- دوشنبه 13:30 تا 15:30 - سه شنبه 09:30 تا 11:30

 تفسیر موضوعی

- شنبه 07:30 تا 09:30 - چهارشنبه 07:30 تا 09:30 - چهارشنبه 09:30 تا 11:30

 تفسیر موضوعی قرآن

- چهارشنبه 07:30 تا 09:30

 اندیشه اسلامی 2

- سه شنبه 09:30 تا 11:30

 تفسیر موضوعی قران

- چهارشنبه 09:30 تا 11:30