دکتر سيدمنصور ميرتاج الديني

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر

کارشناسی علوم گیاهی , از 1365 تا 1369

 دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد علوم گیاهی-سیستماتیک (پایان نامه: بررسی فلور و جوامع گیاهی منطقه چشمه سبز بافت) , از 1372 تا 1375

 دانشگاه اصفهان

دکترا سیستماتیک گیاهی (پایان نامه: بررسی تاکسونومی جنس ژورنئا در ایران) , از 1384 تا 1389

علاقمندی ها

 فعالیت علمی گیاه شناسی

 فعالیت های هنری

 کمک به اداره صحیح شهر ها و روستاها با دید علمی و با نگاه انتقادی

 فعالیتهای زیست-محیطی

زبان ها

English

سطح پیشرفته

Latin

سطح پیشرفته

مهارت ها

 ن