دکتر صديقه نبي ييان

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

snabieian@gmail.com

تحصیلات آکادمیک

 هندوستان

دکترا Agricultural Economics , از 2008 تا 2011

 شيراز

کارشناسی ارشد اقتصاد كشاورزي (پایان نامه: اثر مگانيزاسيون بر نيروي كار كشاورزي در استان فارس) , از 1364 تا 1369

 شيراز

کارشناسی , تا 1362

فایل ها

 کارشناسی ( ارسال فایل )

افتخارات و جوایز

 Award of Gold Medal

1391/01/21

 قدرداني از فعاليت هاي آموزشي در دوران كارشناسي

63/5/7

زبان ها

فارسي

زبان مادری

انگليسي

مسلط

عربي

سطح میانی

طرح های تحقیقاتی

 بررسي بهره وري و تخصيص بهينه عوامل توليد گوشت مرغ در بخش تعاوني و خصوصي در استان كرمان

از 1382 تا 1383

انتشارات

مقاله های مجله

1. ,Zahra Tavakoli, Sedigheh Nabieyan Mohammad Reza Zare Mehrjerdi and Abdolmajid Jalaei, Effect of Temporary and Permanent Shocks of Total Factor Productivity on the Demand for Agricultural Imports in Iran

International Journal of Agricultural Management and Development, 9, 2, 135-147, 2019

2. Shahriaran, F., Sayah, M., Nabieyan,S. and Goshtasbi, N., The impact of trade liberalization in agricultural sector of Iran

Indian J. Sci. Res., 1, 1, 370-374, 2014

3. Shahriaran, F., Karimi, M., Nabieyan,S. and Ghotbaldini, M., The effect of exports on employment in agriculture and horticulture sub-sectors

Indian J. Sci. Res., 1, 1, 365-369, 2014

4. Najafi .B. and S. Nabieian, The Effect of Mechanisation on the Demand for Agricultural Labour in Fars Province of I ran

Science Technology and Development Foru, Vol. 11, No.1, 49-56, 1996

5. ساسان اسفندیاری و صدیقه نبی ئیان, بررسی تاثیر فقر بر مهاجرت از روستا به شهر در ایران

اقتصاد کشاورزی و توسعه, سال بیست و ششم, 101, 1- 27, 1397

6. محبوبه شیخ پور و صدیقه نبی ئیان, بررسی تأثیر شوكهاي پولی بر سرمایه گذاري بخش کشاورزي ایران

تحقیقات اقتصاد کشاورزي, جلد 10, 4, 125-144, 1397

7. سکینه شمس الدینی، حسین مهرابی بشرآبادی، محمدعلی یعقوبی، صدیقه نبی ئیان و محمدرضا پورابراهیمی, ارزیابی تخصیص اعتبارات کشاورزی: مطالعه موردی استان کرمان

نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی, جلد 32, 1, 31-42, 1397

8. صدیقه نبی ئیان ، ساسان اسفندیاري و احسان سپهوند, بررسی تأثیر متغیرهاي کلان اقتصادي بر Qتوبین (انگیزه سرمایه گذاري) بخش کشاورزی ایران

تحقیقات اقتصاد کشاورزي, جلد 9, 3, 17- 32, 1396

9. زهرا فتاحی طغرالجردي ، صدیقه نبی ئیان و حسین مهرابی بشرآبادي, اثرپذیري صادرات کشاورزي از اعتبارات با تأکید بر زیربخشها

تحقیقات اقتصاد کشاورزي, جلد 9, 3, 57-74, 1396

10. حمید نادری پور، صدیقه نبی ئیان و عبدالمجید جلائی, بررسی تاثیر ادوار تجاری واقعی بر تولید، اشتغال و سرمایه گذاری بخش گشاورزی ایران

پژوهشنامه اقتصاد کلان, سال دوازدهم, 24, 73-94, 1396

11. صدیقه نبی ئیان و محبوبه شیخ‌پور, بررسی اثر شوک‌های پولی بر سرمایه‌گذاری در زیربخش‌های کشاورزی ایران

اقتصاد کشاورزی و توسعه, سال 24, 96, 185-198, 1395

12. محبوبه شیخ پور و صدیقه نبی ئیان, بررسی اثر شوک های پولی بر سرمایه گذاری در زیربخش های کشاورزی ایران

اقتصاد کشاورزی و توسعه, سال بیست و چهارم, 96, 185-198, 1395

13. فرحناز شهرياران ، صديقه نبي ئيان ، حسين مهرابي بشر آبادي, بررسي تأثير صادرات بر اشتغال در زيربخشهاي كشاورزي ايران

نشريه راهبردهاي توسعه روستايي, 1, 1, 17-30, 1393

14. 4- فاطمه فتحي، محمد رضا زارع مهرجردي، رضا صداقت و صديقه نبي ئيان, تعيين نقش عملكردي بيمه كشاورزي در زيربخش هاي كشاورزي ايران

بيمه و كشاورزي, 37, 75-84, 1392

15. 4- فاطمه فتحي، محمد رضا زارع مهرجردي، رضا صداقت و صديقه نبي ئيان, ارزيابي تاثير بيمه محصولات كشاورزي و نهاده ها بر عدالت درآمدي پسته كاران شهرستان رفسنجان

