محمدرضا محمدآبادی

پروفسور

خلاصه

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان، معاون توسعه و پشتیبانی (اداری و مالی) مجتمع آموزش عالی بم و مدیر مسئول مجله بیوتکنولوژی کشاورزی متولد شهرستان بم

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

03431322689

 موبایل

09133987534

 آدرس

کرمان - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده کشاورزی

 ایمیل

mrm@uk.ac.ir mmohammadabadi@yahoo.ca

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه سیستان و بلوچستان

کارشناسی مهندسی علوم دام , از 1372 تا 1376

دانشجوی رتبه اول دوره لیسانس و رتبه اول کشور در کنکور فوق لیسانس

 دانشگاه شیراز

کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد (پایان نامه: برآورد پارامترهای ژنتيکی در طيور بومی استان فارس) , از 1376 تا 1378

دانشجوی نمونه دانشگاه شیراز دانشجوی رتبه اول دانشگاه رتبه اول ایران در کنکور دکتری

 روسیه- مسکو

دکترا ژنتیک (پایان نامه: تمايز نژادهای مختلف گاو بر اساس ژن BoLA-DRB3 کمپلکس اصلی سازگاری بافتی و مارکرهای ISSR) , از 1380 تا 1384

دانشجوی نمونه روسیه

دوره ها

 انتقال ژن در طیور

 انتقال ژن در خرگوش

علاقمندی ها

 ورزش

زبان ها

انگلیسی

سطح پیشرفته

روسی

مسلط

فارسی

زبان مادری

انتشارات

کتاب ها

1. Mohammadabadi MR, Askari N, Characterization of Genetic structure using ISSR-PCR markers cattle, goat and sheep populations

LAMBERT, Germany, آلمان, 2012
120 صفحه.

2. Mortazavi S. M., Mohammadabadi M.R., Mozafari M. R, Chapter in book: Nanoliposomes

TRAFFORD publishing, Oxford, UK, 2005, اکسفورد انگلستان, 2005

3. محمدرضا محمدآبادی, فرهنگ لغت روسی-–فارسی عمومی

انتشارات دانشگاه دولتی مسکو-ام. گ. او., مسکو-روسیه, 2002
56 صفحه.

4. محمدرضا محمدآبادی, فرهنگ لغت روسی فارسی و فارسی-روسی عمومی

انتشارات دانشگاه دولتی مسکو-ام. گ. او., مسکو-روسیه, 2002
86 صفحه.

5. ميشرياکووا، محمدرضا محمدآبادی، برزووا، کليامکين، لاکوبا، گريتسيوک, فرهنگ لغت روسی-انگليسی-فرانسوی –فارسی شيمی

انتشارات دانشگاه دولتی مسکو-ام. گ. او., مسکو - روسیه, 2002
33 صفحه.

6. محمدآبادي محمدرضا، نصیری فر احسان، شهین مرادنسب، رعنا نوروزی، سنیرا نیکیان, نوترکیبی ژنتیکی در سرطان

انتشارات خدمات فرهنگی کرمان, کرمان 298 صفحه, 1394
GENETIC RECOMBINATION IN CANCER

7. محمدرضا محمدآبادي، باقی زاده, محاسبات ریاضی در زیست شناسی ملکولی و زیست فناوری

انتشارات کتابیران تهران (آییژ), تهران, 1392
524 صفحه

8. محمدرضا محمدآبادی, آموزش منظم و كامل ورد (WORD)-چاپ دوم

خدمات فرهنگی کرمان., کرمان, 1392
397 صفحه. چاپ دوم

9. محمدرضا محمدآبادی، یدالله بدخشان, هورمون شناسی مولکولی-کاربردی دام

انتشارات دانشگاه شهيد باهنر., کرمان دانشگاه شهید باهنر, 1391
527 صفحه

10. محمدرضا محمدآبادي، بهرامي نژاد, مهندسي ژنتيك و بيوتكنولوژي

انتشارات دانشگاه شهيد باهنر, کرمان, 1390
262 صفحه

11. محمدرضا محمدآبادي، باقي زاده، حسيني، اسمعيلي زاده, فناوري هاي زيست شناسي ملكولي

انتشارات کرمان, کرمان, 1387
405 صفحه.

12. محمدرضا محمدآبادي، دياني، افشارمنش، باراني، شهابي، مرادنسب, نوشتن و ارائه مقالات علمي

انتشارات کرمان, کرمان, 1387
277 صفحه.

13. محمدرضا محمدآبادی، محمدجواد ضمیری, اصول پرورش طيور چاپ دوم

انتشارات خدمات فرهنگی کرمان., کرمان, 1387
244 صفحه.

14. محمدرضا محمدآبادی, آموزش منظم و كامل ورد (WORD) -چاپ اول

خدمات فرهنگی کرمان., کرمان, 1387
397 صفحه. چاپ اول

15. محمدرضا محمدآبادي، دياني، علي نقي زاده، ترابي، ابوسعيدي, مجموعه آزمونهای کارشناسی ارشد علوم دامی پرورش طيور

اتشارات صبح پيروزي قم, قم, 1387
212 صفحه

16. محمدرضا محمدآبادی, آمار به زبان ساده

انتشارات دانشگاه شهيد باهنر كرمان،, کرمان - دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1386
80 صفحه

17. دياني، محمدآبادي، نقي زاده، شهسواري, مجموعه آزمونهای کارشناسی ارشد علوم دامی تغذيه دام

اتشارات صبح پيروزي قم،, قم, 1386
239 صفحه

18. محمدرضا محمدآبادی, راهنمای ژنتیک-چاپ دوم

خدمات فرهنگی کرمان, کرمان, 1386
چاپ دوم، 296 صفحه.

19. محمدرضا محمدآبادی, اصول پايه ژنتيك جمعيت

انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي, تهران, 1385
440 صفحه.

20. محمدرضا محمدآبادی، علي نقي زاده، مختاري، مرادنسب, مجموعه آزمونهای کارشناسی ارشد علوم دامی. ژنتيک-آمار-طرح آزمايشات-اصلاح-آناتومی-فيزيولوژی-بيوشيمی

انتشارات قم., قم, 1385
219 صفحه.

21. محمدرضا محمدآبادی, مجموعه آزمونهای کارشناسی ارشد علوم دامی. آناتومی، فيزيولوژی و بيوشيمی

انتشارات کاشفان مجد تهران., تهران, 1383
224 صفحه.

22. محمدرضا محمدآبادی, مجموعه آزمونهای کارشناسی ارشد علوم دامی. ژنتيک، اصلاح دام و طرح آزمايشات کشاورزی

انتشارات کاشفان تهران., تهران, 1379
207 صفحه.

23. محمدرضا محمدآبادی، محمدجواد ضمیری, اصول پرورش طيور چاپ اول

انتشارات خدمات فرهنگی کرمان, کرمان, 1378
244 صفحه.

24. محمدرضا محمدآبادی, راهنمای ژنتيک-چاپ اول

خدمات فرهنگی کرمان, کرمان, 1378
296 صفحه. چاپ اول

مقاله های مجله

1. M Iranmanesh, AK Esmailizadeh, MR Mohammadabdi, S Sohrabi, Identification of quantitative trait loci affecting average daily gain and Kleiber ratio on chromosome 5 in an F2 population of Japanese quail

Animal Production Research, 5, 4, 12-22, 2017
شناسایی جایگاه‌های ژنی موثر بر سرعت رشد و نسبت کلیبر روی کروموزوم شماره پنچ بلدرچین ژاپنی. ایرانمنش، اسمعیلی زاده، محمدآبادی، سهرابی. تحقیقات تولیدات دامی گیلان. دوره 5، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 12-22

2. MR Mohammadabadi, F Tohidinejad, Charachteristics determination of Rheb gene and protein in Raini Cashmere goat

Iranian Journal of Applied Animal Science, 7, 2, 289-295, 2017

3. MR Mohammadabadi, E Esfandyarpoor, A Mousapour, Using Inter Simple Sequence Repeat Multi-Loci Markers for Studying Genetic Diversity in Kermani Sheep

Journal of Research and Development, 5, 2, 154-157, 2017
doi: 10.4172/2311-3278.1000154

4. M.R. Mohammadabadi, A.H.D. Jafari, Bordbar F., Molecular analysis of CIB4 gene and protein in Kermani sheep

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 50, 11, e6177: 1-9, 2017
http://dx.doi.org/10.1590/1414-431x20176177

5. Moazeni, S. , Mohammadabadi, M. , Sadeghi, M. , Shahrbabak, H. , Koshkoieh, A. and Bordbar, F., Association between UCP Gene Polymorphisms and Growth, Breeding Value of Growth and Reproductive Traits in Mazandaran Indigenous Chicken

Open Journal of Animal Sciences, 6, 1, 1-8, 2016

6. R. Khodabakhshzadeh, M. R. Mohammadabadi, H. Moradi- Shahrebabak, A. Esmailizadeh Koshkoieh, Identification of available mutations in the first-half (from 5’ end) of exon 2 of GDF9 gene in crossbred sheep from crossing of Romanov and Lori-Bakhtiari breeds

Animal Production Research, 4, 4, 15-26, 2016
شناسایی جهش¬های موجود در نیمه اول (منتهي به5') اگزون 2 ژن GDF9 گوسفندان آمیخته نژادهای رومانوف و لری¬بختیاری. مجله تحقیقات تولیدات دامی گیلان. دوره 4، شماره 4 زمستان 1394 ص 26-15.

