دکتر سيدحميدرضا علوي

استاد بخش علوم تربیتی

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

03431322428

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی دبیری زیست شناسی , از 1358 تا 1365

 دانشگاه اصفهان

کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی , از 1366 تا 1369

 دانشگاه تربیت مدرس

دکترا فلسفه تعلیم و تربیت , از 1370 تا 1374

افتخارات و جوایز

 پژوهشگر نمونه دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان سال 1382

 پژوهشگر برتر دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1385

 پژوهشگر برگزيده دانشگاه شهید باهنر از سوی وزارت علوم، تحقیقات و قناوری در سال 1385

 پژوهشگر برگزیده استان کرمان و دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1386

 پژوهشگر برتر استان کرمان در سال 1387

 پژوهشگر برتر دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1387

 پژوهشگر برترگروه ادبیات و علوم انسانی در جشنواره پژوهش و فناوری در سال 1388

 پژوهشگر برتراستان کرمان در گروه ادبیات و علوم انسانی در جشنواره پژوهش و فناوری در سال 1388

 پژوهشگر برتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1388

 پژوهشگر برتر استان کرمان در سال 1389

 پژوهشگر برتر دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1389

 انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر استان کرمان در سال 1391

 استاد نمونه کشوری در سال 1388

 برنده جایزه دهمین دوره جایزه افضلی پور 1394

زبان ها

انگلیسی

مسلط

طرح های تحقیقاتی

 بررسي رفتار و عملكرد ديني نوجوانان سالهاي اول ، دوم و سوم دبيرستانهاي كرمان

از 1374 تا 1374

 سه طرح ( روشهاي تربيت كودكان ، نوجوانان و جوانان در جامعه اسلامي ايران )

از 1374 تا 1374

 سرگذشت پژوهي سردار شهيد حاج مهدي زندي نيا

از 1376 تا 1376

 سرگذشت پژوهي سردار شهيد محمدباقر احمدي

از 1376 تا 1376

 سرگذشت پژوهي سردار شهيد سيد اسماعيل رضوي نسب

از 1376 تا 1376

 سرگذشت پژوهي سردار شهيد حسين نادري

از 1376 تا 1376

 سرگذشت پژوهي سردار شهيد احمد شول

از 1376 تا 1376

 سرگذشت پژوهي سردارشهيد علييار شول

از 1376 تا 1376

 سرگذشت پژوهي سردار شهيد حسين مكي آبادي

از 1376 تا 1376

 سرگذشت پژوهي سردار شهيد دادالله برزخ

از 1376 تا 1376

 سرگذشت پژوهي سردار شهيد مهدي نصيري لاري

از 1376 تا 1376

 سرگذشت پژوهي سردار شهيد محمد حكيمي

از 1380 تا 1380

 بررسي وضعيت و عوامل مرتبط با بهداشت رواني ، نگرش و رفتار ديني در دانشجويان و دانش آموزان شاهد شهر كرمان

از 1382 تا 1382

 بررسي نگرش و رفتار ديني و رابطه آن دو در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر كرمان

از 1382 تا 1382

 عوامل موثر در گرايش افراد به اعتياد و مفاسد اجتماعي در شهر كرمان

از 1384 تا 1384

 تربیت در قرآن و نهج البلاغه

از 1389 تا 1389

 بررسی شیوه های افزایش آرامش و کاهش تشویش

از 1390 تا 1390

انتشارات

کتاب ها

1. Hamidreza Alavi, Religious Foundations of Education: Perspectives of Muslim Scholars

Springer, Canada, 2010
A chapter from book: International Handbook of Inter-Religious Education, (2010, Vol. 4, Part 1, pp. 205-220)

2. سید حمیدرضا علوی, تفسیر تربیتی و روانشناختی قرآن کریم

آوای نور, تهران, 1396

3. سید حمیدرضا علوی, نگارش مقاله و پایان نامه / راهنمای مجله شناسی

آوای نور, تهران, 1396

4. سید حمیدرضا علوی, روش ها و فنون تدریس

آوای نور, تهران, 1396
ویراست جدید

5. سید حمیدرضا علوی, رهائی ار ناآرامی

بوستان کتاب, قم, 1394
چاپ دوم

6. سید حمیدرضا علوی, نكات اساسي در فلسفه تعليم و تربيت و مكاتب فلسفي – تربيتي

انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1393
چاپ سوم

7. سید حمیدرضا علوی, تربیت در قرآن و نهج البلاغه

انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1393

8. سید حمیدرضا علوی, شیوه تدریس و کلاسداری

بوستان کتاب, قم, 1393

9. سید حمیدرضا علوی, اینگونه تربیت شدم / تربیت بر اساس روایات ائمه معصومین (ع)

