دکتر سيدمحسن علوي نژاد

تحصیلات آکادمیک

 تهران، دانشگاه شاهد

دکترا پژوهش هنر، هنردیوارنگاری (پایان نامه: تبیین مبانی دیوارنگاری در فضای شهری ایران معاصر) , از 1384 تا 1390

 تهران، دانشگاه تربیت مدرس

کارشناسی ارشد هنرهای تجسمی، نقاشی (پایان نامه: جلوه های تجسمی قیامت در قرآن(نظری)، دوزخ(عملی)) , از 1373 تا 1376

 تهران، دانشگاه هنر

کارشناسی هنرهای تجسمی ، نقاشی (پایان نامه: قرآن کتاب آسمانی،(عملی) و مصادیق تصویری قرآن در نقاشی(نظری)) , از 1366 تا 1371

 اصفهان، هنرستان هنرهای زیبا

دیپلم هنرهای تجسمی. نقاشی (پایان نامه: بمباران مناطق مسکونی) , از 1361 تا 1365

انتشارات

مقاله های مجله

1. * سيدمحسن‌علوي‌نژاد ** دكتر احمدنادعليان *** دكتراصغركفشچيان‌مقدم **** دكترعلي‌اصغرشيرازي, مطالعه تطبیقی در کاربرد دو اصطلاح «تزئینات معماری» و «ديوارنگاري» در منابع هنراسلامی

نگره, 1390
این مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری است.

2. سیدممحسن علوی نژاد, بررسی مفهوم دیوارنگاری در منابع هنراسلامی

نگره, تابستان،7, 16 الی29, 1387