دکتر رامين رئيس زاده

استاد

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

03432132641

 ایمیل

rraiszadeh@yahoo.com

 ایمیل

rraiszadeh@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه برمینگهام انگلستان

دکترا مهندسی مواد و متالورژی - ریخته گری (پایان نامه: A Method to Study the Behaviour of Double Oxide Film Defects in Aluminium Alloys) , از 1380 تا 1383

 دانشگاه علم و صنعت ایران

کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی - شناسایی و انتخاب مواد فلزی (پایان نامه: شبیه سازی حفره های انقباضی با استفاده از روشهای مبتنی بر پارامترهای حرارتی و محاسبه مقادیر بحرانی در آلیاژ ریختگی آلومینیم - 4.5% مس) , از 1372 تا 1374

 دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی - تولید فلزات غیر آهنی (پایان نامه: آنالیز حرارتی آلیاژهای آلومینیم - سیلیسیم) , از 1367 تا 1372

تجربیات

 معاون پژوهشی

دانشگاه شهید باهنر کرمان, پژوهشکده صنایع معدنی, از 1388 تا کنون

زبان ها

انگلیسی

مسلط

فارسی

زبان مادری

سازمان ها

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

استادیار, از 1384 تا 1388

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشیار, از 1388 تا 1392

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

استاد, از 1392 تا تا کنون

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

مربی, از 1374 تا 1384

طرح های تحقیقاتی

 شناسایی و ارائه راهکار برای کنترل و حذف آخال اکسیدی کروی مساوی و بزرگتر از 13 میکرون

از 1390 تا 1392

 بهینه سازی طراحی سیستم راهگاهی آلیاژهای آلومینیم با توجه به نتایج آخرین تحقیقات

از 1386 تا 1387

انتشارات

کتاب ها

1. رامین رییس زاده وحیده مظفری طباطبایی مهدیه مشایخی, مبانی و روش های ریخته گری فلزات

دانشگاه هرمزگان, 1392

2. G. J. Davies, انجماد و ریخته گری

دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1389
ترجمه - چاپ دوم

3. جامعه ریخته گران آمریکا, آنالیز عیوب قطعات ریختگی

دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1389
ترجمه

مقاله های مجله

1. Bartar Esfahani, Hosein Raiszadeh, Ramin Doostmohammadi, Hamid, The Effect of Strontium on the Strength of Layers of Double Oxide Film Defects

Metall and Mat Trans A, 47, 3, 1331-1338, 2016

2. Esfahani, H Bartar Raiszadeh, R Doostmohammadi, H, Weibull verification of reduced pressure test as a tool for assessing Al melt quality

Int J Cast Metals Res, 30, 2, 87-95, 2016

3. Khaleghifar, F Raiszadeh, R Doostmohammadi, H, Effect of Ca on the Behavior of Double Oxide Film Defects in Commercially Pure Aluminum Melt

METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS B, 46, 2, 1044-1051, 2015

4. Farhoodi, B., Raiszadeh, R. & Ghanaatian, M. H., Role of double oxide film defects in the formation of gas porosity in commercial purity and Sr-containing Al alloys

Journal of Materials Science & Technology, 32, 2, 154-162, 2014

5. Ahmadpour, A Raiszadeh, R Doostmohammadi, H, Effect of stirring on behaviour of double oxide film defects in A356 aluminium melt

INT J CAST METAL RES, 27, 4, 221-229, 2014

6. Chegini, S Raiszadeh, R, Effect of dissolved hydrogen on removal of double oxide film defects from Al melt

International Journal of Cast Metals Research, 27, 6, 349-356, 2014

7. Shafaei, Amineh Raiszadeh, Ramin, Reduced Pressure Test Verification of Healing of Double Oxide Film Defects in Al-Mg Alloys

Metall and Materi Trans B, 45, 6, 2486-2494, 2014

8. Amirinejhad, S., Raiszadeh, R. & Doostmohammadi, H., Study of double oxide film defect behaviour in liquid Al–Mg alloys

