دکتر سعيد شجاعي باغيني

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

034-33202559

 ایمیل

saeed.shojaee@uk.ac.ir

فایل ها

 رزومه ( ارسال فایل )

  1. رزومه

 حل سوالات پایان ترم تحلیل سازه ۲ ( ارسال فایل )

  1. حل سوالات