دکتر پرويز حسين طلائي

خلاصه

اینجانب پرویز حسین طلائی در سال 1381 با شرکت در آزمون سراسری در دانشگاه تربیت معلم تهران در رشته تاریخ پذیرفته شده و پس از 8 ترم در سال 1385 فارغ التحصیل شدم . در همین سال در آزمون کارشناسی ارشد شرکت نموده و توانستم 4 رتبه تک رقمی در چهار گرایش تاریخ را کسب نمایم که در نهایت رشته تاریخ ایران پیش از اسلام(تاریخ ایران باستان) را برای تحصیل در دانشگاه تهران انتخاب کردم. پس از گذراندن مقطع ارشد (در چهار ترم) در سال1388، از پايان نامه کارشناسي ارشد خود با عنوان «نقش ارمنستان در روابط میان ایران و روم در عصر ساسانی» با درجه عالي و نمره ی 19 دفاع کرده و توانستم با معدل 17/38 دوران تحصیلی کارشناسی ارشد را به اتمام برسانم. در سال 1388 در آزمون دکتری دانشگاه تهران شرکت نموده و جزو پذیرفته شدگان این آزمون گردیدم و پس از هشت ترم تحصیل در این مقطع، از رساله دکتری خود با عنوان «ساخت و کارکرد شهرهای مرزی در مناسبات ایران و بیزانس در دوره ساسانی» با درجه عالی و نمره ی 19/25 دفاع کرده و توانستم این دوره را با معدل 17/75 به اتمام برسانم.

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

parviztalaee@gmail.com / parviztalaee@uk.ac.ir

 تلفن ثابت

034-31322271

 آدرس

دانشگاه شهید باهنر کرمان، گروه تاریخ

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه تربیت معلم تهران

کارشناسی تاریخ , از 1381 تا 1385

 دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد تاریخ ایران پیش از اسلام (ایران باستان) (پایان نامه: نقش ارمنستان در روابط ایران و روم در عصر ساسانی) , از 1386 تا 1388

 دانشگاه تهران

دکترا تاریخ ایران پیش از اسلام (ایران باستان) (پایان نامه: ساخت و کارکرد شهرهای مرزی در مناسبات ایران و بیزانس در دوره ساسانی) , از 1388 تا 1392

انتشارات

کتاب ها

1. حسین طلائی، پرویز؛ وزین افضل، مهدی, تاریخ ایران قبل از اسلام

سنجش و دانش, تهران, 1390

مقاله های مجله

1. حسین طلائی، پرویز, معرفی و بررسی کتاب : Geography of Roman-Iranian Wars. Military Operations of Rome and Sasanian Iran.

فصلنامه نقد كتاب تاريخ, سال دوم, شماره 5, صص 177-185, 1394

2. حسین طلائی، پرویز؛ جرفی، مصطفی, واکاوی شاخص‌های تأثیرگذار بر مناسبات مرزی شاهنشاهی ساسانی و امپراتوری بیزانس در قرن پنجم میلادی

پژوهش های تاریخی, دوره 7, شماره 4, صص 83-102, 1394

3. احمدی، فرج‌الله؛ حسين طلائی، پرويز, پيامدهای تقسيم ارمنستان ميان ايران و روم در دوره ساسانی(387-428 م)

تاریخ اسلام و ایران, 23, 17, 1-23, 1392

4. ایمان پور، محمد تقی؛ حسین طلائی، پرویز؛ جرفی، مصطفی, ساسانیان و سیاست زردشتی کردن ارمنستان

تحقیقات تاریخ اجتماعی, 6, 3, 99-120, 1392

5. احمدی، فرج اله؛ حسین طلائی، پرویز, ساخت و کارکرد شهر مرزی انطاکیه در مناسبات ایران و روم در دورۀ ساسانی

پژوهش های ایرانشناسی, 3, 1, 13-32, 1392

6. حسین طلائی، پرویز, تبیین تقسیم ارمنستان میان ایران و روم در عصر ساسانی

مطالعات ایرانی, 19, 149-174, 1390

7. پرویز حسین طلائی, معرفی و بررسی شیوه تاریخ نویسی سه نسخه تاریخ ایران باستان فرازستان و مقدمه فرازستان

آینه پژوهش, 132, 66-78, 1390

8. حسین طلائی، پرویز؛ نجفیان رضوی، لیلا, علل گرایش به ترجمه کتاب های تاریخی در عصر قاجار (با نگاهی به جریان های عمده ترجمه در ایران)

پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی, 22, 1-14, 1390

9. حسین طلائی، پرویز, تمدن درخشان ايران، ماريا بروسيوس

نامه ايران باستان, سال یازدهم, 1-2(پیاپی 22), 154-159, 1390

10. حسين طلائي، پرویز؛ عسكري، غلام رضا؛ جرفي، مصطفی, بررسي اقشار اجتماعي ايران در روايات ملي

پژوهش نامه تاريخ, سال ششم, 22, 103-131, 1390

11. حسین طلائی، پرویز, معرفی و بررسی کتاب: Decline and Fall of the Sasanian Empire: The Sasanian-Parthian Confederacy and the Arab Conquest of Iran."

کتاب ماه تاریخ و جغرافیا, 144, 36-37, 1389

12. حسین طلائی، پرویز, ترجمه مقاله«The Study of Ancient Iran in the Twentieth Century»

کتاب ماه تاریخ و جغرافیا, 145, 40-48, 1389

13. حسین طلائی،پرویز؛ جرفی، مصطفی, واکاوی شاخص های تأثیرگذار بر سیاست های مرزی اردشیر بابکان در قبال امپراتوری روم

تاریخ اسلام و ایران, 7, 67-88, 1389

14. حسین طلائی، پرویز, آتش و اهميت آن در نزد ايرانيان

دو ماهنامه فروهر, سال چهل و سوم, شماره 434, 6-16, 1388

15. حسین طلائی، پرویز, مسئله ی ارمنستان در اوایل ظهور ساسانیان (دوره ی اردشیر اول و شاپور اول)

چیستا, 266-267, از 86 تا 98, 1388

16. حسین طلائی، پرویز, نقد هرودوت

کتاب ماه تاریخ و جغرافیا, 140, 90-92, 1388

مقاله های کنفرانس

1. حسین طلائی، پرویز, تاثیر یافته های باستان شناسی در روشن شدن و تصحیح تاریخ ساسانی

دومین همایش ملی باستان شناسی ایران, مشهد، دانشگاه بیرجند, 1394

2. حسین طلائی، پرویز؛ مسگر، علی اکبر, ساسانیان و خلیج فارس : بازکاوی مبانی هویتی و اقتصادی

سومین همایش سالانه بین المللی خلیج فارس, دانشگاه تهران, 1391

3. حسین طلائی، پرویز؛ عسکری، غلام رضا؛ جرفی، مصطفی, اهمیت نصیبین در روابط بازرگانی ایران و روم در عصر ساسانی

ریشه‌های رشد شاخه‌های شکوفایی, تهران, 1389

4. حسین طلائی، پرویز, روابط میان ایران و هند در عصر ساسانیان

همایش ایران و هند, دانشکده مطالعات تاریخ جهان دانشگاه تهران, 1388