دکتر صادق كريمي

آب و هواشناس (اقلیم شناس)

خلاصه

Sadegh Karimi - PhD Assistant Professor of Climatology Department of Geography Shahid Bahonar University of Kerman Add: Iran, Kerman, Shahid Bahonar University, Department of Geography P.O.C: 76169-13439 Tel /Fax: +98-34-31322409 Emails: karimi.s.climatologist@uk.ac.ir karimi.s.climatologist@gmail.com karimi_sadegh@yahoo.com Web: http://academicstaff.uk.ac.ir/sakarimi

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

03431322409

 ایمیل

karimi.s.climatologist@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکترا آب و هواشناسی (پایان نامه: بررسي پيوند بين گردش اتمسفري در مقياس همديد و تغييرات غلظت ازون تروپوسفري در کلانشهر تهران) , از 1387 تا 1391

 دانشگاه سیستان و بلوچستان

کارشناسی ارشد آب و هواشناسی (پایان نامه: تأثير شاخص نوسان قطبي (AO) بر يخبندان هاي شهرکرد) , از 1383 تا 1386

 دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم سابق)

کارشناسی جغرافیای شهری (پایان نامه: ندارد) , از 1378 تا 1382

تجربیات

 داور و مشاور علمي

فصلنامه علمي- پژوهشي جغرافيا و توسعه, دانشگاه سيستان و بلوچستان, از 1391 تا 1395

 داور و مشاور علمي

فصلنامه علمي- پژوهشي جغرافيا و آمايش شهري- منطقه ­اي, دانشگاه سيستان و بلوچستان, از 1392 تا 1395

 داور و مشاور علمي

فصلنامه علمي- پژوهشي تحقيقات کاربردي علوم جغرافيايي, دانشگاه خوارزمي, از 1391 تا 1395

 داور و مشاور علمي

فصلنامه علمي- پژوهشي پژوهش و برنامه ريزي روستايي, دانشگاه فردوسي مشهد, از 1392 تا 1395

 داور و مشاور علمي

فصلنامه علمي- پژوهشي فضاي جغرافيايي, دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر, از 1392 تا 1395

 Reviewer

Sociology Study Journal, ISSN: 2159-5526 - Online ISSN: 2159-5534, از 2013 تا 2020

 داور و مشاور علمي

مجله مخاطرات محیط طبیعی, دانشگاه سيستان و بلوچستان, از 1392 تا 1395

 Reviewer

Journal of Urban Climate, از 2014 تا 2020

 عضو کميته علمي

کنگره بين المللي جغرافيا و توسعه پايدار, شیراز, از 1393 تا 1394

 داور و مشاور علمی

دومین همایش ملی بحران آب, دانشگاه شهرکرد, از 1393 تا 1393

 مشاور و داور علمی

فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای, مرودشت, از 1393 تا 1395

 مشاور و داور علمی

مجله مخاطرات محیطی, مشهد, از 1392 تا 1395

افتخارات و جوایز

 برگزیده المپياد ادبی 1377

برگزيده يازدهمين المپياد ادبي در استان چهارمحال و بختياري سال 1377

 دانش ­آموخته کار نخبه کشوري دوره کارشناسی ارشد 1386

دانش­ آموخته نخبه کشوري دوره کارشناسي ارشد براساس شاخص­هاي علمي، پژوهشي و آموزشي در ديماه 1386و عضو بنياد ملي نخبگان

 رتبه اول دوره کارشناسي ارشد و عضو استعدادهاي درخشان دانشگاه سيستان و بلوچستان

 صاحب کتاب برگزيده با عنوان « نقش عوامل جغرافيايي در انتخاب نهادها و پايتخت­هاي حکومتي ايران»

جشنواره کتاب فصل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، خانه کتاب، پاييز 1388، تهران.,

علاقمندی ها

 فلسفه آب و هواشناسی، آب و هواشناسی شهری، آب و هواشناسی زیستی - مخاطرات آب و هوایی

زبان ها

فارسی

زبان مادری

انگلیسی

سطح میانی

سازمان ها

 دانشگاه سيستان و بلوچستان

مسئول کميته تبليغات چهارمين کنفرانس بين المللي جغرافيدانان جهان اسلام, از 1389 تا 1389

 دانشگاه تحصيلات تکميلي صنعتي و فناوري پيشرفته کرمان

دبير اجرايي نخستين کنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران, از 1392 تا 1392