7. S Shamsalddini, MR Mohammadabadi, AK Esmailizadeh, POLYMORPHISM OF THE PROLACTIN GENE AND ITS EFFECT ON FIBER TRAITS IN GOAT

Russian Journal of Genetics (Genetika), 52, 4, 461–465, 2016

8. Hamidi Ravari M., Esmailizadeh Koshkoiyeh A., Mohammad Abadi M.R., Ayatollahi Mehrgardi A., Analysis of quantitative trait loci affecting growth traits of Kermani sheep on chromosomes 1, 3 and 6

Modern Genetics, 10, 4, 469-476, 2016
مجله ژنتيك نوين، دوره 10، شماره 4 زمستان 1394 476-469. (انجمن ژنتيك ايران) . آنالیز جایگاه¬های ژنی مرتبط با صفات رشد بر روی کروموزوم¬های 3،1و6 در گوسفند نژاد کرمانی. حمیدی (دانشجوی ارشد)، اسمعیلی زاده، محمدآبادی، آیت اللهی

9. M.T. Vajed Ebrahimi, M.R. Mohammad Abadi, A.K. Esmailizadeh, Analysis of genetic diversity in five Iranian sheep population using microsatellites markers

Journal of Agricultural Biotechnology, 7, 4, 143-158, 2016
واجد (دانشجوی ارشد)، محمدآبادی، اسمعیلی زاده، بررسي تنوع ژنتيکی پنج جمعیت گوسفند ایرانی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره-ای. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان و انجمن بیوتکنولوژی ج.ا.ا.، جلد 20 شماره 4 زمستان 1394 ص. 158-143.

10. Mohammadabadi MR, Allelic Diversity of Calpastatin Gene in Sanjabi Sheep

Journal of Cellular and Molecular Researches (Iranian Journal of Biology), 28, 3, 395-402, 2016
محمدآبادي م.ر. تنوع آللي ژن کالپاستاتین در گوسفند سنجابي مجله زیست شناسی ایران، 1394 جلد 28 شماره 3 . ص. 402-395

11. Khodabakhshzadeh R, Mohamadabadi MR, Esmailizadeh AK, Moradi Shahrebabak H, Bordbar F, Ansari Namin S, Identification of point mutations in exon 2 of GDF9 gene in Kermani sheep

Polish journal of veterinary sciences, 19, 2, 281-289, 2016

12. Bahador Y, Mohammadabadi MR, Khezri A, M Asadi, Medhati L, Study of Genetic Diversity in Honey Bee Populations in Kerman Province using ISSR Markers

Research on Animal Production, 7, 13, 186-192, 2016
یاسر بهادر، محمدرضا محمدآبادي، امین خضري، مهدیه اسدي و لیلا مدحتی. مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیتهاي زنبور عسل استان کرمان با استفاده از نشانگرهاي ISSR. پژوهشهاي تولیدات دامی سال هفتم/ شماره 13 ص. 186-192

13. A. Barazandeh, M.R. Mohammadabadi, M. Ghaderi-Zefrehei, H. Nezamabadipour, Predicting CpG Islands and Their Relationship with Genomic Feature in Cattle by Hidden Markov Model Algorithm

Iranian Journal of Applied Animal Science (IJAS), 6, 3, 571-579, 2016

14. Seyed Mohammad Moazeni, Mohammadreza Mohammadabadi, Mostafa Sadeghi, Hossein Moradi Shahrbabak, Ali Esmailizadeh Koshkoieh, Association of the melanocortin-3(MC3R) receptor gene with growth and reproductive traits in Mazandaran indigenous chicken

Journal of Livestock Science and Technologies, 4, 2, 51-56, 2016
همبستگی ژن گیرنده ملانوکورتین-3 (MC3R) با صفات رشد و تولید مثل در ماکیان بومی مازندران س.م. موذنی، م.ر. محمدآبادی، م. صادقی، ح. مرادی شهربابک و ع. اسمعیلی زاده کشکوئیه

15. Iranmanesh, Esmailizadeh, Mohammadabadi, Zandi, Mokhtari, Wu, A molecular genome scan to identify DNA segments associated with live weight in Japanese quail

Molecular Biology Reports, 43, 1267–1272, 2016

16. Barazandeh A, Mohammadabadi MR, Ghaderi M, Nezamabadipour H, Genome-wide analysis of CpG islands in some livestock genomes and their relationship with genomic features

Czech Journal of Animal Science, 61, 487-495, 2016

17. M Ghasemi Meymandi, MR Mohammadabadi, A Esmailzade, M Montazeri, Assigning Individuals to the Camel Populations of North of Kerman Province Using Microsatellite Markers

Modern Genetics Journal, 11, 3, 329-335, 2016
بررسی انتساب افراد به جمعیت¬هایی از شترهای شمال استان کرمان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره. مهرداد قاسمی میمندی، محمدرضا محمدآبادی، علی اسمعیلی زاده کشکوئیه، مهدیه منتظری. مجله ژنتیک نوین. دوره يازدهم، شماره 3، پاييز 1395 ص. 329-335

18. M Pasandideh, H Kharrati Koopaee, MR Mohammad Abadi, A Esmailizadeh Koshkoiyeh, Association of the OPN and PPARGC1A Alleles with Milk Somatic Cell Count in Iranian Holstein cattle

Modern Genetics Journal, 11, 3, 357-365, 2016
ارتباط آلل های ژن های OPN و PPARGC1A با تعداد سلول های بدنی شیر در گاوهای هلشتاین ایران. پسندیده (دانشجوی ارشد)، خراتی، محمدآبادی، اسمعیلی زاده . مجله ژنتيك نوين، دوره ، (انجمن ژنتيك ايران). دوره 11، شماره 3 پاییز 1395. ص. 365-357.

19. M Ghasemi Meymandi, MR Mohammadabadi, M Montazeri, Analysing Genetic Structure of Camelus dromedarius Using PCA and Hierarchical clustering methods

Journal of Agricultural Biotechnology, 8, 3, 83-96, 2016
ارزیابی ساختار ژنتیکی شتر با استفاده از روش-های PCA و خوشه¬بندی سلسله مراتبی. قاسمی (دانشجوی ارشد)، محمدآبادی، منتظری . مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان و انجمن بیوتکنولوژی ج.ا.ا.، جلد 23 شماره 3 پاییز 1395 ص. 96-83.

20. Kharrati Koopaee H, Pasandideh M, Dadpasand M, Esmailizadeh Koshkoiyeh A, Mohammad Abadi MR, Joint Analysis of the DGAT1, OPN and PPARGC1A Genes Effects on Variation of Milk Production and Composition in Holstein Cattle Population

Iranian Journal of Applied Animal Science, 6, 4, 797-803, 2016

21. Mohammadabadi MR, Inter-Simple Sequence Repeat loci Associations with Predicted Breeding Values of Body Weight in Kermani Sheep

Genetics in the 3rd Millennium, 14, 4, 4383-4390, 2016

22. Z. Ebrahimi Hoseinzadeh, M.R.Mohammadabadi, A.Esmailizadeh Koshkuieh, A. Khezri, A. Najmi Noori, Association of PIT1 gene with milk fat percentage in Holstein cattle

Iranian Journal of Applied Animal Science, 5, 3, 575-582, 2015

23. M. Ghasemi Meymandi, M. R. Mohammadabadi, A. K. Esmailizadeh, Genetic variation of camels in the North of Kerman province using microsatellite markers

Iranian journal of Animal Production Research-Guilan University, 4, 1, 35-45, 2015
تنوع ژنتیکی شترهای شمال استان کرمان با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره. مجله تحقیقات تولیدات دامي، دانشگاه گیلان، 1394 سال 4 شماره 1 . ص. 45-35.

