دکتر محسن صانعی

دانشیار بخش مهندسی برق دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

0098-34-33257276 (تلفن و فاکس)

 ایمیل

msaneei@uk.ac.ir , mohsen.saneei@gmail.com

 آدرس

کرمان، میدان پژوهش، دانشگاه شهید باهنر، مرکز انفورماتیک

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه صنعتی شریف تهران

کارشناسی مهندسی برق، الکترونیک , تا 1371

 دانشگاه علم و صنعت ایران

کارشناسی ارشد مهندسی برق، الکترونیک , تا 1374

 دانشگاه تهران

دکترا مهندسی برق و کامپیوتر، معماری کامپیوتر (پایان نامه: کاهش توان مصرفی در شبکه های روی تراشه) , تا 1387

افتخارات و جوایز

 رتبه اول کنکور سراسری سال 66 در کرمان (به جز زیرگروه هنر)

 رتبه دوم در بین فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد (سال 74)

سازمان ها

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

عضو هیات علمی, از مهر 87 تا تاکنون

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

مدیرکل فناوری اطلاعات دانشگاه, از مهر 89 تا تاکنون

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

دبیر شورای انفورماتیک دانشگاه, از آبان 89 تا تاکنون

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

رئيس کميته تخصصي انفورماتيک دانشگاه, از آبان 89 تا آبان 90

 استانداری کرمان

عضو کارگروه توسعه دولت الکترونیک استان کرمان, از آبان 93 تا تاکنون

  دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

مدرس, از بهمن 87 تا خرداد 92

 دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

عضو هیات علمی, از مهر 74 تا مهر 82

 دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

مدیر گروه الکترونیک, از 1378 تا 1381

 دانشگاه آزاد اسلامی پرند

عضو هیات علمی, از 1386 تا 1387

طرح های تحقیقاتی

  طراحی و ساخت واحد پایانه¬ای ورودی/خروجی دیجیتال NTDI01

از تیر 91 تا آذر 91

  طراحی و پیاده سازی Core باس PCI Express روی يک FPGA

از 1383 تا 1384

  طراحی و پياده¬سازی مبدل 4E3 به E4 و بالعکس با استفاده از FPGA

از تابستان 86 تا کنون

  طراحی و پیاده سازی دستگاه جدا کننده مغناطیسی خشک

از 1380 تا کنون

انتشارات

مقاله های مجله

1. R. Razmdideh, A. Mahani, M. Saneei, New Design of Scan Flip-Flop to Increase Speed and Reduce Power Consumption

World Scientific Publisher, International Journal of Circuits Systems and Computers, Volume No.24, Issue No. 10, 2015

2. H. Zandevakili, A. Mahani, M. Saneei, An Accurate and Fast Reliability Analysis Method for Combinational Circuits

COMPEL, Emerald Publisher, 2015

3. Asma Dehghania, Mohsen Saneei & Ali Mahani, A High-resolution Time-to-digital Converter Using a Three-Level Resolution

International Journal of Electronics, 2015

4. Asma Dehghani, Mohsen Saneei, Ali Mahani, A Time-to-digital Convertor Based on Resolution Control

IET Circuits, Devices & Systems, 2014

5. Majid Rahiminejad, Mohsen Saneei, Low-Power Pulsed Hybrid Flip-Flop Based on a C-element

International Journal of Electronics and Communications (Elsevier), 2014

6. Ramin Razmdideh, Mohsen Saneei, Two Novel Low Power And Very High Speed Pulse Triggered Flip-Flops

International Journal of Circuit Theory and Applications, 2014

7. Ramin Razmdideh, Mohsen Saneei, A novel Low Power and High Speed Double Edge Explicit Pulse Triggered Level Converter Flip Flop

International Journal of Circuit Theory and Applications, 2013

8. H. Zandevakili, A. Mahani, M. Saneei, Binary Probabilistic Transfer Matrix with Mixed Binary-Decimal Coding for Logic Circuit Reliability Analysis

Journal of Circuits, Systems and Computers, 22, 8, 2013

9. S. Abdollahi Pour, M. Saneei, Power Reduction by Automatic Monitoring and Control System in Active Mode

World Academy of Science, Engineering & Technology, 6, 1, p.1123-1028, 2012

10. S. Abdollahi Pour, M. Saneei, Off-State Leakage Power Reduction by Automatic Monitoring and Control System

World Academy of Science, Engineering & Technology, 6, 1, p.973-979, 2012

11. Mohsen Saneei, Ali Afzali-Kusha, and Massoud Pedram, Two high-performance and low-power serial communication interfaces for on-chip interconnects