 دانشگاه شهيد باهنر کرمان

عضو حقوقي شواري فرهنگي دانشگاه, از 1392 تا ادامه دارد

 دانشگاه شهيد باهنر کرمان

عضو حقوقي شوراي راهبردي اساتيد دفتر نهاد مقام معظم رهبري دانشگاه, از 1392 تا ادامه دارد

 دانشگاه شهيد باهنر کرمان

عضو حقوقي شوراي هم انديشي اساتيد دفتر نهاد مقام معظم رهبري دانشگاه, از 1393 تا ادامه دارد

 دانشگاه شهيد باهنر کرمان

مدير وبسايت­ دانشکده ادبيات و علوم انساني, از 1391 تا ادامه دارد

 عضو انجمن ايراني اقليم شناسي

از 1391 تا 1400

 عضو پيوسته انجمن علمي هواشناسي ایران

از 1392 تا 1400

 عضو International Association for Urban Climate

از 2013 تا 2020

 عضو پيوسته انجمن علمي آمايش سرزمين پژوهشگاه شاخص پژوه اصفهان

از 1393 تا 1400

 عضو افتخاري مؤسسه فرهنگي سفيران مبين

از 1393 تا 1404

 عضو هيأت تحريريه مجله مطالعات نواحي شهري دانشگاه شهيد باهنر کرمان

از 1393 تا 1395

 مدیر داخلی نشریه مطالعات نواحی شهری

از 1393 تا 1395

طرح های تحقیقاتی

 همکار طرح پژوهشی فهرست و نقشه­ منابع، پتانسيل­ها، تسهيلات و خدمات موجود گردشگري شهرستان خاش

از 1385 تا 1385

 همکار طرح پژوهشی فهرست و نقشه­ منابع، پتانسيل­ها، تسهيلات و خدمات موجود گردشگري شهرستان ايرانشهر

از 1385 تا 1385

 همکار طرح پژوهشی فهرست و نقشه­ منابع، پتانسيل­ها، تسهيلات و خدمات موجود گردشگري شهرستان سراوان

از 1385 تا 1385

 همکار طرح پژوهشی فهرست و نقشه­ منابع، پتانسيل­ها، تسهيلات و خدمات موجود گردشگري شهرستان نيکشهر

از 1386 تا 1386

 همکار طرح پژوهشی فهرست و نقشه منابع، پتانسيل­ها، تسهيلات و خدمات موجود گردشگري شهرستان سرباز

از 1386 تا 1386

 همکار طرح پژوهشی فهرست و نقشه­ منابع، پتانسيل­ها، تسهيلات و خدمات موجود گردشگري شهرستان چابهار

از 1386 تا 1386

 همکار طرح پژوهشی فهرست­و نقشه­ منابع، پتانسيل­ها،تسهيلات و خدمات موجود گردشگري شهرستان کنارک

از 1386 تا 1386

 همکار طرح پژوهشی فهرست و نقشه­ منابع، پتانسيل­ها، تسهيلات و خدمات موجود گردشگري شهرستان زابل

از 1386 تا 1386

 همکار طرح پژوهشی فهرست و نقشه­ منابع، پتانسيل­ها، تسهيلات و خدمات موجود گردشگري شهرستان زهک

از 1386 تا 1386

 همکار طرح پژوهشی بررسي ابعاد صيد در منطقه دريايي چابهار و تحليل اثرات آن بر ساير آبزيان

از 1387 تا 1387

 مجری طرح پژوهشی تبيين و تحليل عوامل و سياست­هاي جغرافيايي در توزيع فضايي پايتخت­هاي حکومتي ايران

از 1387 تا 1387

بهار 1387

 همکار طرح پژوهشي ساماندهي عشاير کالان­ مسکي شهرستان سراوان

از 1388 تا 1388

 همکار طرح پژوهشي بررسي اثرات زيست محيطي خشکسالي در منطقه سيستان

از 1388 تا 1388

بهار 1388

 مجري طرح پژوهشي بررسي نقش عشاير و طوايف استان سيستان و بلوچستان در برقراري امنيت پايدار منطقه

از 1388 تا 1388

آذرماه 1388

 مجری طرح پژوهشی بررسی میزان تاثیرگذاری عملیات های روانی گروههای تروریستی بر نگرش مردم