24. Amirteymouri, Khezri, Tahmasbi, Dayani, Mohammadabadi, Comparison of the nutritive value of Madder, Rubia tinctorum L. and Alfalfa, Medicago sativa. using in vitro and in situ measurements

Journal of Livestock Science and Technologies, 3, 2, 27-32, 2015

25. Moghadaszadeh, Mohammadabadi, Esmailizadeh, Association of Exon 2 of BMP15 Gene with the Litter Size in the Raini Cashmere Goat

Genetics in the 3rd Millennium, 13, 3, 4062-4067, 2015

26. Zamani, Akhondi, Mohammadabadi, Associations of Inter-Simple Sequence Repeat loci with predicted breeding values of body weight in Sheep

Small Ruminant Research, 132, 123-127, 2015

27. Badakhshan, Mohammadabadi, Thermoregulatory mechanisms of Jersey adult cattle and calves based on different body sites temperature

Iranian Journal of Applied Animal Science, 5, 4, 793-798, 2015

28. Ebrahimi, Mohammadabadi, Esmailizadeh, Khezri, Najmi, Association of PIT1 gene with milk fat percentage in Holstein cattle

Iranian Journal of Applied Animal Science, 5, 3, 575-582, 2015

29. Ebrahimi Z, Mohammadabadi MR, Esmailizadeh A, Khezri A, Association of PIT1 gene and milk protein percentage in Holstein cattle

Journal of Livestock Science and Technologies, 3, 1, 41-49, 2015
ابراهیمی، محمدآبادی، اسمعیلی زاده، خضری

30. Khodabakhshzadeh R, Mohammadabadi MR, Moradi H, Esmailizadeh A, Ansari S, Identify of G―›A point mutation at positions 477 and 721 in exon 2 of GDF9 gene in Kermani sheep

Modern Genetics, 10, 2, 261-26, 2015
مجله ژنتيك نوين، دوره 10، (انجمن ژنتيك ايران) شماره 2 تابستان 1394 ص 268-261

31. Tohidi nezhad F, Mohammadabadi MR, Esmailizadeh AK, Najmi Noori A, Comparison of different levels of Rheb gene expression in different tissues of Raini Cashmir goat

Journal of Agricultural Biotechnology, 6, 4, 37-50, 2015
توحیدی نژاد(دانشجوی ارشد)، محمدآبادی، اسمعیلی زاده، نجمی. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان و انجمن بیوتکنولوژی

32. Khodabakhshzadeh R. , Mohammadabadi MR , Esmailizadeh Koshkoieh A, Moradi-Shahrebabak H , Ansari Namin S, Study of mutations available in first-halfexon 2 of GDF9 gene in crossbred sheep born from crossing of Romanov rams with Kermani ewes

Iranian Journal of Animal Science Research, 6, 4, 395-403, 2015
خدابخش زاده (دانشجوی ارشد)، محمدآبادی، اسمعیلی زاده، مرادی، انصاری. مجله پژوهش هاي علوم دامي ايران، دانشگاه فردوسي مشهد

33. Moradian H, Esmailizadeh AK, Sohrabi S, Mohammadabadi MR,, Identification of quantitative trait loci associated with weight and percentage of internal organs on chromosome 1 in Japanese quail

Journal of Agricultural Biotechnology, 6, 4, 143-158, 2015
مرادیان، اسمعیلی، محمدآبادي، سهرابی. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان و انجمن بیوتکنولوژی

34. Pasandideh, Mohammadabadi MR, Esmailizadeh KA, Tarang, Association of bovine PPARGC1A and OPN genes with milk production and composition in Holstein cattle

Czech J. Anim. Sci, 60, 3, 97–104, 2015
doi: 10.17221/8074-CJAS

35. Amiri M, Mohammadabadi MR, Salmani V, Epigenetics: A new Challenge In Animal Breeding

Genetics in the Third Millennium, 12, 4, 3736-3751, 2014
امیری (دانشجوی دکتری)، محمدآبادی، سلمانی. فصلنامه تخصصی "ژنتیک در هزاره سوم"، انجمن نوروژنتیک ایران

36. Sohrabi S, Esmailizaseh KA, Mohammadabadi MR, Moradian H,, Mapping Quantitative Trait Loci underlying Kleiber ratio and identification of their mode of action in an F2 population of Japanese quail (Coturnix coturnix japonica)

Journal of Agricultural Biotechnology, 6, 1, 111-122, 2014
سهرابي، اسمعيلي زاده، محمدآبادی، مراديان. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان و انجمن بیوتکنولوژی

37. Hadizadeh M, Niazi A,Mohammad Abadi M, Esmailizadeh A, Mehdizadeh Gazooei Y, Bioinformatics analysis of the BMP15 exon 2 in Tali and Beetal goats

Modern Genetics, 9, 1, 117-120, 2014
هادی زاده(دانشجوي ارشد)، نیازی، محمدآبادي، اسمعیلی، مهدی زاده . مجله ژنتيك نوين، دوره 9 ، (انجمن ژنتيك ايران) شماره 1 بهار 1393 ص 120-117

38. Mohammadifar A, Faghih Imani SA, Mohammadabadi MR, Soflaei M, The effect of TGFb3 gene on phenotypic and breeding values of body weight traits in Fars native fowls

Journal of Agricultural Biotechnology, 5, 4, 125-136, 2014
محمدی فر، فقیه ایمانی، محمدآبادی، سفلایی. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان و انجمن بیوتکنولوژی

39. Ghazi Khani Shad A, Moradi-Shahrbabak H, Sadeghi M, Faraji R, Mohammadabadi MR, Study polymorphism of ovine IGFBP-3 Gene and its association with carcass traits and fatty acids profiles in Zel sheep using PCR-SSCP

Journal of Agricultural Biotechnology, 5, 4, 98-110, 2014
قاضی خانی، مرادی، صادقی، فرجی، محمدآبادی. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان و انجمن بیوتکنولوژی

40. Moradian, Esmailizadeh KA, Sohrabi S, Nasirifar, Askari N, Mohammadabadi MR, Baghizadeh A, Genetic analysis of an F2 intercross between two strains of Japanese quail provided evidence for quantitative trait loci affecting carcass composition and internal organs

Mol Biol Rep, 41, 4455–4462, 2014
DOI 10.1007/s11033-014-3316-1

41. Morteza Hadizadeh, Mohammad Reza Mohammadbadi, Ali Niazi, Ali Esmailizadeh, Yasser Mahdizadeh Gazooei, Search for polymorphism in growth and differentiation factor 9 (GDF9) gene in prolific beetal and tali goats (Capra hircus)

Journal of Biodiversity and Environmental Sciences, 4, 4, 186-191, 2014

42. R Jabbari Ori, A. K. Esmailizadeh, H. Charati, M R Mohammadabadi, S. S. Sohrabi, Identification of QTL for live weight and growth rate using DNA markers on chromosome 3 in an F2 population of Japanese quail

Mol Biol Rep, 41, 1049–1057, 2014

43. Aminafshar M, bahrampour V, Baghizadeh A, Emamjomeh, Mohammadabadi MR, CD44 gene expression in mature, immature oocytes and fetal kermani, baluchi sheep and rayeni, tali goats

Journal of cell and Animal Biology, 8, 8, 156-160, 2014

44. Zandi E, Mohammadabadi MR, Ezzatkhah M, Esmailizadeh KA, Typing of Toxigenic Isolates of Clostridium Perfringens by Multiplex PCR in Ostrich

Iranian Journal of Applied Animal Science, 4, 4, 509-514, 2014

45. Aminafshar M, bahrampour V, Baghizadeh A, Emamjomeh, Mohammadabadi MR, Expression of CD44 Gene in Goat’s Oocytes and Embryos

Greener Journal of Biological Sciences, 4, 5, 139-145, 2014

46. Moradian H, Esmailizadeh A, Mohammadabadi MR, Microsatellite mapping of quantitative trait loci associated with carcass traits on chromosome 1 in Japanese quail

