دکتر محمد رنجبر همقاوندي

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

M.ranjbar@uk.ac.ir

علاقمندی ها

 کوه پیمایی، طبعت گردی

زبان ها

فارسی

زبان مادری

المانی

سطح پیشرفته

انگلیسی

سطح پیشرفته