دکتر سيد امير جهادي حسینی

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

jahadi@uk.ac.ir/jahady2000@gmail.com

 آدرس

دانشگاه شهید باهنر، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه آموزشی زبان و ادبیّات فارسی

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی , از 1379 تا 1382

 دانشگاه سیستان و بلوچستان

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی , از 1383 تا 1385

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکترا زبان و ادبیّات فارسی (پایان نامه: تصحیح ترسّل اسفزاری) , از 1388 تا 1391

زبان ها

انگلیسی

سطح میانی

عربی

سطح میانی

طرح های تحقیقاتی

 تصحیح انتقادی دیوان نظام هروی

خاتمه یافته, از 1392 تا 1393

انتشارات

مقاله های مجله

1. , نقد و بررسی مدایح نبوی کعب بن زهیر و خاقانی شروانی

لسان مبین, 0

2. , بررسی سبک ترسل اسفزاری

بهار ادب, 0

3. , بررسی محتوا و ساختار ترسل اسفزاری

متن شناسی ادب فارسی, 0

4. , بررسی سبکی کلیّات میرمختوم نیشابوری

بهار ادب, 0

5. , معین الدین اسفزاری کاتب و مورّخ نامدار عصر تیموری

مجله مطالعات ایرانی, 0

6. , بازتاب باورهای عامّه در کتابت و انشاء در دوره اسلامی

ادب و زبان, 0

7. , ترسّل در عصر تیموری

کهن نامه ادب پارسی, 0

8. , تأویلات عرفانی حروف مقطعه قرآن کریم در تفسیر کشف الاسرار

ادب و زبان, 0

9. , بررسی نقش مایه های مشترک در اساطیر برادرکشی

ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی, 0

10. , بحثی در باب قابلیت اعیان ثابته از دیدگاه مولانا و ابن عربی

ادبیات تطبیقی, 0

11. , متن شناسی نسخة خطّی لطایف اشرفی فی بیان طوایف صوفی

متن شناسی ادب فارسی, 0

12. , جستاري در شرح احوال و بررسي ديوان قاضي نظام هروي

پژوهشنامه نسخه شناسي متون نظم و نثر فارسي, 0

13. , بنيادهاي تمدن اساطيري در شاهنامه فردوسي

دو فصلنامه ادبيات حماسي, 0

مقاله های کنفرانس

1. , بررسی و تحلیل ویژگی های زبان عرفانی عین القضات و هجویری

اولین همایش بین المللی علمی پژوهشی دانشجویان ایرانی در ارمنستان, ارمنستان, 2011

2. , وطن و پايداري وطني ايرانيان در شاهنامه فردوسي

ششمین كنگره سراسري ادبيات پايداري, دانشگاه شهید باهنرکرمان, 1395

3. , مجادله ناصر خسرو با مكتب هاي فكري ديگر

همايش بين المللي هزاره ناصر خسرو, دانشگاه شهید بهشتی-تهران, 1394

4. , فارسي عمومي،اهميت و آسيب شناسي آن

نخستين همايش آموزش زبان فارسي, دانشگاه تربیت مدرّس-تهران, 1393

5. , بررسي و تحليل مؤلّفه هاي پايداري در ديوان ابن يمين

پنجمين كنگره سراسري ادبيات پايداري, دانشگاه شهید باهنر-کرمان, 1393

6. , جلوه هاي پايداري در اشعار كمال الدين اسماعيل اصفهاني

پنجمين كنگره سراسري ادبيات پايداري, دانشگاه شهید باهنر-کرمان, 1393

7. , مكتوبات امير علي شير نوايي در ترسل اسفزاري

همايش بين المللي انديشه ها،آثار و خدمات امير علي شير نوايي, دانشگاه فردوسی-مشهد, 1393

8. , سيماي امير علي شير نوايي در ديوان نظام هروي

همايش بين المللي انديشه ها،آثار و خدمات امير علي شير نوايي, دانشگاه فردوسی-مشهد, 1393

9. , درنگی برسنت و ساختار نامه نگاری در ویس و رامین

همایش ملی ادبیات و زبانشناسی, دانشگاه بیرجند, 1393

10. , بازتاب پیری در ادب فارسی و عربی

هفتمین همایش پژوهش های زبان و ادبیّات فارسی, بندرعباس, 1392

11. , بررسی ساختاری مکاتیب تاریخ بیهقی

همايش ملي بزرگداشت ابوالفضل بيهقي, سبزوار, 1392

12. , بررسی ساختاری مکاتیب تاریخ بیهقی

همايش ملي بزرگداشت ابوالفضل بيهقي, سبزوار, 1392

13. , بررسي ساختار نامه نگاري در عصر غزنوي با تكيه بر تاريخ بيهقي

همايش ملي بزرگداشت ابوالفضل بيهقي, سبزوار, 1392

دروس

دروس ترم جاری

 تطور متون شعر فارسی (کارشناسی ارشد)

 جغرافیای تاریخی فرهنگی ادب عامه ایران (کارشناسی ارشد)

 کارگاه مقاله نویسی (کارشناسی)

 متون منتخب نثر ادبی عرفانی (کارشناسی)

 مثنوی 2 (کارشناسی)

 متون تفسیری فارسی: کشف الاسرار و روض الجنان (کارشناسی)

دروس ترم های گذشته

 تحلیل متون نظم پایداری (کارشناسی ارشد)

 تطور متون نثر فارسی (کارشناسی ارشد)

 حافظ (کارشناسی)

 قصاید ناصر خسرو (کارشناسی)

 مرصاد العباد (کارشناسی)

 منطق الطیر عطار (کارشناسی)

 تاثیر قرآن و حدیث (کارشناسی)

 مبانی عرفان و تصوف (کارشناسی)

 عروض و قافیه (کارشناسی)

 دستور زبان فارسی 2 (کارشناسی)

 کارگاه تصحیح متون (کارشناسی)

 سیاست نامه و قابوسنامه (کارشناسی)

 تاریخ ادبیات (کارشناسی)

 نگارش فارسی (کارشناسی)

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 فاطمه رجبی

کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی

 فاطمه دهنوی

کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی

 محمدجواد خالقی

کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی

 علی یوسفی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

برنامه های کلاسی

 متون منتخب نثر ادبي -عرفاني

- یک شنبه 07:30 تا 09:30

 كارگاه مقاله نويسي

- یک شنبه 11:30 تا 13:30

 جغرافياي تاريخي فرهنگي ادب عامه ايران

- دوشنبه 09:30 تا 11:30

 متون نظم (4) قسمت چهارم:مثنوي معنوي 2

- سه شنبه 09:30 تا 11:30

 تطور متون شعر فارسي

- سه شنبه 13:30 تا 15:30

 متون نثر (5) متون تفسيري با تاكيدبركشف الاسراروتفسيرابوالفتوح

- چهارشنبه 07:30 تا 09:30