آوای نور, تهران, 1393

10. سید حمیدرضا علوی, فرهنگ تفصیلی مفاهیم فلسفی و فلسفی- تربیتی

انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1389

11. نعمت ا.. موسي پور سيد حميدرضا علوي, نگارش علمي

انتشارات دانشگاه شهيد باهنر كرمان, کرمان, 1388
جاپ دوم

12. سید حمیدرضا علوی, بررسي تطبيقي آراء و نظريات تربيتي ژان ژاك روسو و اسلام

انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1388

13. Hamid Reza Alavi, Comparative Study of Muslim and Non- Muslim Scholars' Shared Views on Philosophy and Education

Ansariyan Publication, Qum, 1388

14. سید حمیدرضا علوی, تجلي تعليم و تربيت در ادب فارسي

انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1387

15. Hamid Reza Alavi, Muslim Scholars’ Views on Education

Ansariyan Publication, Qum, 1387

16. Hamid Reza Alavi, Religious, Philosophical and psychological foundations of Happiness

Ansariyan Publication, Qum, 1387

17. سید حمیدرضا علوی, بررسي تطبيقي ترجمه هاي انگليسي قرآن كريم

انصاریان, قم, 1386

18. Hamid Reza Alavi, Shared Religious Foundations of Education: Islam & Christianity

Ansariyan Publication, Qum, 1385

19. سيد حميدرضا علوي, روش تدريس سخنراني و پرسش و پاسخ

انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1384

20. تامسون و مارتینر (ترجمه سید حمیدرضا علوی), دستور زبان كامل و كاربردي زبان انگليسي

مركز خدمات فرهنگي كرمان, کرمان, 1384

21. سید حمیدرضا علوی, فرهنگ موضوعي مفاهيم تربيتي و اخلاقي گلستان سعدي

ودیعت, کرمان, 1381

22. سید حمیدرضا علوی, شهيـدباهنر در قلمرو انديشه و رفتار ( بررسي سيرة نظري و عملي دانشمند شهيد دكتر محمد جواد باهنر در زمينه تربيت و اخلاق)

دفتر نشر فرهنگ اسلامی, تهران, 1381

23. سید حمیدرضا علوی, نحوه ترجمه قرآن و متون عربي به زبان انگليسي

فردابه, تهران, 1371

مقاله های مجله

1. Seyed Hamid Seyed bagheri; Mahlagha Dehghan; Hamid Reza Alavi; Sedigheh Iranmanesh; Hadi Khoshab, Burst Out of the Dead Land by the Help of Spirituality: A Case Study of Living with Blindness and Cancer

Journal of Religion and Health, 56, 3, 896-906, 2017

2. Saideh Javid; Hamid Reza Alavi; Masood Fazilat Pour, The Relationship Between Religious Commitment with Metacognitive Skills and Philosophical Mindedness of the Graduate Students of Kerman City Universities in the Academic Year 2011-2012

Journal of Religion and Health, 54, 3, 943-953, 2015

3. Fatemeh Poorshekhali; Hamid Reza Alavi, Correlation of Parents’ Religious Behavior with Family’s Emotional Relations and Students’ Self-actualization

Journal of Religion and Health, 54, 1, 235-241, 2015

4. Hamid Reza Alavi, Islamic Educational Goals, Methods and Contents

Journal of Research on Christian Education, 22, 1, 4-20, 2013

5. Hamid Reza Alavi, The Role of Self-esteem in Tendency towards Drugs, Theft and Prostitution

Addiction & Health (ISC), 3, 3 & 4, 119-125, 2011

6. Hamidreza Alavi; Tahereh Rahimi Pour, Correlation of Managers’ Value System and Students’ Moral Development in High Schools and Pre-University Centers

Educational Management Administration and Leadership, 38, 4, 423-442, 2010

7. Hamid Reza Alavi, Quantifying Happiness: A Study of Shi‘a University Students in Kerman, Iran

Journal of Shi'a Islamic Studies, 2, 1, 85-101, 2009

8. Hamid Reza Alavi, Ethical views of Ibn Miskawayh and Aquinas

Philosophical papers and Reviews, 1, 4, 001-005, 2009

9. Hamid Reza Alavi, Azita Rooholamini Hoseini, The Effect of Educational Factors on the Academic Performance of the University Students in Chemistry