Journal of Animal Production, 15, 2, 89-99, 2013
مرادیان، اسمعیلی، محمدآبادي. نشریه تخصصی "تولیدات دامی"، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

47. Kharati H, Mohammadabadi MR, Model for prediction of fat and milk production traits using of DGAT1 gene polymorphism in Iranian Holstein cattle population

Journal of Agricultural Biotechnology, 5, 2, 17-28, 2013
خراتی(دانشجوي ارشد)، محمدآبادي. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان و انجمن بیوتکنولوژی

48. Mohammadabadi MR, Amiri Roudbar M, Adeldoost H,, CTCF binding protein and epigenetic regulations of genome

Journal of Agricultural Biotechnology, 5, 3, 119-142, 2013
محمدآبادي، امیری، عادل دوست. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان و انجمن بیوتکنولوژی

49. Hadizadeh M, Mohammad abadi M, Niazi A, Esmailizadeh A, Mehdizadeh Gazooei Y, Molaei Moghbeli S,, Use of bioinformatics tools to study exon 2 of GDF9 gene in Tali and Beetal goats

Modern Genetics, 8, 3, 283-288, 2013
هادی زاده(دانشجوي ارشد)، محمدآبادي، نیازی، اسمعیلی، مهدی زاده، مولایی. مجله ژنتيك نوين، دوره 8 ، (انجمن ژنتيك ايران)

50. Mohammadabadi MR, Sataimokhtari, Estimation Of (Co) Variance Components Of Ewe Productivity Traits In Kermani Sheep

Slovak J. Anim. Sci, 46, 2, 45-51, 2013

51. Molaei S, Barazandeh A, Vatankhah, Mohammadabadi MR, Genetics and non-genetics parameters of body weight for post-weaning traits in Raini Cashmere goats

Trop Anim Health Prod, 45, 1519–1524, 2013

52. Mohammadabadi MR, Dastafkan K, Polymorphism of the Second Exon of MHC-DRB Gene in Jabal-Barez Red Goat

Animal production Research, 2, 1, 10-17, 2012
محمدآبادي، دست افکن (دانشجوي ارشد). مجله تحقیقات تولیدات دامی دانشگاه گیلان

53. Mohammadabadi MR, Relationships of IGFBP-3 gene polymorphism with cashmere traits in raini cashmere goat

Modern Genetics Journal, 7, 2, 115-120, 2012
محمدآبادي. مجله ژنتيك نوين، دوره 7 ، 1391 (انجمن ژنتيك ايران)

54. Honarvar M, Moradi-Shahrebabak H, Sadeghi M, Behzadi Sh, Mohamadabadi MR,, Study of the polymorphism at the 5’ flanking region of the ovine IGF-I Gene and its association with carcass traits in Zel (tailed) and Lori-Bakhtiari (fat-tailed) breed sheep using PCR-SSCP

Journal of Agricultural Biotechnology, 4, 2, 71-82, 2012
هنرور، مرادی، صادقی، بهزادی، محمدآبادي. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان و انجمن بیوتکنولوژی

55. Pasandideh M, Mohammadabadi MR, Tarang A, Esmailizade Koshkoiyeh A, Sayghalani R, Ansari Mehyari S, Pasandideh R, Analysis of bovine PPARGC1A and OPN genes polymorphism in Holstein dairy cows in Tehran and Esfahan provinces

ANIMAL SCIENCE RESEARCHES, 22, 1, 125-134, 2012
پسنديده (دانشجوي ارشد)، محمدآبادي، ترنگ، صيقلاني، انصاري، پسنديده. نشریه پژوهش هاي علوم دامي، دانشگاه تبريز

56. kharrati koopaei H, Mohammadabadi MR, Tarang A, Kharrati koopaei M, Esmailizadeh Koshkoiyeh A,, Study of the association between the allelic variations in DGAT1 gene with mastitis in Iranian Holstein cattle

Modern Genetics Journal, 7, 1, 101-104, 2012
خراتي (دانشجوي ارشد)، محمدآبادي، ترنگ، خراتي، اسمعيلي زاده. مجله ژنتيك نوين، دوره 7 ، 1391 (انجمن ژنتيك ايران)

57. Kharati H, Mohammadabadi MR,Ansari, Esmailizadeh KA, Torang, Pootaki, Effect of DGAT1 variants on milk composition traits in Iranian Holstein cattle population

Animal Science Papers and Reports, 30, 2, 231-239, 2012

58. Sohrabi S, Esmaili KA, Baghizadeh A, Moradian, Mohammadabadi MR, Askari N, Nassirifar E, Quantitative Trait Loci underlying hatching weight and growth traits in an F2 intercross between two strains of Japanese quail

Animal Production Science, 52, 2, 1012–1018, 2012

59. Barazandeh A, Molaei S, Vatankhah, Mohammadabadi MR, Estimating non-genetic and genetic parameters of pre- weaning growth traits in Raini Cashmere goat

Trop Anim Health Prod, 44, 811–817, 2012

60. Dadvar P, Dayani O, Mohammadabadi MR, Determination of Nutritive Value of Treated Citrus Pulp (lemon and orange) with Saccharomyces cerevisiae

ANIMAL SCIENCE RESEARCHES, 21, 2, 105-116, 2011
دادور، دياني، محمدآبادي. نشریه پژوهش هاي علوم دامي، دانشگاه تبريز

61. Mohammadifar A, Mohammadabadi MR, Application of Microsatellite Markers for a Study of Kermani Sheep Genome

Iranian Journal of Animal Science, 42, 4, 337-344, 2011
محمدی فر، محمدآبادي. مجله علوم دامي ايران، دانشگاه تهران

62. Khezri A, Yoosofi-Ansari M, Mohammd Abadi MR,, Analysis the protein subunits and fractions of almond meal in comparison to soybean meal and cottonseed meal using SDS-Page electrophoresis and CNCPS method

Journal of Agricultural Biotechnology, 3, 2, 15-25, 2011
خضری، انصاری، محمدآبادي. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان و انجمن بیوتکنولوژی

63. Abbaszadeh E, Mohammadabadi MR, Esmailizadeh A, Alinaghizadeh R, The Polymorphism of Exon 2 of GOLA-DRB3 Gene in Nadushan Goat Using PCR-RFLP

Iranian Journal of Animal Science Research, 3, 3, 274-279, 2011
عباس زاده (دانشجوي ارشد)، محمدآبادي، اسمعيلي، علي نقي زاده. مجله پژوهش هاي علوم دامي ايران، دانشگاه فردوسي مشهد

64. Kharati H, Mohammadabadi MR, Ansari S, Esmailizadeh A, Tarang M, Nikbakhti M,, Study of genetic diversity of DGAT1 gene and association milk production in Iranian Holstein cattle

Iranian Journal of Animal Science Research, 3, 2, 185-192, 2011
خراتي (دانشجوي ارشد)، محمدآبادي، انصاري، اسمعيلي زاده، ترنگ، نيكبختي. مجله پژوهشهاي علوم دامي ايران، دانشگاه فردوسي مشهد

65. Khalili M, Mansouri Sh, Afzali M, Mohammad-Abadi MR,, Determination of frequency of verotoxigenic Escherichia coli isolated from bovine feces in Kerman

Journal of VeterinaryMedicine & Laboratory, 3, 1, 53-60, 2011
خليلي، منصوري، افضلي، محمدآبادي. مجله دامپزشكي و آزمايشگاه دانشگاه سمنان

66. Mohammadabadi MR, Dayani O, Khezri A, Soflaei M, Mostafavi H, Mokhtari M,, Study of type 1 intermediate filament wool keratin gene in Kermani Sheep using PCR-RFLP method

Researches journal of native animals, 1, 1, 26-31, 2011
محمدآبادي، دياني، خضري، سفلايي، مصطفوي، مختاري. مجله پژوهش هاي دام هاي بومي، دانشگاه زابل، 1390 دوره 1، شماره 1، 31-26.

67. Pasandideh M, Mohammadabadi MR, Tarang A, Esmailizadeh A,, An Association between the C>T Single Nucleotide Polymorphism of Bovine OPN Gene and Milk Production and Composition in Iran Holstein Cattle

Iranian Journal of Animal Science, 42, 3, 199-205, 2011
پسنديده، محمدآبادي، ترنگ، اسمعيلي زاده. مجله علوم دامي ايران، دانشگاه تهران.

