دکتر محمدصادق بصيري

استاد تمام پایه ۲۳

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

ms.basiri@gmail.com

 تلفن ثابت

03431322334

 آدرس

محل کار: دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان گروه آموزشی: زبان و ادبیات فارسی

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه تربیت مدرس تهران

دکترا زبان وادبیات فارسی (پایان نامه: سیر تحلیلی شعر مقاومت در ادبیات فارسی) , از 1370 تا 1376

 دانشگاه تربیت معلم تهران

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی (پایان نامه: تصویر در اشعار خواجوی کرمانی) , از 1367 تا 1370

 دانشگاه یزد

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی , از 1356 تا 1363

تجربیات

 مدیر مسئول

نشریه علمی پژوهشی ادبیات تطبیقی دانشگاه شهید باهنر کرمان,

 سردبیر

نشریه علمی پژوهشی ادبیات پایداری دانشگاه شهید باهنر کرمان,

 عضو هیات تحریریه

نشریه علمی پژوهشی ادب و زبان دانشگاه شهید باهنر کرمان,

 عضو هیأت تحریریه

مجله علمی ترویجی مطالعات ایرانی دانشگاه شهید باهنر کرمان,

 عضو هیأت تحریریه

فصلنامه علمی ادواری پژوهشگران فرهنگ,

 عضو هیأت تحریریه

مجله علمی تخصصی پژوهش‌های اسلامی دانشگاه شهید باهنر کرمان,

 عضو هیأت تحریریه

مجله علمی پژوهشی کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد,

 عضو هیات تحریریه

فصلنامه تخصصی مطالعات داستانی دانشگاه پیام نور,

افتخارات و جوایز

 خورشید کویر

کتاب سال استان کرمان,

1380

 سراپرده عشق

کتاب برگزیده سال استان کرمان,

1383

 مجموعه آثار ابوحامد افضل کرمانی

کتاب برگزیده سال استان کرمان,

1384

 سیر تحلیلی شعر مقاومت در ادبیات فارسی از آغاز تا عصر پهلوی

کتاب برگزیده سال استان کرمان,

1388

علاقمندی ها

 علوم بلاغی

 شعر فارسی سده های ششم و هفتم هجری قمری

 ادبیات معاصر با تاکید بر شعر پایداری فارسی

 دستور زبان فارسی

زبان ها

انگلیسی

مسلط

عربی

سطح پیشرفته

سازمان ها

 نهضت سوادآموزی

استان فارس, از 1359/3/20 تا 1360/3/2

 سپاه پاسداران

منطقه 6 کشوری, از 1360/16/17 تا 1364/6/24

 کار و امور اجتماعی

استان یزد, از 1364/6/26 تا 1366/7/21

 آموزش و پرورش

استان کرمان, از 1366/10/23 تا 1371/10/21

 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

تهران, از 1373/4/15 تا 1376/6/20

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری، عضو شورای مدیریت دانشگاه

دانشگاه شهید باهنر کرمان, از 1376/8/4 تا 1380/11/1

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دبیر کمیسیون بررسی موارد خاص

دانشگاه شهید باهنر کرمان, از 1376/8/4 تا 1380/11/1

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری، رئیس کمیته بدوی انضباطی

دانشگاه شهید باهنر کرمان, از 1376/8/14 تا 1380/11/1

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری، عضو شورای فرهنگی دانشگاه

دانشگاه شهید باهنر کرمان, از 1376/9/18 تا 138011/1

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری، عضو شورای دانشجویی دانشگاه

دانشگاه شهید باهنر کرمان, از 1376/12/13 تا 1380/11/1

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری، عضو شورای تخصصی بخش ادبیات

دانشگاه شهید باهنر کرمان, از 1377/4/7 تا ادامه دارد

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری، عضو ستاد امور ایثارگران

دانشگاه شهید باهنر کرمان, از 1377/8/23 تا 1380/11/1

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری، عضو شورای انفورماتیک دانشگاه

دانشگاه شهید باهنر کرمان, از 1380/9/11 تا ادامه دارد

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری، رئیس بخش زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه شهید باهنر کرمان, از 1380/11/23 تا 1382/4/30