Int J Cast Metal Res, 26, 6, 330-338, 2013

9. Ardekhani, A. & Raiszadeh, R., Removal of Double Oxide Film Defects by Ceramic Foam Filters

Journal of Materials Engineering and Performance, 21, 1352-1362, 2012

10. Nateghian, M., Raiszadeh, R. & Doostmohammadi, H., Behavior of Double Oxide Film Defects in Al-0.05 wt% Sr Alloy

Metall Mater Trans B, 43B, 1540-1549, 2012

11. Amirinejhad, S., Raiszadeh, R. & Doostmohammadi, H., Calorimetric study of the oxidation of Al–Mg alloys for the prediction of healing of the double oxide film defect

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 113, 2, 769-777, 2012

12. Baradarani, B. & Raiszadeh, R., Precipitation hardening of cast Zr-containing A356 aluminium alloy

Materials & Design, 32, 935-940, 2011

13. Bakhtiarani, F. N. & Raiszadeh, R., The behaviour of double oxide film defects in Al–4.5 wt% Mg melt

Journal of materials science, 46, 1305-1315, 2011

14. Raiszadeh, R. & Griffiths, W. D., The Effect of Holding Liquid Aluminum Alloys on Oxide Film Content

Metall and Materi Trans B, 42B, 133-143, 2011

15. Bakhtiarani, F. N. & Raiszadeh, R., Healing of double-oxide film defects in commercial purity aluminum melt

Metallurgical and Materials Transactions B,, 42B, 331-340, 2011

16. Moloodi, A. & Raiszadeh, R., Fabricating Al Foam from Turning Scraps

Materials and Manufacturing Processes, 26, 890-896, 2011

17. Raiszadeh, R. & Griffiths, W. D., The behaviour of double oxide film defects in liquid Al alloys under atmospheric and reduced pressures

Journal of Alloys and Compounds, 491, 575-580, 2010

18. Raiszadeh, R. & Esfahani, H. B., New analytical estimation of solid shell thickness at length of continuous casting mould

International Journal of Cast Metals Research, 23, 264-270, 2010

19. Aryafar, M., Raiszadeh, R. & Shalbafzadeh, A., Healing of double oxide film defects in A356 aluminium melt

Journal of materials science, 45, 3041-3051, 2010

20. Hashemi, H. & Raiszadeh, R., Naturally-Pressurized Running Systems: The Role of Ceramic Filters

Journal of Applied Sciences, 9, 2115-2122, 2009

21. Griffiths, W. D. & Raiszadeh, R., Hydrogen, porosity and oxide film defects in liquid Al

J Mater Sci, 44, 3402-3407, 2009

22. Moloodi, A., Raiszadeh, R., Vahdati-Khaki, J. & Babakhani, A., An assessment of the process of Self-propagating High-Temperature Synthesis for the fabrication of porous copper composite

Journal of Alloys and Compounds, 487, 413-419, 2009

23. Raiszadeh, R. & Griffiths, W. D., A Semi-empirical Mathematical Model to Estimate the Duration of the Atmosphere within a Double Oxide Film Defect in Pure Aluminum Alloy

Metallurgical and Materials Transactions B, 39B, 298-303, 2008

24. Raiszadeh, R. & Griffiths, W. D., A method to study the history of a double oxide film defect in liquid aluminum alloys

Metallurgical and Materials Transactions B, 37B, 865-871, 2006

25. امینه شفایی رامین رییس زاده, تاثير نگهداري آلياژ Al-0.7 wt% Mg در حالت مذاب بر حذف عيب اكسيد فيلم دولايه

نشریه علوم و مهندسی جداسازی, 6, 2, 68-78, 1393

26. هاتف هاشمی رامین رییس زاده, اصلاح سیستم راهگاهی طبیعی-فشاری برای ریخته گری قطعات آلومینیمی