68. Mohammadabadi MR, Shahabi A, Noshari AR, Askari N, Dayani O, Khezri A, Sataei Mokhtari M, Soflaei M, Ayatolahi A,, Study of Genetic Variation within Red Jabal Barez Goat Population Using Microsatellite Markers

Iranian Journal of Animal Science, 42, 2, 125-131, 2011
محمدآبادي، شهابي نوشري، عسكري، دياني، خضري، مختاري، سفلايي. مجله علوم دامي ايران، دانشگاه تهران

69. Pasandideh M, Mohammadabadi MR, Tarang A, Esmaili A, Sayghalani R, Ansari S, Pasandideh R,, An association between the T/C and A/C single nucleotide polymorphisms of PPARGC1A gene and milk production and composition in Iran Holstein cattle

Modern Genetics Journal, 6, 3, 15-23, 2011
پسنديده، محمدآبادي، ترنگ، اسمعيلي زاده، صيقلاني، انصاري، پسنديده. مجله ژنتيك نوين، (انجمن ژنتيك ايران)

70. Mohammadabadi MR, Ghasemi M,, Assessment of genetic diversity of Holstein and native cattle in Kerman province using Inter Simple Sequence Repeats

Modern Genetics Journal, 6, 1, 45-51, 2011
محمدآبادي، قاسمي. مجله ژنتيك نوين، (انجمن ژنتيك ايران)

71. Mohammadabadi MR, Soflaei M, Mostafavi, Honarmand, Using Polymerase Chain Reaction for Early Diagnosis of Bovine Leukemia Virus Infection in Some Native Cattle

Genetics and Molecular Research (GMR) ., 10, 24, 2658-2663, 2011

72. Askari N, Mohammadabadi MR, Baghizadeh A, ISSR markers for assessing DNA polymorphism and genetic characterization of cattle, goat and sheep populations

Iranian Journal of Biotechnology, 9, 3, 222-229, 2011

73. Zamani P, Akhondi, Mohammadabadi MR, Ershadi, Saki, Abdolmohammadi, Genetic Diversity of Iranian Mehraban Sheep Using Two Inter Simple Sequence Repeat (ISSR) Markers

African Journal of Biotechnology, 10, 10, 1812-1817, 2011

74. Heydarpoor, Mohammadabadi MR, Zaydol, Maherani, Seari, Hamid, Abbas, Manap, Mozafari MR, Use of prebiotics in oral delivery of bioactive compounds: a nanotechnology perspective

PHARMAZIE, 66, 319–324, 2011

75. Ahsani MR, Shamsaldini, Esmailizadeh KA, Mohammadabadi MR, Genotyping ofisolatesof Clostridium perfringens from vaccinatedand unvaccinated sheep

Small Ruminant Research, 95, 65-69, 2011

76. N Askari, A Baghizadeh, MR Mohammadabadi, Study of genetic diversity in four populations of Raeini cashmere goat using ISSR markers

Modern Genetics Journal, 5, 2, 49-56, 2010
بررسي تنوع ژنتيكي در چهار جمعيت بز كركي رائيني با استفاده از لوكوس هاي بين ريزماهواره (ISSR). عسكري، باقي زاده، محمدآبادي. مجله ژنتيك نوين. 1389-دوره 5 –شماره 2. ص. 56-49.

77. Ahsani MR, Mohammadabadi MR, Shamsaldini M, Ezatkhah M, Hasani M, Esmailizadeh KA, Using Triplex PCR Technique in detection of B, C and D Types of Clostridium Perfrinjens

Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 2, 2, 184-189, 2010
In Farsi: كاربرد تكنيك TriplexPCR در شناسايي كلستريديوم پرفرينجنس B، C و D

78. Askari N, Baghizadeh A, Mohammadabadi MR, Study of genetic diversity in four population of Rainy Cashmere goat using ISSR markers

Iranian Journal of Modern Genetics, 5, 2, 49-56, 2010
In Farsi: بررسي تنوع ژنتيكي در چهار جمعيت بز كركي رائيني با استفاده از لوكوس هاي بين ريزماهواره (ISSR)

79. M Shojaei, MR Mohammadabadi, M Asadi Fozi, KA Esmailizadeh, MH Ferdowsi, A Torabi , M Tayyarzadeh, H Mirzakhani, Using PCR-SSCP Technique to Investigate Polymorphism of Leptin Gene in Kermani Sheep

Iranian Journal of Agricultural Science (Danesh e Keshavarzi), 20, 2, 115-122, 2010
In Farsi: چگونگی استفاده از روش PCR-SSCP برای بررسی چند شکلي ژن لپتين در گوسفند کرماني

80. Khezri A, Yazdi KR, Danesh M, Moradi M, Mohammadabadi MR, Effects of Different Levels of Sucrose and Starch in Total Mixed Rations on Rumen Fermentation, Nitrogen Metabolism and Performance of Holstein Dairy Cows

Iranian Journal of Animal Science, 41, 2, 119-128, 2010
In Farsi: بررسي تأثير استفاده از سطوح مختلف ساكارز و نشاسته در جيره كاملا" مخلوط شده بر تخمير، سوخت-ساز نيتروژن در شكمبه و عملكرد گاوهاي شيرده هلشتاين

81. Dayani O, Sharifi M, Mohammadabadi MR, Ayatollahi A, Effect of Substituting Corn Silage with Waste Grapefruit Silage on Performance and Body Composition of Kermani Fattening Lambs

Iranian Journal of Animal Science, 41, 3, 275-283, 2010
In Farsi: تأثير جايگزيني سيلاژ ذرت با سيلاژ گريپ فروت بر عملكرد و تركيب بدن بره هاي پرواري كرمان

82. Hasani MN, Asadi M, Esmailizadeh KA, Mohammadabadi MR, A Genetic Analysis of Growth Traits in Raieni Cashmere Goat Using Multivariate Animal Model

Iranian Journal of Animal Science, 41, 4, 323-329, 2010
In Farsi: آناليز ژنتيكي صفات رشد در بز كركي رايني با استفاده از مدل چند متغيره

83. Nassiry MR, Ghovvati S, Mohammadabadi MR, Ariannezhad H, Doosti M, The generating methods of transgenic chickens and its potential application in biotechnology

Journal of Agricultural Biotechnology, 2, 2, 97-124, 2010
نصیری، قوتی، محمدآبادي، آریان، دوستی. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان و انجمن بیوتکنولوژی

84. Alinaghizadeh H, Mohammad Abadi MR, Zakizadeh S,, Exon 2 of BMP15 gene polymorphismin Jabal Barez Red Goat

Journal of Agricultural Biotechnology, 2, 1, 69-80, 2010
علي نقي زاده (دانشجوي ارشد)، محمدآبادي، زكي زاده. مجله بيوتكنولوژي كشاورزي كرمان ، دانشگاه شهيد باهنر و انجمن بيوتكنولوژي

85. Mohammad Abadi MR, Mohammadi A,, Study of beta-lactoglobulin genotypes in native and Holstein cattle of Kerman province

Journal of Animal Productions, 12, 2, 61-67, 2010
محمدآبادي، محمدي. مجله تولیدات دامی، دانشگاه تهران (ابوريحان)

86. Esmailizadeh KA, Mohammadabadi MR,, A molecular genome scan to map quantitative trait loci affecting bovine carcass weight

Journal of Agricultural Biotechnology, 1, 1, 117-130, 2010
اسمعيلي زاده، محمدآبادي. مجله بيوتكنولوژي كشاورزي، (انجمن بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران)

87. Shojaei M, Mohammadabadi MR, Asadi M, Dayani o, Khezri A, Akhoondi, Association of growth trait and Leptin gene polymorphism in Kermani sheep

Journal of Cell and Molecular Research, 2, 2, 67-73, 2010

88. Rozita, Shetiforko, Mohammadabadi MR, Gendzhieva, Sendsorov, Sidov, Sulimova GE, Polymorphism of the BoLA_DRB3 Gene in the Mongolian, Kalmyk, and Yakut Cattle Breeds

Russian Journal of Genetics, 46, 4, 456–463, 2010

89. Ghasemi M, Baghizadeh A, Mohammadabadi MR, Determination of Genetic Polymorphism in Kerman Holstein and Jersey Cattle Population Using ISSR Markers

Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 4, 12, 5758-5760, 2010

90. Mohammadabadi MR, Torabi A, Tahmoorespoor, Baghizadeh A, Esmailizadh KA, Mohammadi, Analysis of bovine growth hormone gene polymorphism of local and Holstein cattle breeds in Kerman province of Iran using PCR-RFLP

African Journal of Biotechnologyp, 41, 9, 6848-6852, 2010

91. Ahsani MR, Mohammadabadi MR, Shamsaldini M, Clostridium perfringens isolate typing by multiplex PCR

J. Venom. Anim. Toxins incl. Trop. Dis., 16, 4, 573-578, 2010

92. Mohammadabadi MR, Nikbakhti M, Mirzaei, Shandi, Saghi, Romanov, Moisieva, Genetic variability in three native iranian chicken Populations of the khorasan province based On microsatellite markers

Russian Journal of Genetics, 46, 4, 1–5, 2010

93. N Askari, MR Mohammadabadi, MT Baigi Nassiri , A Baghizadeh, J Fayazi, Study of Genetic Diversity of Raeini Cashmere Goat Based on Microsatellite Markers

Journal of Agricultural science (Danesh-e-Keshavarzi), 18, 4, 155-162, 2009
In Farsi: تنوع ژنتيكي بز كركي رايني بر اساس آناليز ريز ماهواره

94. M Ghasemi, MR Mohammadabadi, A Baghizadeh, A Esmailizadeh Koshkoieh, Optimization of PCR Conditions for ISSR Markers in Genome Fingerprinting of Cattle

Journal of Agricultural Science (Danesh e Keshavarzi), 19, 1, 31-40, 2009
In Farsi: بهينه سازي شرايط PCR جهت نشانگرهاي ملكولي ISSR به منظور انگشت نگاري ژنوم گاو

95. B Soufy, MR Mohammadabadi, K Shojaeyan, A Baghizadeh, S Ferasaty, N Askari, O Dayani, Evaluation of Myostatin Gene Polymorphism in Sanjabi Sheep by PCR-RFLP Method

Journal of Agricultural Science (Danesh e Keshavarzi), 19, 1, 81-90, 2009
In Farsi: ارزيابي چند شكلي ژن ميواستاتين در گوسفند نژاد سنجابي با استفاده از روش PCR-RFLP

96. Moradnasab Badrabadi Sh, Mohammadabadi MR, Shevchenko VA, Analysis of induced DNA polymorphism in mice exposed to acute and chronic radioactive irradiations

Iranian Journal of Biology, 22, 3, 506-515, 2009
In Farsi: آناليز پلي مورفيسم DNA القا شده در موش ها بوسيله تشعشعات راديواكتيو حاد و مزمن

97. Sattai Mokhtari M, Rashidi A, Mohammadabadi MR, Moradi shahrbabak H, Estimation of Genetic, Phenotypic and Environmental Trends of Growth Traits in Kermani Sheep

Iranian Journal of Animal Science (Olum e Dami Iran), 4, 1, 51-58, 2009
In Farsi: برآورد روند ژنتيكي، فنوتيپي و محيطي صفات رشد در گوسفند كرماني

98. Mohammadifar A, Amirnia S, Omrani H, Mirzaei HR, Mohammadabadi MR, Analysis of genetic variation in quail population from Meybod Research Station using microsatellite markers

Animal Sciences Researches in Pajouhesh & Sazandegi, 82, 72-79, 2009
In Farsi: بررسي تنوع ژنتيكي در جمعيت بلدر چين ژاپني با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره

99. M Nikbakhti, HR Mirzaee, M Afsharian Shandiz, MR Mohammadabadi, DA Saghi, Analyses of genetic variation in Khorasan indigenous chicken breed by using of microsatellite markers

Iranian Research Journal in Animal Science (Pajouheshhae Olum e Dami), 1, 2, 19-25, 2009
In Farsi: بررسي تنوع ژنتيكي مرغان بومي استان خراسان رضوي با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره

100. A Mohammadi, MR Mohammadabadi, H Mirzaei, A Baghizadeh, O Dayani, M Asadi Fozi, V Bahrampoor, Study of Kappa Casein gene of local and Holstein dairy cattle in Kerman province using PCR-RFLP method

Journal of Agricultural Science and Natural Resources, 16, 2, 125-132, 2009
In Farsi: مطالعه ژن كاپاكازئين گاوهاي محلي و هلشتاين در استان كرمان با استفاده از روش PCR-RFLP

101. Baghizadeh A, Bahaadini M, Mohammadabad MR, Askari N, Allelic Variations in Exon 2 of Caprine MHC Class II DRB3 Gene in Raeini Cashmere Goat

American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci, 6, 4, 454-459, 2009

102. Mohammadi, Nassiri MR, Mosafer, Mohammadabadi MR, Sulimova GE, Distribution of BoLA-DRB3 Allelic Frequencies and Identification of a New allele in the Iranian Cattle Breed Sistani (Bos indicus)

Russian Journal of Genetics, 45, 2, 198-202, 2009

103. Mousavi, Mohammadabadi MR, Torabi, Nassiri, Ghiasi, Esmailizadeh KA, Genetic polymorphism at the growth hormone locus in Iranian Talli goats by polymerase chain reaction –Single strand conformation polymorphism (PCR-SSCP)

Iranian Journal of Biotechnology, 7, 1, 51-53, 2009

104. Mohammadabadi MR, Tamimi, Jianloo, Mozafari MR, Supramolecular assemblies of zwitterionic nanoliposome-polynucleotide complexes as gene transfer vectors: Nanolipoplex formulation and in vitro characterisation

Journal of Liposome Research, 25, 1-11, 2009

105. Mohammadabadi MR, Tamimi, Jianloo, Mozafari MR, Supramolecular assemblies of zwitterionic nanoliposome-polynucleotide complexes as gene transfer vectors: Nanolipoplex formulation and in vitro characterisation

Journal of Liposome Research, 25, 1-11, 2009

106. Mohammadabadi MR, Akari N, Baghizadeh A, Esmailizadeh KA, A directed search around caprine candidate loci provided evidence for microsatellites linkage to growth and cashmere yield in Rayini goats

Small Ruminant Research, 81, 146-151, 2009

107. Esmailizadeh KA, Mohammadabadi MR, Asadi M, mapping of genomic region controlling Quantitative traits in domestic animals using simple regression method

Journal of Animal Science (olum e Dami Iran), 39, 1, 83-93, 2008
In Farsi: نقشه يابي نواحي ژنومي كنترل كننده صفات كمي در دام هاي اهلي با استفاده از روش رگرسيون ساده

108. Askari N, Baghizadeh A, Mohammadabadi MR, Analysis Of The Genetic Structure Of Iranian Indigenous Raeni Cashmere Goat Populations Using Microsatellite Markers

Biotechnology, 2, 3, 1-4, 2008

109. Javanmard, Mohammadabadi MR, ZarrinEghbal, Gharehdaghi, Nassiri MR, Javadmanesh, Asadzadeh, Polymorphism Within the Intron Region of the Bovine Leptin Gene in Iranian Sarabi Cattle (Iranian Bos taurus)

Russian Journal of Genetics, 44, 4, 495-497, 2008

110. Rashidi, Mokhtari M, Jahanshahi, Mohammadabadi MR, Genetic parameter estimates of pre-weaning growth traits in Kermani sheep

Small Ruminant Research, 74, 165–171, 2008

111. V Bahrampoor, MR Mohammadabadi, H Mirzaei, A Baghizadeh, Gh Dashab A Mohammadi, R Alinaghizadeh, M Soflaei, A Khesali, Molecular analysis of Calpastatin gene in Kermani sheep herds

Journal of Agricultural science and Natural Resources, 15, 4, 124-131, 2008
In Farsi آناليز مولكولي ژن كالپاستاتين در گله هاي گوسفند كرماني

112. Alinaghizadeh R, Mohammadabadi MR, Moradnasab Badrabadi Sh, Kappa-casein (CSN3) gene study in Iranian Sistani cattle breed (Bos Indicus) using PCR-RFLP

Pakistan Journal of Biology Sciences, 23, 10, 4291-4294, 2007

113. Mortazavi, Mohammadabadi MR, Khosravi, Mozafari MR, Preparation of liposomal gene therapy vectors by a scalable method without using volatile solvents or detergents

Journal of Biotechnology, 129, 4, 604-613, 2007

114. Sulimova GE, Ahani M, Rostamzadeh J, Mohammadabadi MR, Lazebni, k-Casein Gene (CSN3) Allelic Polymorphism in Russian Cattle Breeds and Its Information Value as a Genetic Marker

Russian Journal of Genetics, 43, 1, 88-95, 2007

115. Norouzi, Nassiri MR, Eftekhar Shahroodi, Javadmanesh, Mohammadabadi MR, Sulimova GE, Identification of Bovine Leukocyte Adhesion Deficiency (BLAD) Carriers in Holstein and Brown Swiss AI Bulls in Iran

Russian Journal of Genetics, 41, 12, 1697-1701, 2005

116. Nassiri MR, Eftekhar Shahroodi, Mosafer, Mohammadi, Monshad, Ghazanfari, Mohammadabadi MR, Sulimova GE, Analysis and Frequency of Bovine Lymphocyte Antigene (BoLA-DRB3) Alleles in Iranian Holstein Cattle

Russian Journal of Genetics, 41, 6, 817-822, 2005

117. Mohammadabadi MR, Sulimova GE, Diversity and gene frequencies of Bovine Lymphocyte Antigene DRB3.2 locus in Mongolian cattle.

