دکتر سيد امير جهادي حسینی

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

jahadi@uk.ac.ir/jahady2000@gmail.com

 آدرس

دانشگاه شهید باهنر، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه آموزشی زبان و ادبیّات فارسی

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی زبان و ادبیّات فارسی , از 1379 تا 1382

 دانشگاه سیستان و بلوچستان

کارشناسی ارشد زبان و ادبیّات فارسی , از 1383 تا 1385

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکترا زبان و ادبیّات فارسی , از 1388 تا 1391

علاقمندی ها

 تصحیح متون

 ادبیّات عرفانی

زبان ها

انگلیسی

سطح میانی

عربی

سطح میانی

طرح های تحقیقاتی

 تصحیح انتقادی دیوان نظام هروی

خاتمه یافته, از 1392 تا 1393

انتشارات

کتاب ها

1. سید امیر جهادی حسینی, تصحیح منشآت اسفزاری

کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی, تهران, 1398

مقاله های مجله

1. , بررسی نقش مایه های مشترک در اساطیر برادرکشی

ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی, 1395

2. , جستاري در شرح احوال و بررسي ديوان قاضي نظام هروي

پژوهشنامه نسخه شناسي متون نظم و نثر فارسي, 1395

3. , بنيادهاي تمدن اساطيري در شاهنامه فردوسي

دو فصلنامه ادبيات حماسي, 1395

4. , نقد و بررسی نسخة خطّی «فرهنگ مثنوی» از مؤلّفی ناشناخته

دو فصلنامه پیام بهارستان., دوره 2. سال9., شماره 28, 1395

5. , بحثی در باب قابلیت اعیان ثابته از دیدگاه مولانا و ابن عربی

ادبیات تطبیقی, 1394

6. , متن شناسی نسخة خطّی لطایف اشرفی فی بیان طوایف صوفی

متن شناسی ادب فارسی, 1394

7. , بررسی سبکی کلیّات میرمختوم نیشابوری

بهار ادب, 1393

8. , معین الدین اسفزاری کاتب و مورّخ نامدار عصر تیموری

مجله مطالعات ایرانی, 1393

9. , بازتاب باورهای عامّه در کتابت و انشاء در دوره اسلامی

ادب و زبان, 1393

10. , ترسّل در عصر تیموری

کهن نامه ادب پارسی, 1393

11. , تأویلات عرفانی حروف مقطعه قرآن کریم در تفسیر کشف الاسرار

ادب و زبان, 1393

12. , بررسی سبک ترسل اسفزاری

بهار ادب, 1391

13. , بررسی محتوا و ساختار ترسل اسفزاری

متن شناسی ادب فارسی, 1391

14. , نقد و بررسی مدایح نبوی کعب بن زهیر و خاقانی شروانی

لسان مبین, 1389

مقاله های کنفرانس

1. , مجادله ناصر خسرو با مكتب هاي فكري ديگر

همايش بين المللي هزاره ناصر خسرو, دانشگاه شهید بهشتی-تهران, 1394

2. , فارسي عمومي،اهميت و آسيب شناسي آن

نخستين همايش آموزش زبان فارسي, دانشگاه تربیت مدرّس-تهران, 1393

3. , بررسي و تحليل مؤلّفه هاي پايداري در ديوان ابن يمين

پنجمين كنگره سراسري ادبيات پايداري, دانشگاه شهید باهنر-کرمان, 1393

4. , جلوه هاي پايداري در اشعار كمال الدين اسماعيل اصفهاني

پنجمين كنگره سراسري ادبيات پايداري, دانشگاه شهید باهنر-کرمان, 1393

5. , مكتوبات امير علي شير نوايي در ترسل اسفزاري

همايش بين المللي انديشه ها،آثار و خدمات امير علي شير نوايي, دانشگاه فردوسی-مشهد, 1393

6. , سيماي امير علي شير نوايي در ديوان نظام هروي

همايش بين المللي انديشه ها،آثار و خدمات امير علي شير نوايي, دانشگاه فردوسی-مشهد, 1393

7. , درنگی برسنت و ساختار نامه نگاری در ویس و رامین

همایش ملی ادبیات و زبانشناسی, دانشگاه بیرجند, 1393

8. , بازتاب پیری در ادب فارسی و عربی

هفتمین همایش پژوهش های زبان و ادبیّات فارسی, بندرعباس, 1392

9. , بررسی ساختاری مکاتیب تاریخ بیهقی

همايش ملي بزرگداشت ابوالفضل بيهقي, سبزوار, 1392

10. , بررسی ساختاری مکاتیب تاریخ بیهقی

همايش ملي بزرگداشت ابوالفضل بيهقي, سبزوار, 1392

11. , بررسي ساختار نامه نگاري در عصر غزنوي با تكيه بر تاريخ بيهقي

همايش ملي بزرگداشت ابوالفضل بيهقي, سبزوار, 1392

مهارت ها

 ویراستاری

دروس

دروس ترم جاری

 تطور متون نثر فارسی (کارشناسی ارشد)