از 1388 تا 1388

تابستان 1388

 مجري طرح پژوهشي بررسي اثربخشي و آسيب­ شناسي برنامه حماسه ماندگار

از 1388 تا 1388

آذرماه 1388

 مجري طرح پژوهشي بررسي و ارزيابي نقش بازارچه­هاي تبادلات مرزنشيني بر جرائم مرزي کردستان و کرمانشاه

از 1390 تا 1391

 همکار طرح پژوهشي نظرسنجي از ساکنان مناطق 7 تا 19 در خصوص عملکرد سازمان نوسازي شهر تهران

از 1391 تا 1391

 همکار طرح پژوهشي مسأله ­يابي چالش ­ها و مشکلات سازمان زيباسازي در مناطق شهر تهران

از 1392 تا 1392

 مجري طرح پژوهشي تعيين فصول طبيعي در استان کرمان

از 1391 تا 1391

طرح داخلی

 همکار طرح پژوهشی طرح جامع استراتژي توسعه زيست محيطي استان سيستان و بلوچستان

از 1384 تا 1384

 همکار طرح پژوهشی فهرست و نقشه­ منابع، پتانسيل­ها، تسهيلات و خدمات موجود گردشگري شهرستان زاهدان

از 1385 تا 1385

انتشارات

کتاب ها

1. دکتر بهنام مغانی رحیمی و دکتر صادق کریمی, شهر سالم با رویکرد زیست محیطی

هَمارا, شیراز, 1396

2. دکتر صادق کریمی، دکتر بهنام مغانی رحیمی و مرضیه افضلی, معماری پایدار و بناهای هوشمندِ اقلیم سازگار (رهیافتی نو در معماری هوشمند مدرن شهرها)

هَمارا, شیراز, 1396

3. دکتر بهنام مغانی رحیمی، دکتر صادق کریمی، زهرا پربار و سیده فاطمه حسینی, مدیریت بلایای طبیعی در عرصه های کشاورزی مناطق شهری و روستایی

راستینا با همکاری اتاق بازرگانی استان فارس, شیراز, 1395

4. صادق کریمی، حسین غضنفرپور, اصول و مباني سنجش از دور ليداري

نور علم, تهران, 1392

5. غلامرضا نوری، علیرضا شهریاری، ملیحه عرفانی، صادق کریمی, اطلس گونه­ هاي شاخص گياهي و جانوري استان سيستان و بلوچستان

سپهر, تهران, 1389
شابک: 7-97-6123-964

6. محمدحسن نامی، یعقوب زلقی، علیرضا عباسی سمنانی، صادق کریمی, نقش عوامل جغرافيايي در انتخاب نهادها و پايتخت­هاي حکومتي ايران

سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح, تهران, 1388
این کتاب در سال 1391 به چاپ دوم رسید. شابک: 2-016-211-964-978

7. غلامرضا نوری، صادق کریمی، مرضیه افضلی, آموزش گام به گام نرم ­افزار ArcView GIS (مفاهيم پايه و سطح مقدماتي)

سپهر, تهران, 1388
شابک: 1-86-6123-964-978

مقاله های مجله

1. دکتر رسول افضلی، رزگار حمزه پور، دکتر صادق کریمی، دکتر احمد پوراحمد, بررسی قوانین موجود و عملکرد سازمان‌های متولّی در مدیریت بهینه پسماندهای شهری (مورد مطالعه: کلانشهر تهران)

مجله علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای, 6, (24)4, 101-114, 1395

2. دکتر صادق کریمی, شبیه سازی رواناب با استفاده از شبکه عصبی- موجکی (مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه خِرسان3)

مجله علمی - پژوهشی مهندسی منابع آب, 8, (24)1, 1-14, 1394

3. دکتر صادق کریمی، مرضیه افضلی، مجید منصوریان, نقش آب و هوایی خلیج فارس در شکل گیری تمدن و توسعه ناحیه ای جنوب و جنوب غرب ایران

مجله علمی- ترویحی مطالعات ایرانی, 14, (28)2, 209-228, 1394

4. دکتر صادق کریمی، مریم رستاخیز، سمیه صدیق, تحلیل روند سری زمانی دمای روزانه و شبانه در ایستگاه همدید شهر کرمان طی دوره 2010-1961

مجله علمی- ترویجی نیوار, 39, (90-91)2, 54-45, 1394

5. دکتر صادق کریمی, تحليل همديدي تغييرات غلظت ازون تروپوسفري (مورد: کلانشهر تهران)

