دکتر مهدي مهيجي

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه تهران

کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات , از 1380 تا 1384

 دانشگاه تبریز

کارشناسی ارشد اصلاح نباتات , از 1384 تا 1386

 دانشگاه تبریز

دکترا اصلاح نباتات , از 1388 تا 1392

علاقمندی ها

 بیان ژن

 سیتوژنتیک

 پروتئومیکس

 به نژادی کلاسیک

زبان ها

فارسی

زبان مادری

انگلیسی

سطح میانی

ترکی

مسلط

انتشارات

مقاله های مجله

1. Fatemeh Khodadadi, Masoud Tohidfar, Mehdi Mohayeji, Abhaya M Dandekar, Charles A Leslie, Daniel A Kluepfel, Timothy Butterfield, Kourosh Vahdati, Induction of polyphenol oxidase in walnut and its relationship to the pathogenic response to bacterial blight

Journal of the American Society for Horticultural Science, 141, 2, 119-124, 2016

2. , Heterosis profile of sunflower leaves: A label free proteomics approach

Journal of Proteomics, 2014

3. , Effect of postharvest salicylic acid treatment on reducing chilling injury in tomato fruit

Romanian Biotechnology Letters, 2012

4. , Alleviation of postharvest chilling injury of tomato fruitby salicylic acid treatment

Journal of Food Science and Technology, 2012

5. , Impact of postharvest brassinosteroids treatment on PAL activity in tomato fruit in response to chilling stress

Scientia Horticulturae, 2012

6. , Genetic Diversity of Synthetic Alfalfa Generations and Cultivars Using Tetrasomic Inherited Allozyme Markers

Journal of Agricultural Science and Technology, 13, 425-430, 2011

مقاله های کنفرانس

1. مهدیه لری نژاد، مهدی مهیجی، روح الله عبداشاهی و داود صادق زاده اهری, بررسی پارامتر های ژنتیکی برخی صفات مورفولوژیک و زراعی در ژنوتیپ ها و ارقام نخود سفید کابلی (Cicer arientinum L)

ششمین همایش ملی حبوبات ایران, خرم آباد, 1395

2. , بررسی تنوع ایزوزیمی چند گونه از گیاه دارویی مریم گلی (سالویا) در منطقه آذربایجان شرقی

سومین همایش گیاهان دارویی, تهران, 0

3. , بررسی تنوع ژنتیکی در نسلها و ارقام سنتتیک یونجه از طریق نشانگرهای ایزوزیمی

دهمین گنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات, کرج, 0

4. , ارزیابی تنوع ژنتیکی لوبیا قرمز از طریق صفات زراعی و پروتئنهای ذخیره ای دانه

دهمین گنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات, کرج, 0

5. , گروه‌‌بندي محيط‌ها جهت کاهش اثر متقابل تغيير در رتبه در نخود سفيد كابلي (Cicer arietinum L.) با استفاده از مدل آماری SHMM

سومین همایش حبوبات ایران, کرمانشاه, 0

6. , تنوع ژنوتيپ‌هاي لوبياي معمولي (Phaseolus vulgaris L.) با سه روش استخراج متوالي پروتئين‌هاي ذخيره اي دانه

سومین همایش حبوبات ایران, کرمانشاه, 0

7. , بررسی برخی ویژگی های زراعی باقلا در کشت خالص و مخلوط با ذرت

سومین همایش حبوبات ایران, کرمانشاه, 0

8. , ارزیابی قارچ میکوریز آربوسکولار با استفاده از بیومارکرهای لیپیدی

سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران, 0

9. , ارزیابی ترکیب جمعیت میکروبی خاک های متاثر از شوری و پوشش گیاهی، با استفاده از الگوی اسید چرب فسفولیپیدی

سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران, 0

دروس

دروس ترم جاری

 بهنژادی برای تنش های زیستی (دکترا)

 سیتوژنتیک (کارشناسی ارشد)

 طرح آزمایش های کشاورزی (کارشناسی)

 آمار و احتمالات (کارشناسی)

 اصلاح نباتات خصوصی (کارشناسی)

 بهنژادی گیاهی پیشرفته (کارشناسی ارشد)

دروس ترم های گذشته

 ژنتیک تکمیلی (کارشناسی ارشد)

 ژنتیک (کارشناسی)

دروس مورد علاقه

 اصول اصلاح نبات (کارشناسی)

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان قبلی

 مهدیه لری نژاد

 هادی افضلی

برنامه های کلاسی

 عملیات سیتوژنتیک

- شنبه 09:30 تا 11:30

 ژنتیک تکمیلی

- یک شنبه 07:30 تا 09:30 - دوشنبه 12:30 تا 01:30

 آمار و احتمالات

- یک شنبه 01:30 تا 03:30

 طرح آزمایش های کشاورزی

- سه شنبه 07:30 تا 09:30

 سیتوژنتیک

- سه شنبه 09:30 تا 11:30

 اصلاح نباتات خصوصی

- سه شنبه 01:30 تا 02:30 - چهارشنبه 09:30 تا 11:30