 متون تفسیری فارسی: کشف الاسرار و روض الجنان (کارشناسی)

 ففارسی عمومی (کارشناسی)

 عربی 3 (نظم عربی) (کارشناسی ارشد)

 عربی 1 (کارشناسی)

 عربی 3 (کارشناسی)

 ادبیات پایداری (کارشناسی)

 مرجع شناسی (کارشناسی)

دروس ترم های گذشته

 تحلیل متون نظم پایداری (کارشناسی ارشد)

 تطور متون شعر فارسی (کارشناسی ارشد)

 جغرافیای تاریخی فرهنگی ادب عامه ایران (کارشناسی ارشد)

 کارگاه مقاله نویسی (کارشناسی)

 متون منتخب نثر ادبی عرفانی (کارشناسی)

 مثنوی 2 (کارشناسی)

 حافظ (کارشناسی)

 قصاید ناصر خسرو (کارشناسی)

 مرصاد العباد (کارشناسی)

 منطق الطیر عطار (کارشناسی)

 تاثیر قرآن و حدیث (کارشناسی)

 مبانی عرفان و تصوف (کارشناسی)

 عروض و قافیه (کارشناسی)

 دستور زبان فارسی 2 (کارشناسی)

 کارگاه تصحیح متون (کارشناسی)

 سیاست نامه و قابوسنامه (کارشناسی)

 تاریخ ادبیات (کارشناسی)

 نگارش فارسی (کارشناسی)

 کارگاه ویرایش (کارشناسی ارشد)

 مثنوی 1 (کارشناسی)

 ننقد ادبی (کارشناسی)

دانشجویان

دکترا

دانشجویان جاری

 حمیدرضا دعاگویی

تصحیح تاریخ گیتی گشای محمّدصادق نامی اصفهانی با مقدمه، توضیحات و فهارس.
استاد مشاور

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 مهدی بمی نژاد

نقد و بررسي نگارشي و ويرايشي پايان‌نامه هاي كارشناسي ارشد رشته زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد باهنر كرمان سال 95
استاد راهنما. کارشناسی ارشد نگارش و ویرایش

 علیرضا خداوند دوست

بررسي شيوه هاي تأثير پذيري از قرآن و حديث در ديوان وصال شيرازي
استاد راهنما. کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

 محبوبه پور سینا

نقد و تحليل مشكلات نگارشي و ويرايشي پايان نامه¬هاي رشت? زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه شهيد باهنر كرمان سال 1396
استاد مشاور. نگارش و ویرایش

 حامد توکلی

باورهاي عاميانه در ديوان عثمان مختاري
استاد مشاور. ادبیات عامه
دانشجویان قبلی

 فاطمه رجبی

بررسی و مقایسه محتوایی و ساختاری سندبادنامه و دکامرون, 1397
استاد راهنما. کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی

 فاطمه دهنوی

بررسی و مقایسۀ پدیده ها و ابزارهای خارق العاده در شاهنامه فردوسی و ایلیاد و ادیسة هومر, 1397
استاد راهنما. کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی

 محمدجواد خالقی

بررسی تطبیقی مضامین عرفانی در مثنوی‌های منطق‌الطیر و مصیبت‌نامه عطار و دیوان ابن فارض, 1396
استاد راهنما. کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی

 علی یوسفی

اخلاق و آداب دبیری از آغاز تا ابتدای قرن هشتم, 1398
استاد راهنما. کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

 حسام خالویی

تحلیل تطبیقی اندیشه سوسیالیستی در «سال های ابری» علی اشرف درویشیان و سه گانه ماکسیم گورکی, 1398
استاد راهنما. کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی

 محبوبه رشیدی مقدم

تحليل محتواي تاريخ ادبياّت پايداري از آغاز تا انقلاب اسلامي
استاد مشاور. ادبیات پایداری

 حکیمه بخشی گودیزی

تحليلي بر نگرش آييني احمد عزيزي در آثار وي
استاد مشاور. ادبیات عامه

 نسیمه رمضانی

سبك شناسي رمانهاي ابراهيم حسن بيگي باتكيه بر ذرمانهاي سالهاي بنفش -ريشه در اعماق-نشانه هاي صبح-اشكانه.
استاد مشاور. ادبیات پایداری

 حامد قائدی بردشاهی

بررسي استعاره در شعر كودك فارسي ( گروه سني ب و ج ) با تكيه بر شعر شاعران مشهور
استاد مشاور. زبان و ادبیات فارسی

 مریم بنی اسدی

بررسي رابطه ي تصوير و گفتمان مقاومت در شعر پايداري دهه ي 70
استاد مشاور. ادبیات پایداری

 فائزه سلیمانی

جايگاه مطالعات فرهنگي در ادبيات پايداري
استاد مشاور. ادبیات پایداری