فصلنامه علمی- پژوهشی تحقيقات کاربردي علوم جغرافيايي, 14, (32)1, 7-26, 1393

6. دکتر صادق کریمی، راضیه جاودانی، دکتر محمود خسروی، دکتر تقی طاوسی, واکنش فصل رشد در برابر خشکسالي و ترسالي اقليمي (مورد مطالعه: بلوچستان مرکزي)

فصلنامه علمي- پژوهشي جغرافيا و توسعه, 12, (37)4, 1-20, 1393

7. دکتر صادق کريمي، مرضيه افضلي, کاربرد الگوريتم SNN در استخراج الگوهاي پيوند از دور اقليمي

فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافيا (برنامه ريزي منطقه ­اي), 3, 3, 74-86, 1392

8. دکتر صادق کريمي، دکتر حسين نگارش، دکتر تقي طاوسي، دکتر بهلول عليجاني, تحليل سيستماتيک چرخه ازون تروپوسفري در سيستم سيبرنتيک آب و هوا (مورد: مادرشهر تهران)

فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافيا, 11, (37)2, 189-215, 1392

9. دکتر صادق کريمي، زهرا کريمي, پايش و ارزيابي خشکسالي هاي استان کرمان با شاخص هاي خشکسالي هواشناسي

فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافيا (برنامه ريزي منطقه­ اي), 3, 3, 115-128, 1392

10. دکتر صادق کريمي، دکتر حسين نگارش، دکتر تقي طاوسي، دکتر بهلول عليجاني, تحليل همديد امواج سرماهاي فراگير ايران (سرماي دي و بهمن 1383 چهارمحال و بختياري)

فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافيا و توسعه, 10, (29)4, 55-76, 1391

11. دکتر صادق کریمی، دکتر حمید نظری پور، مرضیه افضلی, اثر هم ­پيوندي نوسان قطبي، پرفشار سيبري و تغييرات ژئوپتانسيل بر اقليم زمستانه ايران (مورد: سواحل جنوبي درياي مازندران)

فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافيا (برنامه­ ريزي منطقه ­اي), 2, 4, 27-35, 1391

12. دکتر عیسی ابراهیم زاده، صادق کریمی, مديريت ساحلي و توسعه زيست محيطي ناحيه چابهار

فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافيا و برنامه­ ريزي محيطي, 20, (36)4, 57-72, 1388

13. دکتر محمود خسروی، صادق کریمی، دکتر محمد سلیقه, ارتباط شاخص نوسان قطبي با نوسان­هاي دمايي (مورد: ايستگاه شهرکرد)

فصلنامه علمي، پژوهشي جغرافيا و توسعه, 5, (9)1, 125-136, 1386

14. دکتر صادق کریمی، دکتر محمود خسروی، مرضیه افضلی, بررسي تغييرپذيري الگوهاي فشار حاکم بر ايستگاه شهرکرد با استفاده از ماتريس همبستگي

مجله علمی- ترویجی نیوار, 32, 2(66-67), 75-88, 1386

15. صادق کریمی, ارتباط شاخص انسو با نوسان­ هاي الگوي بارش در ایران

مجله علمی- ترویجی نيوار, 31, 60-61, 43-52, 1385

16. دکتر صادق کریمی، راضیه جاودانی, بررسي توان اکولوژيکي توليد مرتع در ارتباط با عوامل محيطي و اقليمي (مورد: شهرستان ايرانشهر)-

فصلنامه علمی- تخصصی منابع طبيعي و توسعه پايدار, 0
داراي گواهي پذيرش مورخ 21/1/1393

مقاله های کنفرانس

1. Dr. Issa EbrahimZadeh, Sadegh Karimi, Tourism and Coastal Zone Environmental Management Case Study of Chabahar

International Conference on Resource Development and Environmental Change: Emerging Issues and Challenge (27th to 29th January, 2009), Department of Geography, Aligarh Muslim University Aligarh, India, 1, 1-6, 2009

2. دکتر صادق کریمی و دکتر مصطفی خبازی, تحلیل سیستم و نحوۀ تراکم و انتشار ریزگردها در آنتی سیکلون های مهاجر آسیایی

کنفرانس ملی دیده بانی آیندۀ زمین با محوریت آب و هوا، کشاورزی و محیط زیست, شیراز, 1, 1-6, 1395

