دکتر سيدناصر حسيني

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شیراز

کارشناسی ریاضی ,

 دانشگاه سیراکیوز، آمریکا

کارشناسی ارشد ریاضی ,

 دانشگاه میامی، آمریکا

دکترا ریاضی ,

انتشارات

کتاب ها

1. نصرت اله شجره پور صلواتی، محمود محسنی مقدم، سید ناصر حسینی, معادلات دیفرانسیل

انتشارات فانوس کرمان, کرمان, 1393
چاپ سوم

مقاله های مجله

1. Hosseini, Qasemi Nejhad, Equalizers in Kleisli Categories

Cahiers de Topologie et Geometrie Differentielle Categoriques, 57, 1, 25, 2016

2. S.N. Hosseini, A.R. Shir Ali Nasab, Finite Products in Partial Morphism Categories

Theory and Applications of categories, 10, 29, 302-314, 2014

3. SN Hossein, SS Mousavi, A Relation between Closure Operators on a Small Category and Its Category of Presheaves

Applied Categorical Structures, 14, 99-110, 2006

دانشجویان

دکترا

دانشجویان قبلی

 امیر رضا شیر علی نسب

حد در رسته های ریخت جزئی, 1393, شهید باهنر کرمان

برنامه های کلاسی

 نظریه رسته

- شنبه 09:30 تا 11:30 - دوشنبه 09:30 تا 11:30

 مباحثی در توپولوژی جبری

- شنبه 11:30 تا 13:30 - دوشنبه 11:30 تا 13:30