دکتر محمدرضا اميرسيف الديني

خلاصه

دانشیار گروه بیومکانیک ورزشی دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

reza46n@yahoo.com

 تلفن ثابت

33257518

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی تربیت بدنی , از 1366 تا 1369

 دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد تربیت بدنی , از 1373 تا 1375

 دانشگاه دولتی ورزش بلاروس

دکترا بیومکانیک ورزشی , از 1382 تا 1386

دوره ها

 دوره کارشناسی ارشد

تجربیات

 مدیر عامل باشگاه

باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان, کرمان, از 1393 تا 1394

 عضو هیات مدیره باشگاه

باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان, کرمان, از 1392 تا 1394

 عضو کمیته تخصصی بیومکانیک ورزشی

پژوهشگاه تربیت بدنی تهران, تهران, از 1388 تا 1391

 مدیر تربیت بدنی دانشگاه

دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, از 1375 تا 1380

 رئیس هیات ورزش های دانشگاهی استان کرمان

فدراسیون ورزش های دانشگاهی, کرمان, از 1394 تا کنون

 دبیر منطقه هشت ورزش دانشگاههای کشور

اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم, تهران, از 1394 تا کنون

 عضو کمیته تخصصی هیات ممیزه دانشگاه

دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, از 1396 تا کنون

 ارزیاب تربیت بدنی دانشگاههای کشور

اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم, تهران, از 1389 تا 1395

 عضو شورای پژوهشی اداره ورزش و جوانان استان

اداره ورزش و جوانان استان کرمان, کرمان, از 1396 تا کنون

 معاون اداری و مالی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

دانشگاه شهید باهنر کرمان, دانشگاه, از 1387 تا 1393

 عضو هیات تحریریه نشریه پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی

دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, از 1395 تا کنون

 عضو کار گروه بیومکانیک ورزشی گروه تخصصی برنامه ریزی درسی و گسترش

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری, تهران, از 1396 تا کنون

علاقمندی ها

 فوتبال،بدمینتون

زبان ها

روسی

سطح میانی

سازمان ها

 مدیر تربیت بدنی دانشگاه

از 1394 تا تاکنون

طرح های تحقیقاتی

 بررسی ایستگاههای ورزشی (تندرستی) در سطح شهر کرمان و تدوین برنامه جذب بیشتر افراد عادی (غیر ورزشکار)

کرمان, از 1391/4/7 تا 1391/9/18

 بررسی تعادل پویای ورزشکاران دوچرخه سوار کرمان

کرمان, از 1393/2/17 تا 1393/7/28

 مقایسه سه روش تمرینی در درس تربیت بدنی عمومی روی آمادگی جسمانی پسران

کرمان, از 1381 تا 1382

انتشارات

کتاب ها

1. محمدرضا امیرسیف الدینی، فریبرز محمدی پور، میلاد فلاح زاده، سعید ملاحسینی, آنالیز گام برداری و مکانیک دویدن

جهاد دانشگاهی, کرمان, 1394

2. محمدرضا امیرسیف الدینی، فریبرز محمدی پور، علی حجتی، میلاد فلاح زاده, حرکت شناسی ورزشی

جهاد دانشگاهی, کرمان, 1394

3. محمدرضا امیرسیف الدینی، هیمن محمدی, آناتومی بدن انسان

جهاد دانشگاهی, کرمان, 1394

4. فریبرز محمدی پور، محمدرضا امیرسیف الدینی, بیومکانیک حرکت انسان

جهاد دانشگاهی, کرمان, 1393

مقاله های مجله

1. Naderi S, Mohammadipour F, Amir Seyfaddini MR, Kinematics of Lower Extremity During Forward and Backward walking on different gradients

Physical Treatments, 7, 2, 71-78, 2017

2. Sharifi N, AmirSeyfaddini MR, Amiri-Khorasani M, Effect of Fatigue on Knee Kinematics During Countermovement Jumps in Female Students of Physical Education With Valgus Knee Deformity