3. طاهره مؤمنی آزاد و دکتر صادق کریمی, اثرات مخرب ازون تروپوسفری بر گیاهان زراعی

کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی, کوهدشت, 1, 1-15, 1394

4. دکتر صادق کریمی، یاسر صباحی گراغانی و امیر حسام پور, نقش عوامل آب و هوایی مؤثر بر روند مهاجرت دوسوی اجباری روستاهای جبالبارز شمالی به شهرستان جیرفت

دوّمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران, تهران, 2, 1-14, 1394

5. مریم اسلامی و دکتر صادق کریمی, بررسی امکان الگوسازی نظریه فراکتل ها در مدل های رشد و توسعه شهر و برنامه ریزی شهری

کنگره بین المللی مدیریت شهری ایران, تهران, 1, 1-12, 1394

6. دکتر صادق کریمی، دکتر آزیتا رجبی و مرضیه افضلی, تهدیدشناسی مخاطرات طبیعی و انسانی از نگاه حافظه جمعی ساکنان بافت فرسوده شهری (مورد مطالعه: میدان قلعه شهر کرمان)

دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری, همدان, 2, 1-10, 1393

7. دکتر صادق کریمی و مسلم قاسمی, تحلیل نقش آب و هوا در سبک معماری، عناصر و فرآیند ساز و کار یخدان مؤیدی شهر کرمان

دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری, همدان, 2, 1-8, 1393

8. صادق کريمي، مرضيه افضلي و پريسا رحيمي, نقش ويژگي­هاي جمعيتي بافت فرسوده شهري در نوسازي و بهسازي آن (مورد مطالعه: شهر کرمان)-

نخستين کنفرانس بين المللي نيارش شهر پايا, تهران, 1393
ششم آذرماه 1393

9. صادق کریمی, بررسي اثرات يخبندان بر محصول سيب زميني در مناطق جنب حاره (مورد: شهرستان عنبرآباد کرمان)

اولين همايش ملي تغييرات آب و هوا و توسعه پايدار کشاورزي, مرکز آموزش جهاد کشاورزي استان همدان, 1393
5 تيرماه 1393

10. صادق کریمی, بررسي عوامل انساني، محيطي و مخاطرات آب و هوايي مؤثر بر تخريب جنگل­هاي بلوط (مورد مطالعه: بخش فلارد در شهرستان لردگان)

اولين همايش ملي جنگل هاي بلوط, دانشگاه یاسوج, 1393
12 و 13 شهريورماه 1393-

11. صادق کريمي، محمد خواجه بهرامي و خديجه آتش زر, بررسي شرايط دمايي مناسب براي نگهداشت ميوه چيکو متناسب با تغييرات اقليمي

دومين همايش ملي تغيير اقليم و امنيت غذايي, پژوهشکده شاخص پژوه اصفهان, 1393
17 مهرماه 1393

12. صادق کريمي، مسلم قاسمي و پريسا رحيمي, تحليل آب و هوايي طراحي فضاها در سبک معماري بناهاي تاريخي استان کرمان مطالعه موردي: ارگ­هاي قديم بم و راين

اولین کنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار, دانشگاه شهید بهشتی تهران, 1393
اسفندماه 1393

13. صادق کريمي، سيدمهدي حسيني، عليرضا کرباسي و مرضيه افضلي, بررسي تأثير آب و هوا بر تابع تقاضاي توريسم با استفاده از مدلARDL (مورد: استان کرمان)

نخستين کنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران, دانشگاه تحصيلات تکميلي صنعتي و فناوري پيشرفته کرمان- ماهان, 1392
31 ارديبهشت و يکم خرداد ماه 1392

14. صادق کريمي و مجيد منصوريان خواجه لنگي, ارزيابي خشکسالي و تأثير آن بر عمکرد گندم ديم و آبي در استان چهارمحال و بختياري

اولين همايش ملي گياهان دارويي و کشاورزي پايدار, دانشکده شهيد مفتح همدان, 1392
18 مهرماه 1392

15. دکتر غلامرضا نوري، راضيه جاوداني، صادق کريمي و خالد قادري, بررسي تأثير نوسانات بارش بر ميزان توليد محصولات کشاورزي در جنوب شرقي ايران طي سالهاي 1386-1379 (مورد: شهرستان ايرانشهر)