Can. J. Elect. Comput. Eng, 34, 1,2, 2009

12. M. Saneei & A. Afzali-Kusha & Z. Navabi, Sign Bit Reduction Encoding For Low-Power Applications

Journal of Signal Processing Systems, p.321-329, 2009

13. Mohsen SANEEI, Ali AFZALI-KUSHA, Zainalabedin NAVABI, A low-power high-throughput link splitting router for NoCs

Journal of Zhejiang University SCIENCE A, p. 1708-1714, 2008

14. H. Parandeh-Afshar, M. Saneei, A. Afzali-Kusha and M. Pedram, Fast INC-XOR codec for low-power address buses

IET Computer Digital Technology, Vol.1, No.5, p. 625-631, 2007

15. Mohammad Jafar Hemmati, Mohsen Saneei, Somaye Asadian, Ahmad Hakimi, Low-Power Differential Colpitts Injection Locked Frequency Dividers Using 0.18 μm CMOS Technology

International Journal of Electronics Letters, 0

مقاله های کنفرانس

1. Maryam Amirzadeh Saljooghy، Mohsen Saneei, A Novel Algorithm for Global Routing

1st International Conference on New Research Achievements in Electrical and Computer Engineering, 2016

2. M. Rahimi Nezhad and M. Saneei, Low-Power Pulsed Triggered Flip-Flop with New Explicit Pulse in 65-nm CMOS Technology

international technical conference of IEEE Region 10, TENCON, PP.693-696, 2011

3. M. Saneei, Mohammad Reza Kakoee, Ali Afzali-Kusha, COMRA: An Efficient Low-Energy Core Mapping and Routing Path Allocation Algorithm for Heterogeneous NoCs

4th International Design and Test Workshop, Riyadh, Saudi Arabia, 2009

4. Mohammad-Reza Binesh-Marvasti, Mohsen Saneei, and Ali Afzali-Kusha, Time- Efficient Power-Constrained Core Mapping Algorithm in NoC Based on Genetic Algorithm

IEEE East-West Design & Test Symposium (EWDTS), Yerevan, pp. 205-210, 2007

5. M. Saneei, A. Afzali-Kusha,and Z. Navabi, Low-power and Low-latency Cluster Topology for Local Traffic NoCs

ISCAS 2006, Greece, pp. 1727-1730, 2006

6. M. Saneei, A. Afzali-Kusha,and Z. Navabi, Low-latency Multi-Level Mesh Topology for NoCs

in the 18Pth P International Conference on Microelectronics (ICM-2006), Dhahran, Saudi Arabia, 2006

7. M. Saneei, A. Afzali-Kusha, and Z. Navabi, Single strobe Mesochronous Technique for NoCs

in the 18Pth International Conference on Microelectronics (ICM-2006), Dhahran, Saudi Arabia, 2006

8. M. Saneei, A. Afzali-Kusha,and Z. Navabi, A Serial Bus Encoding Scheme for Low Power Application

in the International Symposium on System-on-Chip, Tampere, Finland, 2006

9. M. Saneei, A. Afzali-Kusha,and Z. Navabi, A Mesochronous Technique for Communication in Network on Chips

in the International SoC Design Conference (ISOCC), Seoul, Korea, 2006

10. M. Saneei, A. Afzali-Kusha, and Z. Navabi, Sign Bit Reduction Encoding For Low Power Applications

in Proceedings of Design Automation Conference (DAC), U.S.A, 2005

11. M. Saneei, A. Afzali-Kusha, and Z. Navabi, A Low Power Technique Based on Sign Bit Reduction

in Proceedings of the 16Pth P International Conference on Microelectronics (ICM), Tunis, Tunisia, pp. 497-500, 2004

12. K. H. Rouintan, M. Saneei, Distortion Reduction in diffusion Resistors

in Proceedings of 4th Iranian Conference on Electrical Engineering, Tehran, Iran, 1996

13. حامد دلاکی، محسن صانعی, بهبود تحمل پذیری خطا با استفاده از ناحیه بندی در شبکه های روی تراشه سه بعدی

بیست و چهارمین کنفرانس مهندسی برق ایران, شیراز, 1995

14. مهدی آل سعدی، محسن صانعی, كاهش توان و انرژي براي سيمهاي سرتاسري روي تراشه با سوئينگ كم

بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق ایران (ICEE2014), تهران, 1393

15. مهدی آل سعدی، محسن صانعی, سيگنالينگ تفاضلي مد جريان با سوئينگ كم براي سيمهاي سرتاسري روي تراشه

بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق ایران (ICEE2014), تهران, 1393

