رضا رستمی زاده

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه تهران، دانشکده الهیات

دکترا علوم قرآن و حدیث (پایان نامه: فهم قرآن از دیدگاه قرآن) , از 1374 تا 1379

 دانشگاه تهران، دانشکده الهیات

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث (پایان نامه: ارزیابی و بررسی تفسیر عیاشی) , از 1365 تا 1368

 دانشگاه تهران، دانشکده الهیات

کارشناسی الهیات و معارف اسلامی , از 1362 تا 1365

دوره ها

 جایگاه گذشت و سازگاری در زندگی فردی، اجتماعی و خانوادگی

اخلاق 95/4

 طراحی سوالات آزمون جامع علوم پایه

فعالیت های آموزشی و دانش پژوهی 10/40/2/45881

انتشارات

کتاب ها

1. رضا رستمی زاده, عالم ملکوت در قرآن و حدیث

پیام مصطفی, کرمان, 1394

2. رضا رستمی زاده, کیفیت نزول قرآن در آراء مفسران و اندیشمندان شیعه

پیام مصطفی, کرمان, 1394

مقاله های کنفرانس

1. امیر حسام رحیمی، رضا رستمی زاده, ارزیابی اخلاق حرفه ای اساتید دانشگاه باهنر کرمان

اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت, استان خوزستان, 0

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان قبلی

 معصومه شبان علینقی زاده

آراء علوم قرآنی ابوالفتوح رازی در تفسیر روض الجنان, شهید باهنر کرمان
استاد راهنما برای پایان نامه بوده ام

 مرضیه ناصری

بررسی سندی و دلالی روایات امام باقر (ع) پیرامون غیبت امام زمان (ع) در بحارالانوار, شهید باهنر کرمان
استاد راهنما برای این پایان نامه بوده ام

 طاهره جعفری

نماز پیامبر (ص) در روایات, شهید باهنر کرمان
استاد راهنمای این پایان نامه بوده ام