دکتر مجتبی برخورداری يزدی

استادیار بخش مهندسی برق، گروه مهندسی کنترل

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

31322527 034

 ایمیل

barkhordari@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه علم و صنعت ایران

دکترا مهندسی برق - کنترل (پایان نامه: کنترل سیستم های هیبرید با زیرسیستم های غیرخطی افاین و کلیدزنی مقید) , از 1383 تا 1389

 دانشگاه علم و صنعت ایران

کارشناسی ارشد مهندسی برق - کنترل (پایان نامه: طراحي و شبيه‌سازي کنترل‌کننده تطبيقي چندمتغيره با ناظر خبره براي کوره قوس الکتريکي) , از 1381 تا 1383

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

کارشناسی مهندسی برق - کنترل (پایان نامه: طراحي و ساخت کارت جمع‌آوري داده براي کاربرد در محيط ويندوز) , از 1377 تا 1381

فایل ها

 مدارهای الکتریکی ( ارسال فایل )

 مبانی مکاترونیک ( ارسال فایل )

 1. 1
  مقدمه
 2. 2
  اصول طراحی در مکاترونیک
 3. 3
  سنسورها
 4. 4
  signal conditioning
 5. 5
  Microcontroller
 6. 6
  سیستم‌های تحریک پنوماتیکی و هیدرولیکی
 7. 7
  مکانیزم‌ها
 8. 8
  سیستم های تحریک الکتریکی
 9. 9
  مدل سازی (کامل نیست)
 10. 10
  مدارهای واسط

 کنترل دیجیتال و غیرخطی ( ارسال فایل )

 1. 1
  Introduction to Digital Control
 2. 3
  Frequency Response and Sampling Theorem
 3. 4
  Modeling of Digital Control Systems
 4. 2
  Discrete-Time Systems
 5. 5
  Stability of Digital Control Systems
 6. 6
  Analog Control System Design
 7. 7
  Digital Control System Design
 8. 8
  Digital Implementation of Analog   Controller Design

زبان ها

فارسی

زبان مادری

انگلیسی

سطح پیشرفته

آلمانی

سطح مقدماتی

انتشارات

مقاله های مجله

1. H. Ghadiri, M.R. Jahed-Motlagh, M. Barkhordari-Yazdi, Robust output observer-based guaranteed cost control of a class of uncertain switched neutral systems with interval time-varying mixed delays

International Journal of Control, Automation and Systems, 12, 6, 1167-1179, 2014

2. H. Ghadiri, M.R. Jahed-Motlagh, M. Barkhordari-Yazdi, Robust stabilization for uncertain switched neutral systems with interval time-varying mixed delays

Nonlinear Analysis: Hybrid Systems, 13, 2-21, 2014

3. M. Barkhordari Yazdi, MR Jahed-Motlagh, SA Attia, J Raisch, Modal exact linearization of a class of second-order switched nonlinear systems

Nonlinear Analysis: Real World Applications, 11, 4, 2243-2252, 2010

4. M. Keshavarz, M. Barkhordari-Yazdi, M.R. Jahed-Motlagh, Piecewise affine modeling and control of a boiler–turbine unit

Applied Thermal Engineering, 30, 8, 781-791, 2010

5. M. Barkhordari-Yazdi, M.R. Jahed-Motlagh, Stabilization of a CSTR with two arbitrarily switching modes using modal state feedback linearization

Chemical Engineering Journal, 155, 3, 838-843, 2009

دروس

دروس ترم جاری

 مبانی مکاترونیک (کارشناسی)

 رباتیک (کارشناسی ارشد)

 مدارهای الکتریکی 1 (کارشناسی)

دروس ترم های گذشته

 مدارهای الکتریکی 2 (کارشناسی)

 سیستم های هایبرید (دکترا)

 کنترل کامپیوتری (کارشناسی)

 LMI در تئوری کنترل (دکترا)

مباحث ویژه

 اندازه گیری پیشرفته (کارشناسی ارشد)

مکانیک بیوسیستم

 کنترل دیجیتال و غیرخطی (کارشناسی)

 ریاضیات مهندسی پیشرفته (کارشناسی ارشد)

 کنترل غیرخطی (کارشناسی ارشد)

برنامه های کلاسی

 سمینار

- چهارشنبه 15:30 تا 17:00

 رباتیک

- شنبه 09:30 تا 11:00 - دوشنبه 09:30 تا 11:00

 مدارهای الکتریکی 1

- یک شنبه 11:30 تا 13:00 - سه شنبه 11:30 تا 13:00

 مبانی مکاترونیک

- یک شنبه 13:30 تا 15:00 - سه شنبه 13:30 تا 15:00