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری، عضو هسته گزینش دانشگاه

دانشگاه شهید باهنر کرمان, از 1382/2/27 تا 1385/2/25

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری، رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشگاه شهید باهنر کرمان, از 1382/5/1 تا 1385/5/1

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری، عضو کمیته راهبری سیستم مدیریت کیفیت

دانشگاه شهید باهنر کرمان, از 1382/10/16 تا 1385/5/1

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری، عضو شورای تحصیلات تکمیلی

دانشگاه شهید باهنر کرمان, از 1383/9/1 تا 138/5/1

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری، معاون فرهنگی هشتمین المپیاد ورزشی دانشجویان

دانشگاه شهید باهنر کرمان, از 1385/1/15 تا 1385/6/15

 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان کرمان، نماینده دانشگاه شهید باهنر کرمان

استان کرمان, از 1378/11/20 تا ادامه دارد

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مشاور تحقیقاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان

استان کرمان, از 1380/8/28 تا 1386

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عضو هیات نظارت بر چاپ نشر کتاب

استان کرمان, از 1382/12/20 تا 1386

 بنیاد شهید انقلاب اسلامی، عضو کمیته تالیف و تدوین

استان کرمان, از 1380/10/30 تا ادامه دارد

 بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، نایب رئیس انجمن ادبی دفاع مقدس

استان کرمان, از 1385/2/2 تا ادامه دارد

 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، عضو شورای علمی و اجرایی ستاد نهضت تولید علم و کرسی¬های نظریه پردازی

استان کرمان, از 1385/8/20 تا ادامه دارد

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری، رئیس پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران

دانشگاه شهید باهنر کرمان, از 1390/10/7 تا 1395

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه شهید باهنر کرمان, از 1392/11/18 تا ادامه دارد

طرح های تحقیقاتی

 نیازسنجی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان

از 1379 تا کنون

 آسیب های فرهنگی- اجتماعی دانشگاهها و بررسی فرایند ارتباطی و مدلهای رفتاری دانشجویان

از 1378 تا کنون

 بررسی ادبیات دفاع مقدس

از 1375 تا کنون

 نقد داستان نویسی معاصر

از 1376 تا کنون

 سرگذشت پژوهی دانشجویان شهید دانشگاه شهید باهنر کرمان

از 1378 تا کنون

انتشارات

کتاب ها

1. محمد صادق بصیری, سیر تحلیلی شعر مقاومت در ادبیات فارسی از آغاز تا عصر پهلوی جلد 1

انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1388

2. محمدصادق بصیری, مجموعه آثار افضل کرمانی

دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1383

3. محمدصادق بصیری – محمدرضا صرفی, مجموعه مقالات شاه نعمت ا... ولی

دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1383

4. محمدصادق بصیری- عباسعلی رستمی نسب- محمدرضا صرفی, خورشید کویر

ستاد کنگره بزرگداشت شهید باهنر, ستاد کنگره بزرگداشت شهید باهنر, 1380

مقاله های مجله

1. , مقايسه ساختار و اسلوب مقامات با روايات پيكارسك

الدراسات الادبية, 82.83.84, 2015

2. , پالايش روحي كاتارسيس در منظومه خسرو وشيرين نظامي

ACOUSTICS RESEARCH LETTERS ONLINE-ARLO, 7, 4, 2015

3. محمدصادق بصیری, Diachronic Transformation in Persian Language based on syntagmatic and Paradigmatic relations