نشریه مهندسی دانشکده فنی دانشگاه تهران, 43, 2, 217-228, 1388

27. Bartar Esfahani, H. Doostmohammadi, H Raiszadeh, R, Decrease in the rate of diffusion of hydrogen through layers of Bifilm defects in Al melt in the presence of Sr

Int. J. Cast Metal Res., In Press, 0

28. Ghanaatian, M. H. Raiszadeh, R., Effect of vibration on behaviour of bifilms in A356 and A357 melts

Mater. Sci. Technol., In Press, 0

29. پیمان عمرانیان محمدی رامین رییس زاده حمیدرضا شاهوردی, خواص خوردگی دمای بالای پوششهای آلومیناید آهن تولید شده به روش دو مرحلهای روی فولاد ساده کربنی

مهندسی متالورژی, در دست چاپ, 0

30. , Formation of iron aluminide coatings on plain carbon steel by TIG process

Int J Adv Manuf Technol, ّIn press, 0
P. Omranian Mohammadi R. Raiszadeh H. R. Shahverdi

31. Bagherpour Hamed Raiszadeh Ramin Doostmohammadi Hamid, Role of Mechanical Stirring of Al-Mg Melt in the Healing of Bifilm Defect

Metall and Mat Trans B, in press, 0

دروس

دروس ترم جاری

 مبانی ریخته گری فلزات ۱ (کارشناسی)

 انجماد فلزات (کارشناسی)

 خطا در اندازه گیری (کارشناسی ارشد)

 انجماد پیشرفته (کارشناسی ارشد)

 طراحی کوره های صنعتی (کارشناسی)

 محاسبات متالورژیکی (کارشناسی)

 سمینار ۲ (دکترا)

 پدیده های انتقال (کارشناسی)

 مبانی انجماد پیشرفته (دکترا)

دروس ترم های گذشته

 مبانی نانومواد (دکترا)

 مبانی ریخته گری فلزات ۲ (کارشناسی)

 متالورژی پودر (کارشناسی)

 علم مواد (کارشناسی)

 کاربرد کامپیوتر در مهندسی مواد (کارشناسی)

 مبانی برنامه نویسی کامپیوتر (کارشناسی)

دانشجویان

دکترا

دانشجویان جاری

 حامد باقرپور

بررسی تاثیر تلاطم در مذاب بر رفتار عیب اکسید فیلم دولایه در مذاب آلیاژهای آلومینیم, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 محمدحسن قناعتیان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 ساراسادات حسینی فارق

دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانشجویان قبلی

 حسین برتر اصفهانی

بررسی تاثیر عناصر فعال بر رفتار اکسید فیلم دولایه موجود در مذاب آلومینیم, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 پیمان عمرانیان

بررسی و مقایسه رفتارخوردگی و خواص آلومینایدهای آهن ایجاد شده روی فولاد ساده کربنی به روش های ترکیبی غوطه وری داغ آلومینیم/آلیاژسازی لیزری و غوطه وری داغ آلومینیم/آلیاژسازی با TIG, 1396, دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 فاطمه سادات حاج سیدحسینخانی

بررسي تاثير افزودن مواد اصلاح ساز فاز يوتكتيك بر ميزان سياليت و رفتار اكسيد فيلم دو لايه در مذاب آلومينيوم_سيليسيم, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 احسان حاج ملک

بررسي تاثير افزودن مواد جوانه زا بر ميزان سياليت و رفتار اكسيد فيلم دو لايه در مذاب آلومينيوم_سيليسيم, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 محمد مهدی خضری

بررسی تاثیر عدد ریزی ماسه بر سرعت جریان مذاب در سیستم راهگاهی, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مینا یزدی زاده راوری

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 زهرا سعید

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 فاطمه مشهدی

دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانشجویان قبلی

 زهره عرب پور

تاثير دما بر احتمال ترميم عيب اكسيد فيلم دو لايه در آلياژهاي آلومينيوم - منيزيم, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مجید آریافر

بررسي احتمال ترميم عيب اكسيد فيلم دو لايه در مذاب آلياژ A356, 1389, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 آرش ارده خانی

