دکتر سيدمحمدعلي محمدي

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

A_mohammadi@uk.ac.ir

 تلفن ثابت

034-31322517

 آدرس

کرمان انتهای بلوار 22 بهمن -میدان پژوهش - دانشگاه شهید باهنر

دوره ها

 1. "VVVF Converter Technology ( ACS600) " , ABB University Switzerland,

power system

 2. " LV Switchgear and MCCs and UPS ",ABB University Switzerland,

power system and electrical engineering

 3. "MV Switchgear and Protection Relays " , ABB University Switzerland , .

power system and industrial measurment

 4. پيکر بندي و برنامه نويسي شبکه هاي PROFIBUS

برق صنعتی- سیستم های plc

 5. پيکر بندي و برنامه نويسي PLC-STEP7

برق صنعتی و سیستم های plc

 6. Training Course in : Compressors and Belt Scales

فایل ها

 تمرینات ( ارسال فایل )

 1. نتیجه فایل های ارسالی درس کنترل فازی
  آپلود شده در تاریخ 11 تیرماه ساعت 14:15
 2. نتیجه نهایی بررسی فایل های درس کنترل فازی
  آپلود شده مجدد در تاریخ 28 تیرماه
 3. تمرین سری اول درس جبر خطی مهلت تحویل روز یکشنبه 11 مهر قبل از کلاس
 4. تمرین سری دوم درس جبر خطی
  مهلت تحویل یکشنبه 23 آبان ماه
 5. تمرین سری سوم درس جبر خطی
  مهلت تحویل دوشنبه عصر 1 آذرماه
 6. نتیجه آزمون میان ترم اول کنترل بهینه
 7. تمرین سری چهارم درس جبر خطی مهلت تحویل چهارشنبه 8 دی ماه
 8. نمرات حل تمرین درس جبر خطی
 9. تمرین تکمیلی درس جبر خطی بهمراه حل
 10. نمرات نهایی حل تمرین جبر خطی از 2 نمره
 11. جلسه رفع اشکال درس آمار و احتمال فردا یکشنبه95/10/26 از ساعت 15 الی 17 برگزار می شود.
  به سایر دوستان اطلاع رسانی کنید.
 12. سری اول نمونه تمرینات و مثال های درس آمار و احتمال
 13. سری دوم نمونه تمرین و مثال های درس آمار و احتمال
 14. رویت برگه درس آمار و جبرخطی فردا 95/10/30 ساعت 8 صبح
 15. نمرات پایان ترم امار و احتمال (نمره نهایی وارد سایت می گردد)
 16. نمرات پایان ترم درس جبر خطی... نمره نهایی اعلام خواهدشد.

 اطلاعیه ( ارسال فایل )

 1. درخواست تجدید نظر جهت (فایل های ارسالی درس کنترل فازی)
  دانشجویانی که درخواست تجدید نظر در نتیجه فایل درس کنترل فازی دارند.در خواست خود را به صورت مکتوب به انضمام فایل ارسالی مشخص شده برای هر جدول به ایمیل ارسال نمایند.مهلت ارسال درخواست تا 12 تیرماه می باشد.
 2. نتیجه نهایی بررسی فایل های درس کنترل فازی در 28 تیرماه مجددا آپلود شد
 3. رویت برگه درس آمار و احتمال و جبر خطی فردا 95/10/30ساعت 8 صبح

علاقمندی ها

 adaptive control and systems

 advanced instrumentation in engineering system and agriculture science

 fuzzy logic controller and systems:type1 and type 2

 optimal controller and systems

 photovoltaic systems

 wind turbine systems

 industrial control systems

 fault detection and diagnosis in HVAC system

 heuristic algorithm

زبان ها

انگلیسی

سطح پیشرفته

انتشارات

مقاله های مجله

1. S.Abdolzadeh , Seyed Mohammad Ali Mohammadi, " Implementation of adaptive fuzzy controller on the variable speed wind turbines in comparison with conventional methods "

Ciencia & Natura Journal, Federal University of Santa Maria, 112, 68, 2015

2. S.Abdolzadeh , Seyed Mohammad Ali Mohammadi, " Optimized designing of PID controller for variable speed wind turbine systems using PSO algorithm "

Ciencia & Natura Journal, Federal University of Santa Maria,, 113, 69, 2015

3. A.Gheibi, Seyed Mohammad Ali Mohammadi, Malihe maghfoori, ," A Proposed Maximum Power Point Tracking by Using Adaptive Fuzzy Logic Controller for Phovoltaic Systems"

International Journal Of Science and Technology Sharif University Of Technology, 15, 378, 22-28, 2015

4. E.Malekshahi , Seyed Mohammad Ali Mohammadi,, " The Model Order Reduction using LS , RLS and MV Estimation Methods "

International Journal of Control, Automation, and Systems, 12, ISSN:1598-6446, 572-581, 2014

5. M.Kiani, Seyed Mohammad Ali Mohammadi and A.A.Gharaveisi, A bacterial foraging optimization approach for tuning type-2 fuzzy logic controller

Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, Turk J Elec, 263-273, 2013

6. 1-Rasoul Rajaei, 2-Ali Akbar Gharaveisi, 3- Seyed Mohammad Ali Mohammadi, ," Chaotic Time Series Prediction Using Optimal Fuzzy Systems Based on Sequential Quadratic Programming - Case Study: Gold Price"

Journal of Advances in Computer Research, ISSN: 2008-6148, 35-53, 2013

7. A.Parvaresh, Seyed Mohammad Ali Mohammadi, ," ADAPTIVE SELF-TUNING DECOUPLED CONTROL OF TEMPERATURE AND RELATIVE HUMIDITY FOR A HVAC SYSTEM "