Iranian Rehabilitation Journal, 14, 2, 107-114, 2016

3. Sahebozamani M, AmirSeyfaddini MR, Mohammadi H, Effects of Lace-up and Aircast Ankle Braces on Dynamic Postural Control in Functional Fatigue Condition: A Study on Volleyball Players with Ankle Instability

Physical Treatments, 4, 4, 183-190, 2015

4. Naderi S, Mohammadipour F, AmirSeyfaddini MR, The Effects of Different Walking Inclinations on Knee Angle in the Frontal Plane of Patients with Varus Malalignment

Physical Treatments, 4, 3, 33-38, 2014

5. رضوي اسفلي سيده محبوبه، امير سيف الديني محمدرضا، محمدي پور فريبرز, تغييرات صبحي- عصري تعادل پويا تحت تكليف دوگانه شناختي در زنان سالمند با عادت صبحگاهي

پژوهش در علوم توانبخشي اصفهان, 13, 4, 194-200, 1396

6. ايلاقي حسيني سعيده، محمدي پور فريبرز، امير سيف الديني محمدرضا, مقايسه كينماتيكي مانور فريب بين پاي برتر و غير برتر و رابطه آن با آسيب ليگامان متقاطع قدامي در هندبالیستهای زن حرفه ای

پژوهش در علوم توانبخشي اصفهان, 13, 4, 187-193, 1396

7. سیف الدینی زرندی ،الهه ؛امیرسیف الدینی ،محمدرضا ؛محمدی پور ،فریبرز, تأثیر حاد يک جلسه موسيقي‌درماني با ساختارهاي ريتميک مختلف بر پارامترهاي گام¬برداري افراد مبتلا به MS

نشریه علمی–پژوهشی پژوهش در توانبخشی ورزشی همدان, 4, 7, 11-20, 1395

8. ابراهیمی ،سارا ؛محمدی پور ،فریبرز ؛امیرسیف الدینی ،محمدرضا, تأثیر سطوح مختلف ورزشی بر سرعت، نیرو و توان عمودی حین پرش اسکوات بازیکنان مرد فوتبال

نشریه علمی–پژوهشی طب توانبخشی تهران, 6, 2, 141-149, 1395

9. هاشمی مقدم ،کبری ؛امیرسیف الدینی ،محمدرضا ؛محمدی پور ،فریبرز, كينماتيك اندام تحتاني حين راه رفتن در افراد داراي ناهنجاري هايپرلوردوزيس كمري

نشریه علمی–پژوهشی پژوهش در علوم توانبخشی اصفهان, 12, 5, 267-273, 1395

10. شهیدی زندی ،زهرا ؛امیرسیف الدینی ،محمدرضا ؛امیری خراسانی ،محمدتقی, بررسی خصوصیات کینماتیکی مفاصل اندام تحتانی هنگام فرود تک پا از ارتفاع های مختلف در افراد مبتلا به ناهنجاری زانوی ضربدری

نشریه علمی–پژوهشی طب توانبخشی تهران, 6, 1, 122-131, 1395

11. ناصری روحانی ،محمد علی ؛امیری خراسانی ،محمدتقی ؛امیرسیف الدینی ،محمدرضا, تأثیر سطح ناپایدار پای تکیه گاه بر کینماتیک شوت روی پای بازیکنان فوتبال

نشریه علمی–پژوهشی پژوهش در طب ورزشی و فناوری تهران, 6, 11, 27-38, 1395

12. امینی ،رضا ؛رجبی ،حمید ؛امیرسیف الدینی ،محمدرضا ؛دیوسالار ،کوروس, مطالعه تغييرات آديپونکتين، لپتين و نيمرخ ليپيدی پلاسمای خون مردان غير فعال بر اثر 24 جلسه بازی فوتسال

نشریه علمی–پژوهشی پژوهش در طب ورزشی و فناوری تهران, 6, 12, 11-22, 1395

13. نادری ،ساسان ؛محمدی پور ،فریبرز ؛امیرسیف الدینی ،محمدرضا, اثیر سرعت های مختلف گام برداری بر کینماتیک راه رفتن افراد مبتلا به واروس زانو

