دکتر فرهاد شيخ ساماني

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

farhad.samani@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه مودنا و رجيو اميليا؛ مودنا؛ ايتاليا و دانشگاه شهيد باهنر كرمان

دکترا مهندسي مكانيك (پایان نامه: كاهش ارتعاشات تير تحت بار متحرك بوسيله جاذبهاي ارتعاشي خطي و غيرخطي) , از 1383 تا 1389

 دانشگاه شهيد باهنر كرمان

کارشناسی ارشد مهندسي مكانيك (پایان نامه: تحليل مسائل شكست تحت اثر خستگي با در نظر گرفتن تاثير امواج تنش) , از 1380 تا 1382

 دانشگاه شهيد باهنر كرمان

کارشناسی مهندسي مكانيك (پایان نامه: طراحي سيستم تعليق دستگاه بچينگ پلانت) , از 1376 تا 1380

 دبيرستان تيزهوشان اصفهان

دیپلم رياضي - فيزيك , از 1372 تا 1376

دوره ها

 فرصت مطالعاتي كشور ايتاليا

دوره دكترا

فایل ها

 مقدمه اي بر اجزا محدود ( ارسال فایل )

علاقمندی ها

 نرم‌افزارهاي مهندسي

زبان ها

انگليسي

سطح پیشرفته

ايتاليايي

سطح میانی

انتشارات

کتاب ها

1. Farhad.S. Samani, Francesco Pellicano, Linear and Nonlinear Dynamic Absorbers

Lambert Academic Publishing, Germany, 2010

مقاله های مجله

1. H. Motahar, F.S. Samani, Nonlinear vibration of the bevel gear with teeth profile modification

Nonlinear Dynamics, 2016

2. A. Heydari, M. Mirparizi, F. Shakeriaski, F.S. Samani, M. Keshavarzi, Nonlinear vibration analysis of a rotor supported by magnetic bearings using homotopy perturbation method

Propulsion and Power Research, 6, 2016

3. A. Masoumi, F. Pellicano, F.S. Samani, M. Barbieri, Symmetry breaking and chaos induced imbalance in planetary gears

Nonlinear Dynamics, 2015

4. N.P. Afshar, F.S. Samani, M. Molaie, Application of the linear and nonlinear vibration absorbers for the nonlinear beam under moving load

Journal of Computational and Applied Research in Mechanical Engineering, 2015

5. F.S. Samani, F. Pellicano, A. Masoumi, Performances of dynamic vibration absorbers for beams subjected to moving loads

Nonlinear Dynamics, 2013

6. F.S. Samani, F. Pellicano, Vibration reduction of beams under successive traveling loads by means of linear and nonlinear dynamic absorbers

journal of sound and vibration, 2012

7. M. Faggioni, F.S. Samani, G. Bertacchi, F. Pellicano, Dynamic Optimization of Spur Gears

Journal of Mechanism and Machine Theory, 2010
Hot paper, second most downloaded in 2011

8. F.S. Samani, F. Pellicano, Vibration reduction on beams subjected to moving loads using linear and nonlinear dynamic absorbers

journal of sound and vibration, 2009

9. علي شهابي، فرهاد شيخ ساماني, ارتعاشات چرخدنده‌هاي سياره‌اي با موقعيت قرارگيري غيرمتقارن سياره‌ها

مجله علمي پژوهشي مهندسي مكانيك مدرس, 16, 204-214, 1393

10. فرهاد شيخ ساماني، حبيب اله مطهر, كاهش ارتعاش چرخ‌دنده‌ي مخروطي ساده به‌كمك اصلاح پروفيل دندانه

مجله علمي ترويجي صوت و ارتعاش, 1393

11. , Application of linear and nonlinear vibration absorbers in micro-milling process in order to suppress regenerative chatter

Nonlinear Dynamics, 89, 0

12. , کاهش ارتعاشات خودتحریک در فرآیند میکروفرزکاری با استفاده از جاذبهای ارتعاشی

مجله مدل‌سازی در مهندسی, 50, 0

13. , Nonlinear vibration of the spiral bevel gear with a novel tooth surface modification method

Meccanica, 0

14. , Nonlinear vibration of crowned gear pairs considering the effect of Hertzian contact stiffness

SN Applied Sciences, 1, 0

مقاله های کنفرانس

1. F.S. Samani, F. Pellicano, A. Masoumi, Vibration reduction on beams subjected to traveling vehicles using linear and nonlinear dynamic absorbers

7th European Nonlinear Dynamics Conference (ENOC), Italy, Rome, 2011

2. , Nonlinear Dynamics of Planetary Gear Systems

7th European Nonlinear Dynamics Conference (ENOC), Italy, Rome, 2011

3. A. Masoumi, F.S. Samani, F. Pellicano, Nonlinear Dynamics of Planetary Gear Systems

19th International Conference of Mechanical Engineering, ISME2011, Iran, Birjand, 2011

4. , Vibration reduction on beams subjected to moving loads

Nonlinear Dynamics, Stability, Identification and Control of Systems and Structures (SICON), Italy, Rome, 2009
F.S. Samani, F. Pellicano