International Journal of Engineering & Science Research, Issue-9, Article No-1-ISSN, 2277-2685, 2012

8. A.Parvaresh, Seyed Mohammad Ali Mohammadi, " A new optimized adaptive PID controller for HVAC systems"

International Research Journal of Computer Science and Information Systems (IRJCSIS), November, 2012, vol 1, 30, 2012

9. A.Parvaresh, Seyed Mohammad Ali Mohammadi, ,"A MULTI-ZONE HVAC SYSTEM FOR A TYPICAL BUILDING FOR MATLAB/SIMULINK PLATFORM"

International Journal of Engineering & Science Research, , Article No-1, ISSN, 11, pp:1539-1545, 2012

10. A.Parvaresh, A.Hasanzade ,Seyed Mohammad Ali Mohammadi, ," Fault Detection and Diagnosis in HVAC System Based on Soft Computing Approach",

International Journal of Soft Computing and Engineering (IJSCE),, Issue-3, ISSN: 2231-2307, pp:114-120, 2012

11. A.Parvaresh, Seyed Mohammad Ali Mohammadi, ," A new mathematical dynamic model for HVAC system components based on Matlab/Simulink"

International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE), Issue-2, ISSN: 2278-3075, pp:1-6, 2012

12. A.Hasanzade, Seyed Mohammad Ali Mohammadi and A. A.Gharaveisi, Fuzzy logic controlled differential evolution to solve economic load dispatch problems

Journal of Advances in Computer Research, Vol. 2, No. 4, 29-40, 2011

13. Seyed Mohammad Ali Mohammadi , A.A.Ghraveisi , M.Mashinchi, “ A Novel Fast and Efficient Method for Optimal Design of Proportional Integral Derivative Controllers for Automatic Voltage Regulator Systems ”

Asian Journal of Applied Sciences, 2(3), ISSN:1996-3343, 275-295, 2009

14. 1- علی فرمنش 2- محسن شمسی 3- سید محمد علی محمدی, "طراحی ، ساخت و واسنجی ابزاری برای تخمین تراکم محصول با استفاده از پرتو لیزر"

، نشريه علمي پژوهشي : مهندسی بیوسیستم ایران, دوره 44, 44, شماره 1 ، صفحه 9, 1392

15. 1-سید محمد علی محمدی ، 2- علی حسن زاده, ، "پیش بینی قیمت مس با استفاده از مدل فازی تاکاگی – سوگنو و الگوریتم تفاضل تکاملی بهبود یافته "

، گزارش فصلی تحقیق و توسعه اندیشه, 17, 68, 1392

16. 1-گلثومه شادکام ، کاظم جعفری ، 2-سید محمد علی محمدی, ، " تخمین سرعت پیشروی مناسب برای ماشین های برداشت با استفاده از فراصوت "

نشریه علمی ترویجی صوت و ارتعاش, 2, 26, 2-26, 1391

17. 1-محمد حسين مهرالحسني 2-وحيد يزدي فيض آبادي 3-سيد محمد علي محمدي 4-حسن ابواقاسم گرجي, –" ارزيابي سند برنامه استراتژيک به روش فازي :مطالعه موردي اداره کل بيمه خدمات درماني استان کرمان: سال 1387)"

نشريه علمي پژوهشي : مديريت سلامت, 2, 13-16, صفحه:42 الي 52, 1378

18. Seyed Mohammad Ali Mohammadi, A.A.Ghraveisi , M.Mashinchi , S.M.Vaezi-Nejad, An Evoltionary Tuning Technique for Type-2 Fuzzy Logic Control in AVR System"

Transactions Of The Institude Of Measurment And Controel, 0

19. Seyed Mohammad Ali Mohammadi, A.A.Ghraveisi , M.Mashinchi,, “A New Reinforcement Learning Algorithm for Tuning the Type-2 Fuzzy Logic Controllre In An Experimental Boost DC/DC Converter”

Submitted to the International Scietific Journal Control Engineering Practice., 0

20. Seyed Mohammad Ali Mohammadi, A.A.Ghraveisi , M.Mashinchi, “A New Idea About The Centroid Of An Interval Type-2 Fuzzy Set”,

”, Submitted to the International Information Science., 0

مقاله های کنفرانس

1. 1-A.Lotfi , 2-m.h.ranjbar jaferi, 3- Seyed Mohammad Ali Mohammadi ,, " The Fuzzy Based Energy Management Strategy in a Fuel Cell Hybrid Electric Vehicle"

29"th International Power System Conference, tehran iran, 2014

2. 1- محمد حسین رنجبر ،2- امین لطفی ، 3- سید محمد علی محمدی, ، " طراحی یک استراتژی کنترلی و مدیریت انرژی سلسله مراتبی در خودروی برقی هایبرید پیل سوختی/باتری "

، بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق, تهران ایران, 2014

3. M.H.Rnjbar , Seyed Mohammad Ali Mohammadi, “Power Management of a Stand-Alone PV/PEMFC/Battery Hybrid Power System”

The 28th International Power System Conference, tehran, iran, 2013

4. Ali Hasanzade and , Seyed Mohammad Ali Mohammadi and A. A.Gharaveisi, " Fuzzy Logic Controlled Differential Evolution to Identification of Takagi-Sugeno Models",

International J. of Eng. Research & Indu. Appls. (IJERIA), 0974-1518, 367-382, 2012

5. A.Hasanzade, Seyed Mohammad Ali Mohammadi and A. A.Gharaveisi, ," Fuzzy Logic Controlled Differential Evolution: Survey In Soft Computing Framework"

