دکتر مجاهد غلامي

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

m.gholami@uk.ac.ir

 تلفن ثابت

03431322341

 آدرس

انتهای بلوار بیست و دو بهمن- دانشگاه شهید باهنر کرمان- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- بخش زبان و ادبیات فارسی.

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه اصفهان

دکترا زبان و ادبیات فارسی (پایان نامه: بررسی و تحلیل سیر تحوّلات علوم بلاغی(بیان و بدیع) در ایران؛ از آغاز تا قاجاریه.) , از 1387 تا 1391

رتبه اوّل مقطع دکترا.

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی (پایان نامه: جایگاه سیّدمحمّدعلی جمالزاده در ادبیات داستانی ایران.) , از 1383 تا 1386

رتبۀ اوّل مقطع کارشناسی ارشد.

تجربیات

 استاد مشاور کانون فرهنگ و ادب دانشکدۀ فنّی

دانشگاه شهید باهنر کرمان, از 1395 تا 1396

 استاد مشاور کانون ادبی

دانشگاه شهید باهنر کرمان, از 1394 تا 1395

 استاد مشاور کانون ادبی

دانشگاه شهید باهنر کرمان, از 1392 تا 1393

 استاد مشاور انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه شهید باهنر کرمان, از 1392 تا 1393

 نمایندۀ دانشگاه هرمزگان

مجامع كانون هاي فرهنگي سراسر كشور, از 1381 تا 1382

 دبیر کانون شعر و ادب

دانشگاه هرمزگان, از 1380 تا 1383

 عضو کمیتۀ ناظر بر نشریات دانشجویی

دانشگاه هرمزگان, از 1381 تا 1383

 مدیر مسئول

مجلۀ فرهنگی- ادبی ققنوس, از 1380 تا 1383

افتخارات و جوایز

 • تقدير شده از سوي شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي در هم انديشي زبان و ادبيات فارسي

 • تقدير شده از سوي مدير امور كتابخانه هاي عمومي استان فارس، به عنوان كتابخوان برتر استان

 • تقدیر شده از سوی دبیرخانه چهارمین دوره همایش مهدویت، به خاطر کسب رتبه اول در زمینه شعر

 • تقدير شده از سوي مدير كلّ امور فرهنگي وزارت علوم، به عنوان مدير مسؤل مجله فرهنگي-ادبي ققنوس و كسب مقام دوم در هشتمين جشنواره منطقه اي نشريات دانشجويي

 • تقدير شده شده از سوي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي و قطب علمي تحقيق در متون حكمي و عرفاني دانشگاه اصفهان در همايش « فردوسي و زبان فارسي»

 • تقدير شده از سوي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كرمان، به خاطر اراية پژوهش « زندگي و آثار حسين كوهي كرماني» به عنوان اثر برگزيده در دهمين دوره معرفي پژوهش هاي برتر فرهنگي

 • تقدير شده از سوي رييس دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه ياسوج و دبير همايش «خداوندگار بلخ»، به خاطر اراية مقالة « حقيقت مانندي در ساحت انديشگي مولوي» به عنوان مقاله برتر در همايش بزرگداشت مولوي

 • تقدير شده از سوي دكتر ابراهيم باستاني پاريزي، به خاطر مقاله «سيّد محمّد علي جمالزاده و اهالي كرمان»

علاقمندی ها

 زیبایی شناسی و بلاغت؛ نقد و نظریۀ ادبی؛ ادبیات معاصر؛ سبک هندی.

طرح های تحقیقاتی

 جریان شناسی داستان معاصر کرمان(از انقلاب 57 تا کنون)

از 1392 تا 1393

 عملکرد معاونت فرهنگی دانشگاه شهید باهنر کرمان در گذشته و حال و چشم انداز آینده

از 1395 تا 1396

انتشارات

کتاب ها

1. مجاهد غلامی, حیرانیِ ارتجالی: در مبادی و مبانی عرفان و تصوّف.

انتشارات «نوید شیراز», شیراز, 1396

2. مجاهد غلامی, نوشتن از روی دست زندگی: بازخوانی موازی هوشنگ مرادی کرمانی و صمد بهرنگی.