بيمه و كشاورزي, 38, 59-78, 1392

16. صديقه نبي ئيان و ناصر علوي, بررسي تاثير مكانيزاسيون بر رشد بخش كشاورزي ايران

اقتصاد و كشاورزي, جلد 1, 2, 243-250, 1386

17. صديقه نبي ئيان, تاثير حذف يارانه بر توليد گوشت مرغ در استان کرمان

مجله کشاورزی و عمران روستايي, جلد 2, 1و2, 59-67, 1379

18. صديقه نبی ئيان بهاء الدين نجفی, عوامل مؤثر بر تقاضای نيروی کار در توليد چغندر قند با تاکيد بر مکانيزاسيون

علوم کشاورزی ايران, جلد 26, 2, 11-19, 1374

مقاله های کنفرانس

1. Sedigheh Nabieyan1, Mohammad Reza Azadi and Saeed Sayadi, The Impact of Financial Development on Growth of Agricultural Subsectors in Iran

29th International Conference of Agricultural Economics(ICAE, Milan. Italy, 2015

2. مهناز کلانتری پور، صدیقه نبی ئیان، محمد قطب الدینی قاسم آباد و فرحناز شهریاران, بررسی تأثیر تولید سبز بر اشتغال بخش کشاورزی

International - Conference on Green Economics, 2014

3. ساسان اسفندیاری، صدیقه نبی ییان و مهناز كلانتري پور, بررسی تأثیر بازار مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تولید ناخالص داخلی سبز - ایران و کشورهای همسایه در طول دوره 0200 0222

International Conference on Economics, Accounting, Management and Social Sciences, لهستان, 2014

4. Sedigheh Nabieyan, S. Suryaprakash, Study of Economic Globalization and Growth ofAgricultural Sector of Iran

28th International Conference of Agricultural Economics(ICAE), Iguassue, B razil, 2012

5. Sedigheh Nabieyan, S. Suryaprakash, Regional Economic Integration in Asia with Special Reference to SAARC Countries

International Conference on Agricultural Marketing in the context of Changing global Economic Order, Mysore, India, 2010

6. صديقه نبي ئيان، مهسا سياح، فاطمه شادروان و فرحناز شهرياران, بررسي تاثير انحرافات نرخ ارز واقعي بر صادرات زيربخش شيلات در ايران

نهمين كنفرانس دو سالانه اقتصاد كشاورزي ايران, تهران, 1393

7. صديقه نبي ئيان، فرحناز شهرياران، آسيه عزيزي و حسين مهرابي بشرآبادي, اثر آزادسازي تجاري بر اشتغال در زيربخش هاي كشاورزي ايران

نهمين كنفرانس دو سالانه اقتصاد كشاورزي ايران, تهران, 1393

8. حسين كهرابي بشرآبادي،‌اسيه عزيزي، فرحناز شهرياران و صديقه نبي ئيان, اثر بي ثباتي صادرات بر تقاضاي نيروي كار در زيربخش هاي كشاورزي ايران

نهمين كنفرانس دو سالانه اقتصاد كشاورزي ايران, تهران, 1393

9. سمانه نگارچی، مصطفی بني اسدي وصديقه نبي ئيان, نقش گياه ساليكورنيا در كشاورزي پايدار

اولین همايش سراسري كشاورزي و منابع طبيعي پايدار, تهران, 1392

10. مليحه كريمي، صديقه نبي ئيان و بهنام صادقي, الگوي انتقال قيمت در بازار گوشت مرغ شهرستان سيرجان

دومين سمينار ملي مديريت و پرورش دام و طيور, دانشگاه شهيد باهنر كرمان, 1392

11. كريمي م.، ص. نبي ئيان و س. عامري, بررسي انتقال پذيري قيمت جهاني پنبه در ايران

نخستين همايش بين المللي دانش، صنعت و تجارت پنبه, گرگان, 1391

12. شهرياران ف. و ص. نبي ئيان, بررسي مزيت نسبي توليد پنبه در استان كرمان

نخستين همايش بين المللي دانش، صنعت و تجارت پنبه, گرگان, 1391

13. مهسا سیاح، فرحناز شهریاران و صدیقه نبی ئیان, پیش بینی قیمت پنبه در استان کرمان : کاربرد شبکه عصبی مصنوعی

اولين همايش بين المللي اقتصاد سنجي, دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج, 1391

14. صديقه نبي ئيان, Structural Changes in Economic Globalisation with Special Reference to Agricultural Sector of Iran: An Empirical Analysis with Endogenously Determined

اولين همايش بين المللي اقتصاد سنجي, دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج, 1391

15. مليحه كريمي، سهيلا عامري و صديقه نبي ئيان, بررسي پيوستگي بازارهاي داخلي و خارجي كشمش و انگور

اولين كنفرانس ملي انگور, دانشگاه ملاير, 1391

16. 4- نبی ئيان , صديقه, بررسی بهره وری و تحصيص بهينه عوامل توليد گوشت مرغ در دو بخش تعاونی و خصوصی در استان کرمان