2nd National Conference on Soft Computing and Information Technology, iran, 2012

6. Behnaz Zare, Seyed Mohammad Ali Mohammadi, and Mohammad Kiani, "A Self-Tuning Regulator by Using Bacterial Foraging Algorithm for Weight Belt Feeder"

CCIS 250, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 38–43, 2011

7. Ahmad Parvaresh Seyed Mohammad Ali Mohammadi, and Mohammad Mahdi Azimi,, , " A New Adaptive Algorithm for Two-Axis Sun Tracker without Sensor"

CCIS 250, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 30–37, 2011

8. M. Soltani Nejad, M.M. Farsangi, Seyed Mohammad Ali Mohammadi, M. Barkhordari,, " Pid Control Of DC-DC Converter Using Gravitational Serch Algorithm ",

7th International Conference on Technical and Physical Problems of Power Engineering, Near East University Lefkosa, TR Northern Cyprus, 7-9, 2011

9. J. Ghazanfari, M.M. Farsangi, S. Seydnejad, Seyed Mohammad Ali Mohammadi, " Determining Of PV Solar Cells Parameters Using Gravitational Search Algorithm "

7th International Conference on Technical and Physical Problems of Power Engineering, Near East University Lefkosa, TR Northern Cyprus, 2011

10. Ali Hasanzade and , Seyed Mohammad Ali Mohammadi, " Adaptive Digital PID Controller Implemented on 32-bit ARM7 Microcontroller"

CCIS 250, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2011

11. Mohammad Kiani, Hasan Nasiri Soloklo, Seyed Mohammad Ali Mohammadi, ," Design of a Supplementary Controller for Power System Stabilizer Using Bacterial Foraging Optimization Algorithm "

Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 250, 405–410, 2011

12. Amir Gheibi, Seyed Mohammad Ali Mohammadi, M.maghfoori,, "Maximum Power Point Tracking of Photovoltaic Generation Based on the Type 2 Fuzzy Logic Control Method",

ICSGCE, Chengdu, China, 12, .538-546, 2011

13. Mohammad Kiani, Seyed Mohammad Ali Mohammadi, and A.A.Gharaveisi, ," Modified Bacterial Foraging Algorithm for engineering purposes "

The Second International Conference on Contemporary Issues in Computer and Information Sciences, Zanjan, Iran, 11, 69-75, 2011

14. Amir gheibi, Seyed Mohammad Ali Mohammadi, Malihe maghfoori ,, " Maximum power point tracking for solar cell systems by using Adaptive fuzzy logic controller"

26th International Power System Conference, 11-E-REN-2054, 2011

15. 1-امیر غیبی ، 2-سید محمد علی محمدی ، 3-ملیحه مغفوری ،, ، " ردیابی ماگزیمم توان خروجی سلول های خورشیدی با استفاده از کنترل کنند فازی نوع اول با ورودی ناشی از خطای تخمین پارامترهای سیستم"

اولین کنفرانس بین المللی انرژی ETEC, تهران ایران, 2011

16. Seyed Mohammad Ali Mohammadi 2-A.A,Gharaveisi3-M,Mashinchi, An evolutionary tuning …

Electrical Engineering(ICEE), 978-1-4244-6760-0, 610-616, 2010

17. S.M.A.Mohammadi, A.A.Ghraveisi,Mmashinchi and S.M.Rafiei, "New evolution method for optimal design of PID Controllersfor AVR system "

IEEE Power. Tech. Conference, Bucharest Romania, 2009

18. Seyed Mohammad Ali Mohammadi, A.A.Ghraveisi , M.Mashinchi , S.M.Vaezi-Nejad, “ Development of a Novel Reinforcement Learning Automata Method for Optimum Design of Proportional Integral Deviation Controller For Nonlinear Systems ”

World Congress On Engineering, London, 978-988-17012-4-4, 1774-1779, 2008

19. Seyed Mohammad Ali Mohammadi, A.A.Ghraveisi , M.Mashinchi , S.M.Vaezi-Nejad, “ A Novel Algorithm Based on Fuzzy Optimization for Antenna Arrays used in Radio Mobile Communication ”

World Congress On Engineering, London,U.K, 978-988-17012-4-4, 1762-1767, 2008

20. A.A.Ghraveisi , M.Kashki , Seyed Mohammad Ali Mohammadi, S.M.R Rafiei , S.M.Vaezi-Nejad, “ A Novel Automatic Designing Technique for Tuning Power System Stablizer ”

World Congress On Engineering, London,U.K, 978-988-17012-4-4, 1751-1756, 2008

21. H.R.Sabouhi , A.A.Ghraveisi , S.M.R Rafiei , Seyed Mohammad Ali Mohammadi, S.M.Vaezi-Nejad ,, “ Design of A novel Sliding Mode Observer of Chaotic Systems ”,

World Congress On Engineering 2008(WCE2008), London,U.K, 978-988-17012-4-4, 1768-1773, 2008

22. Seyed Mohammad Ali Mohammadi , A.A.Ghraveisi , M.Mashinchi, “ A new Centroid Method for Type-2 Fuzzy Systems ”

2nd Joint Congress on Intelligent and Fuzzy Systems ( ISFS2008), MUT University , Tehran , Iran, 13, 28-30, 2008

23. Seyed Mohammad Ali Mohammadi, A.A.Ghraveisi , M.Mashinchi ,, “ A new Type-2 Fuzzy System Illustration Method and Its Application In Tuning Fuzzy Systems ”

2nd Joint Congress on Intelligent and Fuzzy Systems, MUT University , Tehran , Iran, 13, 28-30, 2008

24. Seyed Mohammad Ali Mohammadi, A.A.Ghraveisi , M.Mashinchi ,, “ A Novel Algorithm for Tuning Of the Type-2 Fuzzy System ”