Chemical education Journal, 13, 2, 10-15, 2009

10. Hamid Reza Alavi, The Pedagogy of Imam Ali

Journal of Shi'a Islamic Studies, 1, 3, 75-86, 2008

11. Hamid Reza Alavi, Ibn Sina's Views on Ethics

Transcendent Philosophy An International Journal for Comparative Philosophy and Mysticism, 9, 225-236, 2008

12. Hamid Reza Alavi, Nearness to God: A Perspective on Islamic Education

Religious Education, 103, 1, 21-5, 2008

13. Hamid Reza Alavi, Ghodsieh Haji Zadeh, Correlation of Religious Behavior and Self-esteem of the Muslim Girl students

Muslim Education Quarterly, 23, 1 & 2, 62-69, 2007

14. Hamid Reza Alavi, Islamic and Christian Axiology

Journal of Christian Education, 50, 1, 37-48, 2007

15. Hamid Reza Alavi, Ghazāli on moral education

Journal of Moral Education, 36, 3, 309-319, 2007

16. Hamid Reza Alavi, Correlatives of Happiness in the University Students of Iran (A Religious Approach)

Journal of Religion and Health, 46, 4, 480-499, 2007

17. Mohammd Hosein Nekoie; Hamid Reza Alavi; Nematollh Mosa Pour, Relationship between knowledge of the managers from management functions and their managerial performances

Journal of Knowledge Management PracticeJournal of Knowledge Management Practice, 7, 6, 2006

18. Hamidreza Alavi; Ramazan Jahandari, Organizational Climate of Kerman Shahid Bahonar University and its Comparison with the Desired Organizational Climate from the Viewpoints of the Personnel (Staff) of this University

Public personnel management, 34, 3, 247-261, 2005

19. Nematollah Moosa Pour; Hamid Reza Alavi, The changes (transformations) of religious curriculum in elementary education in Iran

Muslim Education Quarterly, 21, 4 & 3, 3-18, 2004

20. Hamidreza Alavi; Maryam Dehghan Benadaki, Mental Hygiene of the Special schools Teachers in Kerman, Iran

Administration and Policy in Mental Health, 32, 3, 293-297, 2004

21. Hamid Reza Alavi; Mohammad Reza Askaripur, The Relationship Between self- esteem and Job- satisfaction in the government Organizations

Public personnel management, 32, 4, 591-600, 2003

22. Hamid Reza Alavi, “Man and God” in Iranian and English poems and the Holy Qur’an

Language forum, 29, 1, 19-35, 2003

23. سيد حميدرضا علوي، صديقه ابوحيدري, بررسي ميزان اثر بخشي روش آموزش الفباي فارسي با استفاده از علائم و محركهاي خارجي (جايگاه سازي همراه با آوا) بر يادگيري دانش آموزان عقب مانده ذهني

مجله دانشور (علوم انساني), 10, 39-50, 1382
دوره جديد- ويژه مقالات علوم تربيتي 1

24. سید حمیدرضا علوی, مباني معرفت شناسي حافظ

مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان, 35 & 34, 271-300, 1382

25. سيد حميدرضا علوي، حسین يداللهي, فرهنگ و شيوة ادارة تعارض هاي درون پرسنلي بر طبق الگوي ها فستد و توماس

مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز, 20, 1, 81-93, 1382
ویژه نامه علوم تربیتی

26. Hamid Reza Alavi, Mohammad Hossein Nekui, Nematollah Musa Pour 2- محمد حسين نكويي 3- دكتر نعمت الله موسي پور, Relationship between knowledge of the managers from management functions and their managerial performances

Journal of Knowledge Management Practice, 7, 2, 0

27. دكتر سيد حميدرضا علوي, Islamic and Christian Educational Anthropology

Journal of Christian Education, 51, 0

28. دكترسيد حميد رضا علوي, Sa’di’s educational philosophy

Philosophical papers and Reviews, 2, 0

29. 1- دكترسيد حميدرضا علوي 2- دكتر علي شريعتمداري, بررسي تطبيقي آراء تربيتي ژان ژاك روسو و اسلام (اصول و روش ها)

مجله علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز, 0

30. دكتر سيد حميدرضا علوي, تأثیر دیانت بر مفاسد اجتماعی (اعتیاد، سرقت و روسپیگری) در شهر کرمان

مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان, 28, 0

31. 1- دكترسيد حميدرضا علوي 2- حمیدرضا کاظمی زاده, مقایسه تأثیر سبک های رهبری مدیران بر میزان تنیدگی کارکنان ادارات دولتی با توجه به نوع شخصیت آنان