چهارمين کنگره بين­المللي جغرافيدانان جهان اسلام (27-25 ارديبهشت 1389 برابر با 16-14 آوريل 2010), زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان, 4, 1-12, 1389
27-25 ارديبهشت 1389 (16-14 آوريل 2010)

16. دکتر غلامرضا نوري، دکتر محمود خسروي، راضيه جاوداني و صادق کريمي, تعيين رابطه خشکسالي با تغييرات ميزان توليد مرتع در استان سيستان و بلوچستان طي دوره آماري 86-1370 (مورد: شهرستان ايرانشهر)

چهارمين کنگره بين­المللي جغرافيدانان جهان اسلام (27-25 ارديبهشت 1389 برابر با 16-14 آوريل 2010), زاهدان- دانشگاه سيستان و بلوچستان, 4, 1-11, 1389

17. دکتز صادق کريمي، مرضيه افضلي و راضيه افضلي, تحليل جغرافيايي توزيع فضايي شهرهاي پايتختي ايران با يکجانگري فضا، زمان و پديده

چهارمين کنگره بين­المللي جغرافيدانان جهان اسلام 27-25 ارديبهشت 1389 برابر با 16-14 آوريل 2010), زاهدان- دانشگاه سيستان و بلوچستان, 4, 1-17, 1389

18. غلامرضا نوري، محمود خسروي، راضيه جاوداني و صادق کريمي, بررسي اثرات خشکسالي بر پراکنش مراتع شهرستان نيکشهر با استفاده از شاخص SPI -

همايش سراسري جغرافيا، توسعه، دفاع و امنيت در جنوب­شرق کشور, تهران- دانشگاه امام حسین (ع), 1389
4 و 5 و 6 خردادماه 1389

19. صادق کریمی, ارتباط تغييرات مرگ و مير انساني با تغييرات دمايي و آلاينده هاي هواي شهري (مطالعه موردي: شهر کرمان)

کنگره بين المللي جغرافيا و توسعه پايدار, شیراز, 0
10 و 11 ارديبهشت 1394

20. صادق کريمي، راضيه جاوداني، نجمه فخري رايني و مينا صدقي, بررسي ارتباط توان توليد مرتع با محدوده زماني بارش (مورد: ايرانشهر)

نخستين کنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران, دانشگاه تحصيلات تکميلي صنعتي و فناوري پيشرفته کرمان- ماهان, 0
31 ارديبهشت و يکم خرداد ماه 1392

21. صادق کريمي و مجيد منصوريان, تعيين فصول طبيعي در استان چهارمحال و بختياري

نخستين همايش علوم جغرافيايي ايران, دانشگاه تهران, 0
30 ارديبهشت ماه 1393

22. صادق کریمی و مجید منصوریان, بررسي اثرات تغييرات آب و هوايي بر عملکرد محصول نخود ديم (مورد مطالعه: استان سمنان)

اولين همايش ملي تغييرات آب و هوا و توسعه پايدار کشاورزي, مرکز آموزش جهاد کشاورزي استان همدان, 0
5 تيرماه 1393

مهارت ها

 آشنايي با کامپيوتر و کار با نرم افزارهاي Arcview GIS ، SPSS

 آشنايي با علم و فنون سنجش از دور و نرم افزار ErdasImaging

دروس

دروس ترم های گذشته

 دروس کارشناسی ارشد: کاربرد جغرافياي طبيعي در برنامه ريزي شهري، روش شناسی تحقیق در جغرافیا (کارشناسی ارشد)

ترم 1 سال 94-1393

 منابع و مأخذ در جغرافيا، جغرافياي آبها (کارشناسی)

ترم - 87-1386

 نقشه خواني (کارشناسی)

ترم 1 سال 89-1388

 مباني ژئومورفولوژي، کاربرد کامپيوتر در جغرافيا، جغرافياي خاک ها، متون تخصصي 2 و مباني سنجش از دور (کارشناسی)

ترم 1 سال 90-1389

 کاربرد کامپيوتر در جغرافيا، درآمدي بر سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي، نقشه خواني، جغرافياي خاک ها و مباني سنجش از دور (کارشناسی)

ترم 2 سال 90-1389

 مباني آب و هواشناسي 1 ، اصول سنجش از دور، درآمدي بر سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي، نقشه خواني و سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي (کارشناسی)

ترم 1 سال 91-1390

 جغرافياي انساني ايران (گروه علوم اجتماعي)، مباني آب و هواشناسي 2 ، آب و هواي ايران، نقشه خواني و مباني سنجش از دور (کارشناسی)