پنجمين کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ايران, دانشگاه سيستان بلوچستان, 1384

17. مهرابی , حسين و ص .نبی ئيان, بررسی نقش دانش در توسعه اقتصادی

همايش منطقه ای نهضت توليد علم, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان, 259-274, 1383

18. 2- نبی ئيان . صديقه, بررسی عوامل موثربر عرضه پياز در استان کرمان

سومين کنفرانس اقتصاد کشاورزی, دانشگاه فردوسی مشهد, 303-312, 1379

19. 1- نبی ئيان . صديقه و بهاءالدين نجفی, اثر مکانيزاسيون بر نيروی کار کشاورزی در استان فارس

دومين کنفرانس برنامه ريزی و توسعه, موسسه عالی پژوهش و برنامه ريزی و توسعه تهران, 1371

دروس

دروس ترم جاری

 اقتصادسنجي كاربردي پيشرفته (دکترا)

 اقتصادسنجي (کارشناسی)

 كاربرد روش هاي آماري در اقتصاد كشاورزي (کارشناسی ارشد)

دروس ترم های گذشته

 اقتصادسنجي كاربردي پيشرفته (دکترا)

 اقتصاد كشاورزي (کارشناسی)

 تجارت بين الملل (کارشناسی)

 آمارگيري نمونه اي (کارشناسی ارشد)

 اقتصادسنجي (کارشناسی)

 اقتصادسنجي تكميلي (کارشناسی ارشد)

 تهيه و ارزيابي اقتصادي طرح هاي كشاورزي (کارشناسی)

 آمار و احتمالات (کارشناسی)

 كاربرد روش هاي آماري در اقتصاد كشاورزي (کارشناسی ارشد)

 بازاريابي و زنجيره عرضه محصولات كشاورزي (کارشناسی ارشد)

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 معين جلالي

شهيد باهنركرمان

 ساسان اسفندياري

شهيد باهنركرمان

 نادري پور

شهيد باهنركرمان
دانشجویان قبلی

 مليحه كريمي

بررسي انتقال پذيري قيمت جهاني به قيمت داخلي خشكبار ايران, 1391, شهيد باهنركرمان

 فرحناز شهرياران

بررسي تاثير صادرات بر اشتغال در زيربخش هاي كشاورزي ايران, 1392, شهيد باهنركرمان

 محمد رضا آزادي

تاثير توسعه مالي بر رشد زيربخش هاي كشاورزي در ايران, 1393, شهيد باهنركرمان

 سيد احمد ميرنجفي زاده

بررسي مزيت نسبي توليد گل محمدي و گلاب شهرستان بردسير, 1393, شهيد باهنركرمان

 محمد ريحاني بزرگ

بررسي و تحليل حاشيه بازار انار در شهرضا, 1393, شهيد باهنركرمان

 نرگس عبدالعلي زاده سرآسيابي

تاثير بهره وري بر صادرات زيربخش هاي كشاورزي ايران, 1393, شهيد باهنركرمان

 محبوبه شيخ پور

تاثير شوك هاي پولي بر سرمايه گذاري بخش كشاورزي و زيربخش هاي كشاورزي در ايران, 1393, شهيد باهنركرمان

 يوسف پيكاني

بررسي بهره وري محصول اورگانيك و غير اورگانيك گوجه فرنگي مطالعه موردي شهرستان ابهر, 1393, شهيد باهنركرمان

 زهرا فتاحي طغرالجردي

بررسي اثرپذيري صاردات كشاورزي ايران از اعتبارات با تاكيد بر زيربخش ها, 1393, شهيد باهنركرمان

 زهرا فتاحي طغرالجردي

بررسي اثرپذيري صاردات كشاورزي ايران از اعتبارات با تاكيد بر زيربخش ها, 1393, شهيد باهنركرمان

 شيرين طاهري

مقايسه روش هاي تك متعيره و چند متغيره در پيش بيني واردات محصولات كشاورزي ايران, 1394, شهيد باهنركرمان

 مهناز كلانتري پور

بررسي تاثير توسعه پايدار بر توليد سبز در ايران, 1393, شهيد باهنركرمان

 زهرا توکلی

بررسی تأثیر تکانه¬های موقتی و دائمی بهره¬وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی بر تقاضای واردات بخش کشاورزی با استفاده از تکنیک بلانچارد - کوآ, 1395, شهید باهنر کرمان

 شیرین خواجه حسنی رابری

بررسی عوامل موثربرانتخاب محصولات ارگانیک توسط مصرف¬کنندگان, 1396, شهید باهنر کرمان

 زینت شیروانی

بررسی تأثیر بیماری هلندی بر تقاضا و عرضه¬ نیروی¬کار در بخش کشاورزی, 1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان

برنامه های کلاسی

 اقتصادسنجي

- دوشنبه 09:30 تا 11:30 - شنبه 13:30 تا 11:30

 كاربرد روش هاي آماري در اقتصاد كشاورزي

- دوشنبه 07:30 تا 09:30 - سه شنبه 11:30 تا 13:30
دوشنبه يكهفته در ميان

 اقتصادسنجي كاربردي پيشرفته