ماهنامه علمی پژوهشی دانشور رفتار, 31, 0

32. دكتر سيد حميدرضا علوي, بررسی رابطه میزان احساس شادی با نوع رفتار در دانشچویان دانشگاه های شهر کرمان

دو فصلنامه علمي-پژوهشی تربيت اسلامي, 4, 9, 0

33. دكترسيد حميدرضا علوي, عامل های مرتبط با شادی در دانشجویان دانشگاه"، ،

علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز, 0

34. 1- اعظم علیزاده 2- دکتر فریبرز درتاج 3- دکتر سید حمیدرضا علوی, شناسایی و طبقه بندی آموزه ها و مفاهیم اخلاقی کتاب های درسی پایه اول راهنمایی

فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری, 4, 0

35. 1- دکتر سید حمیدرضا علوی 2- زهرا رنجبر شورآبادی, تأثیر دیانت بر شادی دانش آموزان مدارس دخترانه مقاطع راهنمایی و دبیرستان ناحیه 2 شهر کرمان، ، پائیز و زمستان 1389،

مطالعات اسلام و روانشناسی, 0

36. 1- دکتر سید حمیدرضا علوی 2- زهرا رنجبر شورآبادی, تأثیر دیانت بر شادی دانش آموزان مدارس دخترانه مقاطع راهنمایی و دبیرستان ناحیه 2 شهر کرمان، ، پائیز و زمستان 1389،

مطالعات اسلام و روانشناسی, 0

37. 1- ابوسعید داورپناه، 2- دکتر سید حمیدرضا علوی، 3- دکتر عباسعلی رستمی نسب,  بررسی تطبیقی ویژگی ها و روابط معلم و شاگرد از دیدگاه امام محمد غزالی و آکویناس

مجله مطالعات وانشناسی تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان, 13, 0

38. 1- ابوسعید داورپناه 2- دکتر سید حمیدرضا علوی 3- دکتر عباسعلی رستمی نسب, جسم و روح و نفس در دیدگاه امام محمد غزالی و توماس آکویناس

ادیان و عرفان (دانشگاه تهران), 44, 0

39. 1- فریبا هاشمی نسب 2- دکتر سید حمیدرضا علوی, ويژگي هاي انسان تربيت يافته (فرهيخته) در بعد عاطفي از منظر قرآن كريم

اسلام و پژوهش های تربیتی, 6, 0

40. 1- مژده علیزاده 2- دکتر سید حمیدرضا علوی, بررسی محتوای کتاب «هدیه های آسمان» مقطع سوم ابتدایی از منظر اصول محتوای آموزشی در قرآن کریم

اسلام و پژوهش های تربیتی, 7, 0

41. 1- علی دهقان زاده 2- دکتر سید حمیدرضا علوی 3- دکتر مراد یاری دهنوی 4- دکتر مسعود اخلاقی, نقد و بررسی دلالت های تربیتی انسان شناسی برتراند راسل بر اساس دیدگاه محمدتقی جعفری

اسلام و پژوهش های تربیتی, 7, 0

42. 1-حیدر اسماعیل پور 2- دکتر سید حمیدرضا علوی 3- دکتر مراد یاری دهنوی 4- دکتر مسعود اخلاقی, بررسی پیامدهای تربیتی هستی شناسی (تغییر و ثبات) از دیدگاه نیچه و نقد و بررسی آن بر اساس دیدگاه علامه طباطبائی

پژوهش در مسائل تعیم و تربیت اسلامی, 23, 0

43. 1-فاطمه ایرانمنش 2- دکتر سید حمیدرضا علوی 3- دکتر احمد امیری خراسانی, طبیعت¬شناسی سعدی ودلالت¬های آن در اهداف تربیت عقلانی

پژوهش در مسائل تعیم و تربیت اسلامی, 0

44. دكتر سيد حميد رضا علوي, تجلي اخلاق و عرفان در شعر و بيان امام ( ره )

مجله علوم انساني دانشگاه سيستان و بلوچستان, 6, 0

45. 1- دكتر سيدحميدرضا علوي 2-رمضان جهانداري, بررسي و مقايسه جو سازماني دانشگاه شهيد باهنر كرمان با جو سازماني مطلوب از ديدگاه كارمندان اين دانشگاه

مجله علوم انساني دانشگاه سيستان و بلوچستان, 8, 0

46. 1- اشرف رشيدي 2-دكترسيد حميد رضا علوي, بررسي رفتار منطقي و اثربخشي ارتباطات در اعضاي هيئت علمي دانشكده ادبيات دانشگاه شهيد باهنر كرمان