First Joint Congress On Fuzzy and Intelligent System Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad-iran, 2, 29-31, 2007

25. سمیه عبدل زاده، سید محمدعلی محمدی، زینب عبدل زاده, "پیاده سازی کنترلر تطبیقی فازی بر روی توربین بادی سرعت متغیر و مقایسه آن با روش های مرسوم"

کنفرانس ملی فناوری،انرژِی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر, موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق, 1394

26. 1-حسن حیدری 2-محمد مسینایی 3-ناصر مهرشاد 4-سید محمد علی محمدی 5-مصطفی حسینی روح الامینی, ، " مدل سازی ارتباط بین توزیع ابعادی ذرات ورودی و کارآیی آسیای نیمه خود شکن کارخانه تغلیظ مجتمه سرچشمه "

چهارمین همایش بین المللی و نهمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالوژی ایران, مجتمع مس سرچشمه کرمان ایران, 1394

27. سمیه عبدل زاده، سید محمد علی محمدی, "مقایسه تاثیر عملکرد کنترلرهای PID، فازی و فازی تطبیقی برای کنترل توربین بادی سرغت متغیر"

اولین کنگره ملی سالیانه جهان و بحران انرژی, موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز, 1394

28. 1-ابراهیم زارعی 2-علی عاطفت پور 3-محسن محمدیان 4-سید محمد علی محمدی, " تعهد تولید مقید با در نظر گرفتن توان تولیدی انرژی باد "

نوزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق, تهران ایران, 1393

29. 1- رضا خادمی، 2- سیّد محمدعلی محمدی،, "ردیابی حداکثر نقطۀ توان در سیستم‌های فتوولتاییک به روش فازی هیبریدی"،

چهارمین کنفرانس سالانه انرژی پاک (ACEC2014)،, دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان, 1393

30. 1- رضا خادمی، 2-سیّد محمدعلی محمدی، علی‌اکبر قره ویسی،, "بهینه‌سازی روش رسانندگی افزایشی در ردیابی نقطه توان ماکزیمم سیستم‌های فتوولتاییک به کمک کنترلر ANFIS"،

بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق, تهران ایران, 1393

31. 1- رضا خادمی، 2-سيّد محمدعلی محمدي، علی‌اکبر قره ویسی،, "بهبود روش مشاهده و آشفتگی در ردیابی نقطه توان ماکزیمم پانل‌های فتوولتایيک به روش تطبيقی"،

همایش ملی توليد و بهره‌برداری از انرژی‌های نو سازگار با محيط زیست (POERE2014)،, کرمان ایران, 1393

32. 1- علی عاطفت پور، 2- سید محمد علی محمدی، 3= مجتبی برخورداری یزدی، 4- نسیم یزدان پناه, ،" آنالیز نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM)یک سیستم رباتیک با استفاده از روش درخت خطا "

ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران،, دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد ایران, 1393

33. 1- علی عاطفت پور، 2- سید محمد علی محمدی، مسعود رشیدی نژاد, ،"بهینه سازی افزونگی یک سیستم چند حالته تولید و توان الکتریکی با الگوریتم اجتماع ذرات"

چهارمین کنفرانس سالانه انرژی پاک, دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان, 1393

34. 1- علی عاطفت پور، 2- سید محمد علی محمدی، 3- محسن محمدیان،4- ابراهیم زارعی", " تعهد تولید مقید با در نظر گرفتن توان تولیدی انرژی باد"

"، نونزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق, تهران ایران, 1393

35. 1- جواد صادق آبکوه، 2- سید محمدعلی محمدی، 3- مجتبی برخورداری یزدی،", ،" یادگیری تقویتی ربات مسیر یاب با استفاده از روش یادگیری کیو عصبی"

ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران, دانشگاه ازاد اسلامی واحد گناباد ایران, 1393

36. 1- جوا صادق آبکوه، 2- سید محمدعلی محمدی، 3- مجتبی برخورداری یزدی, " ارائه یک روش یادگیری تقویتی فازی برای حل مسئله شکار و شکارچی "

همایش ملی پیشرفت های تکنولوژی در مهندسی برق الکترونیک و کامپیوتر, 1393

37. 1-حسن حیدری 2-محمد مسینایی 3-ناصر مهرشاد 4-سید محمد علی محمدی 5-مصطفی حسینی روح الامینی, ، " اندازه گیری توزیع ابعادی خوراک ورودی آسیای نیمه خود شکن کارخانه پر عیارسازی مچتمع مس سرچشمه به روش پردازش تصویر "

پنجمین کنفرانس مهندسی معدن, تهران ایران, 1393

38. 1- جوا صادق آبکوه، 2- سید محمدعلی محمدی، 3- مجتبی برخورداری یزدی, "طراحی یک سیستم ردیابی خورشید با استفاده از کنترلر DSPACE DSO R&D "

چهارمین کنفرانس سالانه ملی انرژی پاک, دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان, 1393

39. 1-سعيد معاذالهي،2- مجتبي برخورداری،3- سيد محمد علي محمدي ،, "طراحی کنترل کننده تطبيقي مد لغزشی ترمینال برای مبدل باک DC-DC "،

همایش ملی تولید و بهره برداری از انرژی های نوسازگار با محیط زیست, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان, 1393

40. 1-هادی حلاوتی 2-مهدی جعفری شهباز زاده 3-سید محمد علی محمدی, ، " کنترل رفتار دینامیکی محتویات درون آسیای نیمه خود شکن به کمک امواج صوتی "،

