دکتر مريم پورمحي آبادي

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه علم و صنعت ایران

دکترا برق - الکترونیک (پایان نامه: طراحي ساختاري نوين براي فيبر كريستال نوري و بهينه‌سازي ويژگيهاي آن) , از 82 تا 88

 دانشگاه گیلان

کارشناسی ارشد برق - الکترونیک (پایان نامه: شناسایی گوینده با استفاده از تحلیل و پردازش صوت) , از 76 تا 79

 دانشگاه شهیدباهنر کرمان

کارشناسی برق- الکترونیک (پایان نامه: سيستم ردياب خودکار تلفن) , از 71 تا 75

 دبیرستان علامه دهخدا

دیپلم ریاضی فیزیک , از 67 تا 71

انتشارات

کتاب ها

1. شهرام محمد نژاد، مريم پورمحي‌آبادي, فيزيک نوين

دانشگاه علم و صنعت ايران, تهران, 1387