انتشارات «نون», تهران, 1395

مقاله های مجله

1. مجاهد غلامی, رویکردهای شعر معاصر به سبک هندی

فنون ادبی(دانشگاه اصفهان), 1396

2. مجاهد غلامی, از چشم جنسی دیگر: نقد داستان نویسی بلقیس سلیمانی

جنگ هنر مس(مؤسسه فرهنگی- هنری مفرغ), شمارۀ چهارم, 1396

3. مجاهد غلامی, ده سالگی آیین نگارش مقالۀ علمی- پژوهشی، نوشتۀ محمود فتوحی

فصلنامۀ نقد کتاب ادبیّات, 1396

4. مجاهد غلامی, بود و نمودهای معنی و مضمون در سبک هندی

فنون ادبی(دانشگاه اصفهان), سال هشتم, شمارۀ چهارم, 177- 190, 1395

5. مجاهد غلامی, استعدادی زودهنگام و زود از دست رفته در روایت شهر امروز هفتواد: نقد داستان نویسی محمّدعلی مسعودی

جنگ هنر مس(مؤسسۀ فرهنگی- هنری مفرغ), شمارۀ سوم, 72- 87, 1395

6. مجاهد غلامی, ناپرهیزی های اخوان ثالث: درباره اخوان ثالث داستان نویس و واکاوی داستان های وی

ادب پژوهی(دانشگاه گیلان), شمارۀ سی و چهارم, 207- 232, 1394

7. مجاهد غلامی- مسعود خوشنام وند, بررسی تأثیر تربیتی دعا و تلاش در شئونات زندگی

پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی(دانشگاه شهید باهنر کرمان)., سال هفتم, شمارۀ سوم, 113- 133, 1394

8. احمد امیری خراسانی- مجاهد غلامی, باورهاي خرافي و مرزبان نامه وراويني

فرهنگ(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی), سال هجدهم, شمارۀ سوم(پیاپی 55), 15- 44, 1394

9. مجاهد غلامی, بازخوانی سه گانۀ کورش صفوی در سبک هندی پژوهی

فصلنامۀ نقد ادبی(دانشگاه تربیت مدرس), سال هفتم, شمارۀ بیست و هشتم, 197- 207, 1393

10. مجاهد غلامی, خوانش فرمالیستی عیوب فصاحت

فصلنامه پژوهش های ادبی(انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی), سال یازدهم, شمارۀ چهل و چهارم, 137- 165, 1393

11. ناصر محسنی نیا- مجاهد غلامی, نسبت تألیفات بلاغی شرف الدّین رامی با اشعار سبک عراقی

کهن نامۀ ادب پارسی(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی), سال پنجم, شمارۀ اوّل, 139- 158, 1393

12. ناصر محسنی نیا- مجاهد غلامی, نگاهی به شگردهای دشوارگویی خاقانی با تکیه بر شرح ابیاتی از او

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب), سال سوم, شمارۀ دوم(پیاپی 8), 25- 44, 1390

13. مجاهد غلامی- حسین آقاحسینی, بدیعیّه سرایی در ادب پارسی و عربی

لسان مبین(دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین), سال سوم, شمارۀ ششم, 125- 146, 1390

14. مجاهد غلامی- مرتضی هاشمی, حقّ ادبیّات شرق به گردن لافونتن

مطالعات ادبیّات تطبیقی(دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت), سال چهارم, شمارۀ چهاردهم, 187- 206, 1389

15. حسین آقاحسینی- مجاهد غلامی, جلوه های جمال شناختی سبک هندی در شعر پایداری: قیصر امین پور

ادبیات پایداری(دانشگاه شهید باهنر کرمان), سال اوّل, شمارۀ دوم, 1- 29, 1389

16. مجاهد غلامی, حقيقت مانندي در ساحت انديشگي مولوی

ماهنامۀ ادبیات داستانی, سال سیزدهم, شمارۀ صد و چهاردهم, 2- 9, 1387

17. مجاهد غلامی, سيّد محمّدعلي جمال زاده و اهالي كرمان

پژوهشگران فرهنگ, سال پنجم, شمارۀ هفدهم و هجدهم, 103- 117, 1386
تقدیر شده از طرف دکتر محمّدابراهیم باستانی پاریزی

18. مجاهد غلامی, سبك شناسي داستان هاي جمال زاده

ماهنامۀ ادبیات داستانی, سال سیزدهم, شمارۀ صد و هشتم, 116- 125, 1386

19. مجاهد غلامی, داستان حادثه پردازانه و داستان لطيفه وار

ماهنامۀ ادبیات داستانی, سال دوازدهم, شمارۀ صدم, 52- 57, 1385

20. مجاهد غلامی, زندگي و آثار حسين كوهي كرماني

پژوهشگران فرهنگ, سال چهارم, شمارۀ چهاردهم, 91- 121, 1385

21. احمد امیری خراسانی- مجاهد غلامی, درنگي بر برخي از آداب و رسوم دربار غزنه با تكيه بر تاريخ ابوالفضل بيهقي