University of Bucharest, 2011

4. , خاستگاه پيكارسك، شرق يا غرب؟

نشريه ادب و زبان فارسي, 18, 38, 1394

5. , عناصر بينامتنيت در روايات پيكارسك و مقامات

پژوهشنامه نقد ادبي و بلاغت, 4, 2, 1394

6. , بررسي برجستگي هاي لفظي و ساختاري شعر دفاع مقدّس استان كرمان

نشريه ادبيات پايداري, 7, 13, 1394

7. , اثر »مشي و مشيانه«و »پريزاد و پريمان« جلوههاي نقيضه در دو داستان صادق چوبك

نشريه ادب و زبان فارسي, 18, 38, 1394

8. , سبك شناسي منظومه مظهرالآثار

سبك شناسي نظم و نثر فارسي, 8, 4, 1394

9. , تصوير حباب در غزل صائب

سبك شناسي نظم و نثر فارسي, 8, 3, 1394

10. , تحليل برشتي از داستان "خانه‌هاي شهر ري" غلامحسين ساعدي

زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت معلم, 23, 78, 1394

11. , بررسي عناصر موسيقايي شعر اعتراض

زبان و ادب فارسي - دانشگاه تبريز, 67, 229, 1394

12. , تحليل جامعه شناختي اشعار جمال الدين محمدبن عبدالرازق اصفهاني

نشريه ادب و زبان فارسي, 18, 37, 1394

13. , بررسي سير ترجمه عربي به فارسي از آغاز تا قرن ششم

نشريه ادبيات تطبيقي دانشگاه شهيد باهنر كرمان, 7, 12, 1394

14. , بررسي مضامين شعر اعتراض در ادبيات انقلاب اسلامي

نشريه ادبيات پايداري, 6, 11, 1394

15. , واژگان شناسي شعر اعتراض در ادبيات انقلاب اسلامي

پژوهش هاي نقد ادبي و سبك شناسي, 5, 2, 1393

16. , شاخصه هاي سبكي نثر جلال احمد

نشريه ادب و زبان فارسي, 17, 36, 1393

17. , مباني نظريه ادبيات مقاومت در آثار غسان كنفاني

نشريه ادبيات پايداري, 6, 10, 1393

18. , حكمت عملي، بن مايه ادبيات پايداري ايران

نشريه ادبيات پايداري, 6, 10, 1393

19. , مباني فكري آل احمد در سه اثر داستاني ديد و بازديد، سه تار، مديرمدرسه

نشريه ادب و زبان فارسي, 17, 35, 1393

20. , بررسي كهن الگوي آنيما در اشعار مهدي سهيلي

نشريه ادب و زبان فارسي, 17, 35, 1393

21. , بررسيروشمند ترجمه ابوالمعالي

نشريه ادبيات تطبيقي دانشگاه شهيد باهنر كرمان, 6, 10, 1393

22. , مباني نظري ادبيات مقاومت در آثار غسان كنفاني

نشريه ادبيات پايداري, 6, 10, 1393

23. , نقد و تحليل رئاليسم در ادبيات داستاني ايران

پژوهشنامه نقد ادبي و بلاغت, 3, 1, 1393

24. , بدل پذيري نهاد، مسند و منادا

نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان, 17, 35, 1393

25. محمدصادق بصیری, تصویر خیال در غزلیات نزاری قهستانی

همایش ملی نقد و تحلیل زندگی، شعر و اندیشه حکیم نزاری قهستانی, 1393

26. محمدصادق بصیری, پژوهشی در سرچشمه‌های علم بیان در شعر قرن چهارم

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب), 6, 2, 1392

27. محمدصادق بصیری, فرآیند نوشتاری در کلیات وحشی بافقی

همایش کمال الدین وحشی بافقی, 1392

28. محمد صادق بصیری, روش های تعلیم و تربیت در متون ادب فارسی

فصلنامه پژوهش‌های ادبیّات تعلیمی, 4, 15, 1391

29. محمدصادق بصیری, بررسی سبک ترسّل اسفزاری

فصلنامه بهار ادب, 5, 2و16, 1391

30. محمدصادق بصیری, بررسی محتوا و ساختار ترسل اسفزاری

مجله متن شناسی ادب فارسی, 4, 3, 1391

31. محمدصادق بصیری, مکاشفه در اندیشه ابن عربی

کاوش نامه, 12, 23, 1390

32. محمدصادق بصیری, استثمار ستیزی در شعر ملک الشعرای بهار و جمیل صدقی الزهاوی

فصلنامه لسان المبین, 3, 4, 1390

33. محمدصادق بصیری, تصویر در چکامة«نشیدالارض و الخلود»