5. فرهاد شیخ سامانی، صالح شاکری, کاهش ارتعاشات خودتحریک در فرآیند میکروفرزکاری با استفاده از جاذب‌های ارتعاشی

چهارمين كنفرانس بين‌المللي آكوستيك و ارتعاشات، ISAV2014, تهران, 1393

6. حبیب اله مطهر، فرهاد شیخ سامانی, کاهش ارتعاش چرخدنده مخروطی ساده به کمک اصلاح پروفیل دندانه

چهارمين كنفرانس بين‌المللي آكوستيك و ارتعاشات، ISAV2014, تهران, 1393

7. اميررضا اسماعيليان، فرهاد شیخ سامانی, شبيه‌سازي سينماتيك و سينتيك جرثقيل سقفي دو پل

هشتمین كنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک ایران، STU2014, گيلان, 1393

8. محسن محمودي، فرهاد شیخ سامانی, بررسي و اصلاح رفتار ارتعاشي ترمز كفشكي خارجي جرثقيل سقفي

هشتمین كنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک ایران، STU2014, گيلان, 1393

9. جعفر محمدي سربست، محمد علی حاج عباسی، فرهاد شیخ سامانی، فرشاد شاکری اسکی, بررسي فركانس‌هاي طبيعي و مودشيپ‌هاي مجموعه چرخدنده سياره‌اي دو مرحله‌اي

بیست و دومين همايش سالانه بین¬المللی مهندسي مکانيک، ISME2014, اهواز, 1393

10. جعفر محمدي سربست، محمد علی حاج عباسی، فرهاد شیخ سامانی، فرشاد شاکری اسکی, بررسي فركانس‌هاي طبيعي و مودشيپ‌هاي مجموعه چرخدنده سياره‌اي دو مرحله‌اي

بیست و دومين همايش سالانه بین¬المللی مهندسي مکانيک، ISME2014, اهواز, 1393

11. فرشاد شاكري اسكي، اسما معصومي، فرهاد شيخ ساماني, تاثير اصلاح شكل سر دندانه چرخدنده خورشيد و چرخدنده‌هاي سياره‌اي بر رفتار ارتعاشي چرخدنده‌هاي سياره‌اي در مجموعه چرخدنده خورشيدي

سومين كنفرانس بين المللي آكوستيك و ارتعاشات، ISAV2013, تهران, 1392

12. محمدجعفر افسری، نادیا پرنده افشار، فرهاد شیخ سامانی, كاربرد جاذب هاي ارتعاشي غير خطي براي كاهش ارتعاشات ناشي از بار متحرك براي مدل تير غيرخطي اويلر- برنولي

سومين كنفرانس بين المللي پيشرفتهاي اخير در مهندسي راه آهن، ICRARE2013, تهران, 1392

13. فرشاد شاکری اسکی، فرهاد شیخ سامانی، محمد علی حاج عباسی, یر اصلاح سر دندانه بر رفتار ارتعاشی چرخدنده¬های خورشیدی

بیست و يکمين همايش سالانه بین¬المللی مهندسي مکانيک ، ISME2013, تهران, 1392

14. فرشاد شاکری اسکی، اسما معصومی، فرهاد شیخ سامانی، محمد علی حاج عباسی, بررسی ارتعاشات چرخدنده‌های خورشیدی سه سیاره‌ای

هفتمين كنفرانس دانشجويي مهندسي مكانيك،STU2013, تهران, 1391

15. محمدجعفر افسری، نادیا پرنده افشار، فرهاد شیخ سامانی, کاربرد جاذب های ارتعاشی غیرخطی برای کاهش ارتعاشات ناشی از بار متحرک برای مدل تیر غیرخطی

هفتمين كنفرانس دانشجويي مهندسي مكانيك، STU2013, تهران, 1391

16. فرهاد شيخ ساماني، فرزاد آريانا, تنشهاي پس‌ماند در نتيجه فرآيند فورج شعاعي و تاثير آن بر فشار حداكثر عملكرد در لوله‌هاي جدار ضخيم

چهاردهمين كنفرانس سالانه و دهمين كنفرانس بين‌المللي مهندسي مكانيك، ISME1996, اصفهان, 1385

17. فرزاد آريانا، فرهاد شيخ ساماني، بيژن زنگي‌آبادي, تخمين عمر قطعات تحت بارگذاري خستگي توسط تحليل ديناميكي صريح

سيزدهمين كنفرانس سالانه و نهمين كنفرانس بين‌المللي مهندسي مكانيك ISME1995, اصفهان, 1384

مهارت ها

 ارتعاشات

 چرخدنده

 ارتعاشات غيرخطي

 شبيه‌سازي فرآيندهاي ريخته‌گري

 شبيه‌سازي به روش اجزا محدود

دروس

دروس ترم های گذشته

 ارتعاشات غيرخطي (کارشناسی ارشد)

 ارتعاشات پيشرفته - سيستمهاي ممتد (کارشناسی ارشد)

 مكانيك ضربه‌اي (کارشناسی ارشد)

 روش اجزا محدود (کارشناسی ارشد)

 طراحي اجزا ماشين (کارشناسی)

 مقدمه‌اي بر اجزا محدود (کارشناسی)

 روشهاي طراحي مهندسي (کارشناسی)