شرکت ملی صنایع مس ایران – امور تحقیق و توسعه- گزارش فصلی تحقیق و توسعه, 1393

41. 1- سمیه عبدل زاده 2- سید محمد علی محمدی, ، " مقایسه عملکرد کنترلر های PID ، فازی و هایبرید PID فازی برای کنترل سرعت یک توربین بادی سرعت متغییر "

دومین همایشهای پژوهشهای کاربردی در برق ، مکانیک و مکاترونیک, ، دانشگاه تهران ایران, 1393

42. 1-ناهید ابراهیمی میمند ، 2-علی اکبر قره ویسی ، 3-سید محمد علی محمدی, "طراحی رگولاتور خود تنظیم بهینه برای سیستم تانک های مرتبط"

دوازدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند ایران, مجتمع آموزش عالی بم کرمان, 1392

43. 1-رضا عباس پور 2-علی اکبر قره ویسی 3-سید محمد علی محمدی, " طراحی کنترل کننده مد لغزشی – فازی در سیستم چهار پره "

دوازدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند ایران, مجتمع آموزش عالی بم کرمان, 1392

44. 1- فتح اله انصاری 2-مجتبی برخورداری یزدی 3-سید محمد علی محمدی ،, ، "برنامه ریزی مسیر برای ربات های چند گانه با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی "

هشت و امین سمپوزیوم پیشرفت های علم و تکنولوژی, موسسه آموزشی عالی خاوران مشهد, 1392

45. 1-هادی حلاوتی 2-مسعود رضایی زاده 3-مهدی جعفری شهباز زاده 4-سید محمد علی محمدی ،, " کنترل رفتار دینامیکی محتویات درون آسیای نیمه خود شکن به کمک امواج صوتی "

سومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات, دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی تهران, 1392

46. 1-علی فرمنش 2-محسن شمسی 3-سید محمد علی محمدی ،, ، " طراحی ، ساخت و ارزیابی سامانه تخمین تراکم علوفه و غلات با استفاده از اشعه لیزر به منظور کنترل سرعت پیشروی دروگر یا کمباین "

هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک, 1392

47. 1-علی عاطفت پور 2-ابراهیم زارعی 3-سید محمد علی محمدی, ، " بهینه سازی عملکرد نگهداری و تعمیرات در RCM با استفاده از CMMS "

دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستمها, دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, 1392

48. 1-ناهيد ابراهيمي ميمند 2- علي اکبر قره ويسي 3- سيد محمد علي محمدي, " طراحي بهينه کنترلرهاي فازي نوع اول ودوم براي سيستم تعليق خودرو"،

"، كنگره ملى مهندسى برق ، كامپيوتر و فناورى اطلاعات موسسه آموزش عالى خيام, 1391

49. 1-محمد حسين رنجبر 2-سيد محمد علی محمدی 3-محسن محمديان, " ارائه يک سيستم توان هيبريد باد – ديزل و واحد SMES "

دومين کنفرانس سالانه انژي پاک, مرکز بين المللي علوم و تکنولوژي پيشرفته و علوم محيطي کرمان, 1391

50. 1-فردس نخعي 2-عباس سام 3- سيد محمد رضا موسوي 4- سيد محمدعلي محمدي, "پيش بيني ارتفاع لايه کف سلول فلوتاسيون ستوني با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي "

گزارش فصلي تحقيق و توسعه انديشه – شرکت ملي صنايع مس ايران-امور تحقيق و توسعه, 58, 1390

51. 1-سيد ناصر سجادي 2-سعيد فتحي 3- سيد محمدعلي محمدي, ، " بررسي کارآيي شرکت ملي صنايع مس ايران از بعد سرمايه گذاري با استفاده از تکنيک DEA در گروه فلزات اساسي بورس اوراق بهادار تهران "

اولين کنگره جهاني مس, تهران, 1390

52. 1- سيد محمدعلي محمدي 2- سيد ناصر سجادي, " پيش بيني قيمت جهاني مس با استفاده از سيستم منطق فازي نوع دوم "

"، اولين کنگره جهاني مس, تهران ، مرکز همايش هاي بين المللي صدا و سيما, 1390

53. 1-حميد سپهوند 2- احمد پرورش و 3-سيد محمد علي, ", ارائه يك روش بهينه براي كنترل و مانيتورينگ يك سيستم صنعتي با استفاده از LABVIEW,PLC "

دومين کنفرانس بين المللي کنترل و ابزار دقيق و اتوماسيون, دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر دانشگاه شيراز, 1390

54. 1-فرديس نخعي 2-عباس سام 3- سيد محمدعلي محمدي 4-سيد محمد رضا موسوي, "کاربرد شيکه هاي عصبي براي پيش بيني عملکرد متالوژيکي ستون هاي فلوتاسيون (مطالعه موردي : مجتمع مس سرچشمه) "

اولين کنگره جهاني مس, مرکز همايش هاي بين المللي صدا و سيما تهران, 1390

55. 1-سيد ناصر سجادي 2-سعيد فتحي 3- سيد محمدعلي محمدي, ، " بررسي عملکرد شرکت صنايع مس ايران بر اساس متغير ارزش افزوده اقتصادي و سود و بازه واقعي هر سهم ، بين سالهاي 1389-1385 "

اولين کنگره جهاني مس - تهران, ، مرکز همايش هاي بين المللي صدا و سيما تهران, 1390

56. 1-علي حسن زاده 2-سيد محمد علي محمدي, ، " پياده سازي کنترلر خود تنظيم با ميکروکنترلر 32 بيتي ARM7 "

چهاردهمين کنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران, دانشگاه صنعتي کرمانشاه, 1390