نشریه ادبیات پایداری, 1, 2, 1389

34. محمدصادق بصیری, جادوی اندیشه و زبان رودکی

پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان, 45, 2, 1388

35. محمدصادق بصیری, بررسی جنسیت در ضرب المثل‌های فارسی با توجه به آیات و احادیث

فصلنامه مطالعات زنان دانشگاه الزهرا, 7, 4, 1388

36. محمدصادق بصیری, بررسی مفهوم عرفانی دریا و مضامین آن در منطق الطیر عطار نیشابوری

نشریه پژوهش‌های اسلامی, 1387

37. محمدصادق بصیری, نقد چاپ سنگی فرهنگ مؤیّد الفضلاء

مجله زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی, 4, 10, 1387

38. محمدصادق بصیری, ارتباط توبه و گناه در مثنوی

نشریه پژوهش‌های اسلامی, 1387

39. محمدصادق بصیری, ساقی‌نامه‌های خواجه و خواجو

مایش بررسی تعاملات فرهنگی و هنری شیراز و کرمان, 1387

40. محمدصادق بصیری, راههای وصول به حقیقت از دیدگاه سنایی

نشریه پژوهش‌های اسلامی, 1387

41. محمدصادق بصیری, انواع ادبی در حماسه‌های ملی ایران

گوهر گویا, 2, 4, 1387

42. محمدصادق بصیری, ساختار روایت در هفت پیکر

نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان, جدید, 24, 1387

43. محمدصادق بصیری, بنای زبان در شعر دفاع مقدس

نامه پایداری, 1387

44. محمدصادق بصیری, بافت زبان مثنوی

مجموعه مقالات مولانا پژوهی (دفتر چهارم) موسسه حکمت و فلسفه ایران, 1386

45. محمدصادق بصیری, شاه شجاع نماد پیوند قراختائیان کرمان و آل مظفر به روایت معین¬الدین محمد معلّم یزدی در کتاب مواهب الهی

فصلنامه پژوهشگران فرهنگ, 1385

46. محمدصادق بصیری, پژوهشهای ارزشمند ابوریحان بیرونی در ادب فارسی

فصلنامه فرهنگ (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی), 1385

47. محمدصادق بصیری, نگاهی به محتوای اسطوره‌ای انگاره‌های درخت در تمدن جیرفت

مجله مطالعات ایرانی, 1384

48. محمدصادق بصیری, ابزار نوسازی تشبیه در دیوان هشت تن از بزرگان ادب عربی و فارسی

نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه شهید باهنر, 1384

49. محمدصادق بصیری, جمع آوری و بررسی گویش منطقه ریگان

فصلنامه پژوهشگران فرهنگ, 1384

50. محمدصادق بصیری, تحلیل تصاویر غزلیات خواجوی کرمانی بر مبنای نظریات یادگیری

نخستین همایش جلوه‌های فرهنگی ایران زمین در آیینه استانهای کشور, 1383

51. محمدصادق بصیری, ویژگیهای زبانی افضل کرمانی

همایش افضل کرمانی, 1383

52. محمدصادق بصیری, مقایسه اجمالی تفسیر خواجه عبدا... انصاری و کشف‌الاسرار میبدی

نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه شهید باهنر, 1382

53. محمدصادق بصیری, بندرها و جزایر خلیج فارس در سفرنامه ها

فصلنامه پژوهشگران فرهنگ, 1382

54. محمدصادق بصیری, جلوه افسانه های کهن ایرانی در ادبیات عربی

نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه شهید باهنر, 1381

55. محمدصادق بصیری, طبقه بندی دگرگونیهای گویش کرمان در مقایسه با گویش معیار و زبان نوشتار

نخستین همایش گویش شناسی کرمان, 1381

56. محمدصادق بصیری, فاصله زیباشناسی در حماسه تاریخی حمله حیدری

مجموعه مقالات همایش بزرگداشت ملابمانعلی راجی کرمانی, 1380

57. محمدصادق بصیری, صعود هنری غزلیات عماد

مجموعه مقالات همایش بزرگداشت خواجه عماد فقیه کرمانی, 1380

58. محمدصادق بصیری, مروری بر ادبیات معاصر ایران در دو دهه قبل و بعد از انقلاب اسلامی

