دکتر مرتضی زندرحیمی

استاد

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

0343211762

 ایمیل

m.zandrahimi@uk.ac.ir

 آدرس

کرمان- بلوار جمهوری اسلامی- دانشکده فنی و مهندسی

زبان ها

انگلیسی

مسلط

دروس

برنامه های کلاسی

 شکل دادن فلزات

 عملیات حرارتی

 کامپوزیت ها

ترم بهار