دکتر یوسف مسلمی مهنی

استادیار

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه یزد

کارشناسی علوم سیاسی , از 1380 تا 1384

 دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد علوم سیاسی- سیاست گذاری عمومی (پایان نامه: سیاست گذاری های ارتقای ایمنی در تصادفات جاده ای و تاثیر آن بر کاهش زیان انسانی و غیر انسانی در کشور) , از 1385 تا 1387

 دانشگاه تهران

دکترا علوم سیاسی- سیاست گذاری عمومی (پایان نامه: سیاست های عمومی دولت و توسعه کلان شهرها: اراپه یک مدل کاربردی: مطالعه موردی شهر کرمان) , از 1388 تا 1395

دوره ها

 اقتصاد سیاسی

 تعلیم و تربیت اسلامی 2

 اخلاق حرفه ای

فایل ها

 تست ( ارسال فایل )

 تست 2 ( ارسال فایل )

علاقمندی ها

 روش های سیاست پژوهی

 سیاست گذاری شهری

 طراحی مدل اجرای سیاست های عمومی

 دولت و فضاهای عمومی

 دولت و فضاهای عمومی

 دولت و فضاهای عمومی

 دولت و فضاهای عمومی

زبان ها

انگلیسی

مسلط

عربی

سطح میانی

فارسی

زبان مادری

مهارت ها

 مهارت های هفت گانه ADSL

 کار با نرم افزار SPSS

 آشنایی با نرم افزار Atlas ti

 آشنایی با نرم افزار Virastyar

دروس

دروس ترم جاری

 مسایل سیاسی اقتصادی جهان سوم (کارشناسی ارشد)

 دیپلماسی در سازمان های بین المللی (کارشناسی ارشد)

 شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم (کارشناسی)

 دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام (کارشناسی)

 حقوق اساسی (کلیات) (کارشناسی)

دروس ترم های گذشته

 نوسازی سیاسی (کارشناسی)

 حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (کارشناسی)

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 خواجویی مقدم

مقایسه عوامل موثر بر سیاست گذاری آموزشی در ایران و سایر کشورها: مطالعه موردی دانش آموزان مقطع راهنمایی و دبیرستان شهر سیرجان, 1397, دانشگاه شهید باهنر