ترم 2 سال 91-1390

 مباني محيط زيست، زبان تخصصي، آب و هواي ايران، مباني هيدرولوژي، نقشه خواني و مباني سنجش از دور (کارشناسی)

ترم 1 سال 92-1391

 روش تحقيق، مباني آب و هواشناسي 2 ، زبان تخصصي، آب و هواي ايران، کاربرد جغرافياي طبيعي در برنامه ريزي شهري، نواحي جغرافيايي ايران (کارشناسی)

ترم 2 سال 92-1391

 مباني محيط زيست، مباني آب و هواشناسي 2 ، زبان تخصصي، آب و هواي ايران و نواحي جغرافيايي ايران (کارشناسی)

ترم 1 سال 93-1392

 مباني محيط زيست، مباني سنجش از دور، زبان تخصصي، آب و هواي ايران و نواحي جغرافيايي ايران (کارشناسی)

ترم 2 سال 93-1392

 مباني آب و هواشناسي 1، زبان تخصصي، آب و هواي ايران و نواحي جغرافيايي ايران (کارشناسی)

ترم 1 سال 94-1393

 درس کارشناسی ارشد روش تحقيق عملي (کارشناسی ارشد)

89-1388

 درس کارشناسی ارشد کاربرد جغرافياي طبيعي در برنامه ريزي شهري (کارشناسی ارشد)

ترم 2 سال 93-1392

 پایان نامه نقش سرمازدگي در کاهش توليد محصول سيب­زميني (مورد: شهرستان عنبرآباد) (کارشناسی)

مریم امگزی- مهر 1391

 پایان نامه گتونشيني در کرمان (کارشناسی)

نجمه اسدي - مهر 1390

 پایان نامه بررسي نقش مسکن هر در جهت دهي به توسعه فيزيکي شهر کرمان (کارشناسی)

سودابه ابراهيمي - خرداد 1391

 پایان نامه بررسي نقش آب و هوا بر آلاينده هاي شهر کرمان (ذرات PM10) (کارشناسی)

کيميا قراچه داغي- ديماه 1391

 پایان نامه ارزيابي کاربري اراضي شهر قلعه گنج (کارشناسی)

فرزانه حيدري چاه باغي - خرداد 1391

 پایان نامه نقش اقتصاديِ بخش کشاورزي در توسعه شهري زرند (کارشناسی)

فائزه ايزدي - خرداد 1391

 پایان نامه بررسي تحولات جمعيتي شهرستان زرند (85-1335) - (کارشناسی)

فاطمه خانداني - شهريور 1390

 پایان نامه مديريت فضاي سبز شهر کرمان (کارشناسی)

طيبه محسني - خرداد 1390

 پایان نامه تحليل پتانسيل هاي گردشگري منطقه خبر بافت (کارشناسی)

زينب شمسي - تابستان 1391

 پایان نامه نقش مشارکت ها و همياري هاي مردمي در توسعه پايدار روستايي (مورد: بخش مرکزي شهرستان کرمان) (کارشناسی)

فرشته سلطانپور - خرداد1390

 پایان نامه بررسي نقش ويژگي­هاي جغرافيايي در طرح تفکيک شهرستان­هاي استان چهارمحال و بختياري (مورد: بخش فلارد) (کارشناسی)

محسن شيخ زاده - خرداد 1392

 پایان نامه بررسي و استخراج تهديدات بافت هاي فرسودهاز نگاه ساکنان اين مناطق (کارشناسی)

مهين کدخدا فتح آبادي- فروردين 1393

 پایان نامه نقش بافت و ويژگي هاي جمعيتي در نوسازي و بهسازي بافت فرسوده (کارشناسی)

مريم احمدي - فروردين 1393

 پایان نامه بررسي تغييرات زماني بارش در استان کرمان (کارشناسی)

محمد مرادي- شهريور 1393

 پایان نامه بررسي تفاوت هاي مکاني ( پراکندگي مکاني ) دما در استان کرمان (کارشناسی)

خديجه نظري- شهريور 1393

 پایان نامه بررسي تفاوتهاي مکاني بارش در استان کرمان (کارشناسی)

محمد کوهشايي- شهريور 1393

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان قبلی

 نجمه علیمرادی پور

بررسي و تحليل شاخص هاي موثر برنامه ريزي شهري بر رواناب هاي سطحي, 1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان