دکتر مينا رستگار

دکتر رستگار

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شیراز/ ایران

دکترا آموزش زبان انگلیسی TEFL (پایان نامه: Affective, Cognitive, and Personality Predictors of Foreign-Language Proficiency among Iranian EFL Learners) , از 76 تا 82

 دانشگاه تهران/ ایران

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی (پایان نامه: The Impact of Skill-Based Materials on Reading Comprehension of ESP Learners) , از 70 تا 73

 دانشگاه شیراز ایران

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی , از 57 تا 59

دانشجوی انتقالی از امریکا

علاقمندی ها

 پژوهش در زمینه مسایل روانشناختی زبانPsycho linguistics

زبان ها

English

مسلط

انگلیسی

مسلط

انتشارات

مقاله های مجله

1. , Mina Rastegar,Ehsan Mehrabi KhabirMassoud, The Relationship between Metacognitive Reading Strategies Use and Reading Comprehension Achievement of EFL Learners

OJML, 7, 65-74, 2017

2. Mina Rastegar, Khabir MassoudEhsan Mehrabi,, The Relationship between Perfectionism and Language Proficiency in Intermediate Upper Intermediate and Advanced Students of Kerman Institutes Open Journal of Modern Linguistics (OJML

OJML, 7, 142-150, 2017

3. Mina Rastegar, Mehrnaz Sadat Fatemi, The Interplay of Self-Actualization Creativity Emotional Intelligence Language and Academic Achievement in gifted Highschool Students

International Journal of Psychology, 21, 11, 98-122, 2017

4. Mina Rastegar, Samirasadat Mirzadi, Communication Strategies Attitude and Oral Output of EFL learners A Study of Relations

OJML, 2016

5. , The Relationship among Willingness to Communicate Communication Apprehension Introversion Tendency in Freshman and Senior Iranian EFL Students

Iranian EFL Journal, 2016

6. Mina Rastegar, Nazanian Mehrabi Honarmand, Field Dependence/Independence Impulsivity/Reflectivity Gender and Cloze Test Performance of Iranian EFL Learners A Study of

Europian Scientific Journal, 2016

7. Mina Rastegar, Sholeh Moradi, On the Relationship between EFL Teachers Job Satisfaction Self-Efficacy and Their Spiritual Sense of Well-Being

OJML, 2016

8. , On the Relationship between Foreign Language Classroom Anxiety Willingness to Communicate and Scholastic Success among Iranian EFL Learners

(Theory and Practice in Language Studies (TPLS, 2015

مقاله های کنفرانس

1. , Predictors of EFL Learners Language Achievement a Study of SocioCognitive Factors

The 14th International TELLSI Conference Glocalization and, Kerman , Iran, 0

مهارت ها

 پژوهشگر ارشد

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 Mitra Iranmanesh

...Metacognitive Awareness of Reading Strategies and Foreign Language Reading Attitudes/Motivation as Predictors of Iranian EFL Learners’ Reading Comprehension, 1397, Shahid Bahonar University

 Marjan Alemzadeh

Predictors of Performance of Iranian EFL Learners on Reading Comprehension Test: a Study of Personal Attributes, 1397, Shahid Bahonar University of Kerman

 Mohadeseh Rostamizadeh

تفاوت هاي فردي دانشجويان زبان انگليسي و ترجيح سبك هاي ارزشيابي: پژوهشي تركيبي با استفاده از مدلسازي معادلات ساختاري و بحث گروهي متمركز, 1396
دانشجویان قبلی

 Mehrnaz Sadat Fatami

ترس از برقراري ارتباط ، ارتباطات اجتماعي ، گرايش به درون گرايي و عزت نفس به عنوان عوامل پيش بيني كننده مهارت برقراري ارتباط گفتاري در دانشجويان زبان انگليسي, 1396, Shahid Bahonar University of Kerman

 Saeedeh Shojaee

استراتژي هاي ارتباط شفاهي،آگاهي فراشناختي ،و ارتباط گريزي شفاهي به عنوان عوامل پيش بيني كننده مهارت گفتاري دانشجويان زبان, 1396, Shahid Bahonar University of Kerman

 Nazanin Mehrabi Homarmand

ارتباط ميان تكانشگري تامل گرايي، هيجان خواهي، راهبردهاي يادگيري واژگان و موفقيت واژگان آموزي دانشجويان زبان انگليسي در ايران, 1396, Shahid Bahonar University of Kerman

 SedaghatMazeah

عوامل پيش بيني كننده ميزان موفقيت هاي زباني فراگيران زبان انگليسي : مطالعه عوامل اجتماعي - شناختي, 1396, Shahid Bahonar University of Kerman

 Ehsan Mehrabi Kermani

The Relationship among Tolerance of Ambiguity, Metacognitive Reading Strategies Use, and Reading Comprehension Achievment of EFL Learners, 1395, Shahid Bahonar University of Kerman

 Fatemeh Rezazadeh

EFL Teachers` Teaching Styles and their Learners`Classroom anxiety Level of Motivation and language Achievement : Astudy of Relations, 1395, Shahid Bahonar University of Kerman

 Hamideh Ghasemi

metacognitive awreness of reading strategies and reading comprehension among internaliser and externaliser locus of control: an EFL study, 1394, Shahid Bahonar University of Kerman

 Morteza Jaferi Rayeni

بررسي رابطه ي بين استفاده از استراتژي هاي امتحان دادن، عملكرد زبان آموزان در آزمون هاي خواندن و درك مطلب ميزان تسلط به زبان و جنسيت زبان آموزان زبان انگليسي, 1394, Shahid Bahonar University of Kerman

 Elham Rahroan

نقش والدين در حمايت از خود مختاري و انگيزه يادگيري زبان آموزان با تاكيد بر نظريه خود مختاري, 1394, Shahid Bahonar University of Kerman

 Arezo Golestanian

مطالعه رابطه ميان اعتقادات معرفت شناختي، راهكارهاي يادگيري, 1394, Shahid Bahonar University of Kerman

 Karami Maleeh

باورهاي فراگيران زبان انگليسي ..., 1392, Shahid Bahonar University of Kerman

 Naser Nayshabori

ارتباط بين انگيزش و استراتژي هاي يادگيري لغط با در نظر گرفتن مهارت زباني و موفقيت آموزش در ميان دانشجويان زبان انگليسي دانشگاه باهنر, 1392, Shahid Bahonar University of Kerman

 Ehsan Kazemin

رابطه بين راهبردهاي قراشناختي شنيداري اضطراب زبان خارجي با درك شنيداري در دانشجويان ايراني زبان انگليسي, 1391, Shahid Bahonar University of Kerman

 Hajar Homayoon

بررسي اولويت هاي زبان آموزان براي تصحيح خطاها در كلاس هاي زبان انگليسي, 1391, Shahid Bahonar University of Kerman

 Elham Pormohammadi

رابطه بين كمال گرايي و ابعادي از آن (نگراني درباره اشتباهات ، استانداردهاي شخصي، ترديد در فعاليتها و سازمان), 1391, Shahid Bahonar University of Kerman

 Mohammad Hassan Razmi

راهبردهاي فراشناختي شنيداري زبان آموزان ايراني در ارتباط با خودكارآمدي و كمال گرايي مشاهده شده ي آنها, 1390, Shahid Bahonar University of Kerman

 Mahtab Mohammadi Ghavam

اهداف پيشرفت تحصيلي زبان آموزان ايراني در ارتباط با راهبردهاي فراشناختي خواندن با در نظر گرفتن جنسيت, 1390, Shahid Bahonar University of Kerman

 Akram Karbakhash

رابطه بين هوش هاي چندگانه، انگيزه دانشگاهي و عملكرد تحصيلي دانشجويان رشته زبان انگليسي, 1389, Shahid Bahonar University of Kerman

 Mahbobeh Akbar Zadeh

رابطه انگیزه زدایی،اظطراب امتحان و اظطراب کلاسهای زبان خارجه در دانشجویان زبان زبان انگلیسی دانشگاه شهید باهنر, 1390, Shahid Bahonar University of Kerman

 Nahid Hidari

رابطه مکان کنترل، اضطراب امتحان،و جهت گیری دینی در دانشجویان زبان انگلیسی دانشگاه باهنر, 1390, Shahid Bahonar University of Kerman

 Fatemeh Rastegar

رابطه بین دانش فرا زبانی،استعداد زبان، و بسندگی زبان در میان دانشجویان زبان انگلیسی دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1389, Shahid Bahonar University of Kerman

 Maryam Sharif

رابطه بين وابستگي به زمينه تحمل ابهام و آزمونهاي بسته با عملكرد تحصيلي دانشجويان رشته زبان انگليسي, 1389, Shahid Bahonar University of Kerman

 Nahid Naderi Anari

هوش هيجاني، رضایت شغلی،تعهد سازمانی و برخی از اطلاعات دموگرافی در میان معلمان زبان انگلیسی در مقطع دبیرستان, 1388, Shahid Bahonar University of Kerman

 Samaneh Mamarpor

ارتباط بين هوش عاطفي خودكارآمدي و عزت نفس در بين معلماني زبان انگليسي, 1387, Shahid Bahonar University of Kerman

 Mehdi Einbeigi

رابطه بين راهبردهاي يادگيري زبان ، خطر پذيري ، جنسيت و سطح مهارت دانشجويان رشته زبان انگليسي, 1386, Shahid Bahonar University of Kerman

 Hessam Nejati Hatamian

کاوشی در ارتباط بین هوش هیجانی و مهارت زبانی فراگیران دانشگاهی زبان انگلیسی, 1386, Shahid Bahonar University of Kerman

 Jaleh Mozafari

خود ازمایی-همتا ازمایی-معلم ازمایی و مشاوره حضوری, 1384, Shahid Bahonar University of Kerman

 Mahdokhat Pazoki

برون گرایی-درون گرایی،کمرویی و مهارت زبان انگلیسی, 1384, Shahid Bahonar University of Kerman

 Mojtaba Zokaee

نقش هوش هيجاني و خلاقيت در موفقيت زباني: دانشجويان ايراني رشته هاي زبان انگليسي, 1396

 Poneh Mohammadi

نياز سنجي انگليسي براي اهداف آموزشي ... در ايران : بررسي دانشجويان تحصيلات تكميلي رشته هاي علوم انساني و علوم پايه دانشگاه شهيد باهنركرمان, 1395

 Benyamin Rashedi

ارتباط بين اضطراب در كلاس زبان خارجه، ديدگاه هاي دانشجويان زبان انگليسي در خصوص يادگيري زبان و پيشرفت تحصيلي انها, 1395

 Maryam Pormofrad

شناسايي قابليتهاي موثر بر توانايي درك منظور در زبان دوم:مطالعه موردي زبان آموزان ايراني با بهره گيري از مدلسازي معادلات ساختاري, 1395

 Zahra Zolala

تاثيرات روش آموزشي تكليف- محور بر پيشبرد مهارت شنيداري،انگيزه،و پيچيدگي-صحت-رواني كلام:مطالعه مداخله اي- مقايسه اي دانشجويان زبان انگليسي, 1395

 Arezoo Navab Rad

رابطه ي ميان تطابق شغلي معلمان زبان انگليسي، ديدگاه آنها و زبان آموزان نسبت به تاثير گذاري تدريس زبان با در نظر گرفتن اطلاعات دموگرافي, 1394

 Mahin Besanjideh

ميزان آشنايي دانشجويان زبان انگليسي با استراتژي هاي درك مطلب به عنوان عامل پبش بيني كننده خود مختاري، ..., 1394

 Mahdi Bahrainy

يادگيري خود تنظيمي در بين فراگيران ايراني زبان انگليسي و ارتباط آن با استفاده از راهبردهاي خواندن و موفقيت خواندن و درك مطلب, 1393

 Sam Bashosh

ارتباط بين كم رويي، اضطراب كلاس زبان خارجي ..., 1393, Shahid Bahonar University of Kerman

 Mosa Mehrizi Langari

تاثير ضبط مكالمات دونفره آموزش راهبردهاي ار تباطي و تكنيك 4/3/2 بر شيوايي گفتار زبان آموزان ايراني, 1391, Shahid Bahonar University of Kerman

 Nafiseh Amiri

نقش نگرش يادگيري زبان و انگيزه هاي تحصيلي در مهارتهاي زباني دانشجويان ايراني زبان انگليسي, 1391, Shahid Bahonar University of Kerman

 Mina Piroznejad

ارتباط فرسودگي - مشاركت واشتغال با موفقيت تحصيلي دانشجويان زبان انگليسي در ايران, 1390, Shahid Bahonar University of Kerman

 Sholeh Hajghani

رضايت شغلي مدرسين زبان انگليسي در رابطه با خودكارآمدي و همدلي هيجاني آنها با در نظر گرفتن جنسيت, 1390, Shahid Bahonar University of Kerman

 Samaneh Barkhordar

بررسي باورهاي دانشجويان فارسي زبان رشته زبان انگليسي سال اول و سال آخر دانشگاه شهيد باهنر كرمان نسبت به يادگيري زبان, 1389, Shahid Bahonar University of Kerman

 Fakhrosadat Sajadi

مطالعه تشخيصي در طبيعت دانش زباني فراگيران ايراني زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي, 1387, Shahid Bahonar University of Kerman

 Maryam Oghabi

الگوي يادگيري فراگيران زبان خارجه ايراني برمبناي طبقه بندي اهداف آموزشي بلوم, 1387, Shahid Bahonar University of Kerman