مجله مطالعات و پژوهش¬هاي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان, شمارۀ چهل و هفتم, 41- 68, 1385

22. مجاهد غلامی, نظریۀ شادی مولانای فیه مافیه

پژوهش های ادب عرفانی: گوهر گویا, 0
در نوبت انتشار

23. , ناگزیری مرگ دمنه در ساحت اسطوره و سیاست ایرانشهری

نامۀ فرهنگستان(فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی), 0
در نوبت انتشار

مقاله های کنفرانس

1. مجاهد غلامی, زیستن سعادتمندانه در مواجهه با دیدگاه های مولوی و شوپنهاور

سومین همایش متن پژوهی ادبی: نگاهی تازه به آثار مولانا, دانشگاه علّامه طباطبایی تهران و کتابخانۀ ملّی, 0
سخنرانی در همایش

2. مجاهد غلامی, در تاریخ نگاری و تاریخ نگری ابوالفضل بیهقی

چهارمین همایش متن پژوهی ادبی: نگاهی تازه به متون تاریخی- ادبی, تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، سازمان اسناد و مدارک کتابخانه ملی ایران, ج1, 259- 272, 0
سخنرانی در همایش

3. مجاهد غلامی, بازتاب مکالمۀ وحدت وجود با عشق در آفاق فکر ابن عربی

سومین همایش متن پژوهی ادبی: نگاهی تازه به آثار مولانا, دانشگاه علّامه طباطبایی تهران و کتابخانۀ ملّی., 0
سخنرانی در همایش

4. مجاهد غلامی, کارکرد صفت در زیبایی شناسی شعر فروغ

کنگره بین المللی ادب و زبان, مشهد, 0

5. مجاهد غلامی, هنر داستان پردازی نظامی در خسرو و شیرین

یازدهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی., دانشگاه گیلان, 0

6. مجاهد غلامی, نقش انوار سهیلی در بازآفرینی حکایت های کلیله و دمنه به اروپایی

دومین همایش متن پژوهی ادبی: نگاهی تازه به متون داستانی کهن, دانشگاه علّامه طباطبایی تهران و کتابخانۀ ملّی, 0
سخنرانی در همایش

7. مجاهد غلامی, سایۀ فلسفه بر سر نظریّۀ ادبی

هشتمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی, تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی, 0

8. مجاهد غلامی, وجوه ادبیّت در غزل 3 مهدی اخوان ثالث

همایش ملّی نکوداشت مهدی اخوان ثالث, دانشگاه یزد, 0
سخنرانی در همایش

9. مجاهد غلامی, فرزندان از راه به در شدۀ شاهنامه

همایش شاهنامه فردوسی و مطالعات هنری, دنشگاه فردوسی مشهد, 0
سخنرانی در همایش

10. مجاهد غلامی, خوانش فرمالیستی عیوب فصاحت

هفتمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی, دانشگاه هرمزگان, 0

11. مجاهد غلامی, حقيقت مانندي در ساحت انديشگي مولوي

همايش علمي-ادبي بزرگداشت مولوي, دانشگاه یاسوج, 0

12. مجاهد غلامی- فاطمۀ کریمی, سبک زبانی سیمین دانشور در رمان های سووشون، جزیره سرگردانی و ساربان سرگردان

دوازدهمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی, دانشگاه رازی, 0

13. زهرا طیّاری- هوشنگ محمدی افشار- مجاهد غلامی, سبک شناسی اشعار عمادی شهریاری

دوازدهمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی, دانشگاه رازی, 0

14. Mojahed Gholami, Interaction between Iran and India’s Literary currents In the during of Safavids ruled

International congress on literature, mysticism & philosophy, Mashhad, 0

مهارت ها

 ICDL L. ONE

 ICDL L.TWO

دروس

دروس ترم جاری

 مبانی عرفان و تصوّف (کارشناسی)

 نگارش و ویرایش (کارشناسی)

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان قبلی

 زهرا طیّاری

بررسی سبک اشعار عمادی شهریاری با تکیه بر دیوان و اشعار نویافته در دیگر متون, 1396, شهید باهنر کرمان
استاد مشاور

 سجّاد رجائی نژاد

بررسی اندیشۀ سنائی دربارۀ معاملات و مستحسنات صوفیه, 1396, شهید باهنر کرمان
استاد مشاور