دکتر پروين نيك سرشت

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه قم

کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی (پایان نامه: نقد و جسم انگاری روح از نگاه منکلمان اسلامی) , از 1386 تا 1389

 دانشگاه شیراز

دکترا فلسفه و کلام اسلامی , از 94 تا کنون

دانشجو دکتری

 جامعه الزهرا قم

کارشناسی ارشد تفسیر و علوم قرآن ,

علاقمندی ها

 تحقیق، پژوهش، مطالعات فلسفی، تسلط بر زبان انگلیسی

زبان ها

انگلیسی

سطح پیشرفته

عربی

سطح میانی

انتشارات