Cellular & Molecular Biology Letters, 9, supl 2, 42, 2004

118. Mohammadabadi MR, Sheikhaev, Sulimova GE,Ebidor, Mozafari MR, Detection of Bovine Leukemia Virus proviral DNA in Yaroslavl, Mongolian and Black Pied cattle by PCR

Cellular & Molecular Biology Letters, 9, 4a, 766-768, 2004

مقاله های کنفرانس

1. زندی، محمدآبادي، عزتخواه، علی مولایی, Identification of Clostridium Isolated from the Intestinal tract of Ostrich

The 13th Iranian and the 2nd International Congress of Microbiology Summer, 2012, Ardabil University, 2012

2. محمدآبادی, نقش¬های گوناگون ژن پروتئین¬های غیر مزدوج (Uncoupling Protein)

دومین همایش بین المللی وپنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار, همدان, 1-9, 1395

3. محمدی فر، محمدآبادی, اثر چندشکلی UCP روی صفات رشد، ارزش اصلاحی صفات رشد و تولیدمثلی در مرغان بومی استان فارس

دومین همایش بین المللی وپنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار, همدان, 1-9, 1395
The Effect of UCP polymorphisms on growth, breeding value of growth and reproductive traits in Fars Indigenous Chicken. Ameneh Mohammadifar, Mohammadreza Mohammadabadi

4. محمدی فر، محمدآبادی، سفلایی, نقش¬های گوناگون ژن گیرنده ملانوکورتین 3 در موجودات

اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی،10 اسفند 1395، دانشگاه جیرفت, دانشگاه جیرفت, 1, 947-955, 1395

5. قاسمی، محمدآبادی، اسمعیلی زاده، منتظری, بررسی فاصله ژنتیکی جمعیت شترهای بومی استان کرمان

سومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1394

6. منتظری، محمدآبادی، سهرابی، امیری، قاسمی, بررسی تمایز ژنتیکی شترهای بومی شمال استان کرمان با استفاده از آماره¬های F

سومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1394

7. واجد، محمدآبادی، اسمعیلی زاده, بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت گوسفند عربی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

سومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1394

8. واجد، محمدآبادی، اسمعیلی زاده، خدابخش زاده, بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت گوسفند آرمان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

سومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1394

9. خورشیدی، محمدآبادی، اسمعیلی زاده، برازنده, پیش بینی وزن بدن از بیومتری ابعاد بدن در بز کرکی رائینی با استفاده از تابعیت خطی چندگانه

سومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1394

10. محمدی نژاد، محمدآبادی، سفلایی, نقش هسته خرد شده خرما در بهبود ارزش تغذیه ای جیره طیور

دومین همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران, مجتمع آموزش عالی بم, 1394

11. رستمی زاده، محمدآبادی، مرادنسب, اثرخرما بر مغز

دومین همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران, مجتمع آموزش عالی بم, 1394

12. کرد، محمدآبادی، سفلایی, کاربرد شیرابه¬های خرما در تولید محصولات حیوانی

دومین همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران, مجتمع آموزش عالی بم, 1394

13. محمدآبادی، مرادنسب، محمدآبادی, بررسي مباني ژنتيكي بيان شده در قرآن كريم

اولین همایش ملی رهیافت های علوم کشاورزی در پرتو قرآن, خوزستان, 435-449, 1394

14. قاسمی، محمدآبادی، اسمعیلی زاده، منتظری, تنوع ژنتیکی شترهای شهرستانهای شهربابک و رفسنجان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

اولین همايش ملي کشاورزی، محیط زيست و امنیت غذایي, جیرفت, 1393

15. ابراهیمی ، محمدآبادي، اسمعیلی زاده، خضری، گل محمدی، جاویدان, ارتباط ژن PIT1 با درصد پروتئین شير در گاو هلشتاين استان خراسان رضوي

چهارمین همایش ملی کشاورزی، آبزیان و غذا، 14-13 آذر, بوشهر, 1, 1393

16. قاسمی، محمدآبادی، اسمعیلی زاده, تنوع ژنتیکی شترهای شهرستانهای شهربابک و راور با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره

چهارمین همایش ملی کشاورزی، آبزیان و غذا، 14-13 آذر 1393. بوشهر, بوشهر, 1393

17. قاسمی ، محمدآبادی، مدحتی, نقش نشانگر های ریز ماهواره در ارزیابی تنوع ژنتیکی گونه کاملوس درامداریس

چهارمین همایش ملی کشاورزی، آبزیان و غذا، 14-13 آذر 1393. بوشهر, بوشهر, 1393

18. جعفري دره، محمدآبادي، اسمعيلي، رياحي, بررسي بيان ژن CIB 4در بيضه و تخمدان گوسفند كرماني

اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ، 5-3 خرداد 1393، دانشگاه شهید بهشتی تهران, دانشگاه شهید بهشتی تهران, 1393

19. , مطالعه چند شكلي ژن 3 IGFBP در گوسفند كرماني به روش PCR-SSCP

اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ، 5-3 خرداد 1393، دانشگاه شهید بهشتی تهران, دانشگاه شهید بهشتی تهران, 1393

20. ابراهيمي، محمدآبادي، اسمعيلي زاده، خضري، گل محمدي، جاويدان, ارتباط ژن PIT 1 با درصد چربي شير در گاو هلشتاين استان خراسان رضوي

اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ، 5-3 خرداد 1393، دانشگاه شهید بهشتی تهران, دانشگاه شهید بهشتی تهران, 1393

21. فرهاد بردبار، محمدرضا محمدآبادي، اميرحسين جعفري دره, نقش ژنتيك در آناليز صفات رفتاري گاو

اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ، 5-3 خرداد 1393، دانشگاه شهید بهشتی تهران, دانشگاه شهید بهشتی تهران, 1393

22. بهادر، محمدآبادي، خضري، اسدي، برهاني، مرادنسب, چند شكلي ژنتيكي جمعيت هاي زنبور عسل استان كرمان با نشانگرهاي ISSR

اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ، 5-3 خرداد 1393، دانشگاه شهید بهشتی تهران, دانشگاه شهید بهشتی تهران, 1393

23. برازنده، مولایی، محمدآبادي, بررسی عوامل محیطی موثر بر صفات زنده مانی از تولد تا یکسالگی در بز کرکی راینی

دومين سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور ايران، 16 شهریور 1392، دانشگاه شهید باهنر کرمان, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1392

24. عباسی، اسمعیلی زاده، محمدآبادي، رحیم پور، عابدینی, مطالعه جهش نقطه ای GA در موقعیت 260 اگزون 1 ژن GDF9 در گوسفند نژاد آرمان

دومين سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور ايران، 16 شهریور 1392، دانشگاه شهید باهنر کرمان, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1392

25. زندی، محمدآبادی، عزتخواه، اسمعیلی، شمس الدینی, تعیین ژنوتیپ سویه های توکسیژنیک کلستریدیوم پرفرینجنس با استفاده از روش Multiplex PCR در شترمرغ

هشتمین همایش بیوتکنولوژی ج.ا.ا. و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ، 17-15 تیر 1392-دانشگاه تهران, دانشگاه تهران, 1392