57. . 1-گلثومه شادکام 2-کاظم جعفري نعيمي 3- سيد محمد علي محمدي, ، " تخمين سرعت پيشروي مناسب براي ماشينهاي برداشت با استفاده از فراصوت "

, اولين کنفرانس بين المللي آگوستيک و ارتعاشات (ISAV 2011), تهران, 1390

58. 1-گلثومه شادکام 2-کاظم جعفري نعيمي 3- سيد محمد علي محمدي 4-احمد پرورش, , " تعيين تراکم محصول با استفاده از روش غير مخرب فراصوتي "

اولين همايش ملي مباحث نوين در کشاورزي, دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه, 1390

59. 1-سيد محمد علي محمدي2-سعيد رضا صيد نژاد3-مليحه مغفوري, "طراحي کنترلر PID با استفاده از روش يادگيري تعميم يافته “

اولين همايش ملي انرژي و محيط زيست, 1389

60. 1-زهرا سادات موسويان 2-کاظم جعفري نعيمي 3-سيد محمد علي محمدي, "بهينه سازي استفاده از ماشينهاي کشاورزي بر مبناي روشهاي نوين در کشاورزي دقيق(مطالعه موردي سيب زميني استان کرمان) "

اولين کنفرانس بين المللي مدلسازي گياه،آب،خاک و هوا, مرکز بين المللي علوم و تکنولوژي پيشرفته و علوم محيطي دانشگاه شهيد باهنر کرمان, 1389

61. 1-فاطمه محسني پور 2- علي اکبر قره ويسي 3-امير افرومند 4- سيد محمد علي محمدي, ، " بهينه سازي کنترلر فازي براي سيستم فوتوولتائيک مستقل از شبکه "

اولين کنفرانس سالانه انرژي پاک, مرکز بين المللي علوم و تکنولوژي پيشرفته و علوم محيطي, 1389

62. 1-سعيد اصلاحي 2- علي اکبر قره ويسي 3- سيد محمد علي محمدي, ، "پيش بيني سرعت باد منطقه زابل با استفاده از سيستم فازي ممداني"

اولين کنفرانس سالانه انرژي پاک, مرکز بين المللي علوم و تکنولوژي پيشرفته و علوم محيطي کرمان, 1389

63. 1-محمد مهدي عظيمي 2-احمد پرورش 3- سيد محمد علي محمدي, " طراحي و ساخت يک سيستم مکاترونيک جديد و بهينه رديابي خورشيد"

، اولين کنفرانس سالانه انرژي پاک, مرکز بين المللي علوم و تکنولوژي پيشرفته و علوم محيطي کرمان, 1389

64. 1-امير غيبي 2- سيد محمد علي محمدي،, ، "طراحي کنترل کننده فازي نوع اول براي يک سيستم MPPT سلول خورشيدي در حضور نويز و مقايسه آن با کنترل کننده کلاسيکPID "

، اولين کنفرانس سالانه انرژي پاک, مرکز بين المللي علوم و تکنولوژي پيشرفته و علوم محيطي کرمان, 1389

65. 1-محمد کياني 2-سيد محمد علي محمدي 3- علي اکبر قره ويسي, ، " تنظيم پارامترهاي يک کنترلر فازي با استفاده از الگوريتم غذايابي باکتريايي براي يک سيستم هيبريد بادي يک سيستم هيبريد بادي – فيول سل"

، اولين کنفرانس سالانه انرژي پاک, مرکز بين المللي علوم و تکنولوژي پيشرفته و علوم محيطي کرمان, 1389

66. 1-فاطمه محسني 2-سيد محمد علي محمدي 3-علي اکبر قره ويسي, ، " بهينه سازي کنترلر فازي براي سيستم فوتوولتائيک مستقل از شبکه "

همايش منطقه اي مهندسي برق و کامپيوتر (NEEC2011), 1389

67. سيد محمد علي محمدي ، علي اكبر قره ويسي ، ماشاءا... ما شين چي ،, ، " طراحي بهينه كنترل فازي تاكاگي سوگنو با استفاده از يك روش جديد براي سيستم آونگ معكوس "

اولين كنگره مشترك سيستمهاي فازي و سيستمهاي هوشمند, مشهد -ایران, 1386

68. سيد محمد علي محمدي ، علي اكبر قره ويسي ، ماشاءا... ما شين چي, " بهبودعملكرد گيرنده آرايه اي در استخراج سيگنالهاي مطلوب با استفاده از تصميم گيري فازي "

ششمين كنفرانس سيستمهاي فازي ايران و نخستين كنفرانس سيستمهاي فازي در جهان اسلام, 1385

69. سيد محمد علي محمدي, " مقايسه بين روشهاي مختلف در کاربرد آنتن هاي آرايه اي "

هشتمين کنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران, کرمان- ایران, 17-25, 1384

70. سيد محمد علي محمدي, " روش پيشنهادي در حذف تداخل هم کانال سيستمهای مخابرات بيسيم سلولي"

هشتمين کنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران, کرمان-ایران, 69-78, 1384

71. Seyed Mohammad Ali Mohammadi , A.A.Ghraveisi , M.Mashinchi, ,“A New Reinforcement Learning Algorithm for Tuning the PID Controllre In An Experimental Boost DC/DC Converter”

International Scietific Journal Engineering Applications of Artificial Intelligence, 0

72. 1-سيد محمد علي محمدي 2- مليحه مغفوري 3- سعيد رضا صيد نژاد, “کاربرد منطق فازي نوع دوم در سيستم مبدل PV-“