نشریه علمی–پژوهشی پژوهش در طب ورزشی و فناوری تهران, 5, 9, 63-73, 1394

14. محمدی ،هیمن ؛صاحب الزمانی ،منصور ؛امیرسیف الدینی ،محمدرضا, تأثیر خستگی عملکردی بر روی شاخص¬های تعادلی ایستا و پویای ورزشکاران دارای مچ پای ناپایدار با استفاده از سیستم تعادلی بایودکس

نشریه علمی–پژوهشی طب توانبخشی تهران, 4, 1, 63-71, 1394

15. پاکروان ،فائزه ؛امیری خراسانی ،محمدتقی ؛امیرسیف الدینی ،محمدرضا, اثر نسبت طول اندام تحتانی بر روی کینماتیک چرخه‌ی کشش- انقباض در اجرای پرش ضد‌حرکت در بین دانشجویان تربیت‌بدنی دختر

نشریه علمی–پژوهشی پژوهش درتوانبخشی ورزشی همدان, 3, 5, 59-68, 1394

16. مهدوی راد ،علی ؛امینایی ،محسن ؛امیرسیف الدینی ،محمدرضا, تاثیر 8 هفته درس تربیت بدنی عمومی (1) در نوبت صبح و عصر بر درصد چربی بدن، توان هوازی و نیمرخ لیپیدی سرم دانشجویان غیر ورزشکار

نشریه علمی–پژوهشی مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش بیرجند, 3, 5, 23-33, 1394

17. گلپریان ،امیر ؛امیرسیف الدینی ،محمدرضا ؛محمدی پور ،فریبرز, تاثیر یک برنامه تمرینی بر تعادل پویا در هنگام راه رفتن بر روی چوب موازنه در دانش آموزان11تا13ساله

نشریه علمی–پژوهشی پژوهش در علوم توانبخشی اصفهان, 10, 5, 481-492, 1393

18. صاحب الزمانی ،منصور ؛امیرسیف الدینی ،محمدرضا ؛محمدی ،هیمن, بررسی اثر انواع بریس بر روی شاخص های تعادلی در والیبالیستهای دارای مچ پای ناپایدار درجه یک و دو

نشریه علمی–پژوهشی پژوهش در علوم توانبخشی اصفهان, 9, 4, 586-595, 1392

19. عباس زاده ،اعظم ؛صاحب الزمانی ،منصور ؛امیرسیف الدینی ،محمدرضا ؛صمصام پور ،داوود, بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات اصلاحی منظم بر میزان قوس کمری دانشجویان دختر

فصلنامه علمی–پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, 16, 5, 377-386, 1391

20. رضایی ،مرضیه ؛صاحب الزمانی ،منصور ؛قهرمان تبریزی ،کوروش ؛امیرسیف الدینی ،, میزان فعالیت عضلات کمری لگنی موثر در پایداری ناحیه مرکزی با تغییر مرکز ثقل در پل زدن بر روی سطوح پایدار و ناپایدار

نشریه علمی–پژوهشی مطالعات طب ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, 9, 111-122, 1390

21. افهمی ،نجمه ؛صاحب الزمانی ،منصور ؛امیرسیف الدینی ،محمدرضا ؛قهرمان تبریزی ،کوروش, مقایسه قدرت عضلات خم کننده سطحی و عمقی گردن با استفاده از دستگاه Pressure Bio Feedback و EMG در بین دختران دارای ناهنجاری سر به جلو و سالم

مجله علمی–پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان, 19, 1, 58-66, 1390

22. خرم نژاد ،حمید ؛صاحب الزمانی ،منصور ؛شریفیان ،اسماعیل ؛امیرسیف الدینی ،محمدرضا, تاثیر خستگی بر ثبات عملکردی بسکتبالیست های دارای ناپایداری عملکردی مچ پا

