اطلاعات ارتباطات

 موبایل

09356665430

 ایمیل

navidnadimi@uk.ac.ir

 آدرس

https://www.researchgate.net/profile/Navid_Nadimi?ev=hdr_xprf&_sg=oEYyY7mKBuFbmL6sK9n7MAGqp-gqFW5KeMuYj5hnQ2_s9StrQS33hVVGEL3wKdCA

 آدرس

https://www.linkedin.com/in/navid-nadimi-6998a744?trk=nav_responsive_tab_profile_pic

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه علم و صنعت ايران

کارشناسی مهندسي عمران- عمران , از 1383 تا 1387

 دانشگاه تربيت مدرس

کارشناسی ارشد مهندسي عمران- راه و ترابري (پایان نامه: توسعه مفهوم شاخص ايمني جريان خرد ترافيک با استفاده از داده‎هاي غيرتصادف) , از 1387 تا 1389

 دانشگاه علم و صنعت ايران

دکترا مهندسي عمران- راه و ترابري (پایان نامه: ارائه مدل ارزیابی ریسك ایمنی آزادراه‎ها با استفاده از تکنیک تداخل ترافیک) , از 1390 تا 1394

تجربیات

 كارشناس و مدير پروژه

پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه, تهران, از 1389 تا 1392

 مدير دپارتمان مهندسي ترافيك

مهندسين مشاور بهين تردد كوير, كرمان, از 1392 تا 1395

افتخارات و جوایز

 نفر اول دوره كارشناسي ارشد

 نفر اول دوره دكتري

 كسب عنوان نخبه از بنياد ملي نخبگان- سال 1390

 كسب عنوان مقاله برتر- همایش ملی ایمنی ترافیک و راهکارهای اجرائی ارتقای آن

 كسب عنوان مقاله برتر- سيزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك

 مقاله برگزیده اولین کنفرانس ملی راه و ترابری دانشگاه گیلان

 مقاله برتر در اولين كنفرانس ملي حمل‎ونقل، دستاوردهاي اخير در مهندسي و برنامه‎ريزي

زبان ها

انگليسي

مسلط

سازمان ها

 پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه

مدير گروه ايمني ترافيك, از 1390 تا 1392

 مهندسين مشاور بهين تردد كوير

مدير دپارتمان مهندسي ترافيك, از 1392 تا 1395

 اولين كنفرانس ملي تاب آوري شريان هاي حياتي و زيرساخت هاي عمراني

كميته علمي, از ديماه 1396 تا کنون

 اولين كنفرانس ملي حمل و نقل- دستاوردهاي اخير در مهندسي و برنامه ريزي

كميته علمي, از آذرماه 1396 تا کنون

 كنفرانس بين المللي پيشرفت هاي نوين در مهندسي عمران

كميته علمي, از آبانماه 1396 تا کنون

طرح های تحقیقاتی

 مطالعات ایمنی راه‎های استان کرمان، به همراه ارائه راهکارهای اجرائی جهت کاهش تعداد و شدت تصادفات

مدير پروژه, از 1391 تا 1392

 مطالعات تطبیقی جرایم ترافیکی راهنمایی و رانندگی در کشور و سایر کشورها

مدير پروژه, از 1390 تا 1391

 تهیه و تدوین برگه‎های ایمنی حمل و نقل مواد خطرناک

همكار پروژه, از 1390 تا 1390

 تأثیر مکانیزاسیون بر کنترل/ وسعت محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد شهر تهران

همكار پروژه, از 1389 تا 1390

 تعیین نقش سیستم‎های هوشمند حمل و نقل در چرخه مدیریت بحران

همكار پروژه, از 1389 تا 1390

 مميزي ايمني راه‎هاي استان‎هاي هرمزگان، جنوب استان كرمان و خراسان شمالي

مدير پروژه, از 1392 تا 1394

انتشارات

کتاب ها

1. محمود صفارزاده، رضا معصومي و نويد نديمي, برنامه ريزي و طراحي فرودگاه

مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي, 1393

مقاله های مجله

1. , ارائه مدل صف برای ارزیابی تأثیر تغییر ظرفیت بر تأخیر وسایل‌نقلیه

علمی- پژوهشی مهندسی حمل و نقل, 0

2. , Increasing the Efficiency of Vehicle Ad-Hoc Network to Enhance the Safety Status of Highways by Artificial Neural Network and Fuzzy Inference System