مجله علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه سيستان و بلوچستان, 2, 0

47. دكتر سيد حميد رضا علوي, نگرش و رفتار دینی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان

مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه سيستان و بلوچستان, 3, 0

48. دكتر سيد حميد رضا علوي, نگرش و رفتار دینی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان

مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه سيستان و بلوچستان, 3, 0

49. 1- فاطمه پورشهسواری 2- دكتر سيد حميد رضا علوي, نگرش جوانان نسبت به خانواده

مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه سيستان و بلوچستان, 4, 0

50. دكتر سيد حميد رضا علوي, طبیعت شناسی: مبانی و لوازم تربیتی آن در قرآن کریم و نهج البلاغه

معرفت, 21, 0

51. 1- الهام صامت 2- دکتر سید حمیدرضا علوی 3- دکتر اصغر سلطانی, پژوهشی در باب توانایی خواندن قرآن در افراد کم توان ذهنی

مطالعات قرآنی, 5, 0

52. 1- مژده علیزاده 2- دکتر سید حمیدرضا علوی, الگوی آموزشی قرآن کریم (با تأکید بر دانشگاه)

معرفت, 24, 0

53. 1- مهدیه کشانی 2- دکتر سید حمیدرضا علوی, عالم انسان دینی، رهیافت اثربخشی فعالیت های معلمان تربیت دینی و اخلاقی

معرفت, 24, 0

54. 1- حمیده فرح بخش 2- دکتر سید حمیدرضا علوی, بررسی ویژگی¬های مشترک انسان از دیدگاه قرآن و انجیل و استلزامات تربیتی مربوط به آن

معرفت, 24, 0

55. دكتر سيد حميدرضا علوي, علل افت فرهنگي مسلمين در مقاطعي از تاريخ

بصائر, 1, 0

56. دكتر سيد حميدرضا علوي, علل افت فرهنگي مسلمين در مقاطعي از تاريخ

بصائر, 1, 0

57. 1- دكتر سيد حميدرضا علوي 2-محمدرضا عسكري پور, بررسي رابطه عزت نفس و رضايت شغلي در كارشناسان سازمان ها و ادارات دولتي

مجله علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه فردوسي مشهد, 3, 0

58. 1- عبدالمجيد جعفريان 2- دكتر يدالله جوادي 3- دكتر سيد حميد رضا علوي, بررسي عوامل مرتبط با تمايل اعضاي هيئت علمي دانشگاههاي جنوب شرق كشور به مهاجرت از كشور(82-81)

پژوهشگران فرهنگ فصلنامه شوراي پژوهشي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كرمان, 1, 0

59. 1- عبدالمجيد جعفريان 2- دكتر يدالله جوادي 3- دكتر سيد حميد رضا علوي, بررسي عوامل مرتبط با تمايل اعضاي هيئت علمي دانشگاههاي جنوب شرق كشور به مهاجرت از كشور(82-81)

پژوهشگران فرهنگ فصلنامه شوراي پژوهشي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كرمان, 1, 0

60. 1- دکتر سید حمیدرضا علوی 2- مهدي خضري 3- دکتر محمد قزل ایاغ, رابطه خلاقیت با جو سازمانی

پیام مدیریت, 0

61. دكتر سيد حميدرضا علوي, بررسي سيره نظري و عملي دانشمند شهيد دكتر محمد جواد باهنر در زمينه اخلاق و تربيت

پژوهشگران فرهنگ فصلنامه شوراي پژوهشي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كرمان, 1, 0

62. دكترسيد حميدرضا علوي, مرگ و شهادت از ديدگاه اميرالمؤمنين علي (ع)

پژوهشگران فرهنگ فصلنامه شوراي پژوهشي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كرمان, 1, 0

63. 1- زهرا كدخدا 2-دكتر سيد حميدرضا علوي 3- دكتر يدالله جوادي, بررسي تأثير روش تدريس رياضي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دبيرستان هاي دولتي در دو ناحيه 1 و 3 مشهد

پژوهشگران فرهنگ فصلنامه شوراي پژوهشي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كرمان, 2, 0

64. 1-دكتر سيد حميدرضا علوي 2- معصومه خسروبكي, بررسي و مقايسه سازماندهي انواع آموزشگاههاي متوسطه شهرستان سيرجان از ديدگاه كادر آموزشي سال تحصيلي 80-1379