نشریه علمی–پژوهشی مطالعات طب ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, 9, 49-60, 1390

23. کارگر ،مهران ؛معرفتی ،حمید ؛امیرسیف الدینی ،محمدرضا ؛سلیمی آوانسر ،, ثر 6 هفته برنامه تمرینی پلایومتریک در آب و خشکی بر توان ، چابکی ، تعادل پویا و کوفتگی عضلانی بازیکنان بسکتبال

مجله علمی–پژوهشی فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی, 6, 459-466, 1389

24. حمید عباسی، سعید عابدین زاده، منصور صاحب الزمانی، محمدرضا امیرسیف الدینی, تاثیر ۸ هفته تمرین پیشگیری از آسیب فیفا +۱۱ تعدیل شده بر فاکتورهای کینماتیکی فرود از پرش بازیکنان مرد نخبه هندبال

نشریه دانشکده علوم پیراپزشکی, 0

25. Saeed Abedinzadeh, Mansour Sahebozamani, Mohammad Reza Amirseyfaddini, Hamid Abbasi, Effect of 8 weeks of injury prevention training of modified FIFA 11+ on kinetics indices of vertical jump on elite handball players

Journal of Clinical and Analytical Medicine, 0

مقاله های کنفرانس

1. فلاح زاده ،میلاد ؛امیر سیف الدینی ،محمد رضا ؛محمدی پور ،فریبرز, تاثیر شیب های مختلف تردمیل بر میزان چرخش ساق هنگام دویدن در افراد دارای سندروم درد کشککی رانی

دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش, دانشگاه بین المللی چابهار, 1395

2. شهیدی ،زهرا ؛نادری ،ساسان ؛امیر سیف الدینی ،محمد رضا, بررسی شتاب خطی تیبیا هنگام فرود تک پا از ارتفاع های مختلف

پنجمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی, دانشگاه شهید بهشتی تهران, 1395

3. نادری ،ساسان ؛امیر سیف الدینی ،محمد رضا ؛محمدی پور ،فریبرز ؛سیف الدینی زرندی الهه, مقایسه تکالیف دوگانه مختلف بر پارامترهای زمانی – فضایی راه رفتن افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

چهارمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی, دانشگاه شهید بهشتی تهران, 1394

4. نادری ،ساسان ؛محمدی پور ،فریبرز ؛امیر سیف الدینی ،محمد رضا, مقایسه زاویه واروس زانو بین افراد زانوی پرانتزی و سالم حین راه رفتن بر شیب های مختلف

چهارمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی, دانشگاه شهید بهشتی تهران, 1394

5. امیر سیف الدینی ،محمد رضا ؛رشیدزاده ،حامد ؛محمدی ،سمیه ؛حجتی ،علی, مقایسه میزان پرخاشگری تماشاگران در حین اجرای ورزشهای تیمی و انفرادی

اولین همایش تخصصی مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی, اصفهان, 1392

6. نادری ،ساسان ؛امیر سیف الدینی ،محمد رضا ؛محمدی پور ،فریبرز, تاثیر خستگی بر کینماتیک مفصل زانو در تکنیک شوت جفت بسکتبالیستهای آماتور

کنگره ملی – تخصصی علوم ورزشی, تهران, 1392

7. نادری ،ساسان ؛محمدی پور ،فریبرز ؛امیر سیف الدینی ،محمد رضا, مقایسه دو پروتکل خستگی عملکردی و غیر عملکردی بر تعادل پویای بسکتبالیستهای آماتور

کنگره ملی – تخصصی علوم ورزشی, تهران, 1392

8. کارگر ،مهران ؛معرفتی ،حمید ؛امیرسیف الدینی ،محمدرضا, اثر 6 هفته برنامه تمرینی پلایومتریک در آب و خشکی بر توان ، چابکی ، تعادل پویا و کوفتگی عضلانی بازیکنان بسکتبال