16. محمد حسن شعبانی ، محسن صانعی, یک حلقه قفل شونده در فاز تمام دیجیتال سرعت بالا داراي یک مبدل زمان به کد دیجیتال با نمونه برداري چند فرکانسه مبتنی بر FPGA

بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق ایران (ICEE2014), تهران, 1393

17. رامین رزم دیده، محسن صانعی, فلاپ تغییر دهنده سطح تحریک شونده با پالس خارجی و حساس به دو لبه با توان مصرفی کم

بیست ویکمین کنفرانس مهندسی برق ایران (ICEE21), مشهد, 1392

18. H. Zandevakili، A. Mahani, M. Saneei, Reliability Analysis of Logic Circuits Using Binary Probabilistic Transfer Matrix

21th Iranian Conference on Electrical Engineering, Mashhad, 1392

19. زینب پورطاهری، محسن صانعی، مریم پورمحی آبادی, ﻃﺮاﺣﯽ آﺷﮑﺎرﺳﺎز ﻓﺎز -ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺮاي ﺣﻠﻘﻪﻫﺎي ﻗﻔﻞ ﺷﻮﻧﺪه ﻓﺎز در ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﯿﺘﺮ ﮐﻢ

بیست ویکمین کنفرانس مهندسی برق ایران (ICEE21), مشهد, 1392

20. اسماء دهقانی، محسن صانعی, مبدل زمان به دیجیتال در حلقه قفل فاز با عملکرد بالا و توان پائین

همایش ملی برق و توسعه پایدار, مشهد, 1392

21. Rashin Asadi, Mohsen Saneei, A Monotonic, low power and high resolution digitally controlled oscillator

همایش ملی برق و توسعه پایدار, مشهد, 1392

22. Hossein Yazdizadeh, Mohsen Saneei, New Dynamic Body Biasing NMOS NetworkTechnique for Subthreshold Domino Circuits

20th Iranian Conference on Electrical Engineering, Tehran, 1391

23. اسماء احمدیان مرج، محسن صانعی, طراحی فليپ فلاپ با پالس راه انداز خارجی با توان مصرفی کم و سرعت بالا

کنگره مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات, مشهد, 1391

24. زهره نصیری گوکی، محسن صانعی, یک روش کدینگ برای کاهش همشنوایی با استفاده از افزونگی زمانی

کنگره مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات, مشهد, 1391

25. نونا مس شناس، محسن صانعی, طراحی یک فلیپ فلاپ راه اندازی شونده با پالس خارجی با توان مصرفی پایین

کنگره مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات, مشهد, 1391

26. وحیده شنبدی، محسن صانعی, طراحی حافظه SRAM توان پایین 10 ترانزیستوری

کنگره مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات, مشهد, 1391

27. محمدحسن شعبانی، محسن صانعی, حلقه قفل شونده در فاز تمام دیجیتال 2 تا 2/5 گیگاهرتز با توان مصرفی پایین

کنگره مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات, مشهد, 1391

28. اسماء احمدیان مرج، محسن صانعی, طراحی یک فلیپ فلاپ کم توان با استفاده از المان C و تکنینک دشارژ شرطی

الکترونیک و فرصت های فرارو, تهران, 1391

29. رامین رزم دیده، اسماء احمدیان مرج ، محسن صانعی, بررسی و طراحی فلیپ فلاپ تحریک شونده با پالس با توان مصرفی پایین و سرعت بالا

الکترونیک و فرصت های فرارو, تهران, 1391

30. اسماء احمدیان مرج، محسن صانعی, طراحی یک فلیپ فلاپ با توان مصرفی کم و سرعت بالا با استفاده از المان C

هجدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران, تهران, 1391

31. اسحاق پورطاهری، محسن صانعی, معرفی سه سلول جمع‌کننده جدید با توان مصرفی کم در تکنولوژی 65nm

هجدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران, تهران, 1391

32. اميرحسين فرزاميان، محسن صانعي، هاجر باغچه بند, بررسي و طراحي مدار تغيير سطح ولتاژ کم توان و سرعت بالا با تکنيک چند ولتاژ آستانه

سومين کنفرانس مهندسي برق و الکترونيک ايران, ایران، کناباد, 1390

33. زینب پورطاهری، محسن صانعی، مریم پورمحی آبادی, طراحی آشکارساز فاز– فرکانس برای حلقه‌های قفل شونده فاز توان پایین و فرکانس بالا

هفدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران, تهران, 1390

34. رامین رزم دیده، محسن صانعی, بررسی و طراحی فلیپ فلاپ تغییر دهنده سطح با توان کم و سرعت بالا با کلاک گیت شده

هفدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران, تهران, 1390

35. حميد خالصي، محسن صانعي, طراحي يک فليپ فلاپ راهاندازي شونده با پالس با توان مصرفي پايين

نوزدهمين کنفرانس مهندسي برق ايران, دانشگاه صنعتي اميرکبير, 1390

36. محسن کفاش، محسن صانعي, مدارفليپ فلاپ جديد با جريان اتصال کوتاه کم و حداقل بار کلاک

نوزدهمين کنفرانس مهندسي برق ايران, دانشگاه صنعتي اميرکبير, 1390

37. حميد کهنوجي، محسن صانعي, طراحي يک سلول SRAM 9 ترانزيستوري جديد به منظور کاهش توان نشتي وبهبود SNM خواندن

اولين همايش منطقه اي پژوهش در فناوري برق, دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد, 1389

38. حميد کهنوجي، محسن صانعي, يک سلول SRAM 9 ترانزيستوري کم مصرف باسرعت و پايداري بهبود يافته

اولين همايش منطقه اي مهندسي برق, دانشگاه آزاد اسلامي يزد, 1389

39. Mohammad Hassan Shabaany, Mohsen Saneei, A 0.7-to-1.1 GHz All-Digital Phase-Locked Loop With A New Phase Frequency Detector And Controlled Oscillator with Body-Biasing

16th international symposium on computer architecture and digital systems (CADS 2012), Shiraz, 0

مهارت ها

 VLSI circuit and system design: low-power and high speed

 Computer Architecture

 Digital system design

 FPGA and HDL Design

دروس

دروس ترم جاری

 سیستم های دیجیتال 1 (کارشناسی)

شنبه و دوشنبه 7:30 الی 9:30

 طراحی مدارهای مجتمع فشرده (AVLSI) (کارشناسی ارشد)

شنبه و دوشنبه 15:30 الی 17:30

دروس ترم های گذشته

 الکترونیک 2 (کارشناسی)

 طراحی مدارهای مجتمع دیجیتال توان پایین (LPD) (کارشناسی ارشد)

 طراحی به کمک زبانهای توصیف سخت افزاری (VHDL) (کارشناسی ارشد)

 محاسبات کامپیوتری (Computer Arithmetic) (دکترا)

 مدارهای منطقی (Logic Design) (کارشناسی)

 مدار منطقی پیشرفته (کارشناسی)

 الکترونیک 1 (کارشناسی)

 الکترونیک 3 (کارشناسی)

دانشجویان

دکترا

دانشجویان جاری

 رامین رزمدیده

شهید باهنر کرمان

 ساناز سالم

شهید باهنر کرمان

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 مرضیه قاسمی

 منیره محیاپور

 شیرین عسکری

 سمیرا صفری زاده

 فاطمه فتاحیان

دانشجویان قبلی

 مهدی آل سعدی

تکنيک هاي کاهش توان و افزايش سرعت در اتصالات مياني روي تراشه, 1390, دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

 کاووس منصوري هفشجاني

بهبود توان و تاخير در اتصالات مياني با استفاده از روش سيگنال رساني جرياني, 1390, دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

 مجيد رحيمي نژاد

Low Power and High Performance Flip-Flop Design, 1390, دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

 حميد کهنوجي

Performance and SNM aware power reduction in SRAM cells in nanoelectronic technology, 1389, دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

 سميه عبدالهي پور

1391, دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

 کيوان کيارش

1391, دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

 حسين يزدي زاده

1391, دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

 سيدمحمد سيف الحسيني

1391, آزاد اسلامی تهران مرکز

 زينب پورطاهري

1391, شهید باهنر کرمان

 محمدحسن شعباني

1391, دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

 اسماء احمديان

1391, شهید باهنر کرمان

 زهره نصيري نژاد

1391, شهید باهنر کرمان

 راشين اسدي

1392, شهید باهنر کرمان

 اسما دهقاني

1392, شهید باهنر کرمان

 الهام اميري توسلي

1392, دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

 راضیه علیزاده

شهید باهنر کرمان

 زهره نصیری نژاد

شهید باهنر کرمان

 فروزان بهرامی

شهید باهنر کرمان

 محمدجواد مولودی

شهید باهنر کرمان

 بدری میرزایی

حافطه های SRAM, شهید باهنر کرمان

 حامد دلاکی

شبکه های روی تراشه سه بعدی, شهید باهنر کرمان

 پیام روزبهاني فرد

مبدلهای زمان به دیجیتال, شهید باهنر کرمان

 رامین رزمدیده

1392, دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

 مهرناز تاج الدینی

1395, شهید باهنر

 سهیلا دولت آبادی

1395, شهید باهنر