سمینار ادبیات در جهان معاصر, 1379

59. محمدصادق بصیری, نقد و بررسی آثار داستانی گلی ترقی

فصلنامه فرهنگ کرمان, 1378

60. محمدصادق بصیری, زمینه های پیدایش ادبیات داستانی جدید در ایران

فصلنامه فرهنگ کرمان, 1378

61. محمدصادق بصیری, منظومه‌های حماسی دوره انقلاب اسلامی

مجموعه مقالات کنگره بررسی تاثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصر, 1378

62. محمدصادق بصیری, نگاهی به شعر مقاومت برانگیز در ایران پیش از مشروطه

اولین همایش فرهنگ عمومی و ادبیات فارسی, 1378

63. محمدصادق بصیری, نقد سبک شناختی ادبیات دفاع مقدس

نشریه فصل پنجم, 1374

64. محمدصادق بصیری, هنر برای هنر و ادبیات ملتزم در دوره مشروطه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران, 0

65. محمدصادق بصیری, شهریار ساسانی در پس دو چهره

مجله مطالعات ایرانی, بهار 1383, 0

مهارت ها

 

دروس

دروس ترم های گذشته

 متون نثر فارسی (کارشناسی)

...

 زبان انگلیسی (کارشناسی ارشد)

...

 زبان و ادبیات فارسی عمومی (کارشناسی)

...

 معانی و بیان، بدیع و عروض و قافیه (کارشناسی)

...

 متون نطم فارسی (کارشناسی)

...

 ادبیات معاصر (کارشناسی)

...

 متون نطم فارسی قرن ششم (کارشناسی ارشد)

...

 متون نثر فنی (کارشناسی ارشد)

...

 تحقیق در معانی و بیان (کارشناسی ارشد)

...

 ادبیات انقلاب اسلامی (کارشناسی ارشد)

...

 تحقیق در علوم بلاغی (دکترا)

...

 دستور تاریخی و تطبیقی (دکترا)

...

 تحقیق در متون نظم (خاقانی و نظامی) (دکترا)

...

دانشجویان

دکترا

دانشجویان قبلی

 محمدرضا نجاریان

تحلیل تطبیقی تشبیه با تکیه بر ابزار نوسازی در شعر بزرگان ادب فارسی و عربی تا فرن ششم, 1384, شهید باهنر کرمان

 نسرین فلاح

تحلیل ساختاری هفت پیکر نظامی, 1387, شهید باهنر کرمان

 مریم شایگان

تصحیح فرهنگ مؤید الفضلا ، بخش عربی و ترکی, 1387, شهید باهنر کرمان

 حیدرعلی دهمرده

کنایات نظامی, 1386, شهید باهنر کرمان

 حسین میرزا نیکنام

انواع ادبی در حماسه های ملی ایران, 1388, شهید باهنر کرمان

 زهرا غریب حسینی نژادکاخ

بررسی تطبیقی اندیشه های ابن عربی و فخرالدین عراقی, 1389, شهید باهنر کرمان

 سید امیر جهادی حسینی

تصحیح ( ترسل اسفزاری ) به همراه مقدمه – توضیحات و فهارس, 1391, شهید باهنر کرمان

 احمد رستمی زاده

تحلیل ساختاری بدل و جایگاه نحوی آن در متون ادب فارسی معاصر, 1392, شهید باهنر کرمان

 وحید قنبری ننیز

تصحیح و مقابله مثنوی تاریخی شهنامه چنگیزی ( تاریخ نظوم مغول ) همراه با مقدمه ، تعلیقات و فهرست ها, 1393, شهید باهنر کرمان

کارشناسی ارشد

دانشجویان قبلی

 سعید رزاقپور

بررسی تطبیقی عاشقانه های نادر نادر پور و نزارقبانی, 1391/7/23

 نعیمه ابراهیمی

بررسی فن ترجمه ( عربی به فارسی ) از آغاز تا قرن 6 با تاکید بر متن کلیه و دمنه, 1391, شهید باهنر کرمان

 مهدیه سلطانی نژاد

بررسی تطبیقی انسان و اجتماع در اشعار ایلیا ابوماضی و پروین اعتصامی, 1391, شهید باهنر کرمان

 زهرا سلیمانی

بررسی تطبیقی مضامین اجتماعی در اشعارنیما یوشیج و احمد شوقی, 1391, شهیدباهنر کرمان

 وجیهه زمانی

ترکیب و اشتقاق در دستور زبان فارسی و عربی, 1392, شهیدباهنر کرمان

 زینب گیلانی

بررسی توصیف درمقامات حریری و مقامات حمیدی, 1392, شهید باهنر کرمان

 مرضیه سرخی

استاد میرجلال الدین محدث ارموی و ادبیات شیعی و عربی, 1393, شهید باهنر کرمان

 نعیمه مهدوی

بررسی و تحلیل رجزهای شهدای کربلا و انعکاس آن در منظومه های حماسی مذهبی فارسی, 1392, شهید باهنر کرمان

 راضیه خداداد زاده

بررسی تأثیر زبان وادبیات فارسی بر آثار و اندیشه های شیخ بها ءالدین محمد عاملی, 1393, شهید باهنر کرمان

 مجتبی ابراهیمی

بررسی اسناد مجازی ( مجاز عقلی ) در زبان سعدی و متنبی, 1393, شهید باهنر کرمان

 معصومه یحیی زاده

تصویر آب در شعر عاشورایی, 1393, شهید باهنر کرمان

 سمیه حسینی بی بی حیاتی

آفات زبان در بیان مثنوی معنوی و احیاء علوم الدین غزالی, 1393, شهیدباهنر کرمان

 نزهت السادات تهامی

جلوه های بیان در غزلهای عماد فقیه کرمانی, 1387, شهید باهنر کرمان

 محمود پورشریفی

فرهنگ واژگان و ترکیبات و اصطلاحات گویشی مردم انار, 1387, شهید باهنر کرمان

 حسینعلی بیات

سبک شناسی اشعار مهدی اخوان ثالث, 1378, شهید باهنر کرمان

 محمود اسدی

تحلیل حکایات الهی نامه عطار, 1379, شهید باهنر کرمان

 غلامرضا گل افشان

سبک شناسی شعر سهراب سپهری, 1380, شهید باهنر کرمان

 بتول میرزایی

شیوه های داستان پردازی اسرار التوحید, 1380, شهید باهنر کرمان

 احمد آریایی نسب

صور بیانی درجهانگشای جوینی- جلد اول, 1380, شهید باهنرکرمان

 محمد امین شمس نیا

فرهنگ استعارات شاهنامه, 1381, شهید باهنر کرمان

 فرزانه مهریار

فضاهای مضمون ساز غزل قرن هشتم, 1381, شهید باهنر کرمان

 فاطمه کاسی

تحلیل داستانکهای معاصر, 1381, شهید باهنر کرمان

 شوکت یاربی

عناصر اربعه در مثنوی مولوی, 1382, شهید باهنر کرمان

 فاطمه محمدزاده

سیری در نظریه آشنایی زدایی با شواهدی از زبان ادبی, 1382, شهید باهنر کرمان

 فریده طلوعی

شرح احوال و آثار و زندگی جنبدبغدادی, 1381, شهید باهنر کرمان

 مصیب اشکی

سبک شناسی شعر نادر نادرپور, 1383, شهید باهنر رکان

 علی آزادمنش

بررسی و تحلیل گویش ریگان, 1384, شهید باهنر کرمان

 عبدالرضا شریفی

بررسی صورخیال ( تشبیه ، استعاره ، مجاز ، کنایه ) درکلیات سلمان ساوجی, 1384, شهید باهنر کرمان