دومین همایش ملی تخصصی فیزیولوژی ورزشی, بیرجند, 1390

9. امینی ،رضا ؛رجبی ،حمید ؛امیر سیف الدینی ،محمد رضا ؛مهرابیان ،حسین, مطالعه تغییرات آدیپونکتین ،لپتین و نیمرخ لیپیدی پلاسمای خون مردان غیر فعال بر اثر 24 جلسه بازی فوتسال

ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران, تهران, 1390

10. عباس زاده ،اعظم ؛صاحب الزمانی ،منصور ؛امیر سیف الدینی ،محمد رضا, تاثیر تمرینات ثبات دهنده ی ستون فقرات بر لوردوز کمری با استفاده از دستگاهStabilizerTM Pressure Bio feedback Unit

ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران, تهران, 1390

11. حمید خرم نژاد – منصور صاحب الزمانی – اسماعیل شریفیان – محمد رضا امیر سیف الدینی – ابراهیم محمد علی نسب, مقایسه میزان خستگی بر روی جهت های سه گانه تست y در بسکتبالیست های دارای ناپایداری مچ پا

اولین همایش ملی علم و بسکتبال, تهران, 0

12. حمید خرم نژاد – منصور صاحب الزمانی – اسماعیل شریفیان – محمدرضا امیر سیف الدینی – ابراهیم محمد علی نسب, تاثیر خستگی بر ثبات عملکردی بسکتبالیست های دارای ناپایداری عملکردی مچ پا

اولین همایش ملی علم و بسکتبال, تهران, 0

13. مرضیه رضایی – هادی روحانی – منصور صاحب الزمانی – کورش قهرمان تبریزی – محمد رضا امیر سیف الدینی, نسبت فعالیت عضلات موضعی و عمومی شکم در حین تمرین ثبات دهنده پل زدن به پشت

اولین همایش علمی بین المللی آمادگی جسمانی و ایروبیک, تهران, 0

14. هیمن محمدی – منصور صاحب الزمانی – محمد رضا امیر سیف الدینی, مقایسه اثر دو نوع بریس بر روی کنترل قامت پویای والیبالیست ها با مچ پای ناپایدار در شرایط اعمال خستگی عملکردی

ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم وزشی ایران, تهران, 0

15. منصور صاحب الزمانی – هیمن محمدی – محمدرضا امیرسیف الدینی, بررسی شاخصهای کنترل قامت هنگام استفاده از انواع بریس در ورزشکاران دارای مچ پای ناپایدار درجه یک و دو

هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران, تهران, 0

16. منصور صاحب الزمانی – هیمن محمدی – محمدرضا امیرسیف الدینی, تاثیر خستگی عملکردی برروی شاخص های تعادلی ایستا و پویای ورزشکاران دارای مچ پای ناپایدار

هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران, تهران, 0

17. فرید علیمرادی – منصور صاحب الزمانی – محمدرضا امیرسیف الدینی, مقایسه شاخص های پایداری ناحیه مرکزی بدنی در هندبالیست های آسیب دیده و سالم لیگ برتر ایران

دومین همایش ملی علم و هندبال, تهران, 0

18. مرضیه رضایی – هادی روحانی – منصور صاحب الزمانی – کوروش قهرمان تبریزی – محمد رضا امیر سیف الدینی, نسبت فعالیت عضلات شکمی در پل زدن به پشت بر روی سطوح پایدار و ناپایدار

کنگره بین المللی آمادگی جسمانی, تهران, 0

19. مرضیه رضایی – منصور صاحب الزمانی – کوروش قهرمان تبریزی – محمد رضا امیر سیف الدینی - هادی روحانی, میزان فعالیت عضلات کمری لگنی در پایداری ناحیه مرکزی بدن در تمرین بر سطوح پایداری و ناپایدار

دومین همایش ملی تخصصی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی, تهران, 0

20. منصور صاحب الزمانی، محمدرضا امیرسیف الدینی، مسعود کریم زاده, تاثیر گرم کردن بر روی حس وضعیت مفصل زانو در بازیکنان فوتسال نخبه

