دکتر سيدمحسن سجاديان

متخصص علوم تشریحی دامپزشکی

خلاصه

رشته تخصصی : علوم تشریحی دامبزشکی

انتشارات

مقاله های مجله

1. محمد ناصر ناظم - سید محسن سجادیان, Anatomical transverse magnetic resonance imaging study of ligaments in palmarsurface of metacarpus in Miniature donkey: identification of a new ligament

Folia Morphology, 76, 1, 110-116, 2017

2. محمد ناصر ناظم- سید محسن سجادیان- علیرضا نخعی, Anatomy , functional anatomy and morphometrical study of forelimb column in Asiatic cheetah (Acinonyx jubatus venaticus)

italian journal of anatomy and embryology, 122, 3, 157-172, 2017

3. بهادر شجاعی, محمد ناصر ناظم, سید محسن سجادیان, محمد حسن زاده , حمید جعفری, monocephalus omphalopagus (tetrabrachius tetrapus) in a lamb

Iranian journal of veterinary medicine, 10, 2, 151-156, 2016

4. سید محسن سجادیان , بهادر شجاعی , بابک سهراب زاده, computed tomographic anatomy of the abdominal cavity in the jebeer (Gazella Bennetti)

Anatomical Science, 12, 1, 37-44, 2015

5. محمد ناصر ناظم - حمید توکلی - سید محسن سجادیان, Histomorphometrical and Histopathological assessment of in ovo methionine injection on the skin layers and its collagen bundles of chicken embryo

Anatomical Science, 12, 3, 116-120, 2015

6. محمد ناصر ناظم - سید محسن سجادیان - داریوش وثوق - علی میرزااسماعیلی, Topographic description of metacarpal tendons and ligaments of anatoly donkey by ultrasonography and introducing a new ligament

Anatomical Sceince, 12, 3, 137-143, 2015

7. , Histomorphometric analysis of the small intestine of boiler chick embryos injected in ovo with the methionine

Animal Production Science, 0

مقاله های کنفرانس

1. ز.کردزاده- م.ن.ناظم- سیدمحسن سجادیان- ه.خالقی, مطالعه عضلات خم کننده انگشتان دست بز کرکی راینی توسط ام آر آی ,معرفی یک لیگامان جدید

چهاردهمین سمپوزیوم ملی جراحی, بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی, دانشگاه شهرکرد, 236, 1398

2. سید محسن سجادیان- م. ن. ناظم- س. طالبی پور, مطالعه سیستم اسکلتی ماهی حلوا سفید با استفاده از تصاویر رادیوگرافی

چهاردهمین سمپوزیوم ملی جراحی, بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی, دانشگاه شهرکرد, 310, 1398

3. سید محسن سجادیان- سعیده طالبی پور, بررسی سیستم اسکلتی ماهی حلوا سیاه با استفاده از تصاویر رادیوگرافی

چهارمین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات -تهران, 223, 1397

4. سید محسن سجادیان,امیر ستاری,مجید عسکری حصنی, الهه روح بخش, محیا تکاسی, مقایسه ریخت شناسی و خصوصیات تشریحی کبد ,طحال و کلیه در دو گونه ماهی کفال

دهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران, کرمان, 1396

5. امیر ستاری, سید محسن سجادیان, مجید عسکری حصنی, زهرا صافی زاده, حسین دهقانی, ارزیابی مورفولوژیک و آناتومیک دستگاه گوارش در گونه ماهی کفال پوزه باریک

دهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران, کرمان, 1396

6. سید محسن سجادیان, امیر ستاری, مجید عسکری حصنی, اسما علیپور کرمانی, آیدا یوسف زاده, مقایسه ریخت شناسی و خصوصیات تشریحی دستگاه گوارش کفال پشت سبز

دهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران, کرمان, 1396

7. سید محسن سجادیان .سعیده طالبی پور. سید علیرضا اشرف منصوری, بررسی کالبدشناختی کیسه صفرا و مجاری کبدی گوسفند نژاد کرمانی با استفاده از تکنیک های تشریحی و تصاویر رادیوگرافیکی

سومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی, کرمان, 1, 139, 1396

8. سید محسن سجادیان- زهره پور امینایی, سی تی آناتومی ناحیه سر بز کوهی

چهارمین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات -تهران, 175, 0

9. ز. کردزاده-م.ن.ناظم-سید محسن سجادیان-د.وثوق-ه.خالقی, مطالعه سرخرگ های دست بز کرکی راینی با استفاده از تکنیک های رادیولوژی و سی تی اسکن

چهاردهمین سمپوزیوم ملی جراحی, بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی, دانشگاه شهرکرد, 143, 0

10. ناظم-سید محسن سجادیان- صفایی- شفیع مقدم, بررسی تغییرات سلول های کوپفر به دنبال تزریق متیونین در رت

چهارمین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات -تهران, 88, 0

11. سید محسن سجادیان. امیر ستاری. مجید عسکری. سعیده طالبی پور, مقایسه سیستم اسکلتی کفال ماهیان با استفاده از تصاویر رادیوگرافی

سومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی, کرمان, 140, 0

دروس

دروس ترم جاری

 کالبدشناسی سیستماتیک 1 (دکترا)

 کالبدشناسی سیستماتیک 2 (دکترا)

 اصول کالبدشناسی و فیزیولوژی دام (کارشناسی)

 فیزیولوژی و تشریح دام (کارشناسی)

دروس ترم های گذشته

 کالبدشناسی مقایسه ای 1 (دکترا)

 آناتومی کاربردی (پسا دکترا)

 آناتومی (کارشناسی ارشد)

 تکنیک های تهیه نمونه های تشریحی (کارشناسی ارشد)

 کالبدشناسی مقایسه ای 2 (دکترا)

برنامه های کلاسی

 کالبد سیستماتیک1

- شنبه 09:30 تا 10:30 - شنبه 09:30 تا 13:30

 ع.کالبدسیستماتیک 1

- شنبه 11:30 تا 15:30

 کالبد سیستماتیک 2

- یک شنبه 10:30 تا 11:30

 ع کالبد سیستماتیک 2

- یک شنبه 11:30 تا 15:30

 اصول فیزیولوژی و تشریح دام

- دوشنبه 13:30 تا 15:30

 ع .اصول فیزیولوژی و تشریح

- دوشنبه 11:30 تا 13:30

 ع.اصول فیزیولوژی و تشریح

- دوشنبه 15:30 تا 19:30