سيد حامد موسوي راد

استاديار

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

hamedmoosavirad@gmail.com

 ایمیل

s.h.moosavirad@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه نيو ساوت ولز

دکترا مهندسي صنايع- سيستم , از 1389 تا 1393

 دانشگاه علم و صنعت ايران

کارشناسی ارشد مهندسي صنايع , از 1385 تا 1387

 دانشگاه شهيد باهنر كرمان

کارشناسی مهندسي صنايع , از 1381 تا 1385

دوره ها

 مباني تئوريك مديريت و كنترل پروژه (مقدماتي)

ارائه شده براي شركت نيرو صنعت سرچشمه (1396)

 مديريت پروژه و آشنايي با استاندارد PMBOK

ارائه شده براي بنياد مسكن استان كرمان (1394)

 دوره آموزشي طراحي و بهينه سازي سيستم تعمير و نگهداري PM

ارائه شده براي شركت فرآوري ذغالسنگ پابدانا (1395)

 دوره آموزش نرم افزار كنترل پروژه پريماورا P6

ارائه شده براي كارخانه كك و فولاد زرند ايرانيان (1395)

فایل ها

 تحليل سيستم ها ( ارسال فایل )

 1. سرفصل مطالب
 2. بخش1
 3. بخش 2
 4. بخش 3
  هر اسلايد در يك صفحه است
 5. بخش 4
 6. آموزش ونسيم
  دانلود نرم افزار http://vensim.com/free-download/
 7. دو نمونه پروژه تحليل سيستم
  برگرفته از كتاب تفكر سيستمي دكتر قاسم مختاري
 8. فايل نرم افزار ونسيم
 9. بخش 5
 10. بخش 6
 11. پروژه اول (مدلسازي سيستم هاي نرم)
  زمان تحويل 16 اسفند از طريق ايميل و ارائه شفاهي 16 اسفند
 12. پروژه دوم (پويايي هاي سيستم با ونسيم)
 13. آموزش تصويري ونسيم 1
 14. آموزش تصويري ونسيم 2
 15. ريز نمرات درس تحليل سيستم ها نيمسال دوم 95-96
  رويت برگه شنبه ساعت 11 تا 12

افتخارات و جوایز

 International Editorial Review Board

Journal of Organizational and End User Computing,

ISI ranked

 Associate Editor

International Journal of Applied Industrial Engineering,

 International Advisory Board

International Journal of Knowledge Management,

علاقمندی ها

 مديريت زنجيره تامين، مهندسي چرخه حيات و توليد پايدار و سبز، مديريت كيفيت، مديريت دانش، برنامه ريزي استراتژيك، كنترل پروژه، نگهداري و تعميرات، سيستم هاي ديناميكي، تحليل داده ستانده، تحليل پوششي داده ها

زبان ها

انگليسي

مسلط

سازمان ها

 دانشگا ه شهيد باهنر كرمان

استاديار بخش مهندسي صنايع, از 1393 تا کنون

 نيرو صنعت سرچشمه

مشاور, از 1396 تا کنون

انتشارات

کتاب ها

1. MoosaviRad, S. H., M. Ghazanfari, M. Jafari, S. M. Moosavirad,, Organizational culture, learning, and knowledge management

Common Ground Publishing LLC, Illinois, 2011
Part I: Organizational Culture, Chapter 1: Creating an Innovation Culture and Managing Knowledge

مقاله های مجله

1. Khajouei, H., Kazemi, M., Hamed Moosavirad, S., Ranking information security controls by using fuzzy analytic hierarchy process

Information Systems and e-Business Management, 15, 1, 1-19, 2017
IF: 0.385

2. Haidari, M., Mooavirad, S.H, Energy Consumption Intensity in China Steel Supply Chain

Jurnal Kemanusiaan, 25, 3, 53-60, 2016
ISC Indexed

3. MoosaviRad, S.H., Ghodsian, H, Strategy Map of Iran Technical and Vocational Training Organization

Journal of Administrative Management, Education and Training, 12, 4, 106-116, 2016
ISC indexed

4. Hamed MoosaviRad, S., Kara, S., & Ibbotson, S, Impact of international outsourcing on the value adding of industries

The International Journal of Logistics Management, 25, 3, 463-486, 2014
IF: 0.946