دومین کنگره بین المللی علم و فوتبال, تهران, 0

21. Naderi S, Mohammadipour F, Amirseyfaddini MR, Comparison of knee angle in frontal plane between forward and backward walking during stepping on different slopes

8th International Congress on Physical Education and Sport Sciences, Tehran, Iran, 0

22. Seifaddini zarandi E, Naderi S, Amirseyfaddini MR, Comparison of center of gravity oscillations during forward and backward walking

8th International Congress on Physical Education and Sport Sciences, Tehran, Iran, 0

23. Naseri Rohani MA, Amiri-Khorasani M, Amirseyfaddini MR, The effect of unstable level on the knee angular displacement of support leg in the frontal plane during soccer instep kicking

8th International Congress on Physical Education and Sport Sciences, Tehran, Iran, 0

24. Alimoradi F, Sahebazamani M, Amirseyfaddini MR, Effect of stability training program on lower extremity injuries in professional players of Handball premier league, Iran

The First International Conference on Sports Science, Tehran, Iran, 0

25. Shahidi Z, Amirseyfaddini MR, Amiri-Khorasani M, Evaluation of lower extremity kinematic characteristics during single-leg landing from different heights in patients with knee valgus deformity

9th International Congress on Physical Education and Sport Sciences, Tehran, Iran, 0

26. Soudbakhsh MR, Amirseyfaddini MR, Amiri-Khorasani M, comparison of parameters of knee joint kinematics of dominant leg between two squat jump with and without using TRX suspension system

10th International Congress on Sport Sciences, Tehran, Iran, 0

27. Fallahzade M, Amirseyfaddini MR, Mohammadipour F, Effect of Different Inclination of Treadmill on Valgus and Maximum Flexion on Knee during Running in Soldiers with Patellofemoral pain Syndrome

International Conference on Modern Ideas in Engineering, science and Technology, Geneva – Switzerland, 0

مهارت ها

 بیومکانیک ،فوتبال ،بدمینتون

 آشنایی با دستگاههای آزمایشگاه بیومکانیک مانند موشن آنالایزیس

دروس

دروس ترم جاری

 حرکت شناسی (کارشناسی)

 بدمینتون (کارشناسی)

دروس ترم های گذشته

 فوتبال (کارشناسی)

 آزمایشگاه بیومکانیک (کارشناسی ارشد)

 مطالعات هدایت شده (کارشناسی ارشد)

دانشجویان

دکترا

دانشجویان قبلی

 سعید عابدین زاده

تاثیر 8 هفته تمرین ویژه هندبال بر میزان شدت و شیوع آسیب و بررسی فاکتورهای کینتیکی و کینماتیکی مفصل زانو در فرود بازیکنان جوان و بزرگسال مرد نخبه هندبال, 1397, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مجتبی بابایی خورزوقی

مقایسه تاثیر و میزان ماندگاری تمرینات از راه دور ( تله اکسر سایز ) و تمرینات میدانی ( نظارت مستقیم ) بر روی پارامترهای راه رفتن و خطر افتادن ،تعادل ،قدرت و کیفیت زندگی در سالمندان مرد, 1396, دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 محمدرضا مظفری نژاد

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 رضا کریمی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مرتضی رضایی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 فائزه قاسمیان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 امیر عباس زاده

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 ملاکی زاده

دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانشجویان قبلی

 امیر گلپریان

تاثیر پروتکل تمرینی بر تعادل پویا در هنگام راه رفتن بر روی چوب موازنه در دانش آموزان 11 تا 13 سال, 1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 نجمه شریفی

تاثیر خستگی بر کینماتیک زانوی ضربدری در طول پرش ضد حرکت دانشجویان دختر تربیت بدنی, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مهران کارگر

مقایسه اثر شش هفته تمرین پلایومتریک در آب و خشکی بر توان ،چابکی و کوفتگی عضلانی در بازیکنان بسکتبال, 1389, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 رضا امینی