فصلنامه علم و انديشه، دانشگاه هرمزگان, 1, 0

65. 1- ماريا موسوي 2- دكتر سيد حميدرضا علوي 3- دكتر نعمت الله موسي پور, جايگاه توانايي شهودي و خويشتن شناسي در مديران گروههاي آموزشي دانشگاه شهيد باهنر كرمان در سال تحصيلي 85-84

پژوهشگران فرهنگ فصلنامه شوراي پژوهشي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كرمان, 0

66. دكتر سيد حميدرضا علوي, توصيف پيامبر اعظم

پژوهشگران فرهنگ فصلنامه شوراي پژوهشي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كرمان, 4, 0

67. دكتر سيد حميدرضا علوي, عوامل مرتبط با رفتار ديني دانش آموزان دبيرستانهاي كرمان

دو فصلنامه علمي-تخصصي تربيت اسلامي, 1, 0

68. دكتر سيد حميدرضا علوي, عوامل مرتبط با اقامة نماز در دانش‌آموزان دبيرستان ها و دانشجويان دانشگاههاي شهر كرمان

دو فصلنامه علمي-تخصصي تربيت اسلامي, 2, 0

69. دكتر سيد حميدرضا علوي, بررسي تحليلي مفهوم عزت در متون ديني

مجله اخلاق (فصلنامه تخصصي), 4, 0

70. دكتر سيد حميدرضا علوي, مبانی آموزش از دیدگاه امام علی

مجله الهيات و حقوق اسلامي دانشگاه سيستان و بلوچستان, 3, 0

71. 1- نجمه سلطانی نژاد 2 - دكتر سيد حميدرضا علوي, مدیریت کیفیت فراگیر در سیره نظری و عملی پیامبر اکرم (ص)

پژوهشگران فرهنگ فصلنامه شوراي پژوهشي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كرمان, 4, 0

72. 1- دكتر سيد حميدرضا علوي 2- رضیه حجتی, عوامل مؤثر بر بدحجابي دختران دانشگاه

دو فصلنامه علمي-تخصصي تربيت اسلامي, 2, 0

73. دكتر سيد حميدرضا علوي, رابطه بين انسان و خدا از ديدگاه شعراي فارسي، انگليسي و قرآن كريم

پژوهشگران فرهنگ فصلنامه شوراي پژوهشي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كرمان, 5, 0

74. دكتر سيد حميدرضا علوي, جایگاه سکوت در تعلیم و تربیت (با تأکید بر تعلیم و تربیت اسلامی)

مجله پژوهش های اسلامی, 1, 0

75. 1- نصرا... قشقايي زاده 2-دكتر سيد حميدرضا علوي 3-دكتر يدا... جوادي, بررسي رابطه بين جو سلزماني و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در دبيرستان هاي شهر سميرم در سال تحصيلي 1382-1383

مدیریت آموزشی, 0

76. 1- بتول فولادی 2- دكترسيد حميدرضا علوي, بررسی روش های تدریس اساتید معارف اسلامی دانشگاههای کرمان

مجله معارف, 0

77. 1- دکتر سید حمیدرضا علوی 2- زهره اکبرزاده, بررسی روش های تدریس و ارزشیابی معلمان دروس دینی و نگرش و رفتار دینی دانش آموزان دبیرستان های دخترانه ناحیه 2 شهر کرمان

اسلام و پژوهش های تربیتی, 1, 0

78. دكترسيد حميدرضا علوي, بررسی تطبیقی تربیت دینی در اسلام و مسیحیت

اسلام و پژوهش های تربیتی, 1, 0

79. دكتر سيد حميدرضا علوي, بررسی رابطه میزان احساس شادی با نوع رفتار در دانشجویان دانشگاه های شهر کرمان

دو فصلنامه علمي-پژوهشی تربيت اسلامي, 4, 0

80. 1- دکتر سید حمیدرضا علوی 2- مریم صعصعی, بررسی عوامل فردی مرتبط با انگیزه معلمان شهر کرمان برای نوآوری در تدریس

پژوهشگران فرهنگ فصلنامه شوراي پژوهشي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كرمان, 7, 0

81. دكتر سيد حميدرضا علوي, مبانی فلسفی الهیات جوناتهان ادواردز

پژوهشگران فرهنگ فصلنامه شوراي پژوهشي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كرمان, 7, 0

82. دكتر سيد حميدرضا علوي, تأثیر عوامل اجتماعی بر گرایش افراد به اعتیاد، سرقت و روسپیگری

دو فصلنامه علمی – تخصصی اسلام و پژوهش های تربیتی, 2, 0

83. 1-مهدی نجفیان 2- سید حمیدرضا علوی, مدیریت تعارض در سیره¬ی حضرت علی (ع) از منظر نهج البلاغه