26. سلیمانی، محمدآبادی، اسدی، اسمعیلی زاده، ملایی, بررسی چندشکلی ژن Pou1f1 و ارتباط آن با صفات رشد در بز کرکی نژاد راینی

هشتمین همایش بیوتکنولوژی ج.ا.ا. و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ، 17-15 تیر 1392-دانشگاه تهران, دانشگاه تهران, 1392

27. سلیمانی، محمدآبادی، اسدی، اسمعیلی زاده، ملایی, بررسی ارتباط ژن Pou1f1 با صفات بیومتری در بز کرکی نژاد راینی

هشتمین همایش بیوتکنولوژی ج.ا.ا. و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ، 17-15 تیر 1392-دانشگاه تهران, دانشگاه تهران, 1392

28. ملایی، اسدی، محمدآبادی، سلیمانی، بهادر، ملایی, بررسی ارتباط ژن IGF-1 با صفات تولیدی و تولیدمثلی در بز کرکی راینی

هشتمین همایش بیوتکنولوژی ج.ا.ا. و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ، 17-15 تیر 1392-دانشگاه تهران, دانشگاه تهران, 1392

29. ملایی، اسدی، محمدآبادی، سلیمانی، بهادر، ملایی, ارتباط چند شکلی ژن IGF-1 با ارزش اصلاحی صفت وزن الیاف در بز کرکی راینی

هشتمین همایش بیوتکنولوژی ج.ا.ا. و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ، 17-15 تیر 1392-دانشگاه تهران, دانشگاه تهران, 1392

30. محمدی فر، محمدآبادی، میمندی, بررسی چنذ شکلی ژن TGF3 در مرغ بومی استان فارس

هشتمین همایش بیوتکنولوژی ج.ا.ا. و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ، 17-15 تیر 1392-دانشگاه تهران, دانشگاه تهران, 1392

31. خراتی، پسندیده، دادپسند، محمدآبادی اسماعیلی زاده، ترنگ، حسن زاده, آنالیز ترکیبی ژن‌های DGAT1، OPN و PPARGC1A برای صفات تولید و ترکیب شیر در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران

هشتمین همایش بیوتکنولوژی ج.ا.ا. و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ، 17-15 تیر 1392-دانشگاه تهران, دانشگاه تهران, 1392

32. جباری، اسمعیلی زاده، چراتی، محمدآبادی, نقشه یابی جایگاه هاُی ژنی مرتبط با وزن بدن روی کروموزوم شمار 3 در یک جمعیت F2 بلدرچین ژاپنی

هشتمین همایش بیوتکنولوژی ج.ا.ا. و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ، 17-15 تیر 1392-دانشگاه تهران, دانشگاه تهران, 1392

33. جباری، اسمعیلی زاده، چراتی، محمدآبادی, مکانیابی جایگاههای ژنی مرتبط با سرعت رشد اولیه و نسبت کلیبر روی کروموزوم شماره 3 بلدرچین ژاپنی

هشتمین همایش بیوتکنولوژی ج.ا.ا. و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ، 17-15 تیر 1392-دانشگاه تهران, دانشگاه تهران, 1392

34. ایرانمنش، اسمعیلی زاده، محمدآبادی, نقشه یابی جایگه هاَی ژنی مرتبط با وزن بدن روی کروموزوم شمار 5 در بلدرچین ژاپنی

هشتمین همایش بیوتکنولوژی ج.ا.ا. و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ، 17-15 تیر 1392-دانشگاه تهران, دانشگاه تهران, 1392

35. ایرانمنش، اسمعیلی زاده، محمدآبادی, شناسایی جایگاه های ژنی موثر بر سرعت رشد و نسبت کلیبر روی کروموزوم شماره پنج در یک جمعیت F2 از بلدرچین ژاپنی

هشتمین همایش بیوتکنولوژی ج.ا.ا. و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ، 17-15 تیر 1392-دانشگاه تهران, دانشگاه تهران, 1392

36. خدابخش زاده، محمدآبادي، اسمعيلي، مرادی، انصاری, مطالعه جهش­های موجود در نیمه دوم اگزون 2 ژن GDF9 گوسفندان لری­بختیاری

ششمین کنگره علوم دامی ایران، 6-5 شهریور 1392. دانشگاه تبریز, دانشگاه تبریز, 1392

37. خدابخش زاده، محمدآبادي، اسمعيلي، مرادی، انصاری, مطالعه جهش­های موجود در نیمه اول اگزون 2 ژن GDF9 گوسفندان لری­بختیاری

ششمین کنگره علوم دامی ایران، 6-5 شهریور 1392. دانشگاه تبریز, دانشگاه تبریز, 1392

38. شهداد نژاد (دانشجوی ارشد) ، محمدآبادي، عزتخواه، شمس الدینی، اسمعیلی زاده, اثر فصل بر جداسازی باکتری کلستریدیوم در طیور

همایش ملی دام و طیور شمال کشور، 12 اردیبهشت 1392، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, 1392

39. مهدوی، محمدآبادی، ملایی، سلیمانی, اخلاق در سنتز ژنومی

هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، 16-14 شهریور 1391, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1391

40. شهدادنژاد، محمدآبادی، عزتخواه، شمس الدینی, جداسازی گونه های مختلف کلستریدیوم از دستگاه گوارش طیور گوشتی

هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، 16-14 شهریور 1391, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1391

41. مولایی، اسدی ، محمدآبادي، سلیمانی, بررسي چندشكلي ژن IGF-1 با استفاده از روش PCR-RFLP در بز سرخ جبالبارز

سومين همايش ملی بيوتكنولوژي كشاورزي ايران، 15-13 شهریور 1391 – دانشگاه فردوسی مشهد, دانشگاه فردوسی مشهد, 1391

42. مولایی، اسدی ، محمدآبادي، سلیمانی, بررسي تنوع ژنتيكي بز كركي رايني با استفاده از نشانگرهاي RAPD

سومين همايش ملی بيوتكنولوژي كشاورزي ايران، 15-13 شهریور 1391 – دانشگاه فردوسی مشهد, دانشگاه فردوسی مشهد, 1391

43. محمودی، محمدآبادي, سلول های بنیادی و تولید حیوانات ترانس ژنیک

سومين همايش ملی بيوتكنولوژي كشاورزي ايران، 15-13 شهریور 1391 – دانشگاه فردوسی مشهد, دانشگاه فردوسی مشهد, 1391

44. ایرانمنش، اسمعیلی زاده، محمدآبادي, مطالعه امكان نقشه يابي جايگاههاي ژني (QTL) مرتبط با رشد با استفاده از ماركر هاي ريزماهواره روي كروموزم شماره 4 در بلدرچين ژاپني

سومين همايش ملی بيوتكنولوژي كشاورزي ايران، 15-13 شهریور 1391 – دانشگاه فردوسی مشهد, دانشگاه فردوسی مشهد, 1391

45. مولایی، اسدی، محمدآبادي، مولایی, بررسی برخی عوامل محیطی بر میزان دوقلوزایی بز کرکی راینی

پنجمین كنگره علوم دامي ايران، گروه علوم دامی دانشگاه صنعتی اصفهان، شهريور 1391، اصفهان, اصفهان, 1391

46. موذني، صادقی، محمدآبادي، مرادی، اسمعیلی زاده, مطالعه ساختار ژنتيكي ژن UCP در مرغان بومي مازندران

پنجمین كنگره علوم دامي ايران، گروه علوم دامی دانشگاه صنعتی اصفهان، شهريور 1391، اصفهان, اصفهان, 1391

47. موذني، صادقی، محمدآبادي، مرادی، اسمعیلی زاده, مطالعه ساختار ژنتيكي ژن رسپتور ملانوكورتين 3 در مرغان بومي مازندران

پنجمین كنگره علوم دامي ايران، گروه علوم دامی دانشگاه صنعتی اصفهان، شهريور 1391، اصفهان, اصفهان, 1391

48. خراتي، ترنگ، اسمعيلي زاده، محمدآبادي, مدل سازی برای پیش بینی صفات تولید شیر و چربی با استفاده از چند شکلی ژن DGAT1 در جمعست گاوهای هلشتاین ایران

پنجمین كنگره علوم دامي ايران، گروه علوم دامی دانشگاه صنعتی اصفهان، شهريور 1391، اصفهان, اصفهان, 1391

مهارت ها

 نویسنده

 مترجم

 مدرس دانشگاه