دکتر محمدحسين دريايي

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی ریاضی کاربردی , از 1381 تا 1385

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی (پایان نامه: توابع کاردینال و کاربردهای آنها) , از 1385 تا 1387

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکترا ریاضی کاربردی (پایان نامه: بهینه سازی سراسری توابع یکنوا) , از 1388 تا 1393

افتخارات و جوایز

 دانشجوی برگزیده دانشگاه شهید باهنر در دوره دکتری

ریاضی کاربردی,

 پژوهشگر برتر دانشجویی در هفته پژوهش و فناوری

ریاضی کاربردی,

انتشارات

مقاله های مجله

1. M. H. Daryaei and H. Mohebi, Global minimization of the difference of strictly non-positive valued affine ICR functions

Global Optimization, 61, 311-323, 2015

2. M. H. Daryaei and H. Mohebi, Characterizations of Maximal Elements for Extended Real Valued Increasing and Co-Radiant Functions

Numerical Functional Analysis and Optimization, 36, 438-459, 2015

3. M. H. Daryaei and H. Mohebi, Abstract convexity of extended real-valued ICR functions

Optimization, A Journal of Mathematical Programming and Operations Research, 62, 835-855, 2013

مقاله های کنفرانس

1. M. H. Daryaei, Abstract Convexity of ICR-k Functions

46th Annual Iranian Mathematics Conference, Yazd, 333-336, 2015

دروس

دروس ترم جاری

 بهینه سازی غیرخطی پیشرفته1 (کارشناسی ارشد)

دروس ترم های گذشته

 تحقیق در عملیات پیشرفته1 (کارشناسی ارشد)

 بهینه سازی خطی (کارشناسی)

 ریاضی عمومی1 (کارشناسی)

 ریاضی عمومی2 (کارشناسی)

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 امین خوارزمی

آیا هر تابع شعاعی را میتوان بصورت جمع توابع شبه محدب نوشت؟, شهید باهنر کرمان

 حجت نخعی عبدل آبادی

شهید باهنر کرمان

برنامه های کلاسی

 معادلات دیفرانسیل

- شنبه 13:30 تا 15:30 - دوشنبه 13:30 تا 15:30

 بهینه سازی غیرخطی پیشرفته1

- یک شنبه 09:30 تا 11:30 - سه شنبه 09:30 تا 11:30

 محاسبات عددی

- شنبه 08:00 تا 10:00

 محاسبات عددی

- شنبه 10:00 تا 12:00