5. MoosaviRad, S. H., Kara, S., & Hauschild, M. Z., Long term impacts of international outsourcing of manufacturing on sustainability

CIRP Annals-Manufacturing Technology, 63, 1, 41-44, 2014
IF: 2.542

6. قاسميان فرد، احسان، موسوي راد، سيد حامد, تحلیل برق توزیع شده با استفاده از پویایی شناسی های سیستم (مطالعه موردی: شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان)

فصلنامه علمی پژوهشی سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی, پاييز, 1396
مجله علمي و پژوهشي ISC Indexed

7. میلاد شاهسواری، سید حامد موسوی راد, ارائه چهارچوبی برای ترسیم نقشه استراتژی با ترکیب روشهای SWOT و QSPM و DEMATEL: مورد کاوی شرکت نصب نیرو

نشریه مدیریت مهندسی و رایانش نرم, 2, 1, 101-127, 1395

8. موسوي راد، سيد حامد، قدسيان، حسين, تحلیل مهاجرت نخبگان و تاثیر سیاست های بازدارنده با استفاده از پویایی های سیستم

فصلنامه پژوهش‌های مدیریت راهبردی, 21, 59, 37-62, 1394
مجله علمي و پژوهشي ISC indexed

مقاله های کنفرانس

1. Ehsan Ghasemian, Seyed Hamed Moosavi Rad, Using System Dynamics Theory for Analysing Non-Distributed Energy due to Electricity Outages

2nd International Conference on New Challenges in Management and Business, Ardabil, Iran, 2015

2. Mohammad Reza Heydari, Seyed Hamed Moosavi Rad, An Investigation into the Energy Consumption of China Steel Industry Suppliers

2nd International Conference on New Challenges in Management and Business, Ardabil, Iran, 2015

3. آرزو عظیمی فرد، سید حامد موسوی راد، شهرام آریافر, اولویت‏بندی معیارهای زنجیره تامین سبز پایدار در صنعت فولاد

چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست, تهران, 1396

4. سبحان سیوندی پور، سيد حامد موسوي راد, ارائه يك مدل علي و معلولي براي سيستم مديريت كيفيت

پنجمين كنفرانس مديريت، اقتصاد و حسابداري, آذربايجان شرقي, 1395

5. شيرين بيگلري، سيد حامد موسوي راد, توسعه مدلی جهت تحلیل مصرف آب در زنجیره های تأمین صنایع با توجه به مطالعه موردی صنایع فلزی

سيزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع, مازندران، ايران, 1395

6. حسين صديقي خواه، سيد حامد موسوي راد, دی اکسید کربن انتشاريافته و مصرف انرژی در زنجیره های تامین صنعت حمل و نقل آبی در کشورهای آسیایی

دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع, تهران, 1394

دروس

دروس مورد علاقه

 سمينار نظري (روش تحقيق) (کارشناسی ارشد)

ارائه در ترم دوم هر نيمسال

 مديريت و كنترل پروژه (کارشناسی)

 برنامه ريزي نگهداري و تعميرات (کارشناسی)

ارائه در ترم اول هر نيمسال

 برنامه ريزي استراتژيك (کارشناسی ارشد)

 سيستم هاي ديناميكي (کارشناسی ارشد)

 تحليل سيستم ها (کارشناسی)

 مديريت كيفيت و بهره وري (کارشناسی)

ارائه در ترم دوم هر نيمسال

 مديريت زنجيره تامين (کارشناسی ارشد)

برنامه های کلاسی

 مديريت و كنترل پروژه

- شنبه 08:00 تا 10:00 - دوشنبه 08:00 تا 10:00

 تحليل سيستم ها

 مديريت كيفيت

 سمينار نظري

 كنترل پروژه دانشجويان مهندسي مكانيك

- چهارشنبه 13:00 تا 14:30

 مديريت نگهداري و تعميرات

- شنبه 10:00 تا 12:00 - دوشنبه 10:00 تا 12:00

 مديريت زنجيره تامين

- شنبه 15:00 تا 17:00 - دوشنبه 15:00 تا 17:00
كارشناسي ارشد