اولين همايش ملي انرژي و محيط زيست, 0

73. 1- سعيد رضا صيد نژاد2- مليحه مغفوري3- سيد محمد علي محمدي, “تنظيم نقطه بهينه توان يک آرايه فتوولتائيک توسط روش کنترل تطبيقي –“

اولين همايش ملي انرژي و محيط زيست, 0

74. 1- محمد حسين رنجبر جعفري، 2-سيد محمد علي محمدي, ، "ارائه يك استراتژي مديريت انرژي براي خودروي برقي هايبريدپيل سوختي/ باتري/ ابرخازن "

بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق, 0

دانشجویان

دکترا

دانشجویان جاری

 عادله عرب زاده

سال ورود 1392

کارشناسی ارشد

دانشجویان قبلی

 امیر غیبی

" طراحي كنترلرهاي فازي بر روي سيستمهاي خورشيدي", 1390, دانشگاه شهید باهنر

 مسلم قاسمي بهراسمان

، " طراحي كنترلر هاي فازي با الگوريتم هاي ابتكاري", 1390, دانشگاه شهید باهنر

 محمد کیانی

" تنظيم پارامترهاي سيستم هاي فازي توسط الگوريتم غذايابي باكتريائي بهبود يافته"،, 1390, دانشگاه شهید باهنر

 احمد پرورش

" ارائه يک مدل رياضياتي دقيق و طراحي يك کنترل کننده هوشمند جديد براي سيستمهاي تهويه هواي مطبوع "،, 1391, دانشگاه شهید باهنر

 علی حسن زاده

، "بهبود الگوريتم تفاضل تکاملي و پياده سازي کاربردي الگوريتم پيشنهادي ", 1391, دانشگاه شهید باهنر

 محمدمهدي محمدي سليماني

، " كنترل و بررسي سيستم هاي داراي تاخير زماني", 1393, دانشگاه شهید باهنر

 احسان ملک شاهی

" ارائه روشي جديد در كاهش مرتبه مدل ديناميكي سيستم هاي مقياس بزرگ", 1392, دانشگاه شهید باهنر

 پیام مهدوی

"بررسي كنترلرهاي فازي-تطبيقي و ارائه روشي جديد براي طراحي آن", 1392, دانشگاه شهید باهنر

 محمد حسین رنجبر

،"مديريت انرژي در سيستم محركه هاي خودروهاي برقي هايبريد", 1392, دانشگاه شهید باهنر

 فتح ا... انصاری

"برنامه ريزي مسير براي روبات هاي چندگانه با استفاده از الگوريتم جستجوي گرانشي", 1392, ذانشگاه شهید باهنر

 علی عاطفت پور

،" بهبود و توسعه نگهداري و تعميرات مبتني بر قابليت اطمينان (RCM)جهت دستگاه بال ميل ياتاقان آسيا و فيلتر پرس در صنايع معدني ايران", 1393, دانشگاه شهید باهنر

 امین لطفی

" ارائه روش پیشنهادی جدید استراتژی کنترلو مدیریت انرژی در سیستم محرکه رانشی خودرو الکتریکی هیبریدی ", 1393, دانشگاه شهید باهنر

 رضا خادمی

"بررسی ردیابی نقطه توان ماگزیمم برای سیستمهای فتوولتائیک بر مبنای شبکه های تطبیقی-عصبی-فازی و ارائه استراتژی جدید پیشنهادی ", 1393, دانشگاه شهید باهنر

 جواد صادق آبکوه

،" ارائه یک روش در یادگیری تقویتی فازی سیستمهای چند عامله ", 1393, دانشگاه شهید باهنر

 زهراسادات موسوی

" :نصب نقشه بعد از كاشت مكانيزه و تعيين و تفكيك نقاط كاشت و نكاشت با نصب حسگر و GPS بر روي دستگاه كارنده", 1390, دانشگاه شهید باهنر
(استاد مشاور پایان نامه)

 رسول رجایی

، "پيش بيني سري زماني آشوبناك با استفاده از مدل سيستم هاي ديناميكي اندركنشي غير خطي", 1392, دانشگاه شهید باهنر
(استاد مشاور پایان نامه)

 رضا عباسپور

، " طراحي كنترل كننده بهينه براي سيستم چهار پره", 1392, دانشگاه شهید باهنر
(استاد مشاور پایان نامه)

 جابر غضنفری

" بهينه سازي در آرايه خورشيدي با استفاده از كنترل لغزشي و طراحي مناسب مبدل DC/DC ", 1390, دانشگاه شهید باهنر
(استاد مشاور پایان نامه)

 ناهید ابراهیمی میمند

، " طراحي کنترل کننده هاي بهينه فازي براي سيستمهاي ايمني خودرو "،, 1391, دانشگاه شهید باهنر
(استاد مشاور پایان نامه)

 محدثه ابراهیمی میمند

،" طراحي كنترل كننده يادگير پيش رو با تكيه برشبكه هاي عصبي BSN ", 1391, دانشگاه شهید باهنر
(استاد مشاور پایان نامه)

 گلثوم شادكام بيرك عليا

" نعيين عرض برش واقعي و تراكم محصول با استفاده از امواج آلتراسونيك "،, 1390, دانشگاه شهید باهنر
(استاد مشاور پایان نامه)

 فاطمه محسنی پور

" توسعه الگوريتم آتوماتاي يادگيري تقويتي بر اساس مفاهيم تضاد مطالعات موردي : طراحي سيستمهاي كنترل" ،, 1390, دانشگاه شهید باهنر

 سعيد معاذالهي

، " كنترل مقاوم مبدلهاي dc-dc مبتني بر تئوري سيستم هاي ساختار متغير" ،, 1393, دانشگاه شهید باهنر
(استاد مشاور پایان نامه)

