دکتر پروين نيك سرشت

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه قم

کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی (پایان نامه: نقد و جسم انگاری روح از نگاه منکلمان اسلامی) , از 1386 تا 1389

 دانشگاه شیراز

دکترا فلسفه و کلام اسلامی , از 94 تا کنون

دانشجو دکتری

 جامعه الزهرا قم

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث , از 86 تا کنون

ظلبه سطح3 حوزه

علاقمندی ها

 تحقیق، پژوهش، مطالعات فلسفی، تسلط بر زبان انگلیسی

زبان ها

انگلیسی

سطح پیشرفته

عربی

سطح میانی

انتشارات

مقاله های مجله

1. دکتر محمد ذبیحی، پروین نیک سرشت, نقد جسم انگاری روح

قبسات, 0

مقاله های کنفرانس

1. پروین نیک سرشت معصومه سعید, تباین یا تطابق دین و اخلاق

دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی, 94

2. پروین نیک سرشت, بررسی تطبیقی حقیقت نفس از دیدگاه نظام، فخررازی و علامه طباطبایی

دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی, 0

دروس

دروس ترم های گذشته

 اندیشه اسلامی1، اندیشه اسلامی2، تفسیر موضوعی نهج البلاغه، تفسیر موضوعی قرآن (کارشناسی)