دکتر صديقه عليپور

خلاصه

دکترای زبان و ادبیات فارسی حوزه های پژوهش: ادبیات معاصر - نقد ادبی - ادبیات کودک و نوجوان - فرهنگ عامه - ادبیات تطبیقی- ادبیات زنان حوزه های ذوقی: شعر و داستان

افتخارات و جوایز

 برگزیدۀ اوّل کنگره سراسری شعر زن

شاعر,

 شاعر برگزیده در جشنواره شعر رضوی

شاعر,

 برگزیدۀ اوّل نویسندگی نمایشنامه در جشنوارۀ سراسری دهۀ فجر آموزش و پرورش

 نفر برتر مسابقۀ شعر آیش کانون پرورش فکری کودک و نوجوان

 نفر اول مسابقه شعر آیش کانون پرورش فکری کودک و نوجوان

زبان ها

عربی و انگلیسی

سطح میانی

انتشارات

کتاب ها

1. , دارم از خودم بیرون می آیم

مایا, تهران, 1397
مجموعه شعر سپید کوتاه

2. پوران علیپور, بگذار این لیلی

مایا, تهران, 1395
مجموعه شعر سپید کوتاه

3. دکتر حجازی- دکتر باقری- دکتر علیپور و دکتر فرخ نیا, درسنامه فارسی عمومی

آوای نور, تهران, 1393

4. پوران علیپور, بوی بهشت

معارف, تهران, 0
مجموعه شعر کودک

مقاله های مجله

1. صدیقه علیپور, ریخت شناسی موسیقی در شعر

گوهر گویا, سال سوم, شماره سوم, 1388

2. دکتر طالبیان، دکتر مدبری، دکتر صرفی و صدیقه علیپور, تحلیل ساختار شعر سپید

مجله ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد, 0

3. , تحلیل نمودار مهندسی ساختاری نقد

فصلنامه پژوهش های زبان و ادبیات فارسی, 0

4. , معرفت شناسی تطبیقی مفهوم زن در جهان متنی شعر شاعران زن معاصر

ادب و زبان دانشگاه شهید باهنر, 0

5. صدیقه علیپور و ربابه یزدان نژاد, زیبایی شناسی مفهوم عشق در شعر شاملو و نزار قبانی

ادبیات تطبیقی دانشگاه شهید باهنر, 0

6. , بوطیقای اثر ادبی در فرایند پیشامتن، متن و پسامتن

زبانشناخت پژوهشگاه علوم انسانی, 0

7. , تحلیل ساختار اجتماعی منش، میدان، کنش در تولیدات ادبی(با نگاهی تطبیقی به شعر خوان هشتم و آدمک 2 اخوان و مدینه السندباد بدر شاکر السیاب

دراسات الادبیه دانشگاه لبنان, 0

8. صدیقه علیپور و دکتر خوارزمی, ساختار جامعۀ آرمانی در شعر سهراب سپهری و جبران

دراسات الادبیه دانشگاه لبنان, 0

9. , هیپوگرام مفهومی شهادت

ادبیات پایداری دانشگاه شهید باهنر, 0

10. , نشانه شناسی تقابل های ساختاری داستان بیژن و منیژه

فنون ادبی دانشگاه اصفهان, 0

11. , منظورشناسی و تحلیل کار گفتار

متن پژوهی دانشگاه اصفهان, 0

12. صدیقه علیپور و دکتر احمد امیری خراسانی, تحلیل اخلاق مدارانۀ فضیلت مصاحبت در مثنوی

مطالعات عرفانی دانشگاه کاشان, 0

13. , واکاوی نشانه های فرهنگ بومی جیرفت در افسانه عروسی شاهزاده با سگ چوپان

مطالعات ایرانی, 0

14. , پدیدار شناسی جهان متنیت

پژوهش های اسلامی دانشگاه شهید باهنر, 0

15. , تولد دوباره قهرمان، فراخوان اسطورۀ "رستمِ" شاهنامه به"خوان هشتم و آدمک (1)" اخوان ثالث»

اورمزد - هرمزگان, 0

16. , پدیدار زبان عربی در آثار افضل الدین کرمانی

پژوهشگران فرهنگ, 0

17. صدیقه علیپور و حمیده کامکار, برجسته سازی ادبی و تحلیل فرایند هنجارگریزی در آثار هوشنگ مرادی کرمانی

پژوهشگران فرهنگ, 0

مقاله های کنفرانس

1. , ساختار معرفت شناسی شعر پایداری

کنگره شعر پایداری دانشگاه شهید باهنر, 0

2. , پدیدار شناسی بینامتنیت

بینامتنیت دانشگاه تبریز و فرهنگستان هنر, 0

3. , خوانش بینامتنی شعر خدای پروین دولت آبادی و غزلی از حافظ

ادبیات کودک و نوجوان دانشگاه امام رضا (ع) مشهد, 0

4. صدیقه علیپور و حامد قائدی, استعار شناختی در شعر مذهبی کودک و نوجوان

ادبیات کودک و نوجوان دانشگاه امام رضا (ع) مشهد, 0

5. , گفتگوی متنی و فرامتنی در افسانه های کرمان

انجمن ترویج دانشگاه رازی, 0
صدیقه علیپور و مشکوه

6. صدیقه علیپور و دکتر احمد امیری خراسانی, تحلیل روانشناختی نشاط در شعر رودکی

مجموعه مقالات بزرگداشت رودکی, 0

مهارت ها

 شعر و داستان

دروس

دروس ترم جاری

 کلام و ادبیات (کارشناسی)

 نظم 2 قصاید ناصرخسرو (کارشناسی)

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان قبلی

 محسن منظری توکلی

گفتمان ایدئولوژیک در شعر دفاع مقدس, 1395, شهیدباهنر

 حامد تهامی پور

بررسی شاعرانگی‌های ناتورالیستی در شعر نادرنادرپور وسعدی یوسف, 1395, شهیدباهنر

 حامد قائدی

استعاره در شعر کودک (رویکرد استعاره شناختی), 1396, شهیدباهنر

برنامه های کلاسی

 بلاغت 2

 فارسی عمومی

 فارسی عمومی

 فارسی عمومی

 پیشگامان شعر فارسی

 فارسی عمومی

 فارسی عمومی

 فارسی عمومی

 تاریخ ادبیات 4

 رفع اشکال دانشجویان

- یک شنبه 09:30 تا 11:30 - دوشنبه 09:30 تا 11:30

 راهنمایی دانشجویان کارشناسی ارشد

- دوشنبه 11:30 تا 13:30