Journal of Transportation Safety&Security, 0

3. , مدلسازی عوامل تأثیرگذار در شدت تصادفات عابرپیاده با استفاده از روش تحلیل عاملی و رگرسیون لجستیک- مطالعه موردی شهر رشت

علمی- پژوهشی مطالعات پژوهشی راهور, 0

4. , ارزیابی استفاده از سیستم استنتاج فازی جهت افزایش کارایی سیستم های هوشمند درون خودرویی با استفاده از شاخص های ایمنی جایگزین تصادفات

علمی- پژوهشی پژوهشنامه حمل و نقل, 0

5. , ارائۀ مدل تصمیم گیری جهت تعیین سیستم مناسب برای ارتقای ایمنی راه های برون شهری با استفاده از سیستم استنتاج فازی

علمی- پژوهشی مهندسی حمل و نقل, 0

6. , An Analysis of Pedestrian Fatal Accident Severity Using a Binary Logistic Regression Model- Case study: Mashhad

Institution of Transportation Engineers (ITE) Journal, 0

7. , New time-based surrogate safety measure to assess crash risk in car-following scenarios

Transportation Letters: The international journal of transportation research, 0

8. , Developing a new surrogate safety indicator based on motion equations

PROMET Traffic&Transportation, 0

9. , A General Formulation For Time-to-Collision Safety Indicator

Proceedings of the Institution of Civil Engineers journal-Transport, 0

10. , A Framework for applying surrogate safety measures for sideswipe conflicts

International journal for traffic and transport engineering, 0

11. , Calibration and validation of a new time-based surrogate safety measure using fuzzy inference system

Journal of Traffic and Transportation Engineering, 0

12. , Proposing an aggregated model for surrogate safety measures

Research in Civil and Environmental Engineering Journal, 0

13. , معرفي شاخص ايمني ترمزگيري اضطراري جهت تشخيص به‎موقع تصادفات جلو به عقب

مجله علمي- پژوهشي، مهندسي حمل و نقل, 0

14. , به‎کارگيري شاخص زمان تا تصادف جهت توسعه سيستم‎هاي اجتناب از تصادف

مجله علمي- ترويجي، مهندسي ترافيك, 0

15. , تخمین رفتار تعقیب خودرو با استفاده از مبانی معادلات دیفرانسیل

مجله علمي- پژوهشي، پژوهشنامه حمل و نقل, 0

16. , استفاده از شاخص زمان تا تصادف جهت بهبود برازش مدل تعقيب خودروي GHR در حالت شتاب منفي

مجله علمي- پژوهشي، عمران مدرس, 0

17. , چگونگی استفاده از شاخص های ایمنی جریان خرد ترافیک جهت تحلیل ایمنی آزادراه- شاخص زمان تا تصادف

مجله علمي- ترويجي، مهندسي ترافيك, 0

18. , شبيه‎سازي و کاربرد آن در مطالعات مديريت ترافيک: مدل تعقيب خودرو

فصلنامه علمي- ترويجي، راهور, 0

19. , ارائه مدل تعيين روش و زمان نگهداري روسازي‎هاي آسفالتي با استفاده از سيستم استنتاج فازي- مطالعه موردی استان فارس

مجله علمي- پژوهشي، مهندسي حمل و نقل, 0
پذيرش در نوبت چاپ

20. , Proposing a model for ranking hotspots in rural roads using a multi-criteria decision-making method

Computational Research Progress in Applied Science & Engineering Journal, 0

مقاله های کنفرانس

1. , عوامل موثر بر چسبندگی ریل و چرخ قطار

یازدهمین همایش حمل و نقل ریلی, تهران, 0

2. , اینده مدیریت و کنترل ترافیک معرفی شبکه اقتضائی بین خودروئی

نهمین کنفرانس مهندسی ترافیک و حمل و نقل, تهران, 0

3. , جايگاه شبيه سازي جريان ترافيک در سلامت شهري: ايمني ترافيک

دهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل و ترافیک, تهران, 0

4. , تعيين آستانه سرفاصله زماني جهت تشخيص موقعيت هاي تعقيب خودرو، با استفاده از مدل تعقيب خودرو GHR

دهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل و ترافیک تهران, تهران, 0

5. , بررسی کاربردهای شاخص زمان تا تصادف در تحلیل های مرتبط با ایمنی

اولین همایش ترافیک، ایمنی و راهکارهای اجرائی آن, كرمان, 0

6. , تحلیل ایمنی آزادراه با بکارگیری تکنیک تداخل ترافیک بر روی داده های خط سیر خودروها

اولین همایش ترافیک، ایمنی و راهکارهای اجرائی آن, كرمان, 0

7. , ارزيابي ايمني آزادراه با استفاده از شاخص هاي سرفاصله زماني و زمان تا تصادف

ششمين کنگره ملی مهندسی عمران, سمنان, 0

8. , تعيين زمان عکس العمل لحظه اي رانندگان با استفاده از مدل تعقيب خودرو

یازدهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل و ترافیک, تهران, 0

9. , بررسي سيستم هاي پيشرفته دستيار راننده، به عنوان شاخه اي از ITS: سيستم جلوگيري از تصادف

یازدهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل و ترافیک, تهران, 0

10. , بررسی انواع فن آوري هاي ITS مطرح در زمينه توسعه BRT و نحوه ارزيابي تأثير اين فن آوري ها

یازدهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل و ترافیک, تهران, 0

11. , مقايسه استفاده از شاخص هاي زمان تا تصادف و سرفاصله زماني در سيستم هاي جلوگيري از تصادف

دوازدهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل و ترافیک, تهران, 0

12. , بررسي نقش انواع جريمه هاي ترافيکي در کاهش تخلفات با استفاده از تجربيات 7 کشور دنيا

دوازدهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل و ترافیک, تهران, 0

13. , بررسی نقش عامل راه و محیط اطراف در تصادفات راه های برون شهری (مطالعه موردی: استان کرمان)

نخستین کنفرانس زیرساخت های حمل و نقل, تهران, 0

14. , تحيل روابط ميان پارامترهاي ماکروسکوپيک جريان ترافيک در شرايط مختلف، مطالعه موردي آزادراه قم- تهران

سیزدهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل و ترافیک, تهران, 0

15. , توسعه متدولوژي تعيين فاکتور معادل عابر پياده استاندارد جهت محاسبه سطح سرويس پياده رو

سیزدهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل و ترافیک, تهران, 0

16. , جمع آوری اطلاعات لازم برای رفتارسنجی سفرکنندگان تحت تأثیر عوارض ورود به محدوده طرح به روش رجحان بیان شده: مطالعه موردی شهر تهران

سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک, تهران, 0

17. , مقایسه و بررسی انواع مدل های تعقیب خودرو

پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک, تهران, 0

18. , Predicting Crash Severity Based on its Related Collision Type Using Five Data Mining Techniques

TRB Annual meeting-2018, Washington D.C, 0

19. , Hotspot Identification in an urban network; A comparison among four different techniques

TRB Annual meeting-2018, Wahington D.C, 0

دروس

دروس ترم های گذشته

 استاتيك (کارشناسی)

 تحليل و طراحي روسازي پيشرفته (کارشناسی ارشد)

 مهندسي ترافيك (کارشناسی ارشد)

 تكنولوژي مواد روسازي (کارشناسی ارشد)

 مديريت و نگهداري روسازي راه (کارشناسی ارشد)

 سمينار و روش تحقيق (کارشناسی ارشد)

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 آرش غيبي

 اميرحسين زارع‎ميرحسيني

 مهلا جابري

 ساناز افشاري‎پور

 امين خوشدل

 حامد شممس الديني

برنامه های کلاسی

 سمینار و روش تحقیق

- دوشنبه 11:30 تا 13:30
کارشناسی ارشد

 پروژه راهسازی

کارشناسی

 طرح هندسی راه

- یک شنبه 13:30 تا 15:30 - چهارشنبه 13:30 تا 15:30
کارشناسی

 اصول مهندسی فرودگاه

- دوشنبه 07:30 تا 09:30 - چهارشنبه 11:30 تا 13:30
کارشناسی

 آمار و احتمالات پیشرفته

- دوشنبه 09:30 تا 11:30 - چهارشنبه 15:30 تا 17:30
کارشناسی ارشد