فصلنامه علمی-تخصصی مطالعات اسلامی در علوم رفتاری, 1, 0

84. دكتر سيد حميدرضا علوي, بررسی رابطه تأثیر عوامل فردی و عاطفی بر ارتکاب جرم (اعتیاد، سرقت، روسپیگری)

پژوهشگران فرهنگ فصلنامه شوراي پژوهشي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كرمان, 8, 0

85. 1-دكتر سيد حميدرضا علوي 2- مهناز حاج غلامرضایی, روش شناسی آموزش ارزش های اخلاقی و دینی

دو فصلنامه اسلام و پژوهش های تربیتی, 4, 0

86. دكتر سيد حميدرضا علوي, مرگ شناسی و استلزامات تربیتی آن در قرآن کریم و نهج البلاغه

پژوهشگران فرهنگ فصلنامه شوراي پژوهشي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كرمان, 11, 0

87. -دكتر سيد حميدرضا علوي 2- آزاده صالحی کرمانی, آموزش تفکر انتقادی: از نظریه تا عمل

پژوهشگران فرهنگ فصلنامه شوراي پژوهشي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كرمان, 11, 0

88. دکتر سید حمیدرضا علوی, تربیت عقلانی (با توجه به آیات جزء بیست و هفتم قرآن کریم)

پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی, 6, 0

89. دکتر سید حمیدرضا علوی, ویژگی های انسان تربیت یافته

پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی, 6, 0

90. 1- دکتر سید حمیدرضا علوی 2- منیره کریمی, نقش معرفت و اخلاق در بهداشت روانی با توجه به فلسفه تربیتی پیامبر اکرم (ص)

پژواک, 1, 0

91. 1- فریبا هاشمی نسب 2- دکتر سید حمیدرضا علوی, ویژگی انسان تربیت یافته (فرهیخته) در بعد عاطفی از منظر قرآن کریم

پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی, 6, 0

92. دكتر سيد حميدرضا علوي, ابزارها و منابع شناخت در شعر فارسي

دانش: فصلنامه مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان, 76, 0

93. دكتر سيد حميدرضا علوي, مباني معرفت شناسي و آموزش از ديدگاه مولانا در فيه ما فيه

دانش: فصلنامه مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان, 0

94. دكتر سيد حميدرضا علوي, عشق و تركيبات آن در غزليات حافظ

دانش: فصلنامه مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان, 0

95. دكتر سيد حميدرضا علوي, عرفان چيست و عارف كيست؟

دانش: فصلنامه مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان, 0

96. دكتر سيد حميدرضا علوي, علم و معرفت از دیدگاه مولانا، سعدی و حافظ و مقایسه ان با دیدگاه امیرالمؤمنین (ع)

دانش: فصلنامه مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان, 0

97. دكتر سيد حميدرضا علوي, بررسی تحلیلی مفهوم عزت در زبان فارسی

دانش: فصلنامه مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان, 0

98. دكتر سيد حميدرضا علوي, روزه و رمضان از دیدگاه شعرای فارسی

دانش: فصلنامه مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان, 0

99. دكتر سيد حميدرضا علوي, جایگاه سکوت در ادب فارسی

دانش: فصلنامه مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان, 0

100. دكتر سيد حميدرضا علوي, شادی در نگاه عطار و مولانا

دانش: فصلنامه مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان, 0

101. دكتر سيد حميدرضا علوي, تعالیم اخلاقی حافظ

دانش: فصلنامه مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان, 0

مقاله های کنفرانس

1. Hamid Reza Alavi, Sobhan Berdi Patrovi, Teachers’ Knowledge, Attitude, and Behavior on New Teaching Methods

World Conference on Educational Sciences (WCES 2010), Istanbul, Turkey, 2010

2. 1-دكتر سيد حميدرضا علوي 2-صدیقه نكويي, The comparative study of school teachers' needs according to content theories of motivation

World Conference on Psychology, Counseling and Guidance (WCPCG 2009-009), Antalya- Turkey, 2009

3. Hamid Reza Alavi, Zahra Ranjbar, Effect of Religiosity on Muslim School Students’ Happiness

World Conference on Psychology, Counseling and Guidance (WCPCG 2009-009), Antalya- Turkey, 2009

4. Hamid reza alavi, Hamid Reza Kazemi zadeh, The Relationship between manager leadership styles, kind of personality and stress (tension) in personnel of public organizations

