دکتر نعيما محمدي

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

naima.mohammadi@uk.ac.ir

 ایمیل

naima.mohammadi@uk.ac.ir

 موبایل

00989132415699

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی (پایان نامه: بررسی رویکردهای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهر کرمان) , از 1380 تا 1384

 داشگاه الزهراء تهران

کارشناسی ارشد جامعه شناتسی (پایان نامه: بررسی جامعه شناختی روابط خانوادگي در خانواده هاي چندزن و تك همسر شهر زاهدان) , از 1385 تا 1387

 دانشگاه تربیت مدرس

دکترا جامعه شناسی سیاسی (پایان نامه: بررسی جامعه شناختی جنبش های اجتماعی زنان در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی) , از 1388 تا 1392

تجربیات

 عضویت در شورای پژوهشی

معاونت پیشگیری از جرم دادگستری, دادگستری کرمان, از 1394 تا کنون

 عضو شورای پژوهشی

سازمان زندان های استان کرمان, کرمان, از 1396 تا کنون

 عضو شورای پژوهشی

ناجا, کرمان, از 1394 تا 1395

زبان ها

انگلیسی

سطح پیشرفته

فرانسه

سطح میانی

طرح های تحقیقاتی

 تأثیر آموزش روان درمانگری بین فردی به مددکاران و روان شناسان زندان بر کاهش ناهنجاری های اجتماعی مددجویان زندان های استان کرمان

در حال اجرا,

 تأثیر رویکردهای آموزشی بر رشد مهارت های اجتماعی- عاطفی کودکان

تمام شده, از 1393 تا 1394

 تأثیر ساختار خانواده بر رضایت زناشوییی

تمام شده, از 1389 تا 1390

انتشارات

کتاب ها

1. نعیما محمدی, نقد و تحلیل افسانه های ایرانی (2)

کارگاه کودک وابسته به مؤسسۀ پژوهشی کودکان دنیا, تهران, 1395
این کتاب مجموعه ای از نقدها به افسانه های کودکان است که یکی از این نقدها توسط نگارنده نوشته شده است

مقاله های مجله

1. , Life experiences of sexual minorities in Iran: limitations, adaptations and challenges

Quality & Quantity International Journal of Methodology, ISSN 0033-5177, 2017

2. محمدی، نعیما؛ مستری مهناز،, «بررسی تأثیر رویکردهای آموزشی بر مهارت¬های اجتماعی کودکان پیش¬دبستانی»

فصلنامه تعلیم و تربیت, شماره 129, 135-155, 1396

3. محمدی، نعیما، حاضری، علی محمد،, تحلیل فرم و محتوای اندیشۀ روحانیون معاصر درخصوص نسبت دین و سیاست: با تأکید بر نظریۀ زیمل

فصلنامه پژوهشنامه علوم سیاسی, دورۀ 11, شمارۀ 4, 125-152, 1395

4. محمدی، نعیما, تأثیر ناگویی خلقی بر مشکلات بین¬فردی در مددجویان زندان مرکزی شهر کرمان، 1395. ISC

فصلنامه مددکاری اجتماعی, دوره 5, شماره 2, 47-55, 1395

5. محمدی، نعیما، صیفوری، بتول, بررسی جامعه¬شناختی عوامل مؤثر بر ترجیح باروری زنان شاغل شهر کرمان»، ، ،

فصلنامه فرهنگی- تربیتی زنان و خانواده, سال 11, شمارۀ 36, 49-70, 1395

6. محمدی، نعیما،, «گونه شناسی عملکرد سازمان¬های غیردولتی زنان در برخی کشورهای اسلامی»

فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین الملل،, 27, 145-174, 1395

7. محمدی، نعیما, بررسی عملکرد و کاربرد روش تحلیل درختی در تحقیقات اجتماعی.

فصلنامه علوم اجتماعی, 25, 72, 1395

8. محمدی، نعیما؛ پوراحسان، سمیه،, «بررسی مشکلات ارتباطی در محکومین به جرائم علیه اشخاص در مرکز اصلاح و تربیت شهر کرمان»،

دوفصلنامه مسائل اجتماعی ایران, 7, 2, 121-144, 1395

9. محمدی، نعیما؛ آسکانی، خان محمد, بررسی جامعه¬شناختی تأثیر ساختار خانواده بر سلامت اجتماعی مردان

تحقیقات فرهنگی, دوره 9, شماره 4, 89-114, 1395

10. محمدی، نعیما؛ علی محمد، حاضری, تأملي نظري در باب موانع توسعة فمينيسم اسلامي

مجله انجمن جامعه شناسی, دوره 17, شماره 4, 3-24, 1395

11. محمدی، نعیما،, تبیین جامعه شناختی نقش نیروهای اجتماعی- اقتصادی در وقوع انقلاب اسلامی ایران بر اساس نظریۀ به¬رسمیت¬شناسی هونث

