نسيبه پورقاسميان نجف آبادي

دکتر نسیبه پورقاسمیان

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه صنعتی اصفهان

دکترا زراعت- فیزیولوژی- (پایان نامه: بررسی تنش اکسیداتیو ناشی از استرس آلودگی کادمیوم و ارتباط آن با صفات فیزیولوژیک بر روی دو گونه اهلی و وحشی گلرنگ) , از 1386 تا 1391

علاقمندی ها

 مباحث خودشناسی

زبان ها

انگلیسی

سطح میانی

انتشارات

مقاله های مجله

1. Nasibeh Pourghasemian, Parviz Ehsanzadeh and Maria Greger, Genotypic variation in safflower (Carthamus spp.) cadmium accumulation and tolerance affected by temperature and cadmium levels

Environmental and Experimental Botany, 87, 218-226, 2013

2. نسیبه پورقاسمیان و روح اله مرادی, بررسي تنوع زيستي محصولات زراعي و باغي استان اصفهان

نشريه بوم شناسي كشاورزي, 8, 2, 212-226, 1395

3. حمید عشقی زاده، امیرحسین خوش گفتار منش، علی اشرفی، امیر حسین معلم، نازنین پورسخی، نسیبه پورقاسمیان، مرضیه گرجی و اسما میلادی, 9 :/;9  6789 آهن کارایی تعدادی از محصولات زراعی در محیط کشت محلول

علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی, 12, 46, 655, 664

4. نسیبه پورقاسمیان و روح اله مرادی, بررسی پتانسیل استفاده از تفاله موم زنبور عسل به عنوان بستر کاشت گاوزبان اروپایی در رژیم های مختلف آبیاری

فرایند و کارکرد گیاهی, 7, 23, 49-65, 97

5. روح اله مرادی، نسیبه پورقاسمیان و مهدی نقی زاده, تأثير سطوح مختلف كمآبياري و منابع تغذيهاي بر خصوصيات كمي و كيفي سياهدانه در شرايط آب و هوايي بردسير (Nigella sativa L.)

تنش های محیطی در علوم زراعی, 11, 1, 35-46, 97

6. نسیبه پورقاسمیان، مهدی نقی زاده، روح اله مرادی و محمد سالاری, بررسی تأثیر بسترهای مختلف کاشت و محلولپاشی اسید هیومیک بر رشد و برخی ویژگیهای کمی و کیفی نشاء گوجهفرنگی

نشریه علوم باغباني )علوم و صنایع كشاورزي(, 31, 4, 658-680, 96

7. نسیبه پورقاسمیان و روح اله مرادی, انتشار گازهای گلخانه ای و پتانسیل گرمایش جهانی ناشی از مصرف نهاده های شیمیایی

نشريه بوم شناسي كشاورزي, 9, 3, 689-704, 96

8. نسیبه پورقاسمیان و روح اله مرادی, بررسي اثر تنش خشكي و اسكوربيك اسيد بر برخي پارامترهاي رشد و بيوشيميايي در گياه هميشه بهار

فرایند و کارکرد گیاهی, 6, 19, 77-88, 96

9. نسیبه پورقاسمیان و پرویز احسان زاده,   , -.$%  *+ (# (   #) ' # $% & %  ! "  بررسی پاسخهای آنتی اکسیداتیو به آلودگی کادمیوم خاک در ژنوتیپهای مختلف گلرنگ

فرایند و کارکرد گیاهی, 2, 3, 15-31, 92

10. نسیبه پورقاسمیان و مرتضی زاهدی, اثر روش کاشت و میزان رطوبت خاک بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ در اصفهان

علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی, 13, 47, 545-555, 88

11. 96, بررسي انتشار گازهاي گلخانهاي و پتانسيل گرمايش جهاني ناشي از مصرف نهادههاي شيميايي - غلات I در زراعت محصولات مهم استان كرمان

نشريه بوم شناسي كشاورزي, 9, 2, 389-405, 0

مقاله های کنفرانس

1. روح اله مرادی، نسیبه پورقاسمیان و امیر حسین سعید نژاد, تاثیر روش هاي خاکورزي، مدیریت بقایا و کود نیتروژن بر عملکرد ذرت

اولین همایش ملی کشاورزی و منابع طبیعی و دامپزشکی, دانشگاه اردکان, 96

2. نسیبه پورقاسمیان ، روح اله مرادی و مهدی نقی زاده, تاثیر مدیریت بقایا، خاکورزی و کود نیتروژن در کشت ذرت بر پتانسیل گرمایش جهانی ) GWP

چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 96

3. نسیبه پورقاسمیان ، روح اله مرادی و مهدی نقی زاده, بررسی پتانسیل استفاده از ارقام مختلف ذرت جهت سازگاری آن به شرایط تغییر اقلیم

96

4. روح اله مرادی، مهئدی نقی زاده و نسیبه پورقاسمیان, بررسی تاثیر محلولپاشی اسید هیومیک و بسترهای مختلف کاشت بر سبز شدن و رشد نشاء گوجه فرنگی

دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست، 71 و 71 شهریورماه 793, دانشگاه شهید باهنر مکرمان, 95

5. نسیبه پورقاسمیان، مهدی نقی زاده، روح اله مرادی، محمد سالاری, بررسی تاثیر بسترهای مختلف کاشت و اسید هیومیک بر میزان رشد و کلروفیل نشاء گوجه فرنگی

دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 95

6. نسیبه پورقاسمیان، پرویز احسان زاده و روح اله مرادی, بررسي برخي پاسخهاي فيزيولوژيك ارقام مقاوم و حساس گلرنگ در استرس آلودگي به كادميوم

اولین کنگره بین المللی بذر و سیزدهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات, کرج, 93

7. روح اله مرادی و نسیبه پورقاسمیان, تعيين ميزان تنوع زيستي محصولات زراعي، باغي و دامي استان كرمان

اولین کنگره بین المللی بذر و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات, کرج, 93

8. روح اله مرادی، نسیبه پورقاسمیان و اسما نجارزاده, واکنش خصوصیات کیفی زعفران به زمان برداشت گل در طول روز

هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان, 0

9. نسیبه پورقاسمیان و روح اله مرادی, بررسی تنوع زیستس کشاورزی در اقلیم های مختلف ایران

هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان, 0

10. روح اله مرادی، نسیبه پورقاسمیان و مهدی نقی زاده, بررسی اثر تنش خشکی و اسکوربیک اسید بر برخی پارامترهای رشد همیشه بهار

دومین همایش ملی تنشهای محیطی در گیاهان, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 0

11. روح اله مرادی، نسیبه پورقاسمیان و مهدی نقی زاده, بررسی برخی پارامترهای بیوشیمیایی گیاه همیشه بهار تحت تنش خشکی و اسکوربیک اسید

دومین همایش ملی تنش های محیطی در علوم زراعی, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 0

12. روح اله مرادی، نسیبه پورقاسمیتان و مهدی نقی زاده, اثر سالیسیلیک اسید بر برخی شاخصهای بیوشیمیایی همیشهبهار در شرایط تنش خشکی

سیزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر, کرمان دانشگاه شهخید باهنر کرمان, 0

13. نسیبه پورقاسمیان، روح اله مرادی، مهدی نقی زاده و رزیتا کبیری, تاثیر محلول های مختلف بر خصوصیات بیوشیمیایی بر ارقام پیچ و سوربیت شاخه بریده رز

چهارمین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای, دانشگاه ولی عصر رفسنجان, 0

مهارت ها

 کار با دستگاههای آزمایشگاهی