11th international Colloquium of Asia Pacific Researches in Organization Studies (APROS), Melbourne, Australia, 2005

5. Hamid Reza Alavi Nematollah Moosa Pour, Mohammad Hossein Nekui, Relationship between Knowledge of the managers From management functions And their managerial performances

International Symposium on Social and Organizational Informatics and Cybernetics (SOIC 2005), Orlando, USA, 0

6. , راهكارهاي همگرايي ، مشاركت و وحدت حوزه و دانشگاه

همايش دولت ، مردم و همگرايي, چاپ شده در: منتخب مجموعه مقالات همايش دولت ، مردم و همگرايي، جلد 2 ، بهار 1381, 0

7. , بررسی تطبیقی سیره نظری و عملی دانشمند شهید دکتر محمدجواد باهنر در زمینه تربیت و اخلاق"

کنگره شهید باهنر (کرمان), کنگره شهید باهنر (کرمان) چاپ شده در : مقالات کنگره شهید باهنر، جلد دوم، 1390، صفحات 46-19, 0

8. , مرگ و شهادت از ديدگاه امام علي (ع) در نهج البلاغه

همايش سيماي شاهد در آينه نهج البلاغه ( تالار وحدت دانشگاه شهيد باهنر كرمان ، مهر 1379), همايش سيماي شاهد در آينه نهج البلاغه ( تالار وحدت دانشگاه شهيد باهنر كرمان ، مهر 1379), 0

9. , مباني تعليم و آموزش از ديدگاه اميرالمؤمنين علي ا بن ابيطالب (ع)

همايش امام علي (ع) و نهج البلاغه، آبان 1381, همايش امام علي (ع) و نهج البلاغه، آبان 1381, 0

10. , بررسی تطبیقی تربیت اخلاقی در مکاتب فلسفی یونان و مکتب تربیتی اسلام

نخستین همایش ملی آموزش در ایران 1404، هشتم و نهم آبان 1390، ارائه به صورت سخنرانی، دانشگاه صنعتی شریف, نخستین همایش ملی آموزش در ایران 1404، هشتم و نهم آبان 1390، ارائه به صورت سخنرانی، دانشگاه صنعتی شریف, 0

11. 1- مریم نمازیان ،2- فاطمه مهرابی فر، 3- دکترهمایون آذری، 4- دکترسید حمیدرضا علوی، 5- حمید مرتضوی, ؛سنجش میزان آگاهی از کارآفرینی و رابطه آن با میزان کارآفرینی در مدیران دبیرستان های دخترانه شهر کرمان

اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون؛ جهاد اقتصادی،1390، ارائه به صورت پوستر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین, اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون؛ جهاد اقتصادی،1390، ارائه به صورت پوستر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین, 0

12. 1- مهدی نجفیان 2- - دکترسید حمیدرضا علوی, مدیریت تعارض در سیره عملی حضرت علی (ع

دومین همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی، اردیبهشت 1391، دانشگاه بوعلی سینا همدان, دومین همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی، اردیبهشت 1391، دانشگاه بوعلی سینا همدان, 0

13. دکتر سید حمیدرضا علوی, بررسی تطبیقی تربیت دینی در اسلام و مسیحیت

همایش تربیت دینی، قم، 1383, همایش تربیت دینی، قم، 1383, 0

14. 1-حمیده فرحبخش 2- دکتر سید حمیدرضا علوی, انسان شناسی از دیدگاه قرآن و انجیل و استلزامات تربیتی آن

پنجمین همایش فلسفه تربیت دینی و تربیت اخلاقی، کرمان، 1393, پنجمین همایش فلسفه تربیت دینی و تربیت اخلاقی، کرمان، 1393, 0

15. 1-محمدرضا مددی ماهانی 2- دکتر سید حمیدرضا علوی, عالم انسان دینی در راستای تأثیرگذاری عمل معلملن تربیت دینی و اخلاقی

پنجمین همایش فلسفه تربیت دینی و تربیت اخلاقی، کرمان، 1393, پنجمین همایش فلسفه تربیت دینی و تربیت اخلاقی، کرمان، 1393, 0

16. 1-مهدی نجفیان 2- دکتر سید حمیدرضا علوی 3- محبوبه لسانی, آموزه های اسلامی-تربیتی داستان "گل و نوروز" خمسه خواجوی کرمانی در نظام تعلیم و تربیت

پنجمین همایش فلسفه تربیت دینی و تربیت اخلاقی، کرمان، 1393, پنجمین همایش فلسفه تربیت دینی و تربیت اخلاقی، کرمان، 1393, 0