بررسي نقش فيلترها در حذف فيلم اكسيدهاي دوتائي از آليازهاي آلومينيم, 1389, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 بهنام برادرانی

تاثير زيركونيم بر آلياژ ريختگي A356 آلومينيم, 1389, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 احمد مولودی

بررسي راندمان گاززدايي توسط قرص هاي گاززدا و تاثير آن برخواص مكانيكي قطعات آلومينيومي ريخته شده, 1388, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 سهراب فلک امند

بررسي تاثير پارامترهاي پوشان و مذاب بر نحوه تجزيه فوم كوپليمر و تاثير آن بر ايجاد عيوب در قطعات چدني توليد شده به روش ريختگي توپر, 1388, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 سید اسماعیل شکیب

توليد كامپوزيت نانو ساختارFelcol- Al203 به روش سنتز احتراقي, 1390, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 فاطمه نجف زاده بختیارانی

بررسي تاثير عيب فيلم اكسيد مضاعف روي سيالت آلياژهاي ريخته گري آلومينيم, 1389, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 امیرحسین حبیب زاده

بررسی تاثیر میزان اکسید فیلم دولایه بر سیالیت مذاب آلومینیم سیلیسیم, 1395, دانشگاه صنایع و معادن

 هاتف هاشمی

طراحي و بهينه سازي سيستم راهگاهي طبيعي فشاري از طريق مشاهده نحوه حركت مذاب, 1386

 بتول فرهودی

بررسي نقش اكسيد فيلم دولايه در ايجاد تخلخل گازي در قطعات آلومينيمي, 1390, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مرتضی ناطقیان

بررسي تاثير عنصر Sr بررفتار عيب اكسيد فيلم دولايه در مذاب آلومينيم با خلوص تجاري و A356, 1390, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 سجاد امیری نژاد

ترموديناميك لايه هاي اكسيدي و بررسي ترميم عيب اكسيد فيلم دولايه در آلياژهاي آلومينيوم – منيزيم, 1390, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 حمید حسن زاده

بررسي اثر افزودن سيليسيم بر قابليت ماشينكاري آلياژ برنج, 1390, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 امین احمدپور

بررسي تاثير هم زدن مكانيكي بر روي اكسيد فيلم هاي دولايه در آلياژ A356, 1391, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 امینه شفایی

بررسي احتمال ترميم اكسيد فيلم­هاي دولايه در مذاب آلياژهاي Al-Mg توسط روش انجماد در فشار تقليل يافته و آناليز آماري ويبول, 1392, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 فرزانه خالقی فر

بررسي احتمال مكانيزم ترميم عيب اكسيد فيلم دولايه در مذاب آلياژهاي آلومينيم حاوي كلسيم در شرايط شبيه سازي شده و واقعي, 1392, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مهدیه خالقی

بررسي چگونگي جوانه زني فازهاي غني از اهن در مذاب الومينيوم اكسيد فيلم زدايي شده, 1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 راضیه سادات ثمره موسوی

بررسي تاثير استرانسيوم بر اكسيداسيون استاتيك و ديناميك در مذاب الومينيوم با خلوص تجاري, 1392, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 سجاد چگینی

بررسي تاثير دمش گاز هيدروژن به مذاب بر حذف عيب اكسيد فيلم دولايه و خواص كششي آلياژهاي آلومينيوم, 1392, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 محمد حسن قناعتیان

بررسي تاثير اعمال لرزش بر رفتار عيب اكسيد فيلم دولايه در مذاب آلياژ آلومينيوم A356 و A357, 1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مرتضی تقی زاده شول

بررسي امكان حذف عيب اكسيد فيلم دولايه از مذاب آلياژA356 توسط دمش گاز هيدروژن و نگهداري مذاب, 1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 امیر حسین حبیب زاده

بررسی تاثیر عیب اکسید فیلم دولایه بر سیالیت مذاب آلومینیم, 1396, دانشگاه صنایع و معادن