دکتر سيدمحمدحسين موسوي نسب

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

034-31322425

 ایمیل

hossein.mousavi-nasab@uk.ac.ir

 آدرس

کرمان، انتهای بلوار ۲۲ بهمن، میدان پژوهش، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، بخش روان شناسی، دانشگاه شهید باهنر، ۷۶۱۶۹-۱۴۱۱

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه علامه طباطبایی تهران

کارشناسی روانشناسی بالینی , از 1377 تا 1381

 دانشگاه شیراز

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی , از 1381 تا 1384