تأثیر مطالعه پاسخ آدیپونکتین ،لپتین و نیمرخ لیپیدی پلاسمای خون مردان غیر فعال بر اثر بازی فوتسال, 1389, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 الهه سیف الدینی

تأثیر يک جلسه موسيقي‌درماني با ساختارهاي ريتميک مختلف بر پارامترهاي گام¬برداري افراد مبتلا به MS, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 کبری هاشمی مقدم

مقایسه ویژگی های كينماتيكی اندام تحتاني حين راه رفتن دردانشجویان تربیت بدنی عمومی داراي ناهنجاري هايپرلوردوزيس كمري با افراد سالم, 1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 زهرا شهیدی زندی

تاثیر ارتفاع فرود تک پا بر کینماتیک مفاصل زانو و مچ پا در دختران دارای ناهنجاری زانوی ضربدری و افراد سالم, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 سیده محبوبه رضوی

تفاوت بین پارامترهای فضایی زمانی راه رفتن و تعادل پویا تحت تکلیف دوگانه در دو زمان صبح و عصر در زنان سالمند 80-65 سال با عادت صبحگاهی, 1396, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 صلاح الدین ضیا الدینی

تاثیر خستگی عضلات دور کننده ران بر تعادل پویا و پارامترهای کینماتیکی راه رفتن در سالمندان 70-60 سال, 1396, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 میلاد فلاح زاده

تاثیر شیب های مختلف تردمیل بر کینماتیک اندام تحتانی هنگام دویدن در افراد دارای سندرم درد کشککی رانی, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 اسماعیل ولی زاده

مقایسه فاکتورهای کینماتیکی اندام تحتانی حین راه رفتن در دانشجویان تربیت بدنی عمومی دارای ناهنجاری سندروم متقاطع فوقانی با افراد سالم, 1396, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مهوش پرویزی فر

مقایسه پاسخ برخی از فاکتورهای خونی و تغییرات حجم پلاسما دختران فعال و غیر فعال به یک جلسه فعالیت هوازی متوسط, 1390, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 سمانه چلیپا

مقایسه پارامترهای کینماتیکی راه رفتن بر روی زمین و تردمیل بعد از اعمال پروتکل خستگی در دانشجویان دختر تربیت بدنی, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 رضا رفیق

تاثیر مصرف گلیسرول بر دهیدراسیون در دوچرخه سواران استقامتی مرد نخبه استان کرمان, 1390, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 محمدرضا سودبخش

مقایسه متغیرهای کینماتیکی مفصل زانو بین دو پرش اسکوات با استفاده از دستگاه آویزشی تی آر ایکس در بازیکنان مرد بسکتبال شهر کرمان, 1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 غلامرضا توکلی

مقایسه خصوصیات کینماتیکی مفصل زانو بین چرخش داخلی و راستای طبیعی درشت نئی در مرحله فرود در والیبالیست های تیم نوجوانان پسر هیات شهر کرمان, 1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 هیوا زارعی

تاثیر آنی میزان سختی انواع کفی داخل کفش بر کینماتیک اندام تحتانی هنگام راه رفتن افراد مبتلا به ناهنجاری زانو پرانتزی, 1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 یدالله زیبایی یکتا

مقایسه تناسب قدرت جفت نیروهای کمربند کمری- لگنی در افراد سالم با افراد با قوس کمری افزایش یافته, 1389, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 حمید خرم نژاد

اثر خستگی عملکردی ویژه بسکتبال در کنترل قامت پویای بسکتبالیست های دارای ناپایداری عملکردی مچ پا, 1389, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 هیمن محمدی

مقایسه اثر دو نوع بریس مچ پا روی میزان کنترل قامت والیبالیست ها با مچ پای ناپایدار در شرایط خستگی, 1390, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 علی مهدوی راد

تاثیر هشت هفته تمرینات تربیت بدنی یک در نوبت صبح و عصر بر ترکیب بدن ،توان هوازی ،لیپوپروتیین های خون دانشجویان غیر ورزشکار دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1391, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 فرید علیمرادی قلعه