دوفصلنامه علمی-پژوهشی جامعه شناسی تاریخی, 7, 2, 1394

12. محمدی، نعیما،, بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی شهروندان به پلیس: نمونه مورد بررسی شهرستان بم

فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی, 42, 59-80, 1394

13. محمدی، نعیما؛ حاضری، علی محمد, بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر احساس منزلت زنان در روابط خانوادگی

دوفصلنامه پژوهشهای جامعهشناسی معاصر, سال 3, شماره 5, 51-70, 1394

14. محمدی، نعیما؛ ابراهیمی، مریم, بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر فرهنگ سازمانی کارمندان ادارة آموزش وپرورش شهر کرمان

مدیریت سرمایه اجتماعی, دوره 2, شماره 4, 564- 644, 1394

15. محمدی، نعیما؛ جوانمرد کمال،, مطالعه موردی جنبش¬های اجتماعی زنان در کشورهای: ترکيه، مصر، عربستان سعودي و مالزی

مجله مطالعات سیاسی جهان اسلام., 4, 3, 145-175, 1393

16. محمدی، نعیما و علمدار، فاطمه سادات،, «بررسی رضایتمندی زنان از زندگی خانوادگی بر حسب ساختار خانوادگی».

فصلنامۀ خانواده پژوهی, دوره 8, 30, 129-140, 1391

17. حاضری، علی محمد، محمدی، نعیما،, «بررسی جامعه شناختی زنان در کشورهای خاورمیانه»

مطالعات اجتماعی ایران, دوره ششم, 2, 30-53, 1391

18. محمدی، نعیما، حاضری، علی محمد, «راهبردهای جامعه¬شناختیِ کاهش تروریسم جدید در نظام¬های دموکرات»

فصلنامۀ راهبرد اجتماعی-فرهنگی, 2, 81 تا 96), 1391

19. قانعی راد، محمدامین، محمدی، نعیما و ابراهیمی خیرآبادی، جواد, «نقدی بر اندیشه های پسافمنیستی و مسئله کلیت انسانی »

مجلۀ پژوهش زنان, دوره 7 ., شماره 4., 1388

20. ناظرزاده کرمانی، فرناز، محمدی، نعیما و ابراهیمی خیرآبادی، جواد, «بررسي نگرش شهروندان تهراني نسبت به سرمايه اجتماعي- فرهنگی كودكان در خانواده¬هاي چندهمسر» در . زمستان

فصلنامۀ خانواده پژوهي, شماره 16, 1387

21. شیخی، محمدتقی و محمدی، نعیما, «مطالعه تطبيقي روابط خانوادگي در خانواده هاي چندزن و تك همسر شهر زاهدان»

فصلنامۀ پژوهش زنان, دوره 6, شماره 4, 1387

22. محمدی، نعیما, شیخی، محمدتقی, گونه شناسي كشمكش در خانواده هاي چند همسر و تك همسر شهر زاهدان»

فصلنامه تحقیقات زنان, سال دوم., شماره چهارم., 1387

23. , 

0

24. محمدی، نعیما؛ آسکانی، خان محمد؛, مطالعه سلامت روانی مردان با تأکید بر سنت چندهمسری در شهرستان سرباز»

فصلنامه علمی- پژوهشی زن در فرهنگ و هنر., دوره 2, شماره 7،, 257-268, 0

25. محمدی، نعیما، حاضری، علی محمد،, «تروریسم به مثابه یک جنبش اجتماعی جدید در مواجهه با تسلط لیبرال دموکراسی »

فصلنامۀ پژوهشنامۀ علوم سیاسی, دوره هفتم, شماره 2, 0

مقاله های کنفرانس

1. Mohammadi, Naima, "The Demands of Secular and Islamist women in Iran: A Historical Study "

in world congress middle east studies WOCMES, 2014

2. نجفی، فاطمه، محمدی، نعیما،, «بررسی جامعه¬شناختی عوامل مرتبط بر تعادل کار و زندگی در بین کارکنان زن شاغل در سازمان تأمین اجتماعی»،

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزۀ علوم تربیتی، روان شناسی و مطالعات اجتماعی, 1395

3. محمدی، نعیما, «تحليل معرفت¬شناختي مفهوم عينيت علمي در علوم ديني: با تأكيد بر رويكرد عقلانيت انتقادي» در

دومین همایش سراسری علوم انسانی و چالش های آن در پژوهشگاه علوم انسانی., ایران- تهران, 1391

