سكينه تاج الديني

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

s_tajaddini@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی مرمت و احیاء بناهای تاریخی (پایان نامه: طرح مرمت حمام تاریخی روستای میمند) , از 1382 تا 1386

 دانشگاه علم و صنعت ایران

کارشناسی ارشد مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی (پایان نامه: حفاظت و توسعه پایدار در باززنده سازی بافت های با ارزش تاریخی، نمونه موردی: احیاء بافت تاریخی بازار و محله قلعه محمود شهر کرمان) , از 1387 تا 1390

افتخارات و جوایز

 کسب رتبه اول دوره کارشناسی

 کسب رتبه اول دوره کارشناسی ارشد

انتشارات

مقاله های مجله

1. سکینه تاج الدینی, حفاظت شهري پايدار راهي به سوي توسعه شهري پايدار

دانش نما, 214, 148-153, 1391

مقاله های کنفرانس

1. Dr.Fatemeh Mehdizade , Sakineh Tajeddini, The effect of Qanats as a sustainable urban infrastructure on the formation of historic cities in Iran

International TKWRM Conference, Yazd, 2012

2. Dr. Fatemeh Mehdizade, Sakineh Tajeddini, The effect of sustainable urban infrastructures on the process of formation of historic cities in Iran

5th International Symposium on advance in science and technology, Ferdowsi University , Mashhad, 2011

3. سکینه تاج الدینی, خدشه دار شدن زندگی پیاده شهری پس از خیابان کشیهای مدرن نمونه موردی بافت قدیم شهر کرمان

اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار, 1393

4. سکینه تاج الدینی, احیای حس مکان با بازآفرینی خط آسمان شهری با مروری بر بازسازیهای پس از زلزله در بم

اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی, دانشگاه تربیت مدرس, 1393

5. سکینه تاج الدینی - نورا مهرآئین, مقایسه تطبیقی جداره های بیرونی بناهای مسکونی سنتی و بازسازی شده شهر بم با رویکردی پایداری

اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار, دانشگاه فردوسی مشهد, 1392

6. سکینه تاج الدینی، نورا مهرآیین, بررسی بازسازی شهرتاریخی بم پس اززلزله سال 1382

کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری, دانشگاه آزاد تبریز, 1392

7. Dr.Fatemeh Mehdizade, Sakineh Tajeddini, The effect of Vaqf religious system as a sustainable urban substructure on the process of development of Kerman old city

همایش بین المللی طراحی شهری از تئوری تا عمل در ایران از اواخر دهه 1950م به بعد, دانشگاه سنندج, 1391

8. دکتر اصغرمحمدمرادی، دکتر فاطمه مهدیزاده سراج، سکینه تاج الدینی, وقف، الگوی نظارت و ارزیابی اقدامات شهرسازی و حفاظت شهری پایدار

همایش معماری و شهرسازی اسلامی, دانشگاه تبریز, 1390

9. دکتر فاطمه مهدیزاده سراج، سکینه تاج الدینی, هندسه طراحی و مصرف انرژی در معماری بومی، مطالعه موردی سیستم گرمایش حمام های سنتی

دومین همایش فناوری بومی, دانشگاه علم و صنعت, 1388