تاثیر یک برنامه 12 هفته ای تمرینی ناحیه مرکزی بدن بر میزان و شدت آسیب های اندام تحتانی هندبالیست های حرفه ای ایران, 1391, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 زهره حاجی زاده

تاثیر هشت هفته تمرین اصلاحی بر عوارض شست کج وضعیتی دختران دبیرستانی شهر کرمان, 1391, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 فاطمه علیمحمدی معدنویی

اثر دستورالعمل های کانون توجهی بر یادگیری کینماتیکی حرکت در یک تکلیف ایستا, 1391, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مسعود کریم زاده

مقایسه حس وضعیت پا در دو محور فرونتال و ساجیتال بعد از اعمال خستگی عملکردی در بازیکنان فوتبال آسیب دیده و سالم, 1392, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 ساسان نادری

تاثیر شیب ها و سرعت های مختلف تردمیل بر کینماتیک راه رفتن در افراد مبتلا به ناهنجاری زانوی پرانتزی, 1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 سودابه یزدانی

مقایسه تمرین مقاومتی کلاستر و پلایومتریک در قدرت بیشینه ،استقامت در توان ،توان انفجاری و سرعت حرکت دانشجویان دختر کاراته کار, 1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 اعظم سرشاد استاد

مقایسه و ارتباط ویژگیهای آنتروپومتریکی، آمادگی جسمانی و کینماتیکی ضربه درایو لوپ بک هند در بازیکنان دختر ماهر و مبتدی تنیس روی میز, 1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 فائزه پاکروان

اثر نسبت طول اندام تحتانی بر کینماتیک چرخه کشش انقباض در دانشجویان تربیت بدنی دختر دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 محمد ناصری روحانی

تاثیر سطح ناپایدار پای تکیه گاه بر کینماتیک شوت روی پای بازیکنان فوتبال دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 معصومه محمدی

مقایسه دو شیوه حمل کوله پشتی با وزن های مختلف بر کینماتیک راه رفتن دانشجویان دختر تربیت بدنی, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مهدیه حاجی حسینی پور

نسبت طول ساقی رانی بر چرخه کشش انقباض پرش عمودی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی کرمان, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 سعید ملاحسینی پا قلعه

بررسی الگوهای کینماتیکی منتخب مفصل زانو با استفاده از داده های سه بعدی در پرش و فرودهای متوالی پسران دانشجوی رشته تربیت بدنی شهر کرمان, 1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 سعید میمندی پاریزی

مقایسه اثر دو نوع حمایت کننده زانو بر روی کنترل قامت پویای کشتی گیران شهر کرمان, 1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 ایمان سالاری پور

مقایسه پارامترهای کینماتیکی اندام تحتانی مکانیسم دفاع ،بین فرود عمودی و فرود به جانب در بازیکنان والیبال مرد آماتور, 1396, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 سعیده ایلاقی حسینی

توصیف کینماتیکی مانور فریب در پای برتر و غیر برتر در بازیکنان زن هندبال لیگ برتری شهر کرمان, 1396, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 سارا ابراهیمی

تاثیر سطوح مختلف ورزشی بر سرعت،نیرو و توان عمودی حین پرش اسکوات بازیکنان مرد فوتبال, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 محمد باغبانی

تاثیر کینزیوتیپ بر کینماتیک مفصل مچ پا حین فرود بر روی سطح سفت و نرم در افراد با پیچ خوردگی مچ پا و افراد سالم, 1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 سهیل خواجه بهرامی

تاثیر خستگی عملکردی بر کینماتیک اندام فوقانی در حرکت اسمش بدمینتون, 1396, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 محمدعلی سربازی زرندی

مقایسه پارامترهای کینماتیکی اندام تحتانی حین پرش کانتروموومنت در لحظات مختلف بازی فوتبال شبیه سازی شده در بازیکنان فوتبال شهر کرمان, 1396, دانشگاه شهید باهنر کرمان