دکتر سعيد جعفري

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکترا مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی) , از 1385 تا 1389

 دانشگاه صنعتی اصفهان

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی) , از 1383 تا 1385

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی مهندسی مکانیک , از 1379 تا 1383

افتخارات و جوایز

 رتبه اول کارشناسی

 رتبه سوم کارشناسی ارشد

دروس

دروس ترم جاری

 مکانیک سیالات 1 (کارشناسی)

 دینامیک سیالات محاسباتی (دکترا)

 جریان سیال در محیط متخلخل (کارشناسی ارشد)