4. Mohammadi, Naima, "Risk society and terrorism movement in democratic countries" : The Ways and Means of Living in Peace and Harmony in a Multicul

in 21st IFSSO General Conference, Turkey, Istanbul, 0

5. Mohammadi, Naima, : Sexual Subcultures and crisis in socialization process in Iran”

3rd International Conference on Social Sciences, Bali, Indonesia, 0

6. Mohammadi, Naima, The Study of Diversity in Women Social Movements in Muslim Countries

in the international seminar on capacity of women in national development, Turkey- Konya, 0

7. Mohammadi, Naima, ”Theoretical Dilemmas of feminism in OIC countries”

forth conference of social thought in Middle East and north of Africa, Beirut-Lebanon, 0

8. محمدی، نعیما؛ اسدی، محمد؛, . «بررسی تأثیر شیوه مدیریت منابع انسانی بر رضایت شغلی کارمندان دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان»، .

سومین همایش ملی تازه های روان شناسی مثبت نگر،, تهران, 0

9. اشرف گنجویی، اسماء؛ محمدی، نعیما., « تأثیر ابعاد رضایتمندی از زندگی زناشویی بر عشق ورزی به کودک»،

همایش بین المللی پژوهش های نوین ایران و جهان دز روان شناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی, ایران, 0

10. ملک قاسمی، صدیقه، محمدی، نعیما, «بررسی رابطه سرمایه فرهنگی خانواده باافت تحصیلی فرزندان /مطالعه موردی:مدارس تیزهوشان ونمونه دولتی شهرکرمان»

سومین کنفرانس روان شناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی با رویکرد بین المللی, ایران, 0

11. محمدی، نعیما؛جعفری زاده گوغری، امیر., «تقویت اکوتوریسم: با توجه به نظریۀ نوسازی بوم شناختی»،

دومین همایش ملی گردشگری،, ایران- کرمان, 0

12. محمدی، نعیما،, « نقش اعتدال در پیشبرد مذاکرات هسته ای ایران» در

همایش ملی اعتدال., ایران- تهران, 0

13. امینی زاده، حامد؛ محمدی، نعیما،, بررسی رابطه بین اشتغال مادران و سلامت عمومی فرزندان،

دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران،, 0

14. محمدی، نعیما، آشورزاده حسنی، زهرا،, تحلیل جامعه¬شناختی عوامل مؤثر بر ارتقاء هویت مذهبی زنان (مورد مطالعه شهرکرمان)،

دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران, 0

15. مستری، مهناز، محمدی، نعیما, «بررسی مهارت¬های اجتماعی کودکان پیش¬دبستانی در رویکرد پروژه ای»

اولین کنفرانس ملی جامعه شناسی تحلیلی, ایران- بروجرد, 0

16. سالار بارده، اسلام؛ محمدی، نعیما؛, «بررسی جامعه شناختی عوامل اقتصادی موثر بر رشد نرخ طلاق»

دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران،, ایران- تهران, 0

17. محمدی، نعیما؛ ابراهیمی سیریزی،علیرضا, « سنجش رضايت روستائيان از توسعه گردشگری توسط دهیاری¬های شهرستان زرند، دهستان سی ریز»

اولین کنفرانس ملی فرهنگ گردشگری و هویت شهری, ایران- کرمان, 0

18. خواجه پور، الهه؛ محمدی، نعیما،, «بررسی پیامدهای اجتماعی فرزندآوری به مثابه یک کنش بازاندیشانه»

چهارمین کنفرانس بین الملی روانشناسی و علوم رفتاری، ., 0

19. ادیبان، علی؛ محمدی، نعیما؛, « بررسي جامعه¬شناختی میزان امید به زندگی زنان سرپرست خانوار شهر بم در سال 94-93»

اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی- اسلامی (با تاکید بر پژوهش های نوین ) ., ایران- مازندران, 0

20. محمدی، نعیما, «تحول در معنای خانواده چندهمسری از آغاز تا صدر اسلام»

همایش ملی آینده پژوهی مسائل خانواده در ایران, 0

21. محمدی، نعیما, «تأملی نظری در باب زنان در کشورهای خاورمیانه»

همایش بین المللی تفکر اجتماعی و جامعه شناسی در خاورمیانه معاصر, 0

دروس

دروس ترم جاری

 حقوق مدنی زن (کارشناسی ارشد)

 جامعه شناسی روستایی (کارشناسی)

 جامعه شناسی انقلاب (کارشناسی)

دروس ترم های گذشته

 کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی (کارشناسی ارشد)

ترم جاری

 روان شناسی اجتماعی (کارشناسی)

 نظریه های جامعه شناسی معاصر (کارشناسی)

برنامه های کلاسی

 جامعه شناسی روستایی

 کاربرد کامپیوتر

 جامعه شناسی انقلاب

 حقوق مدنی زنان