پروين صفاپور

عضو هیات علمی

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه لیدز انگلستان

کارشناسی ارشد Information Technology (IT) (پایان نامه: Distributed Hypermedia Information Systems) , از 1994 تا 1996

دوره ها

 دوره های آموزشی نرم افزار ها

علاقمندی ها

 ورزش، مطالعه، سفر

زبان ها

انگلیسی

سطح پیشرفته

انتشارات

مقاله های مجله

1. Marandi, S. M., Rahmani Firoozjani, Y. and Safapour, P., Solving Seepage Probl