 مهرداد آقابابائي

، ”بهبود الگوريتم و ارزيابي تك هدفه الگوريتم", 1390, دانشگاه شهید باهنر
(استاد داور پایان نامه)

 سيدعباس شاه امير طباطبائي

، " برنامه ريزي توليد با استفاده از الگوريتم غذايابي باكتري", 1390, دانشگاه شهید باهنر
(استاد داور پایان نامه)

 مرتضي رضائي بابك

، " مدلسازي ديناميكي منابع چند گانه هيبريدي با هدف مطالعات مديريت انرژي", 1391, شهید باهنر
(استاد داور پایان نامه)

 محمدحسن همت پور

" بهبود پايداري ولتاژ در سيستم هاي توزيع در حضور منابع توليد پراكنده و با بهره گيري از بازآرايي" ،, 1390, شهید باهنر
(استاد داور پایان نامه)

 مجتبي محسني گوكي

، " حذف بار هوشمند با استفاده از الگوريتم تكاملي - تفاضلي - خود تطبيق ", 1390, شهید باهنر
(استاد داور پایان نامه)

 پوريا حق بيان

، " يك رهيافت گرانشي براي جايگاه يابي توابع چند مدي", 1390, شهید باهنر
(استاد داور پایان نامه)

 محدثه سليمان پورمقدم

، " الگوريتم گرانشي كوانتومي ", 1390, شهید باهنر
(استاد داور پایان نامه)

 هادي برجي

، " انتخاب نوع و ظرفيت بهينه واحدهاي توليدي در برنامه ريزي توسعه بخش توليد با استفاده از الگوريتم فاخته"،, 1391, شهید باهنر
(استاد داور پایان نامه)

 محمدامين حيدري

، " كنترل بهينه سيستم هاي انتگرال ديفرانسيل ولترا به كمك توابع متعامد", 1391, شهید باهنر
(استاد داور پایان نامه)

 پيمان منعمي گوهري

، " شناسائي ، دسته بندي و تخمين زمان شروع اغتشاشات كيفيت توان با استفاده از تبديل TT ", 1391, شهید باهنر
(استاد داور پایان نامه)

 علي گروهي

، " تعيين مكان وظرفيت بهينه سيستم هاي فوتوولتائيك با در نظر گرفتن قابليت اينورتر اين سيستم ها براي توليد توان راكتيو" ،, 1391, شهید باهنر
(استاد داور پایان نامه)

 مجتبي پرتوی

، " عملكرد بهينه اقتصادي منابع چند گانه هايبريد پيل سوختي و آرايه فوتوولتائيك در حالت اتصال به شبكه" ،, 1391, شهید باهنر
(استاد داور پایان نامه)

 احمد چراغي ولوجردي

، " حذف هماهنگ بار با در نظر گرفتن مﻼحظات پايداري ولتاژ" ،, 1391, شهید باهنر
(استاد داور پایان نامه)

 محمدعلي شريعت زاده

، " جايابي منابع توليد پراكنده در حضور عدم قطعيت هاي ناشي از بار", 1392, شهید باهنر
(استاد داور پایان نامه)

 ميثم خطيبي نيا

،" طراحي كنترل كننده بهينه به روش تصميم گيري چند شاخصه ژنتيكي ", 1392, شهید باهنر
(استاد داور پایان نامه)

 محمدامين كاوه مادواني

، " رديابي نقطه ماكزيمم توان توليدي در نيروگاه خورشيدي دانشگاه كرمان", 1392, شهید باهنر
(استاد داور پایان نامه)

 ذبيح اﷲ ابراهيمي

، "پايدار سازي حركت طولي موشك با استفاده از كنترل كننده مقاوم", 1393, شهید باهنر
(استاد داور پایان نامه)

 محسن بحرینی

، " طراحي كنترل كننده فيدبك خروجي براي سيستم كنترل شبكه با رويكرد سيستم هاي خطي پرشي ماركوف ", 1393, شهید باهنر
(استاد داور پایان نامه)

 اعظم السادات حسيني

، " طراحي كنترل كننده مكمل SVC با استفاده از كنترل كننده هاي مرتبه صحيح و مرتبه كسري و مقايسه عملكردي آنها ", 1393, شهید باهنر
(استاد داور پایان نامه)

 فاطمه شمس الديني مطلق

، "رديابي نقطه حداكثر توان در سيستم هاي فتوولتائيك با استفاده از كنترل كننده فازي نوع 2 ", 1393, شهید باهنر
(استاد داور پایان نامه)

 عظيم نجم الديني

، " رد يابي نقطه ماكزيمم توان با استفاده از منطق فازي", 1393, شهید باهنر
(استاد داور پایان نامه)

 الهام السادات مساوات

، " طراحي كنترل كننده بهينه فازيPD براي كنترل وضعيت ماهواره", 1393, شهید باهنر
(استاد داور پایان نامه)

 محسن رخشنده زاده

، " آناليز و شناسايي سيستم هاي مقياس دار گسسته خطي تغيير ناپذير با زمان با استفاده از چند جمله اي هاي گسسته والش و چبيشف", 1393, شهید باهنر
(استاد داور پایان نامه)

برنامه های کلاسی

 کنترل بهینه

- یک شنبه 15:30 تا 17:30 - چهارشنبه 13:30 تا 15:30

 آمار و احتمالات مهندسی

- یک شنبه 17:30 تا 19:30 - چهارشنبه 17:30 تا 19:30

 کنترل تطبیقی

- یک شنبه 13:30 تا 15:30 - چهارشنبه 07:30 تا 09:30

 جبر خطی

- یک شنبه 11:30 تا 13:30 - چهارشنبه 15:30 تا 17:30