 نجمه حسینی سروری

بررسی ساختاری داستان های سندبادنامه, 1384, شهید باهنرکرمان

 امید ذاکری کیش

جریان سیال ذهنی در مثنوی مولوی ( سه دفتر اول ), 1385, شهید باهنر کرمان

 حمیدرضا خوارزمی

تداعی معانی و افکار در شاهنامه فردوسی, 1385, شهید باهنر کرمان

 پروین محمودی

شرح مشکلات کتاب مواهب الهی, 1385, شهید باهنر کرمان

 مریم افضلی

عناصر فرهنگ عامه در خمسۀ نظامی, 1386, شهید باهنر کرمان

 زیبا دیدگاه

تحلیل صور بیانی در مرزبان نامه, 1386, شهید باهنر کرمان

 اکرم علی بخشی

سفر در عرفان, 1387, شهید باهنر کرمان

 سارا کریمی

توبه در مثنوی معنوی, 1387, شهید باهنر کرمان

 حامد حسینخانی

جستاری در غزل تأثیر گذار امروز, 1387, شهید باهنر کرمان

 جلال زارع

تصویر آفرینی در گرشاسب نامه, 1387, شهید باهنر کرمان

 صدیقه السادات حسینی

شعر و شاعری از دیدگاه قرآن ، پیامبر (ص) و معصومین (ع) و بازتاب آن در ادبیات فارسی, 1387, شهید باهنر کرمان

 نفیسه دیده بان

مفهوم عرفانی دریا ومضامین مربوط به آن در منظومه های عطار نیشابوری, 1387, شهید باهنر کرمان

 سیدمهرداد بلندی پور

شیوه های ترکیب سازی در خمسۀ نظامی, 1387, شهید باهنر کرمان

 فاطمه اسفندیاری

کشف و شهود در آثار سنایی, 1387, شهید باهنر کرمان

 فاطمه داشن

بررسی و مقایسه احوال و آثار و دیدگاههای فکری ملک الشعراء بهار ومعروف الرصافی, 1387, شهید باهنر کرمان

 فرزانه فیروز زاده

بازنویسی ، تصحیح و تعلیقات شرح دیوان حافظ تألیف مولانا سید محمد صادق علی لکهنوی, 1388, شهید باهنر کرمان

 سمانه صادقی گوغری

بررسی عناصر داستان در مثنوی گل و نوروز خواجوی کرمانی, 1389, شهید باهنر کرمان

 محمد امیری هنزایی

سبک شناسی مجموعه آثار افضل الدین ابوحامدکرمانی, 1391, شهید باهنر کرمان

 فاطمه گل عابدی

کاریکاتور ادبی در کلیات سعدی, 1392, شهید باهنر کرمان

 فاطمه محمدی سلیمانی

ادبیات نمایشی در شعر سیاسی عصر مشروطه با تأکید بر نمایشنامه سه تابلو میرزاده عشقی, 1392, شهید باهنر کرمان

 سپیده خالصی

بررسی حسن تعبیر در تصویر های سهراب سپهری, 1392, شهید باهنر کرمان

 عباس سالاری

تحلیل و بررسی مضامین شعری سید اشرف الدین حسینی گیلانی ( نسیم شمال), 1392, شهید باهنر کرمان

 پیمان آقا بیگی پور

برسی اقشار اجتماعی در دو اثر کلیله و دمنه و مرزبان نامه, 1392, شهید باهنرکرمان

 محمدرضا حیدری

بررسی ویژگیهای بیانی در اشعار شاعران بی دیوان, 1392, شهید باهنر کرمان

 یاسین اژنگ

جامعه شناسی شعر فارسی قرن ششم با تأکید بر اشعار جمال الدین محمدبن عبدالرزاق اصفهانی, 1393, شهید باهنر کرمان

 راحیل منصوری

بررسی زبان شناختی گویش رونیزی فارس, 1392, شهید باهنر کرمان

 ابوالقاسم بهزادی

مقایسه ساختار جمله در دستور فارسی و عربی, 1393, شهید باهنر کرمان

 طاهره محمدی

مشخصه های ادبیات پایداری در شعر فارسی, 1392, شهید باهنر کرمان

 عزیزالله نبی زاده

زندان مولفه ای از شعر مقاومت فارسی, 1393, شهید باهنر کرمان